Книга 16

21.ІІ.127(1991)г.
София – Изгрев

НЕПРОБИВАЕМОТО ПОЛЕ НА ХРИСТÁ12,45 -13,03 ч.

            Може ли да се продължи работата върху "Показалеца" в Л.?
            Ще бъде много хубаво не само на Л., но и в ада, ако сте единни и изиграете прекрасно ролята на абсолютно глухи за отрицателни оценки и настав­ления. При първа негативна реакция, просто ставате и си заминавате; ако трябва - отивате при прия­тели; ако трябва, се разхождате по улиците... И това можете да го правите по пет пъти на ден след всяка негативна реакция – с усмивка, с добро сърце и напълно мълчаливо. Можете и да не излизате, да си вършите работата, да не откликвате на никакви отрицателни неща, но това ще удари върху най-сла­бите пунктове на веригата.

          Когато сте единни и във връзка с Христа, Хрис­тос създава непробиваемо поле и в него се свличат всички, които искат да камандват. Проумейте, че повечето хора след 45 годишна възраст са психи­чески болни, но лекарите си мълчат, понеже няма толкова лудници. Повечето жени се разболяват от бабешка психоза – така я наричам Аз (пресенилна, предстарческа – б.х.). Има и мъже такива, има и млади момичета, болни от безпокойство за близките и за къщата. Мъжката психика е "старческа"(сенилна), при която се тревожиш за своята "реализация" в живота и за признанието от света.

          Сега вие се опитайте да минете под дъжда от камъни, които се сипят над свободните души, и да си затворите очите за всичко – напълно благи и всеопрощаващи. Вашият урок да бъде само отсъствието.
          Някои хора трябва да разберат, че не те са раз­пореждат с Истината и държат ключовете на правдата. И на Л. може да стане рай, ако при­готвите стая за К. И той да дойде с вас, ако всеки гостува на всеки, без да се интересувате от напад­ките. Направете опит да видите, че съм с вас нався­къде и че Доброто побеждава; но същевременно тър­сете нови жилища и приятели с искра Божия в сър­цето си, тоест - с отворена врата на дома си за бо­жествени гости и взаимоотношения.

            (Господарката на жилището в Л. отказва стая за К., дъщерите й пак тръгват по хората).

СЪДЪРЖАНИЕ
/