Книга 17

Края на февруари 128(1992)г.
София - Изгрев

ПРОЕКТ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПАНЛИНГВА ЛИСТ


            Това е само проект, би могъл да се разработи от художник и компютърен дизайнер както трябва. В сърцето винаги е част от Молитвата на искрата Божия – отляво на есперанто, в средата – на български, а отдясно всеки превежда този текст на своя си език. Желателно е да се пише ръкописно. В трите горни сектора се пише избрана мисъл от Словото по същия ред на езиците, в алено. В секторите отляво е обяснено на български и на есперанто какво представлява този лист и как трябва да се оформя и разпространява. Отдясно, симетрично в съответните сектори, това се превежда на даден език. Адресът горе вляво трябва да се смени.

            Ако не изгориме всички ръкописи, както сме запланували, един ден циниците биха публикували и оригинала на този дневник, но там няма да Я открият. Когато го писах, аз имах особени причини да не разкривам това странно присъствие на Невидимата Жена в мен и около мен. Циниците ще кажат, че сега си измислям, но за сметка на това с романтиците се срещаме навсякъде - и наяве, и насън...


            1 март 128г.  Сънувах наводнение чак до балкона - водата се вдига бързо, хвърлям се и плувам. Студено. Тя ме чака, облечена само в косите си, върху една гигантска греда. Топля се в златото на косите й.

СЪДЪРЖАНИЕ
/