Книга 10

24.І.123(1987)г
София-Изгрев

ГОСПОДАР И НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО...12.35 ч.
      - Хайде да си попеем и да се помолим! (казва една приятелка).

          - Пейте си по стаите и къщите, а Аз кажа ли нещо, то важи; но вие не проумявате и сменяте метода. Словото снема в себе си музиката и математиката. Прекрасно е, когато ви давам нови сведения! С това обикновено възлизат и слизат същества, но питам ви Аз: какво ще правим после с тия същества? Прòбива не закърпихте вчера, а се надявах малко на вас. Ситно, все пак, позамрежихте пробива, но когато не могат да работят седмина, работя с петима; петимата позадремят ли, надявам се трима да са будни. Третият, прияде ли му се и му се приспи, се прехвърлям на първия, понеже с двама работа не се върши… С двама се снема Слово, снема се обич, решават се противоречия, но работата е Божествено Дело, опиращо се само на тройка.      
          Законът “час най-малко” важи особено при работата. Ако се бяхте ококорили още вчера - така, както правят Моите истински работници, с оставане в неподвижна поза, перпендикулярен гръбнак и напълно будно съзнание повече от един час, - щях да ви поговоря накрая. Само че работата не се харесва на всички. Снемането на Словото е блаженство, та по линия на “кефа”, по-лесно е... А сега трябваше да се чете и слуша 15 часа без прекъсване, ако искахте да промените течението на Карма. Да! 15 часа, без почивка нито една минута. Та Аз се скъсах да ви го казвам, но с новото изискване: да Ме усетите всички едновременно вътре в сърцата си.
           Помолих приятеля ви да не ви озорва този път, понеже тук няма, всъщност, и вина; веригите сродни души, които стоят зад всеки номарх, са в някаква степен виновни и за сегашното положение в света, та когато тъмните в тях почувстват, че се прави опит номархът да работи, те подтикват 500 или 500 милиона да забърборят или да заспят в момента, та да приспят главата. Приспят ли главата, после им е лесно вече: продължават да разбиват отверстието на пробива.
          Аз не започнах още от 1984 чрез формулите и методите за свързване със звездите и цветята точно по тази причина. При работа с много цветя например трябва да си в абсолютна концентрация пред съответното цвете от 3 часа до 3 и половина денонощия - 3 и половина денонощия точно при работа с “простото” цветче на някои кактуси, примерно тропинговия род; за 3 и половина часа се “предават” орхидеите, паричките, божурите и някои други от този род.
          Със звездите не е така леко, обаче. Там трябват по 12 души от интимно братство – по 6 от всеки пол. Само такова съсредоточаване, в продължение на седмици и месеци понякога, само с по 3-4 часа сън на денонощие; и при условие, че това е наистина интимна дузина, отваря сложните входове към повечето универсални звезди.
          Словото е най-сладкото, най-въодушевяващото, най-желаното от вас, а повече от 50 минути слушане ви приспива или разяжда [усилва апетита] до пълно потъване на съзнанието...
          Така че, не ставате още за тъкачи. Под "работа", конкретно сега разбирам най-същественото и понякога достъпно за вас: приемането, съхранението и разпространението на Словото. То, надявам се, ще стигне до ония, които пресоват задълженията си, при най-тежките кармични случаи, до 3 часа в денонощието, а по-напредналите - до 1 час. През това време те задоволяват разчекнатите усти така пълно, че близките и “закачалките” почват да повръщат – байгън им става от преизобилието на вашето съвършено служене. Но това значи, като работиш за ближния, професията, домакинството, на пазара, ти се движиш с такъв "бяс" и ефективност, че да те виждат само като размазано петно…
          Ако правите това, значи го правите и за Словото – оттам идва туй майсторство. Умора ли?! Бик сега, знаете ли какво значи? Не той те гони на коридата, а ти гониш него... Знаете много добре каква е разликата между истинския тореадор и мръсника, гада, продънения на дъното на пъкъла човешки червей: последният ще намушка бика, а благородникът ще го гони, докато бикът грохне от преумора. Това не е убийство, нали?
          Така и Моите гонят работата. Ако пък работата, проблемите им надвият, тогава нечистите грохват – понеже не обичат Бога повече от хората. Пък не дай Боже да се случи, както се случи сега, бикът да те гони, понеже не го гониш ти... Не чакай пощада от него: рицар и бик са Скорпион и Телец в опозиция – Скорпионът няма отърване, ако телецът го настигне; телец не прощава. Няма обаче такова нещо при скорпионите-орли – онези, които наричам “алохими”: те са рицари на Божественото Кралство и никога не намушкват в сърцето. Те само ви гонят, докато се научите да припкате по-бърже и от вятъра…
           Както се заприпкали и сега, смея ви се от сърце и душа... Ала още сили са останали, Аз не съм кьорав. Припадък стане ли от работа или служене, тогава почвам и Аз да се замислям, та да махна на бика с ръка и той да каже: “Добре Господи, и аз се повеселих /заедно/ с Тебе”. Ама петно станете ли, та да му се мяркате на бика и на говедата като фантом от всички страни, така че само да ви зяпа и да не знае какво става, тогава ще почне пъктой да подрипва и да хвърля къчове, ама напразно, във въздуха... Първото, което ще помисли е, че нещо на него не му е в ред в мозъка, та му се привиждат петна да фучат: така, по системата на ошашавянето, не вие ще припкате пред бика, а той ще припка пред вас...
          Та така работя и Аз понякога. Излязат ли ви свитки от някой дирек, плесница или обществен скандал, не се огорчавайте: Аз съм ви го подложил по пътя, понеже спите, като ходите. Пък и ококорените си ги имам на прицел: будни до втръсване, ама пък тия се блъскат насам-натам по задачи без мозък особен, та барем, като се блъскат, да Ме баламосат, че бързо придвижват нещата... Американците ги имам за такива: мозъчето им щрака, бизнесът си върви, но мозъкът още спи. Понеже Аз "мозък" наричам само онуй, което разпространява и изпълнява Словото Божие!
          Тласкачите сега са на дневен ред. Не обвинявам никого от вас, понеже съзнателно тласкате и съзнателно работите, пък ако има пропуски – говедовъдството пак Аз го управлявам
          В други ден Н. да е в София. Никакво връщане без техника! Не стане ли, идва тук на 5-и, стягате си дърмите, и на дата, която ще кажа допълнително, понеже осми се отменя, ще отидете на място, което ще съобщя при следващ контакт.
          И – опнèте се да влачите, та да не ви влачат вас по-лоши от Мене!

СЪДЪРЖАНИЕ
/