Книга 10

18.01.123(1987)г.,
София-Изгрев

НОИМНОТО ПОЛЕ
ЖЛО / Кир8,45ч.

Фин опит на Небето: никога да не събира тълпи при себе си, а сам да ходи по хората. Пряко сили да не хвърля енергия за нечестивци, понеже това му се връща отгоре с похлупак. Пробуденото му свръхсъзнание се нуждае от чистота на дробовете и стомаха. Има още малко тормоз, но той се дължи на утъпканото следване по стъпките на старите, а то е нечистотата. Давам му прогноза с по-голяма точност във времето, в случай, че реши да последва Скиптъра. Моята десница е над Кирил – съратник на изключително висши същества от ноимното поле. Цялото му дава и предпазна формула:
“Отлур, Мориур, Сатирнун!”
Нека я произнася при по-важни случаи на опасност. Чакам процеп за него през април – това е възможност за излаз. Нека го използва светкавично, без да се колебае.

СЪДЪРЖАНИЕ
/