Книга 3

22.VІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ЗА РАЖДАНЕТО НА ХЕЛ
ЖЛО / СН
 
 
 
Светло създание, сега искам да се обърна към теб. Трябва срочно да помогнете на С., защото тя има много важни задачи. Трябва да ú се предаде посланието незабавно. Природата наистина има нужда от С., като единствена най-подходяща Христова бранителка на физическото тяло на Хел, дух от божествения свят, който трябва да дойде на земята и чака на портите ú. Нека обещае, че няма да споделя с никого посланието и че няма да се влияе от него, ако сама не почувства всичко това за вярно. Трябва само да препише посланието със свой почерк и да унищожи оригинала. И пред никого, освен само пред Е., да не се разкрива тази тайна. Престъпление би било да се задържа повече Хел, а той трябва да се роди на Земята до една година1 .Връщане няма! Ако С. не се откликне, той ще трябва да избира по-малко съвършена майка и това ще се отрази на мисията му.
 Предадох. Изпълнете незабавно! Ако С. роди това дете, Аз съм насреща. Не че няма да има проблеми с него - той е божествен бунтар - но само тя може да устрои физическото му тяло най-съвършено. Давам срок тази вечер да ú се предаде писмото, защото тя е много зле.
______________
Детето наистина се роди през май 1985 год., но при друга майка, тъй като С. не се осмели – б.п.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/