Книга 16

25.І.127(1991)г.
София - Изгрев

ЗА ЧЕРНОВИТЕ НА СЛОВОТО


Пре деня
          Всеки лист или листче със Слово, дори и когато представлява чернова или дефектна продукция, има сила. Такива реликви не захвърляйте, не употребя­вайте за нищо друго, а ги раздавайте. Нарязване не е желателно. Дойде ли някой при вас и ви се оплаче, че има проблеми, дайте му такова листче или страница да си го поноси до сърцето. Не му казвайте нищо. После го попитайте как ще му се е решил пробле­мът. Като ви върнат такъв лист, направете му “до­сие” по дати и по проблемите, които е разрешил.
          Даже светските вестници не бива да се употребяват за тоалетна хартия, понеже това отива върху лицата на авторите...

          Пояснение: Листът трябва да е несгънат, цял; да е в нор­мално положение с буквите нагоре.

СЪДЪРЖАНИЕ
/