Книга 3

Април 120 (1984) г.
София-Изгрев
 
БЛАГА ИСТИНА,
НЕЖНА ПРАВДА, МИЛА ДУМА
ЖЛО.СлН
(Из  писмо на Елма до една приятелка)
 
Аз не мога да се изявя на Земята без вратите и тръбите Божии. Дом без врати и множество без тръбачи са осъдени на погибел. Затова още веднъж ти казвам: дай свобода на истината - истина непоколебима, божествена, свята!
 
 
Не се усъмнявай! С тези представи, които имат хората, животът ти е тежък, но той е за слава Божия.
Ето, Аз те свързах с този род, защото той някога Ми помогна за особено важно дело на земята. Но той открай време се и бори срещу Мен, особено с критика и осъждение. Моята истина е блага, а тяхната - непоколебима. Моята правда е нежна, а тяхната - корава. Моята дума е мила, а тяхната - остра. Особеното у Мене е свободата, която давам, а те се познават по това, че не дават свобода. Познават се по мъката, която носят на ближните. Аз съм отстъпчив, защото и в дъното на ада може да се намерят бисери. Аз зная, че когато някой е имал свобода да съгреши, той неизбежно се е връщал в Мен. Но ако някой му е отнемал тази свобода, той го е вкарвал в пъкъла за много животи и хилядолетия.
Ако Аз съм те свързал с този род, то е за да познаеш ограничението. Той обаче има една хубава черта: умен и праведен е. През всички векове той Ме е търсил и винаги Ме е намирал. Сред него има не малко нежни сърца и добри ученици, но това не е още всичко. Още една стъпка има да направи един мъченик от този род - и той ще скъса веригите! Подвигът му се очаква с трепет от цялото небе. Той пръв ще положи нишката на този род в сърцето на Бога, а не само в ума. А от сърцето Ми извират ето какви неща: благост, свобододаряване, добромислие и добрословие, нежност и обич, разум с мекота и истина с любов.
От сърцето на Моя враг излиза рязкото определяне на истините, ум без милост и озарение без благост. От Божественото всякога може да се очаква добра дума; от врага на Бога обаче винаги очаквай отрицателна оценка, отрицателна мисъл, отрицателно определение.
Ето каква е тайната: онези, които се отрекоха от Любовта, останаха без енергия. В хармонията и свободата винаги има енергия, защото произтичат от Любовта. Моите врагове, съзнателно или несъзнателно, се стремят да нарушават хармонията и да отнемат свободата. В този процес те постигат онова, което търсят: изтичане на енергия. Ето защо, за тях всяка свобода и хармония са търсени и желани. Както осúте търсят меда, така и най-умните Мои врагове търсят окултните школи. Всяка божествена окултна школа е извор на хармония и свобода. С критика и поучаване, духовните осú и пиявици винаги се намесват в такива школи и под прикритието на “разума” и на“истината” започват асимилирането на свободата и хармонията. Във всяка религия, идеология или окултна школа, те незабавно издигат в култ система от правила и съждения, която е само част от истината. Те са ревностни изпълнители на обреди или упражнения, защото знаят много добре, че от там също се черпи енергия. Обаче основният източник на енергия за тях си остава отрицателната оценка.
Божии чада, пазете се от такива и ги разпознавайте по очите! Там никога няма благост и милост за онези, които те не одобряват. А целият им живот е в това: да одобряват или да не одобряват…
Вие обаче черпите енергия от Любовта. Никакъв закон и никакво правило не са над Любовта! Любов без мъдрост и неразумна любов не съществуват. Ако има нещо такова, то не е Любов.
И така, обръщам се към тебе и към тръбите Божии. Вестете Истината, но не показвайте връзката си с Мене. Аз съм с ония, които всякога остават божествени. А божествено е това: то се изявява, но източникът остава скрит. При никакви условия не разкривайте приятелството си с Мене!
А Аз вече имам много приятели на тази земя. Те се познават помежду си вътрешно, от пръв поглед. Те са синове Божии и затова си дават пълна свобода; един другиму се надпреварват да си помагат и да признават истината на другия.
Работете, мили Мои избрани, на нúвата: жътвата вече е настанала! Има още много бурени - още много любов към своята правда и своята истина; има още много духовна жестокост, но първите кокичета на милостта вече излязоха.
Мир вам - и пълна победа!
Плачете, мили Мои, от щастие, защото Аз ви говоря!  
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/