Книга 9

11.ХІІ.122(1986) г.

ИМАМ СВОИ ХОРА НАВСЯКЪДЕ !

ЖЛО.РМЧ

15,00 ч.

Пиши: ролята се променя. Оптималните дати остават, но не за онова, за което се беше говорило преди. Реши се да не се безпокоиш, каквото и да става. Шамарите, които ти удрят, ще им се върнат стократно. Победата ще е с нищо неотразима. "Ама каква да се прави?…" - Мисълта, че нещо не се контролира от най-горе, е вредна. Реши се да проявиш мощ на словото - и подлост няма да те прегази. Аз имам свои хора навсякъде - те ще те разберат.
Искай картбланш, но по твой, не по техен план. Говори им абсолютната истина в очите, но без обиждане. Ходи свободен! Няма да им дам да те премахнат или да те затворят където и да е.
Ползвай формулата, която ти дадох. Пък и да има усложнения - те са театър пред историята. Не бой се от нищо!

СЪДЪРЖАНИЕ
/