Книга 3

16.VI.120(1984)г.
София – Изгрев
 
ОТИДОХ ДА ВИ ПРИГОТВЯ...
 
            На отделен лист – изписан план на п. за "Астролония холизатика - Планети" и РБН (Ромон на Божествената наука)  - "Звездни приказки", със заглавие от Елма "Отидох да ви приготвя". Само това е – липсва друг текст.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/