Книга 10

28-30.VІІІ.123(1987)г.
София-Изгрев

ЖИВЕЙ, ХОДИ,
КРАСИВА ОТНОВО СТАНИ!
ЖЛО / ССШ

          Сопреживява световното страдание. Отòр – това е светът, от който идва духът й. Престолно създание, най-прелестното дихание на Словото, с което се препраща “ли” – Христово сопричастие. Престолно коронно същество е Радутрон – това е духовното име на сестрата от йерархията на апостола, наричан на земята Васил Левски. Когато Апостолът работи, Радутрон му е задна стража! И никога праведникът от българската история не е напускал клетия си народ – и сега работи, но не в едно тяло, а в повече от петстотин – по едно за всяка година ориенталско робство. Тъй се кле престолът (Левски) на небето, тъй се кле и Радутрон – с тежко страдание да попива сълзите на българите, с мъка и сълзи да изкупва техния грях – подлостта им да отхвърлят винаги милостта, мекотата.

         
Престолите са най-твърдата чистота и най-чистата твърдост! Престол на земята – това ще рече център на напрежение. Нахалството на тъмнината да се представя за светлина не е по-яко от волята на престола – престолите са острието на “началствата”, “силите” и “властите”. Светлината се кондензира – това не знаят мнозина. Кондензирана светлина от най-чист дух – ето що е престолната йерархия. Когато престол обещае на Отца си, че ще изкупва, трябва да изпълни обещанието си със смирение.
          Сега ти казвам, светло осияние на Елмаза: ти прие да поемаш напрежението на българското страдание, а не помниш смисъла на свещените думи: “Мене текел фарес”. Отключи тяхното значение чрез словото на съществото, което си родила в плът на земята. То затова повтаря свещеното Божие истинско тайнство в толкова много варианти – за да имаш памет за обещанието си.
          Сега казвам: и ти ще получиш облекчение, ала когато насладата от болката стане твоя молитва. Приеми което си приела, осъзнай осъзнатото и си спомни Христовото съпричастие на кръста. Истината страда: лъжата, лъжата търси широко около врата!
          Сео, лорион, имимах – рекох, и Словото Ми на две не става! Имай още търпение – краят на септември ще донесе горнилото.
          Растение има, само че подобрението при теб се очаква с усилията да повдигнеш Сизифовия камък на връх планината. Христос иска благост, милост, мекота, нежност и любов. Праведникът е само първата степен, а тя е още оста, оста, оста! Шила има в сърцата и умовете на вярващите, които са само праведници. Апостоли също има остри, мъдреци даже има, ала по-горе никой не може да пристъпи без любов към врага и толерантност към тия, които мислят и живеят другояче.
          Шансът за излекуване е огромен, понеже попадна под погледа на Любовта. Животът ти се подарява. Ако приемеш болката още малко, ти ще стопиш някои снегове и ледове в душите на приятелите, които са още “мед, що звънти, и кимвал, що дрънка”.
          Живей, ходи, красива отново стани!

СЪДЪРЖАНИЕ
/