Книга 9

10.ХІІ.122(1986)г.
София


СЛОВОТО И СЪБИТИЯТА ПО СВЕТА


7,15 ч.

Буден от рано, холизаторът е имал сблъсък с трима души предишната вечер - всеки се е държал грубо, категорично, и е дал отрицателни оценки за поведението му; като и тримата въобще са се държали грубо и нетактично помежду си. Единаторът си задава въпроса, не може ли да се изясни това положение, когато един невидим, ясен женски глас с готовност и категоричност казва в стаята: "Може!"

ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОВОДНИК, ИМПУЛСАТОР И РЕАЛИЗАТОР –  И СЪБИТИЯТА НА ЗЕМЯТА И В СТРАНАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ

Пресованото предаване на енергии протича непременно чрез трима, приели с преданост Словото и Делото.
Приемането на Словото и работата за него не означава, че трябва да изоставите Делото. Предупредих наскоро: Словото не се обработва при оптимално напрежение, не отива по света, не се консумира от повече мозъци и сърца - и опасното положение настъпи. И в такива мигове е неизбежно Словото трябва да се компенсира с Дело. Това означава поемане на чужди съдби, с проявяване на смирение, абсолютна търпимост, нежност. Молитвата тук не върши работа - правдата изисква подвиг, самоотречение. Среден път няма.
Словото, което обработваш ти, няма отношение към спасяване на положението. Проведох този акт, понеже трябва да се спаси самото Слово; обаче положението, породено от слабия ход на обработката му от "Третия", все още не е поправено и се очакват нови нещастия. Поначало, единатор да се занимава с обработка е чиста загуба на потенциал.
Неговата работа повече трябва да бъде Дело в момента, а обработка - не толкова много часове на ден, тъй като се насища свръхпределно аурата на планетата и опасностите се увеличават.
Нежното отношение помежду ви отлагам наистина за далечни, бъдещи епохи - не укорявам никого, но разбирането на саможертвата няма още почва. Аз отчитам принципността, послушанието - но с изразяването на отрицателно отношение стават неизбежни катастрофите по земята. И ти не издържа снощи, когато се скара на Р. Каквото ти правиш сега е правилно, но никой не те разбира. Ти не правиш нещата за себе си, но кой разбира?

  
Тази картина е добър символ на Ятото, в което има и черни птици, с определена висша цел. Изразява и факта, че птиците си разменят местата в полет, защото първите се уморяват – при тях съпротивлението на средата е най голямо.

СЪДЪРЖАНИЕ
/