Книга 8

3.05.122(1986)г.
София-Изгрев

НА ПЪРВО МЯСТО - ЦЯЛОТО

ЖЛО / Й и Р
За Д. пиши само това: "Боят ти се пада!" - понеже миналото ú не е трансформирано напълно. Трябва да се отучи да живее само на едно място, но да си почива при приятели след подобни неприятности. Необходимо е да се включи активно в работата по осиянията. Ядът на Небето по отношение на подобните на нея се излива по този начин, понеже не поставят на първо място работата за Бога и Братството, а се прикриват (съвсем "невинно" или преднамерено) зад родителския, семейния или обществения дълг.
Няма такава сила, която може да ви попречи да си намерите време и място за изпълнение на Божията работа! Само след тези часове в денонощието и дни от седмицата имате право да се грижите за близките си, а когато става дума за работа на Нивата Божия, думичките "не мога" не се признават. Ако обществото ви поиска да свършите някакво образование, за него можете; а когато Бог има нужда да се научи нещо много по-просто или извърши, не можете…
 Пък Аз ви казвам, че само Божиите синове са ония, които пращат по живо - по здраво всичко възможно и се заемат само с невъзможното! Ако няма някой (пишеща) машина - ще купи; ако не може да купи - ще намери от някого; ако не може да намери - ще си направи; после, може да се научи да пише с различни шрифтове, да подвързва или преписва с красив почерк - има стотици начини за работа върху Словото; може да се диктува на някой, който пише. А простите, невежите, немарливите предпочитат някой друг да прави всичко това. Този друг обаче и ще се ползва.
 Не карам никого да прави нищо насила. Работата ви за Словото, ако не е свещена наслада, по-добре станете говедари...
Силата на Й. (Д.) се изпита, търпението се изпита. Не че всичко е свършило, но лошото ще намалява прогресивно, с времето и усилията, които тя започне да отделя за Словото Божие. Разрешавам; не - повелявам да отсъства от къщи, ако там няма условия, но да си изпълнява обещаното за Делото Божие! Аз ще съдействам! Първата пратка да очаква през последната седмица на май. После тя няма вече да има проблеми, ако послуша каквото ú казвам. Ако обаче се прибира постоянно в къщи, не отговарям.
Дерзай, напред, а Р. не оплаквай - много си е наред момчето. Обаче миналото ви наистина носи тежки пóлици. Та ако има нещо не в ред, то е от прекаленото ти чувство за дълг и прекалената свързаност с него. Нека е и любов, но любовта иска не само присъствие, а и отсъствие. Та ако ще и светът да се провали! Наказанието трябва да се изтърпи, ама това не значи да не си дава човек и почивки, когато това му е възможно.
(Питано е за тези гласове, които говорят на Румен).
- Други са - не съм Аз. Обаче и там има верни неща - с тази разлика, че когато Моят Дух говори, праведните се успокояват и благуват, а неправедните плащат. При другите духове не всякога е така - праведните често си изпатват, а неправедните получават подкрепа в неправдата си... Не може Аз да говоря чрез някого и той да извършва насилие - такъв случай няма. Но Аз често оставям ония, които не се Ме поставили на първо място в живота си, в ръцете на ремонтните служби, за да видят какво е при по-силни лични чувства, родови чувства, обществени чувства и пр.

СЪДЪРЖАНИЕ
/