Книга 9

16.ХІІ.122(1986)г.
София

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СЛОВОТО
Така трябва, но това не значи: "Храс - и нищо общо!"… Е. сега ще изнесе на гърба си това, което вие не можете да изнесете.(Не е обяснено какъв е случаят – б.п.)

Та относно работата: исках да приберете касетите, понеже ще направим опит веднага да се презаписват, ако може с още един касетофон; но ако не стане, непосредствено след завършването на всяка касета предавайте ги на Е., понеже това са неща, които не трябва да бъдат замразени. Опасността е ако се чете, но не ако се слуша запис. Така че, вече записите може и трябва да вървят - само че просто наложително е да имате презапис от всеки вид - да, напълно неприкосновен. Животът изисква пластичност - може да се използват и оригиналните, ако някой иска да ги презапише, но всички, не само за отделни. Поне носителите на скинията трябва да имате в себе си копия.

От сега нататък, при остро емоционално изразяване на различни мнения, Аз не давам информация.
СЪДЪРЖАНИЕ
/