Книга 10

16.XII.123(1987)г.
София-Изгрев

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ
ОТ ИСПАНИЯ - ІІ
ЛП / *** и йер.X
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНОИМЕННОТО ОСИЯНИЕ
ОТ КРАЯ НА ЯНУАРИ 123 г)


От 23,20 ч.на 16 дек. до 2,00 ч. на 17 дек.
 Ролята на Лариса в Испания с нищо не може да оправдае плача й сега. Мразовете на религията ско­вават още милиони сърца; множество користни вам­пири оплячкосват сърцата на един залък, но смучат душите с хилядолетия! По-вредно от опиването с моновампиризма няма! Полиразвратът е на второ, а не на първо място в грехопадението. Правдата съди равномерно Сатани и Луцифери. Ролята на сатаните няма да описвам, но само ще напомня, че Сатаната отрича Божественото, т.е. Любовта към всички. Сатаните се концентрират в смучене на един обект – затова носовете им стават дълги, остри или изгърбени.
 Луциферите, като светлината, са насочени навън към всички посоки, но тяхната кръв не е паешка или октоподна, а вълча. Много голяма е разликата! Паякът, октоподът прегръщат само една жертва и я изсмукват докрай. При това вампиризмът на паякообразните се отличава с жаждата да се измъчва жертвата: ти я пиеш жива, и то продължително време. Едва след като си взел по този начин душата на едного, като си я изсмуквал с години, десетилетия и даже много векове, ти, ако си сатана, си правиш сметката да се прехвърлиш на друг. При това образът на предишния се запазва, не се разрушава в сатанинското съзнание. Тези сатани, които са успели да извлекат достатъчно прана и салма от жертвата си, нямат нужда от друг обект понякога с хиляди години, понеже образът на “скъпия” се е превърнал в мисъл-форма, пълна с прана и салма.
Когато съм ви говорил за адското семейство чрез Сведенборг, ясно съм очертал неговата основна наслада:нуждата да се стълкновяваш с партньора. От пъкленото семейство до милитаристичните планети и космоси, нуждата от конфронтация, от унижаване на партньора чрез поставяне на колене, се нарича “сатанинска женитба” или още “вампиризъм”. Неговата същност е изсмукване на сърцето, силите и радостта, а формата му – обвързване. За паяка това е мрежата, на октопода – пипалата, на религията – каноните. Паниката на осата или пчелата, хваната в паяжината, не се отличава по нищо от ужаса на свободния дух, оплел се в някоя нормативна система.
И най-голямата тайна е тази, че луциферите не са нищо друго, освен сянката на сатаните. Има ли някъде сатани, пораждат се луцифери; има ли пипала,  има и мародерство - тирания и власт неизбежно пораждат бунт и анархия. Но ако сатаните се хранят с предизвикване на мъчение у избрана жертва продължително време, то вълкът напада цяло стадо и издушва стотици овце за минути. Казанова е вълк, но Лойола е октопод! С много “Казанови” обществото се е разправяло чрез морално порицание или направо на кладата, но Лойола е жив, неизкореним – като пъклен бурен в сърцето человеческо! Обещанието, на практика, е мрежата; а законът, който дебне спазването на обещанието, не е нищо друго освен октопода, измислен от най-големия вампир – Сатаната, - за да прилепи свободното космично същество към някоя нормативна морална система посредством чувството за дълг; иначе казано – към обета, а правно – към договора. И когато някой наруши обещанието, следва наказание.
Пъкълът и тартарът са много близки роднини, но нямат нищо общо, що се отнася до вектор. Векторът на тартара е навън, към множеството – овцете, които можем да удавим. Вълчата психология е ненаситността, но не търбухът на паяка, а астралната жадност на изгладнелия самец. Развратникът, хетерата, нимфоманката произхождат от тартара,  не от пъкъла. Те отреагирват на кучешкия глад, на който са били подложени от сатаните преди своето бягство от мрежата. Фройдизмът, сексуалната революция, модерните оргии и перверзии, поголовното сриване на всичко “свято” и “морално” е само детонация от същинското бедствие на човечеството – юдаизма, исляма, католицизма, православието, пуританизма. Пиенето, пушенето, наркоманията, джазът, сюрреализмът и сие; мафията в частност и мафията навсякъде; тероризмът – частен и великодържавен, – това са все извънбрачни изроди от ”любовните похождения” на запретителните религии. Парадокс, но абсолютно верен: под “любовно похождение” или “разврат”, в Божествения свят се разбира всяко осъдителство, всеки неблаг поглед, поливането с ледена вода на което и да е измръзнало сърце, критикуването на иномислещите, тровенето на мъчениците с канонически измишльотини – пороци на моралистите от всички светове и общества.
И когато говоря за левкемия на душата, Аз имам предвид не друго, а най-тежката форма на рака от женски тип, при която женските психози и неврози от типа на циклофренията и хистерията преминават в най-страшното: “яйцеклетъчна левкемия”. Има “спин” – това е мъжкото “сперматозоидно отравяне на духа” – половата всеядност. Но спиновата “имунна недостатъчност” е само сянка на грехопадението на Ева – “имунната предостатъчност”.
 Съвършено естествено е яйцеклетката да приема само един сперматозоид – най-съвършения, най-бързия, най-смелия; но избиването на всички милиони останали поражда бойно поле с милиони мъртъвци.
В случая Елма взима отрицателния пример, но другаде изтъква, че “неуспелите” сперматозоиди са най-щастливите същества в любовната вселена, наравно с щастието на оплодителя. Фактически, те не умират, а отдават цялата си материя и сила на първия и на целия организъм, затова отиват направо в рая. Когато говори за “избиването на всички останали”, Елма няма предвид естественото сливане без предпазване, а психическите, механичните и химическите мерки против забременяване. Тези средства и прийоми имат и точен психологически паралел в поведението на хората, които отблъскват и убиват чувствата на съществата с душа, а много често и своите собствени – б.п.)

Ето защо предстои още по-страшно заболяване от спина – един нов вид проказа, която ще се развие по женска линия на точно противоположната база – “имунната предостатъчност”. По-точно казано, мензисът ще стане огнище на тази нова, още по-страшна болест. Презастраховането, наречено “психическа и материална сигурност”, което причинява ревността у жената и у женския тип мъже, роди проказата още в най-дълбока древност; породи и мензиса, като отклонение от биологичния вид на жената. По тази причина мензисът сега ще трябва да стане огнище на кармично възмездие, понеже непосрещнатите сперматозоиди и мъжки сърца викат от общата могила на това бедно човечество! Под “душевна левкемия” разбирам проказа на кръвта на душата, т.е. разсейките на ревността правят желанието неотреагирващо – “по-добре без любов, отколкото без сигурност...”.
И накрая – откъде се яви точно сега “йеромонах “X”? Ти си свободна да приемеш всичко в това писмо като лудост, с нокти да браниш “естеството” си, което не можело да “мърсува”... Но не е ли мърсуване изоставянето на едного заради другиго? Ако е разврат да спиш с повече от един, не е ли разврат да се любиш с един в кървавата локва от сърцето на другия?
Со-ли, Со-ли, Со-ли! - “Тази, без която не може...” Помисли колко брутална е каноническата религия, която отрови кръвта на женската душа с вируса на яйцеклетъчната левкемия – пускайки едного, да се затваря за всички останали! Това е напреднал стадий на болестта – да възприемеш порока като собствено дълбоко естество. Ако вторачеността беше цвете, защо нито една жена още не е влязла в Божествения свят?
Но стратегията на Режисьорите е компютърно точна: нарича се “сложен кармо-дхармичен билярд”. При билярда удряш една топка, а посредством още 5 целиш шеста, която да попадне в крайната цел. Така и сега:посредством монаха се отбива опасността от брак с онзи, който те моли за това, а нова билярдна топка, (“С”) сродна на последния, ще поеме път вечен с него.
Последното твърдение на Елма се оказва само виртуално – “С”. и “Н”. много скоро се разделят. Астрологически, волята на Бога се отразява в примарните дирекции. Щом Бог е казал, пътят на двама може да бъде вечен, но за тази цел се иска висок вкус и истинска любов и у двамата, а това се отчита с прогресиите в астрологията). Бог никога няма да насили някого да изпълни желанието и прогнозата Му, дори и когато това е най-доброто. Всеки трябва да мине по много сложен и трънлив път и да остарее нехармонично, за са опита вкусовете и теориите си (това се наблюдава и прогнозира чрез транзитите в астрологията). Така в следващите си животи човек вече ще има интуитивен опит и има шанс да изпълни желанието на Бога – б.п.)

 Това няма да попречи на вашето приятелство с най-дълбоки корени в миналото и бъдещето (между вас тримата). А сегашният Х. попадна в лоното на църквата днес, понеже ти го отби с жесток билярден удар, когато беше Лариса в Испания. Сега се срещате, за да се “чукнете” отново и да коригирате взаимно пътищата си към добро. Ти го направи йезуит някога – ти трябва да го спасиш сега. Неграмотен е също поради тебе. Ограмотяването не е проблем; не го осрамотявай повече с липса на любов!

СЪДЪРЖАНИЕ
/