Книга 9

1.І.123.(1987)г.
София-Изгрев


МОРИЙОР ОТ ИСПАНИЯ, ХVІІ ВЕК
ЖЛО / Рум

По средата на  това осияние Елма се подписва като “Праман”. Едно от значенията на това име е “Всезнание” – “Бог Всезнаещ”. На тази тема в интернет излезе горната картина. Всезнанието, откровението, се постига само при брак между духа и душата. Самото осияние започва с тази тема.

(Въпрос за разликата между духа и душата)

- Румен трябва да прочете всички осияния. С един контакт не може да се изясни толкова сложен проблем. Пространно съм говорил за това не само напоследък (за духа и душата), но и във всичките Си лекции и беседи до края на 1944 година. Сега мога да му кажа само това: осияният от духа твори и създава; преломената гордост обаче пробужда душата, а тя обича да се грижи за чуждото дело, за чуждия живот и за чуждото щастие. Онзи, който иска да е напълно Божествен, твори, създава, работи по свой собствен вътрешен импулс, програма и намерение, но при повик на проблем, на нужда, на жажда на ближния оставя своето дело, навлича одеждите на милосърдието и отива там, където е нужен. Остане ли обаче там повече, отколкото трябва, той става роб; не се ли откликне пък, “горделив” го наричат навсякъде.
          Ти невинно и светло Мое съцветие, отворен си мощно не само за духа, но и за душата. Помни тази тайна от Мене: колкото по-сърцато помогнеш на плана на брата си, толкова по-силно ще отприщя гения в тебе, когато му дойде моментът. Духът пламти в самота – няма нужда от никой. Той е слънце и извор, раздаващ блага. Пропасти пълнят благата на Мощния! Около Негосветове се въртят, вселени! Неособен дух няма. Дух, който повтаря нещо казано, създадено, пропада навеки; но душа която не може да разговаря с ближния, обществото, народа, с език на майка любовна, не е още развита като личност.
Ти прояви индивидуалността си, о дух мощен, да родиш правда, блага за далечното бъдеще; но ти, душа нежна и мила, намери говор по-тънък от ручейно пеене, понятен на съществата около тебе. Служи, твори – това прàви новият човек на духа, на душата; а ведно с това учи непрестанно, понеже това е главната пътека на ученика. Сърцето също не трябва да е назад по пътеката, което пък значи: обичай ближния като себе си! Тялото най-после - венец на творението - сочетава най-живо поривите на духа с грижата на душата, светлината на ума – с топлината на сърцето.
 - За вегетарианството?
          Преди бях казал: този, който е готов, него никой не го вкарва насила в светилището. Просто бъдете не разголени, а загадъчни. Правилно е не проповядването, не поучаването, а приготвянето на несметни богатства, от които се дава само на чистите. Ти никого не учи, а просто давай от бисерите на Мъдростта и на Словото на онези, които сами са стигнали до брега на чистотата. С другите бъди вежлив, но не отворен. Ти нямаш време да се занимаваш с първолаци. Нека болестите, нещастията, сами научат мършоядите с какво омърсяват кръвта си, космоса и историята, а ти разделяй приятелите си на групи от приели въздържателството, вегетарианството - и неприели. Тези, които вече живеят чисто, надарявай с новото Слово и Дело, с мощните грижи на душата си. От другите страни (глаголът “страня” – б.п.) – и по този начин, без да си лош с тях, дай им да разберат, че множеството не е твой обект, но само избраните. Неща, които са приятно загадъчни, а не натяквани, привличат повече, отколкото пропагандата. Например за едно събиране, едно четене, една екскурзия, посещения на театър може да предпочетете вегетарианци, а да не поканите месоядците – просто и тихо. Понеже Аз лично се ангажирам вече с този твой проблем, приятелите ти, които още ядат месо, ще видят как ще потръгне на приятелите ти, които вече не ядат. Това нека им бъде за урок и стимул, понеже Аз, Който се явявам на теб, не говоря само празни приказки, а на часа поемам проблема на живо.
- За какво ми се сърди Бог? (пита Румен)
          - Това е нещо от основно значение, на което отделям специално време. Бог обаче никому не се сърди – сърдите се самите вие на Бога. Полуправдата на някого не е правдата Божия. Полуправдата на Морийор тогава, на прага на XVII век в Испания, Ме отвърна от него, понеже той искаше да спасява души, а своята още не бе спасил. Правда не се проповядва насила. Понеже обичаш Христа от векове, на теб сега дадох отворено прозорче към Мен; обаче предишното ти тромаво разбиране на проповедничеството със съвсем не тромави методи привлече същества напред в богослужението, докато се занимаваха още със себеслужение. Тези предатели не използваха безкористно твоята подкрепа, но сам тебе те отстраниха от църквата най-решително, понеже ти служеше на Мен, а те – на краля.
          Така че, сръдня няма. Обичам те, както обичам най-преданите Си създания, но ти Ми се сърдиш още – като се стараеш още да печеш на силна жарава зелени вейки... Преценявай с кого общуваш – постепенно стеснявай кръга на “вейките”, но разширявай сферата на човечеството. Помогнеш ли на Словото, ти помагаш на повече от трима или трийсетима, а с това ще обърнеш към вегетарианството и към правдата съвсем готова и складирана на грамада човешка борина, подготвена да пламне в скорошните пролетни огньове на Царството Божие. Приеми да работиш за Словото – и виж как ще се обърнат на 180 градуса не само приятели, но и врагове. Но с К. отсега внимавай.
          Помни: сръднята ти ще се превърне в любов към Мене, намериш ли помощници да разпространите най-последното Слово на Бога на тази планета.
- За Емилия?
          - Премного я обичаш, но ако и тя те обича, ще помисли какво ти е нужно на тебе. Не прави нищо, просто изчакай. Не предприемай никакви особени петиции – покланят се на някого, който е достоен, но не и на недостоен практически. Ако тя приеме твоя път на работа за Небето и Новата земя, приемам и Аз новото ви щастие. Река от нещо хладно обаче в момента минава между вас. Помоли се на Бога за нея, когато ти стане мъчно. Облей я с много обич, прошка и понимание. Тя ще приеме тия благодатни вълни и ще ти отговори не по-късно от 3 месеца, но при условие, че се изпълни онова, което обеща майка ти. Това много не променя нещата, щом искат нещо по-добро; ако не искат, тогава преместването на И. е наложително, обаче с условие, че няма да поемаш детето 3 денонощия в седмицата (тук вече Елма говори на майката на Р. – бабата на детето – б.п.). Тогава си нужна наНовото човечество. Това може да стане (да се срещне с Емилия), но при условие, че напредне основната работа, не сега.                                          
                                                                             ПРАМАН

(В допълненията към този том се включва статия за Праман. Елма тук се е подписал (оповестил) с това име. То звучи познато – явно от индийската религия и философия, - но по-подробно за него може да се прочете в приложението. Едно от значенията му е “Всезнание” - а не е ли това синоним на “Необятното” , което ни говори”? – б.п.)

-  Как Р. да закали психиката си?

          - Премного се задълбочава в противоречията на света. Противоречията на света са киселини, основи, соли, разяждащи болно душата, която е много чувствителна.
Прояви послушание и стори що ти казвам: нито един ден да няма да не си прочел поне 10 листа от Словото! Прави си извадки по теми, намери там отговор и на този въпрос. Беседите са помагало за разрешаване на всички проблеми – без никакво изключение. Отвори V-ия том поред от купа отдясно на пода; препиши си мисълта, която ти се падне на десния палец. Тази мисъл непременно ще я тълкувам, понеже тя крие разковниче за тебе. После прочети цялата беседа.
 Считай, че когато Бог говори с някого, Той му оправя проблемите моментално. А някои не изпълняват (просто немарливи са) точка по точка, що съм им казал. Тогава изпълнението на благодатта виси над тях като меч и обърква живота им. Приеми следната молитва специално за теб:
          “Боже на благодатта, прости ми, че днес отново спорих в сърцето си; направи ме сляп за погрешките, помогни ми да се възправя на стремената на ума си и да почна да виждам само Божественото!
          Отче наш, Който Си на небесата, открий ми смисъла на всяко користно дело, понеже си ни просвещавал, че нашата работа е да виждаме Бога навсякъде. Смили се, насочи ме да мисля любовно, покрий ми душата с крилете на примирението и открий ми виделината на съвършения мир. От сърце ти се моля, направи да възрасне положителната оценка на всяко нещо в духа ми, за да облея чрез Тебе и лошото с истината на доброто.
АМИН!”
         
Практическо поръчение: всички противоречия, на които се е пекъл умът ти през даден ден, написвай на отделен лист, а после ги развивай отделно по теми, под общ знаменател: “Какво иска да постигне Бог чрез това?”. Също и важи подобен въпрос: “Кое е доброто, което може да се излюпи от това зло?”
- За работата?
          По-добре е да не сменяш, понеже и тук, и там тази година ще понасяш напрежения, раздвоения, нервни ситуации. Покрий се, където си, не мърдай. Прави всичко, което се иска от тебе, но тази година не искай нищо. По-добре си оправи дома, понеже не е година за външни излитания. Затова пък домът ти може да стане разкошен; но догодина очаквай напредък, възход, признание и навънка. Проучи най-надеждните слухове за съкровища; после по карта, направена от теб, ще посоча къде са заровени. Сега не, но през май това, което казах, трябва да се придвижи.
- За отпуска?
          - Когато е нервно напрегнат – ако може всякога да взима, стига само да няма проблеми с лекарите.
За детето?
          - Практиката да се дават децата на ясли е прокълната от Небето. Майка, която предпочита работата си пред детето си, няма бъдеще. Но ако стане неизбежно, последствията трябва да ги знае: болести, с които осъжда детето за цял живот. Обаче това не трябва да й се налага, нито да й се казва по остър начин.
          Сега много ви моля да спазите навреме лягането. И Контактът може да бъде пиянство!
          (Румен да знае, че по изрична молба на Източника не трябва да се казва гласно името на местонахождението. Не че крием от него (защото той е наш), но защото духовете не трябва да знаят, да чуят.)

- За Петърчо?
          - Може, но само ако отрано се насочи към профилактичната медицина. Поначало ще си взема всички общи изпити, но профилактиката да му е професионална цел. Приема го, това не е в бъдеще време. Трябва да лягате!
- За Мария?
          Трябва да й напишеш бележка:
          “Скъпа Марче, не се безпокой, оставям тази бележка у Д. – да не се тревожиш за мен. Правя някои важни сондажи, поради което не съм вкъщи, но мисля за теб и ти пращам светли сестрински чувства”.
-  За следването на Румен?
          - Сега да поработи повече, да се пази тази година; шансът му е следващата година. Обаче, щом кажа нещо, това е! Спане!

СЪДЪРЖАНИЕ
/