Книга 12

14.ХІ.124(1988)г.
София-Изгрев

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ГОСПОДА
 НА ЗЕМЯТА
ЖЛО / КДН

           

21,51ч.

            Архангел, и то сотрудник на Павел, наистина. Трябва правилно да Ме разберете – няма само 12 апостоли. Понастоящем съществуват 754 Христови апостоли. Апостолът е ученик, който се е срещал лично с Мен през вековете, от идването ми като Учител преди 2000 години, и то физически, но за разлика от останалите ученици – оглашени, любопитни и безразлични – е подпалил престола на предаността си с вечен пламък, разпознавайки Господа в последното Му превъплъщение на Земята. Най-яркият белег на апостола, по който се отличава от останалите посветени и от обикновените хора, е жаждата му да проповядва и разпространява Словото. Клеонил не се срещна повече от 5 до 6 пъти с Мен, но това определя пътя му за векове. Преписа Новия Завет 50 пъти на елински с такъв прекрасен калиграфски усет, че и досега 3 от тези Евангелия се пазят по световните музеи и се препечатват в луксозни издания.
          Наистина, съдено е на пратеника ми сега да премине през някои премеждия, понеже бе нужно да се замислите за дойка с чисто мляко. Това би отмахнало почти всички детски болести по пътя му, а и по-нататък. Атмосферата сега е добра откъм нежност, любов, грижа и участие, така че Аз похвалявам К. – тя сега ще разцъфне напълно като майка, и щом началната умора се поуталожи, ще видите голяма и положителна промяна в нея. Те имат голяма връзка в миналото, и то добра, не кармична. Колкото и да обича С., К. ще се осъществи като майка съвършено тъкмо с К. Финесът, който има това същество, ще се прояви в неговата скромност, чистота, съсредоточеност, самовглъбеност – проява на тия черти още от най-дълбока древност. Когато се храни, бъдете прецизни, понеже стомахчето ще бъде особено чувствително и ще изхвърля всичко, което се налага насила, против естеството на това възвишено, прекрасно дете. “Тъпченето” с ядене в големи количества би дало обратен резултат при него, понеже няма по-прецизна йерархия от нейната по отношение подбора на елементите, приятелствата, заниманията и пр. Трябва на всяка цена да подсигурите тишина, мир, уют, тъй като за нея те са първата храна. Правилно си забелязал, Д., че детето почва да се безпокои, когато е в твоята аура. Това не е по крамична причина, а по други, които засега имам причини да не изяснявам. Мога само да кажа, че туй не идва от теб, а от някои проблеми, от токовете във вашата къща. Правилно е всичко, което прави майката сигурна, доволна и щастлива, независимо от нейните убеждения. Бащата може да е общественик, може да е гений, може да е мисионер, може да е всичко, но при раждането на бебе с неговата кръв трябва да постави майката и детето в центъра на живота си. Разправял съм за отсъствия на бащата, докато майката е бременна, но това важи за далечното бъдеще, когато майките няма да се безпокоят от това, а ще се чувстват блажени. Това, че К. се сраства с майка си, е напълно естествено, а ти внасяш отвън едно брожение в домашната аура, което се дължи на проблемите ти досега, на напреженията, на чувството ти, че имаш крила за по-широк полет. Трябва, докато детето навърши една година поне, да се посветиш плътно на семейството, понеже тъй ще може да се получи един баланс на аурите и то да влезе в по-тесен контакт с твоята аура, т.е. да се приспособи, да получи повече от тебе.
Имай предвид, че липсата на майчино мляко не може да се замени от нищо, освен от прегръдката на майката и бащата, що се отнася до етерното мляко. Ти имаш право да се занимаваш с твоите книги и особени интереси, само когато жената и децата ти спят. В останалото време направù едно семейно гнездо, пълно с небивала нежност, грижа, внимание и всеотдайност. Който отвън би те укорил, не ти е никакъв приятел. Ти ще видиш по нов начин душата на съпругата си в тази взаимна преданост и щастлива грижа за децата. А туй отчуждение от високите ти полети само ще ги направи още по-високи в бъдеще. Сега трябва да се даде всичко на децата, което им е отнето от обстоятелствата до този момент. Не че няма да работиш мъжки, но сега ти се дава по-продължителен период на почивка и в службата, само за да не внасяш остри токове вкъщи. С търговия се готви да се занимаваш, но на първо време тук – не излизай в чужбина, додето не дадеш на детето достатъчно духовно мляко, понеже то има особена нужда от теб. Ще видиш, че нещата ще се променят към по-добро, ако се отдадеш на бащинство и съпружество с пълна сила, независимо от някои различия в разбиранията и начина на живот. Трябва една година да си плътно близо физически, понеже така ще предпазиш това крехко създание от инфекции, простуди, болки в стомашната област и пр. Коликите при К. ще бъдат по-болезнени, отколкото при другите деца, ако не проучите съвършено как се храни бебе с възможно най-чисто мляко. Препоръчвам пак дойка, обаче само ако К. би приела това с радост и ако сама отиде и си я избере. Понеже има майки с преизобилно мляко – те се цедят, вместо да го дават на деца, лишени от майчино мляко. Само че не считайте това за задължително – просто си поговорете, помислете, и тогава решете без никакви спорове. Уважава се на първо място мнението на майката, понеже тя трябва да е напълно спокойна и щастлива, а влизането на една чужда жена в дома може да разбълника напълно аурите, ако не е подходяща.
Постепенно през пролетта изкарвайте детето по-близо към Витоша, а през лятото вземи по възможност по-дълъг отпуск, та да прекарате на вилата или на друго удобно и чисто място сред природата. Още имам да ви говоря за това дете, обаче при други контакти.
            - Как се казваше при Христос?
          - Еудем се казваше  - и беше Павлов приятел.

СЪДЪРЖАНИЕ
/