Книга 3

31.V.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ОНЗИ, КОЙТО ЗНАЕ И МОЖЕ ДА ПОДПАЛВА ДУШИТЕ ЗА ПОДВИГ
ЖЛО / ЕК (Дилóн)
                               
 
Ти не дишаш дълбоко и не се движиш интензивно в планините. Но има и друга причина, психическа - тя е Нептунова. Твоят деканат на асцендента е Риби, деканат Рак. Това удря в стомашната система, а Рибите дават токсикациите. Ти психически не разграничаваш хората и допускаш аури, които са парадоксално токсични.
Алкохолът е етерен свръхпроводник за обсебващи влияния, които разрушават границите на егото. Тогава човек става многоличностен, т.е. не е само един дух в жизненото му тяло. Това придава голямо напрежение, защото тези духове са жадни за удоволствия, а твоят дух е от слънчева йерархия. Не бързай да ги изпъждаш драстично, защото не е дошъл моментът. Те още имат работа с тебе и ти - с тях. Това не е фатално. Не бива обаче да смесваш многостранността на духа си с пиратите, пияниците и пасторите, които са в тебе. Ти си с отворен люк на причинното тяло за миналите си въплъщения, затова преживяваш миналите си личности накуп. При малко тренинг и повече органическа чистота ще можеш да наблюдаваш миналите си прераждания, но не те съветвам. Те не са за укор, защото Дилóн не е порочен дух, а прекалено състрадателен, и той през всички векове не е можел да изгонва приятели и неприятели, поради жалостта си. Така те са намирали добър приют в етерното му тяло - и досега не искат да излязат от там. Свръхенергията, събрана в него, е от техните желания.
Метод първи: не копай там, дето са копали други, т.е. ти си гениален и не трябва да вървиш по пътя на талантливите. Ти се идентифицираш с някакви си актьори, а всъщност си изявен индивид, автор от слънчева величина. Имитаторските ти способности са безспорни, но те ти натъпкват аурата с нови образи, сякаш са ти малко старите... Не че това е лошо, но трябва да се дозира - може само след упорит творчески труд, за почивка.
Метод втори: приключú със самосъжалението. То не е от самолюбие, както при обикновените, а от прекалена сантименталност. Първо бъди мъж - и всичко останало ще ти се придаде. Самосъжалението е основа за гнева и за това, което наричаш “бунт срещу световните неправди”. При теб бумерангът действа жестоко. Кълнейки неправдата, ти я пускаш в себе си със страшна сила и после не можеш се освободи. Нужно ти е да се обновиш с основни истини от зоната на душевната хигиена. Тази област е много твоя - можеш да четеш километрични лекции на другите, но не я прилагаш на себе си.
Метод трети: не се самоунищожавай с афективни реакции; но това не значи да подтиснеш енергиите.
 
(Въпрос, който не е записан)
 
- Не! Не! Не! За тебе е друго. Със същата енергия и хъс, просто променú съдържанието на изречението, като отрицателните думи и образи превърни в положителни. Тогава хем ще се изпразниш с голямо удоволствие, хем ще напълниш пространството с положителни образи.
 
- За здравето?
 
- Нищо друго, освен нерви. Начертаеш ли си план-схема за формулиране на терминологията си, няма да боледуваш от нищо. Трябва да знаете, че псуването е основна формула на пъкъла, защото майката е израз на Великата Разумна Природа и не минава безнаказано. То се връща в ултраструктурите на будическото тяло, което е тяло на душата. Така че псувнята не разрушава нито физическото, нито етерното, нито астралното, нито каузалното, а будическото тяло! Но, от гледна точка на българската национална психология, насочеността към майката не е случайна. Другите народи кълнат така други обекти. Майката на Балканите, преди много хилядолетия, се предаде на Сатаната. Това не е било едно лице, а цяло племе, което разкъса Орфей. И, въпреки това, кармата на псуващите е много по-страшна от кармата на родопските вакханки. Така че, потърсете други  афективни отдушници.
Емиле, Емиле, не се страхувам за теб, защото ти се падна "овца" при последното разделение. "Коза" не си - подписвам се с всичките Си ръце! Но контактите ти с "козите" - и то най-вече на етерен план - все още ти създават проблеми. Ако бяха на астрален, ти щеше да бъдеш порочен, но ти не си, при все че познаваш много форми на порока. Ти имаш разширено етерно тяло, натъпкано до козирката с моряците на 68 кораба, които са превозвали проповедници за “изправяне” на диваците. По пътя сте се бúли с пирати и сами сте ставали пирати, пленявали сте и сте грабили; туземци сте продавали за роби – и, при всичко това, сте им проповядвали Христовото учение… Тези души са те намерили за по-добър от всички и са избягали в аурата ти. В аурата ти и до днес има душú, които не знаят,  че е ХХ век, а живеят в ХVІ и ХVІІ век. Те няма да ти повярват, ако им кажеш, че е друго време. Времето в етерния свят не тече както във физическия. Затова, забележú: ако етерните тела на хората по принцип умират много скоро след физическите, то, при наличие на такава любвеобилна душа като твоята, някои, след умирането, могат да се загнездят задълго в теб. Твоите проблеми не са духовни, не са душевни, не са каузални, не са астрални - те са енергийни. Ти не си роден нито за актьор, нито за режисьор, нито за интерпретатор - ти си гений на словото и трябва да бъдеш автор, но не на писано слово, а на едно ново изкуство. В древна Елада това са ораторите - проводници на боговете. Така че, не ти да пишеш, атебе да те записват...
 "Оракул", "оракул", "оракул" - забележете, сходно е с "оратор".
"Ор" е основа на златото, управлявано от Слънцето - символ на Словото. И като капак - името на Мицар: Óрния. Нещата, разберете, са свързани със съответни вибрации. Óрния има равновесно-контролни функции, както и ти - не всякога си благ.
Ти, както и Е., сте от древните пророци, които са имали право да бичуват недостатъците. И сега ще имате такава мисия, когато се пречистите. Иначе ще вземат надмощие екипажите ти - и ще се получи буламач...
"Дилóн" означава, на прастар език, "Онзи, който знае и може да подпалва душите за подвиг".
 
-          За нас двамата с Р.?
 
- Пред вас предстоят няколко изпитания. Вие и двамата сте положителни, а положителните неща се отблъскват. За общуване, ако единият е положителен, другият доброволно да става отрицателен. Отрицателен не значи лош, а значи "спътник на Слънце".
 
 (Незаписан въпрос)
 
-Не, Е., ти си прав и не си прав, защото осияната Ми дъщеря е слънце, не по-малко от тебе; и, по принцип, не може да има слънце, по-голямо от друго слънце. Знайте: Небето сега има голяма нужда от души, които общуват нежно. Отстъпвайте, не се поучавайте, не се коригирайте!
 
- За приложение на Словото?
 
- Да, може. Тук се разрешава и настоява не само да поставиш пиесата, но и да играеш в нея. Има образ (разработете го), чрез който ще извършиш първата мáгия над публиката. Имаш уникален гласов апарат, но го пилееш с алкохол, много говорене, студена вода. Настоявам - само при съгласие на автора, - да се обогати образът с автентични сведения за живота на богомилството, за да не се засегне честолюбието на автора; но режисьор и актьор могат да обогатят нещата.
 
- За перспективата?
 
- Първи етап - рецитали. При това - рецитал с драматург. Жанр, който е пределно тясно свързан със слънчевите вибрации; докато пиесата е Юпитерова -  ти си соларен тип. Така че подтикът, който ти се даде чрез […], е от Мен. Това е първият етап, но без него не може, за да се канализират енергиите. Свързването с мистиката и религията е живият хляб. А литературата има достатъчно гении, които са...
 
(недовършено)
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/