Книга 17


9.V.127(1991)г.
Йулма (Родопите)

КОЙТО ПОМИСЛИ ЗА ДРУГИТЕ


Сутринта

Тук следва да се препише дословно разказът на Ноинна (ДКШ) от ролка 42а, писта І:155-242  относно пеенето на Посветените и ангелите, което е чула при изгрев слънце тази сутрин. Идвайки при х., тя иска отговор от Източника какво значи това.

- Даде ти се, защото правилно разреши снощи въпроса къде да идеш да спиш. Който помисли за другите – веднага му се дава нещо. Бог промисля и за него.

СЪДЪРЖАНИЕ
/