Книга 3

30.V.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ДАЛЕЧНИ ТАТВАНИ
ЖЛО.С.И.(Рамóн)
 
С. решително е от добрите работници. Сега обаче Аз реших да се роди по-обикновен, защото иначе би пропаднал. Неговият дух винаги е бил неукротим. Прераждал се е в основните епохи на възход на човечеството. Много пренóси и много научи; но злото още го товари с обикновени амбиции и той не може да се освободи от тях. Безрезултатно е всяко признание, ако човек не работи над себе си и духовно, а не само интелектуално. Но радостно е неговото Хималайско приключение, защото то измени токовете на неговото будическо тяло. Будическото тяло в Рамон, т.е. С., не беше още пробудено, когато тръгна за Индия. Будическото тяло има велико предназначение - да пробуди душата за сътворяване и осъзнаване на космични явления. След първия досег на М. с Хималая, радостта му беше неописуема - той плака. Величието и божествеността на Химават го грабнаха с огромна сила. Той вече не ще може да се вълнува от неща, по-ниски от Хималаите - и във физически, и в умствен смисъл. Срещнéте го с духовните шедьоври на източната и западната литература. Той вече ще поеме. Новата озареност, получена от Хималаите, рабóти вече в горните центрове на будическото му тяло; и отново, както преди пет века, той ще предпочете тайния път пред явния или, по-скоро, ще обедини двата пътя.
Много важно е да не се насилва абсолютно в нищо, особено в религиозната сфера, защото той е мъдрец по дух, а не мистик. Затова - окултизмът и литературния окултизъм на първо място. Нека намира около себе си, уж съвсем случайно, подходящи книги и писания, но на най-високо интелектуално ниво. Не го дразнете с необмислени изказвания и категорични съждения. Не се мъчете да го променяте, защото сам Бог е оставил всеки да се развива естествено. Носете му радост - най-непринудена. Изпълнявайте желанията му, те са за добро. Специализирайте шедьоврите на вегетарианството, за да оцени пътя ви, но той нека си е свободен. Може да го молите понякога да ви изясни нещо и го слушайте най-внимателно, без помен от спор, противопоставяне или собствено тълкуване на проблема. Тогава ще видите, че той е много по-дълбок, отколкото мислите; и че, всъщност, по друг начин той пак стига до вашите съкровени разбирания. Помогнете му да осъзнае нуждата от потъване в източните филологии и култури. Той може и трябва да стане преводач от някой източен език с древни традиции, но преводач от език, в който няма да има конкуренти. Има още десетки източни езици, които не са застъпени в оригинал в българската литература. Така от пътуващ журналист той ще се издигне на нивото на народовед, културолог, фолклорист и преводач, с насоченост към митологията. Нещо повече, ще съчетае научните си изследвания с живи филми, които ще бъдат много повече от кино-очерк. Така има шанс да се превърне в български Рьорих на изтоковедението, което ще открие на България и на света удивителни тайни на древните и съвременните народи и ще ви покаже на екрана и в пътеписите си образци от човешка, природна и архитектурна, живописна красота, каквито не са успявали да открият и най-големите почитатели на Изтока. Има реални шансове и следи да открие балканската, българската жилка в индоевропейската култура и да докаже с удивителни образци и топонимични изследвания, с митологични фолклорни елементи, както и с езиково-етнопсихологически паралелни изследвания дълбоко родство на Балканите и Хималая и историческия приоритет на първите над втората.
Не искам да използвате С. за нищо. Вие поначало сте устроени неегоистично. Не го ядосвайте, създавайте му атмосфера и изпълнявайте желанията, дори и понякога те да не ви харесват. Това е дребен данък, напълно по вашите сили; и - заедно с това - нека разбира, макар и без никакво натрапване от ваша страна, че източниците, от които и вие се поите, не са по-малко интелектуални и сериозни от неговите.
 Ако А. се насочи към катедрата по източни езици, той ще се пукне от щастие. Нещо повече - той ще приеме един общ за двамата литературно-преводачески псевдоним и така ще могат да пътуват заедно, без да се срамува, че са роднини, особено след като първите ú научни успехи, още в първи курс, я наложат като естествен негов партньор. Ако А. реши да се насочи натам, Аз лично ще ú открия научни тайни, с които тя ще излезе дори над баща си. Тогава той ще я търси и ще я моли, а не тя него. В нея има изключителен филологически талант и на първо време ще я ползват за устен преводач, но това ще ú помогне да направи важни контакти с Изтока и да я поканят да специализира там. Целта Ми е не само да открие на Европа тайни шедьоври на Изтока (предвиждам съвместно превеждане и издаване на източна поезия), но и да доведе един ден до знанието на Изтока що е България. Не жалете сили и средства да се насочи натам - така ú се разкрива безкраен, безумно интересен свят!
Фамилия И. не е призвана да мъти яйцата си в тесните рамки на географска България. С. ще бъде изключително горд и ще запознава дъщеря си със сълзи на очи с другите хора, с думите: "Запознайте се: И. - изтоковед, индолог!"...
 Разбира се, това никой не ú го налага. Може да стане африканист, австраловед. Може да си остане и най-обикновен екскурзовод, но пътят ú е общочовешки - с много хора, с много пътувания, с богат плод отвсякъде. Затова и не ú разрешавам да бъде напълно щастлива сега, защото ще се зароби с деца и грижи и - край на силата ú. Не че няма да има любими и деца, но - широко сърце...
 На С. казвам: звездата, от която дойде, има отворен коридор към изключително далечни татвани (светове в четвъртото измерение); ако усети природата си и остава повече сам в планините, той ще може да свали на земята и произведения, немаловажни за развитието на бъдещото човечество. Съвсем не случайно е съвпадението на първите букви от имената на С. и Светослав и Елена и Е. Фамилията Рьорих и фамилията И. имат индентична мисия; както Николай и Светослав са поклонници и пропагандатори на Изтока, така и Е. - подобно на Елена Рьорих - има да сваля на земята познанието и връзката с посветените от Хималайска и още по-висока, Рилска височина. Агни-йога беше първото стъпало. Било лично, било като съратник, Е. отново има да съдейства за свалянето на нов тип "йогически" скрижали, под условното название "Синя трилогия".
Нямам друго засега.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/