Книга 3

30.VІ.120(1084)г.
София-Изгрев
 
ПЛАМЪК ЗЕМЕН КЪМ ПЛАМЪК НЕБЕСЕН
ЖЛО / ДТТ
 
 
 
16,00 - 18,00 ч.
 
    Предано Мое дете!
От незапомнени времена ти приобщаваш пламъка земен към пламъка небесен! Пряката ти работа на Земята е именно тази: посочваш на хората ходенето в правия път на земята, за да попаднат на пътя небесен. Плодовете ти празнуват празник. Славно е ранното им узряване. Потта и кръвта, която проля с християнските мъченици, отдавна стори своето. Тя превърна много земни писъци в молитви. Преосвещена си ти, осияна и великомъченица! Предпочете мъката пред живота за себе си - пророни Христова сълза някога, Моя чиста и свята дъще: поиска от небето не радост и благоденствие, а пламенно съпричастие към страданието на българския народ. Реши се на още един подвиг от милост към братята си - поиска да преживееш още няколко десетилетия сломена физически, за да се съкрати срокът и планът за българите. Преди пак реши се на страдание тежко - много рони сълзи от пренебрегването на софийското паство преди 15 века. Сложи си много тежки окови сама и не ги свали, дорде не дойде свободата на Родината. Не си напускала България нито за миг през всичкото това време; много пръст и вода освети със страданието си, много нещастни роби окуражи, много майчини сълзи осуши. Лек не даваше - не беше народен лечител, - ала през тебе си отидоха повече нещастия и болести, отколкото чрез знахари и доктори. Нов тон придаде на правдата -  пречупи упоритостта на яки първенци, които измъчваха народа ти.
Аз мога да потвърдя много ясно: зажадняла е вече душата ти за почивка. Още малко ще носиш този товар и ще ти подаря здраве и радост преизобилно. Слушай ме сега много внимателно, защото давам наставления:
Не се притеснявай за краката си - оправú се от болестта предимно чрез Моя Дух! Остави се в ръцете Ми и нямай грижа за нищо! Няма сила, която да ме възпре да ти дам нови нозе, когато дойде времето за това. Радвай се, че реши да ми помогнеш в делото на великото избавление: твоята жертва помогна много да се примирят  непримирими досега сили. Един ден ще видиш всичко това на екрана на Битието и ще бъдеш свидетел как здравите сега, в по-голямата си част, ще трябва да минат през най-отвратителни форми и тежки мъчения, поради престъпното си,  несъзнателно поведение.
Юни догодина Христос полага началото на твоето оздравяване. Остани спокойна дотогава и не прави опити за неправилно лечение. Най-правилно е да правиш слънчеви бани най-много до 11 часа сутринта, но ежедневно. Помъчи се да ядеш само чисти храни. За теб е особено подходящ мед с лимон с топла вода (кипнала, изворна и малко изстинала - топла, тогава слагаш меда и лимона). Препоръчвам също рефлексомасаж. Не избягвай интензивната физическа обич - предизвикай чрез нея прилив на кръв. От нея много ще имаш подобрение. Южният климат
помага - там има особени йони, които ти дават енергия. Трябва също и тренировка, но не пресилена. Препоръчвам устройство с педали, чрез което да се изважда вода за поливане на градина. Опитвай след пролетта да ходиш  вече без патерици. Учи се на това когато можеш - още отсега.
Пращам ти привет от твоята звезда Апрон - слънце в Пегас. Най-предани твои приятели от там сега също са на Земята, поели тежък кръст. Благодарение на вашите страдания, атомна война няма да стане.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/