Книга 9

1.І.123(1987)г.
София-Изгрев

ЯНТАРНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЛОНОТО НА ОТЦА НИ !

0,05 ч.
Янтарно приветствие от лоното на Отца ни! Прасилата се отваря отново за вас, които останахте верни на Словото. Пралайа няма тон, по-сладък от онзи, с който сега отпява и пее най-топло! Единното Божие Битие осиява с радост и мощ разумните свои чада. Кората на старото се пропуква, Новото идва, носещо тронната свежест. Хората има още малко да страдат. Малко остава, с пост и молитва Работници Божии от всите краища да променят лошото в добро. Пространното Царство Божие скоро пристига на тоя свят в сила и Слава, а Братството няма вече да търси приюти от бури и злоби на малките хорица, а приятно ще носи бремето на рода человечески до мига на раждането – раждане светло и много тържествено.
          Ти, който сега много се мъчиш и отруден си, пращам ти много сили и слабост – сили по пътя на Бога Всевишни; слабост – в стария път, вече завършващ.
          Приемете сега пророчество с пет малки последствия, които скоро ще видят очите на всички:
          Мощта на Христа след тази нова 1987 година ще ревизира славно земи, граници, континенти. Фонът на природата рязко ще отговори на хората: “Не, повече тъй не може!”
          Укрепено царство ще падне и няма да стане повече никога.
          Бременно горно светилище ще пусне светлини по небето.
          Храна няма да стигне на много народи.
          Раят обаче ще се отвори за сетно приемане – жадни праведни, чисти в себе си да завърне.
          Казах: пристъпете и откъснете плода на пророчеството, като за вас, специално, опазвам само сладката жилка от него…
Коментар

AПо въпроса за израза “тронната свежест” (“Новото идва, носещо тронната свежест”) има различни мнения сред приятелите. Привържениците на княз Симеон Търновски-Сакскобурготски виждат в тези думи на Елма прогноза за раздвижване на действията за Симеоновото връщане в България. Те считат, че първият сериозен акт в тази насока е готовността на царя  през 1987 г. да предостави на родината си 88 кашона с архивите на дядо си Фердинанд (1861-1948), български княз и цар в периода 1987-1918 г. Доколко обаче “тронът” е бил и може да бъде и да внесе “свежест” – това е проблем, който се дискутира от отхвърлящите тази теза. Те изтъкват негативите в царуването на баща му – Цар Борис III (1894-1943), включително и това, че е подписвал смъртни присъди срещу комунистите в България. Привържениците на Цар Борис Обединител изтъкват грижата му за страната и любовта на народа към него, смелата му позиция и ловката му игра пред Хитлер, България да спаси евреите си  от холокоста и да не изпрати наши войски на източния фронт. Известно е от документи, че това са били внушения от страна на Учителя Петър Дънов – и цар Борис го е послушал. Православни и комунисти искаха да си припишат този актив, но нямат сериозни основания. Тук може да се разкаже за един любопитен случай с приемащия холизациите на Елма - от времето, когато е бил бебе (1942г). Приятели считат, че това не е само “случка”, но и символичен и даже бял магичен акт-прогноза, но самият “п”. не смее да му придава такова значение. Когато майка му е пресичала една от алеите в Чамкория (сегашния Боровец) с количката с бебето, върху тях замалко да връхлети самият цар Борис Трети, който е препускал с коня си и в последния миг го е изправил на задни крака пред детската количка. Адютантът му се е удивил от рязкто действие на царя, но той възкликнал “Дете минава!”. Свободните паралели на някои приятели за естеството на йерархията на п. по този повод, както и за поведението на монархията или въобще властта по отношение на Словото в далечно бъдеще може да са само съчинения – от добро желание.

Б. По въпроса за новото пророчество на Елма - за 1987 година -  “с пет малки последствия”  ще имат думата бъдещите изследователи на Словото и историята. Това сега не е в нашите възможности:

1. Укрепено царство (СССР) и системата му наистина падна, но този процес почна от Горбачов през 1985 г. и приключи през 1991. Има и изтъквания на 1987 (например – “СССР 19171987”
(http://www.geocities.com/decommunization/Articles/Heinsohn/Lexikon/SSSR.htm) – там се говори за 50 милиона души демоцид и 11 милиона геноцид в съветската система през този период);
    2. В интернет наистина има съобщения за особени и зачестили светлини по небето през 1987 г., но доколко те са уникални и по-чести, в сравнение с подобни през другите години, това не можем засега да установим;
3. Същият е проблемът и с прогнозите в това осияние за дефицита на храна у много народи, който предстои, както и за естеството и броя на хората, които ще се завърнат на небето в този период. Не сме компетентни да направим такива сравнения с околните години.СЪДЪРЖАНИЕ
/