Книга 3

22.VІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 

ИМАТЕ СИ РЪКОВОДСТВО

ЖЛО / ММ и К.В.
 
 
Росата на живота не е във външните средства и масажи, а в интензивния живот. Пред М. стои ултиматум: или да оживи природата си, или да рухне.1
 
 
Той рискува да води с твърдост и върши това добре2. С него може да се напредне, само ако го слушат безпрекословно. Сладкото не влиза в плановете му, защото времената са усилни. Той дава свобода на всички, но който е с него, трябва да го слуша. А вие бъдете свободни, имате си ръководство. Проявявайте разбиране и търпимост, защото той не е още фин. Тежко е живял и затова.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/