Книга 8

18.03.122(1986)г.
София-Изгрев

ЩАСТИЕТО ЗАВИСИ ОТ ПЛАНИНАТА
ЖЛО / НИПърво, изчистù къщата. Дюшека и всичко излишно набутай в мазето, после ще им търсиш колая.

Посети я (сестра си), само че в някоя почивка от домашната работа.

(За дезинфекция) Санитарно средство - питай за карболова киселина.

(За зъболекар) - Не веднага. Първо, в продължение на три седмици, си мий зъбите с тези 5 пасти. Не е важно какви, само по-скоро ги вземи, не пести пари от тях. После вече иди на зъболекар.

(Незаписан въпрос) - Това не е вярно, трябва, ако не сте намерили друг начин, понеже венците ти са постоянно възпалени поради това, че не вадиш по два пъти в годината зъбния камък. Неприятно е човек да има такива бацили в устата.

Щастието ти зависи от планината, не забравяй никога това! По-често се качвай. Няма здраве вътре в къщата.

(За цветята) - Фикусите са полезни, въпреки всичко; останалите намери къде да ги сложиш, докато стои тук човек.

СЪДЪРЖАНИЕ
/