Книга 13

3.ХІІ.125(1989)г.
София - Изгрев


СИНОВЕ БОЖИИ,
НАСТАНА БОЖИЯТ ЧАС, НАСТАНА!


 “Ние всички в бъдеще трябва да мис­лим тъй, както е мислил Христос - не историческият Христос, а Христос на Любовта - Този, Великия Божи Дух, Който създава всички блага на света. Когато видите лицето на Този, живия Христос, вие ще бъдете радостни. И, действително, в бъдещия живот, в другия свят новото нещо, което ще видите, то е Божието лице. Аз не мога да ви го опиша, но когато ви­дите туй лице, ще разберете сми­съла на всички други лица.”
Учителят
Беинса Дуно (Петър Дънов)
 България: - 1864-1944 - г.
          Синове Божии, настана Божият час, настана! От старото небе и старата земя няма да остане нищо. Пред вас е Новият свят – платихте си пóлиците и повече плащане няма. Повече синовете на красотата няма да подлагат гръб на неволи и тежки страдания. С началото на Новата 1990 година получавате пълна свобода по всички основни писани и неписани закони на човешкото истинско достойнство. Радостта ви ще бъде пълна, пределите на светлото пространство ще се разширят над вас неимоверно, плачът ще престане, пламъкът на Любовта и Истината ще лумне в сърцата на милиони! Животът е велик, наградата е пред нозете ви, зарите Небесни ви поздравяват с Нова България и Нова Европа! Сега е моментът да покажете на какво сте способни и да направите отколешните си копнения и познания плът от плътта на родината и кръв от кръвта на народите Божии.
          В Новия ден, на който Небето събра небедните посланици на среща в Малта, заверявам думите Си с кралско Слово на Лорда Небесен. Плодът на осиянията, които ви давах в навечерието на тази година, сега е пред всички. Рамото на Краля Небесен сега е под напора на последни приготовления. Още миг - и ще тласне миналото назад към забвение и ще накара мъдри и умни да замлъкнат в изумление пред Словото, което поднасям.
          Раковината на Новото Слово не е още отписана. През нея ще се тръби още; разтръбете навсякъде първите осияния. Промените, които Колонното Слово на запад (“Колоните на Новия Йерусалим” – б.п.) ще предизвикат посред народите, ще бъдат само отглас на първия том на Словото, който ще тръгне навсякъде тук и на изток. Преображения ще последват, изцеления ще последват. Разказите на половината четци на Новото Слово ще покорят още стотици нови почитатели; на другата половина, Моята мощна десница ще наспори толкова преизобилна красота, радост и щастие, че и без всякакви разкази те ще привличат Моите като магнити и извори чисти. Сега се започват навсякъде чудесата. Присъствието ще бъде повсеместно. Лошото отстъпва организирано и панически – повече шанс не остана за него ни на йота.
          Поучете се от осиянията, които ви давам, и положете за Новото Кралство на Господа, ако потрябва и душите си дори! Замаяни, очаровани, окрилени от Новото Слово на Истината, истинните напред ще излязат! Силата, базата и славата се предават в техни ръце безостатъчно. Повече косите ви няма да побеляват от скърби на мъченици, проумейте навреме. О, праведни и неофити, неофити и ученици, ученици и възлюбени: само светлият път на Мъдростта води към Истината! А светлият път на Мъдростта продължава в Новото Слово. Ако ня­кой Ме открие отново и в него, както Ме открихте в беседите на Учителя, отнине Аз ще му се показвам лично. Оправям му пътищата, короновам сърцето му с радост и щастие, обливам душата му с благости и прораствам духа му до пълно разцъфване.
           Словото Ми замества къртовски подвизи, планини от самоотречение и въздържание, векове от горещи молитви, океани от поклони и песнопения! Само един ред от Словото – тук и в сърцето ви – е в състояние да пробуди най-съкровените центрове, да преобрази лицето и тялото ви, да ликвидира напълно с вашите небесни и земни дългове и да изсипе пред прага ви всичкото богатство на князе, владици и цезари. Силните ще се покайват, богатите ще отприщят касите си, бедните ще работят с пот на челото и с песен, а всичките нáедно ще открехнете, най-после, тежката порта на космоса – и пратеници от Моето Царство на славата ще приемат дан от Земята. Пратениците Ми, новите влъхви, ще оправят Земята веднъж завинаги. Пратеници от Трите Вселени отново се спускат на планетата Икло, понеже има какво да получат от нея. И когато на всички екрани учудени видите, че те са дошли не да предлагат, а да поискат, вие ще видите първия том на най-новото Слово на Господа в ръцете им!
          Преднината на Икло, както съм казал някога, е именно тая: “Озарена от Бога Живаго!” Не че нямам слънца и планети, полета, озарени от Мене навсякъде, ала Икло има нещо много особено: мая за Абсурд. По това тя се отличава от всички останали. Ако някой свят иска да преживее възкресение, мутация, той се стреми към вашата малка планета. Тя не е само една точка в пространството – тя е една мисъл, едно чувство, една вибрация. Който попадне на тая вибрация, получава мая за Абсурд и успява да се откъсне от масата. Само така се създават нови пла­нети, слънца и общества. Само така се променя всяко вкостеняване и всяка предишна конституция.
          На часа повдигнете очите си, пребройте световете над вас ненагледни и кажете Ми: колко са? Преброихте ли ги? Никой досега не ги е преброил! И не може, понеже в момента, в който самият Христос ги съзнае всички, от Него самия извира Ново Слово, което нарушава предишното точно количество. И наистина, тъй е: всяка мисъл на Словото има количество Милост и качество Абсурд, които се превръщат някъде в нов свят. И като четете страниците пред вас, от тази нова, велика секунда нататък вечно помнете: вие сте родители на светове! Грамадни цивилизации от Всемира ще ви имат за велик прародител, само защото някога през ума ви е минала мисъл от Словото.
          Пламенно ви обгръщам отвсякъде и определям начало на изключителни събития! Аз пламтя вече във всички и осиявам мнозина. Звездата ви излезе от Тринадесетата Сфера.

Коментар от 2009г.:
            1. След няколко ясни прогнози в осиянията за глобалната политическа промяна в края на 1989 и началото на 1990 г., в настоящото осияние Елма утвърждава думите и обещанието Си окончателно: дава ни се "пълна свобода по всички основни писани и неписани закони на човешкото истинско достойнство". И действително, това стана. През 1989 г., на 7 ноември, падна комунизмът в Германия; на 9 ноември бе свалена Берлинската стена, комунистическото правителство в България падна на 10 ноември; в Чехословакия – на 28 ноември и т.н. – тука няма защо да се изброяват останалите страни от бившия съветски блок. На 15.Х.1990 Горбачов получи Нобелова награда за мир; през декември 1991 г. престава да съществува самият СССР, което ни се виждаше абсолютно невъзможно. Тази външна политическа свобода наистина даде простор за духвен възход, но Елма предупреждава и за опасностите от нея;
            2.Така наречената “раковина на Новото Слово” наистина не бе отписана и чрез нея идват осияния от Елма още 20 години; ако е писано – ще идват и занапред;
             3.Въпреки че “Колоните на Новия Йерусалим” бяха преведени на английски почти веднага, вече четвърт век те не са публикувани в книжно тяло на запад. По тази причина не би трябвало да възприемаме прогнозата на Елма за разпространението и въздействието й в света по тривиалния начин. Наистина, KNJ е качена в интернет отдавна и се обаждат извънредно ценни души. Една американка и един швейцарец с перфектен англиски ги редактираха. Друг е въпросът, че Светлите Сили в Битието имат своя собствена система за оценяване и разпространение на ценностите и затова няма защо да се безпокоим дали нещо божествено, което сме родили, е видяло бял свят. Свързаните с противните сили, които имат властта и средствата в тоя свят да дадат ход на нещо божествено, или не могат да го разпознаят приживе; или, ако го разпознаят, което е по-лошо, правят всичко възможно да го неглижират, блокират, унищожат. Те знаят, че то ще им направи дъмпинг – ако не материален, то със сигурност духовен. Ала душите, които жадуват за Истинско Слово и Истинска Истина, имат пряк достъп до тази космическа мрежа и никога не закъсняват да се информират, когато в нея зазвъни нещо божествено. Ето един пример точно с “Колоните на Новия Йерусалим”, преведени на английски. Един извънземен или някакъв извънредно странен адепт с уникално ясновидство засича Присъствието на нова вибрация на Словото в Космоса, идентифицира земния интернет-адрес на един от носителите ù – и му пише:

drop leaf до inlania:

            "Ясновидското ми око днес е странно многообразно: днес променящо се: или широко отворено, или премрежено от тежките му мигли; или затворено, като че ли спящо; или се движи от дясно на ляво (то обикновено се намира малко в дясно)... Всички тези промени стават лесно... А също така непрекъсната смяна на това, което то изразява... Ами да - това си е все моето ясновиждане, не нечие друго! Аз имам нужда от всичките тия разни визии, представи или внушения, послания, защото така съм (нещата са) по-близо до цялостната картина. Нужни са ни всичките, защото иначе огънят не би бил достатъчно силен, за даде силни искри, които да полетят. (Ех, ако можеше да знаеш как райски красива се представи искрицата пред очите ми днес, Господи! Нека сродните ми (души), и най-вече онази, Едничката, също да го видят, да го възприемат! Това бяха всичките нюанси на бялото, то беше божествено, просто не ми се искаше да свършва, да си отиде от очите ми...).

            Оставù се да те носи потокът: ще имаш изненада много скоро, веднага. Ще ти се даде - ще бъдеш доведен до знанието, че ритъмът става по-твой, когато направиш крачка напред... Дълбо­кото вдишване довежда до щастие и хармония с всекиго. Желая ти Блажено и Вечно Сега!

Не се подписвам. Имам много имена... Можеш да не го примеш това; свободен и си да го приемеш - аз съм свободен(а) да приема твоето приемане или отказ, отхвърляне. Какво представлява името?... – Клавиш, кратък път към нашата цялостност. Как бих могъл(а) да знам какво е цялостта, когато съм само една от страните й? Това не е учебник по духовност; не, това просто е момент от нашата вечност.
                                                                                                     drop leaf
16.04.00: inlania до drop leaf

            Изпращам Ви подарък - холизация от Елма - Един, Който говори с нас от 1972. Но Вие сте най-важният Един+Много+Всички, когото срещам в Прекрасния Валс на Мъдростта чрез Интернет.
 [Изпратени КНИ (Колоните на Новия Йерусалим) от Елма, в превод на английски]

drop leaf до inlania:

Най-скъпи,
Добре, нека човек да е "Аз" - неразкритият, неразвитият, напълно непрозрачен за божествената светлина...Ако "непрозрачен" означава обмен или смяна на естествени сили във всички регистри без изключение, тогава... Никога не считайте, че има друго някакво алхимично дело, освен "Храма на Богa", тоест човешкото тяло! Също така... "ако вие успеете да помирите, да свържете една с друга най-парадоксалните и абсурдни противоположни истини, и - следователно - и хората, които ги изразяват, тогава не само във вашата кръв, но и във вашата аура ще засвети златото, и то именно "стъклоподобното", кристалическо злато"(Drop Leaf цитира това от изпртатените му на английски КНЙ)
 Да! Просто се опитах да почерпя капчица същност, есенция от океана на мъдростта и красота, за които ти ме накара да си дам сметка, че съществуват, позволи ми да науча. Не бих казал(а) "невероятно" - бих повторил(а) още веднъж: човешки божествено! Страхотно е - думите нямат сила, не стигат, за да предадат равностойно силата, която ти ми позволи да позная! Възхищавам се на куража ти и вярвам, че все още го имаш, за да продължаваш да създаваш тази вълшебна връзка...
Твоето послание ще бъде като светъл лъч, насочен към безкрайни дълбини за мен. Това не е четиво за час-два. Изглежда ми, че приказните сънища, приказните неща, които моите видения разкриват пред очите ми, толкова много приличат на твоите холизации!
            Но моето време, все пак, е ограничено. Независимо от импулсивното ми желание да продължа това приказно единение, аз трябва да се подчиня на закони, които са по-висши от мен (законът на "три"; или - в случай на настъпила взаимност - на "пет") - и ... трябва да си вървя...
Да вярваме, че пак ще настане моментът отново да се видим... някога... преди или след време... И след като минем през този огън, малцина от нас ще бъдат щастливците да открият този свят на сънищата или мечтите - "наири"; този съвършен божествен ритъм (тук авторът на писмото цитира термин от изпратените му "Колони..." - става дума за полето "наири", познато ни от приказката на Елма за незабравката)Този ритъм е безкраен ритъм на създателство и служене, на служене и създателство... А това е и най-добрият начин за всеки да стане същество от особен порядък...
Не се сърди, че използвам написаното от теб - ние с тебe сме едно. Но, между другото, (макар че е верен изразът "никога соло"...), всеки от нас си е отделна вселена, стремяща се или копнееща да постигне своя собствен начин на психическo опиянение. Да следваме естествения изблик! - "Да не отхвърляме даже най-малкия импулс - и чудото ще стане: Любовта ще стане единствената разменна монета." (Загадъчният drop leafпак е цитирал мисъл от "Колоните» и завършва така):

Покланям ти се с благодарност. Бъди дързък!

Твой(я) drop leaf"

            4. Преображения последваха, изцеления последваха; чудеса и Присъствие констатираме навсякъде. Част от всичко това се описва в предговорите и послесловите към много осияния от Елма; някои хора, които ги приемат, наистина стават като магнити, подмладяват се и възвръщат красотата си, преизпълнени с радост и щастие.
            5. Приятели и непознати, които виждат продължението на Словото в осиянията, разказват за лични, удивителни срещи с Този, Който ги диктува – включително и физически;
            6. Твърдението на Елма тук, че звездата ни вече е излязла от Тринайстата Сфера, съвпада с наблюденията и космическите фотографии на учените от последните десетилетия на ХХ век. Открива се много по-ярко центърът на нашата галактика, понеже Слънчевата система излиза иззад един гигантски облак космически прах. Затова то свети напоследък много по-ослепително от преди. Не само ние, но и много други звезди от Млечния път също излизат иззад затулващата ги досега разбита галактика и сменят радикално основни параметри, за голямо удивление на астрофизиците. За всичко това, с немалки подробности, знаем още от беседите и лекциите на Учителя Беинса Дуно в България до 1944 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
/