Книга 12

14.І.125(1989)г.
София-Изгрев

АВТЕНТИЧЕН ПРОИЗХОД НА МОНАДА
ЖЛО / ПН11,55ч.
           
            С този статут не е уместно. Сринаха ви позициите още тогава. Сработването трябва да стане първо отдалече, понеже на място ще има по-малък ефект. По-добре е да се изработи пълна гаранция за безопасност, доколкото това е възможно, понеже на място проблем наистина ще възникне. Той няма да бъде непреодолим, но ако отидеш сега, ще бъде по-трудно разрешим. Питай го конкретно какви му са гаранциите и се подсигури неколкократно. Успешно ще си придвижиш други работи, ако там те забавят, но трябва да си подсигуриш помагане на другите задачи, които те чакат. Не повече от три седмици - и случаят ще се изясни.
          Нищо от него генерално.
          Пращането на светлина от Пътя по света става под най-различни форми. Човек може да се занимава с най-различни неща, но когато носи светлина в душата си и сила на духа, той обикновено, без сам знае, разнася благоуханието на чистотата и доброто по света. Един ден това ще бъде критерий, а не комбинациите на ума и на практическите съображения. Важно е каква следа си оставил със стъпките си по света. Там, където праведният стъпи, дори и да си мисли, че не е съвсем праведен, се прекратяват крамоли, намаляват се природни бедствия, стихват политически и икономически конфликти. Така че не е важно точно с какво се занимава носителят на светлината, а по-важно е, че произходът на монадата в душата му е автентичен.
          Подозрението е основателно. Докато е неизбежно, работù с този човек; но ако се случи отново контакт с него, изпипвай нещата много внимателно. Нещо повече – той има не само материална изгода, но има за цел да проваля престижа на България, да компрометира способни кадри.
          Единственият ти добър начин е да се обосновеш пред него със здравословни причини, а тъкмо сега имаш и малък повод, така че това е вярно. Кажи му, че с голяма готовност би отишъл, но след оздравяването. Важното е да изтече февруари - иначе пак ще се изяснят нещата, но с по-голямо напрежение. Точно така е – именно март би донесъл най-добрата развръзка – февруари и април са неподходящи. Тази документация, която ти си оставил, е напълно достатъчна. Настоява се да не ходиш сега в Англия. Важното е да бъде убеден, че не клинчиш, а имаш действително сериозни обективни причини да се срещнете по-нататък.
   Коментар: Случаят е разказван и описван неведнъж, затова тук ще бъде предаден накратко. П.Н., за когото е осиянието, е баща на Д.Н. Един ден бащата моли сина си да се обърне към приятеля, който контактува с Елма, тъй като се е явил много заплетен случай с възможни опасни и даже фатални последствия. П. работи във външно министерство и има бизнес-партньор в Англия, който в момента е подследствен там по сделка именно с България, в лицето на П. Той се обажда в София и настоява П. да отиде незабавно да свитетелства, че по българските закони сделката е чиста. Това може да помогне английският партньор да се спаси от много лоши последствия – затвор и голяма глоба. Но ако надделее обвинителят, има опасност самият П., ако отиде, също да бъде осъден и затворен. Затова бащата на Д. пита какво да прави – ножът е до кокала и той е склонен да повярва на Контакта, въпреки че е комунист, атеист и материалист. Както се вижда в отговора на Елма, П. не бива да заминава в Англия, понеже точно сега там е опасно, а може спокойно да иде да си върши друга работа в чужбина. По същото време тече оферта за изгодна сделка във Филипините.  П. се доверява на Елма и отива там, като се връща с много добър резултат. След време, партньорът му от Лондон му се обажда и казва, че всичко се е разминало и че е много добре, че П. не е отишъл когато го е викал, тъй като тогава ситуацията е била съвсем друга и е можело и двамата да бъдат осъдени по най-лошия параграф и да влязат в английски затвор.
              В горното осияние има и едно много интересно окултно твърдение: че монадата на П.Н. е автентична. От това следва, че съществуват и неавтентични монади. Оказва се, че определени сили фабрикуват не само хора без искра Божия, външно съвсем подобни на другите, но и имитации на монада. Това не ни беше известно до този момент. Вероятно ясновидците виждат искрата Божия и по това се ориентират с кого си имат работа. Но тъмните сили са се изхитрили да създадат някаква светяща искра или субстанция, твърде подобна на оригиналната монада, за да заблудят “противника”. Наистина, битката за овладяването на вселената все още върви на много високи обороти. В такъв случай стои въпросът как да разпознаваме автентичните и фалшивите монади. Редно е било да зададем този въпрос на Елма още след това осияние, но не сме го сторили. Да се надяваме, че един ден може да ни се обясни и това.

СЪДЪРЖАНИЕ
/