Книга 3

10.VI.120(1984)г.
София – Изгрев

ЕТНОКАБАЛИСТИКА

 

АЗЪТ В ШОПИТЕ, РУПЧАНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ

 

          Шопското "яз" ("йаз") наистина изразява нещо, което е синтез между България и Русия. Ако се разгледа шопското начало от божествен аспект, може да се твърди, че белите дрехи, които носят, ги поставя на първо място между българите. Но шопите не носят само зачатъка на минералното тяло, а и синтеза с руския дух.  Сега аз ви говоря за идеалния шоп - нещо, което на вас ви звучи комично... "Шоп" е дума със силни вибрации и при това изменена, деформирана. Истинското й звучене е "йоп", но "й" се промени в "ш" през турското робство. Това изразява мъките на шопа, който е въртян на три шиша и въпреки това не е изменил на естеството си. "Йоп" е, именно, най-близко до божествената етническа група, която се самоназовава, в първо лице единствено число, с "яз", но не с буквата и звука "Я", а с по-разчлененото - "ИАЗ".  Това, което искам да подчертая, е, че най-вече йопите могат да синтезират истината, аза и природата, докато на русите липсва много природен баланс, а на българите - истина. Йопът може да ги синтезира, именно защото има и трите букви в "йаз". При това, живо природно начало носи при него и второ лице единствено число, защото той казва  "тизе". "З" пак присъствува, а това е много важно и съществено - и в плюс, и в минус. Положителното е, че другият човек за тази етническа група не е нещо само духовно, но и природно, т.е. търси се баланс в общуването с другия. Отрицателното, т.е. шопското, е неизменното приземяване на всичко идеално в отношенията с другия, т.е. прозата, грубостта, нисшето, земно начало, липсата на финес, деликатност, уважение. Третото лице съвпада с руското, което, именно, още веднъж има отношение към общото между йопа и русина. Има още много време, докато стигне йопът до минералното тяло, но именно той ще е първият; нещо повече - първото минерално тяло със свръхпроводимост на Истината! Може би само рупчанинът може да се мери с шопа в това отношение. Този път избрах именно Рила, която събра шопи, рупчани и тракийци. От това се получи синтезът между три школи: Полукс, Орфей и сегашната. Западна Рила бе обител на Полукс, източна - на Орфей. Помнете, че за това има да се говори още.
            Македонците не са от вашето тесто, но имат нещо общо с вас. Те наистина са носители на Марс, но и на Луната. Може да се каже, че имат космически произход, но от бунтарите, които ги изселиха на Земята. Затова са много способни и много вироглави. Те могат, както българите, да синтезират аза с голяма скорост, но при тях и разпадът на аза става с голяма скорост, за разлика от българите, поради лунното им начало, което се стреми към ядене. Никой не знае, че Полукс произхожда именно от Македония. Точно затова македонците, също като циганите, арменците и евреите, са разпръснати по целия свят и не могат да се съберат в една родина. Това е съдбата на всички, които са убили или прогонили Учителя си. Полукс не беше одран жив като Орфей, но македонците Го изгониха, защото Той ги учеше на пост, а македонецът много трудно се поддава на постене. И на това е способен, но ако го движи амбиция. Има и македонци-посветени от висока класа, обаче не могат да се справят с природното си, тъмно начало, и с деспотизма, който ги прави груби. Най-много се отличават в духовния свят по това, че прокарват път за новите учения. Това им носи и специалността в бъдещата еволюция: при тях минералното тяло ще има центрове на неподозирана мощ и те ще пътуват най-далече. "Маке-дон" значи "майка на доброто и нежността". Нарочно е дадено това име, за да постигне тези качества. Истината е, че тяхната грубост не е като грубостта на западния човек; т.е. тя не произлиза от студенина, жестокост и егоизъм, но е недодяланост и неовладяна огромна нежност, т.е. грубост чисто комплексаторна. Поради голямата си срамежливост, те играят на грубияни. Ако македонецът може да се освободи от общественото мнение, от племенните забрани и традиции, той проявява истинската нежност на душата си; а ако се освободи и от племенния патриотизъм, проявява и истинската дълбочина на ума си.
Още ще говорим, но друг път, защото това е важна и дълбока тема, както, ако искате, и за останалите етноси в България. Но македонецът е индивид и аз, много по-стар от българина, само че пропилява данните си, за разлика от шопа, който умее да пести енергия и да се самореализира пресовано.
10.06.1984 г.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/