2.10.2019 г. 19,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Природата обича настойчивость, постоянство, а не своенравие. Не мислете, че можете да подчините природата на себе си. Това е невъзможно! Ако хората се хармонизиратъ съ природата и пристѫпватъ къмъ нея съ искреность и постоянство, тя ДАВА това, което имъ е нужно. Бѫдете като ученика, който настоява предъ учителя си, който учи и е готовъ на всички жертви. Щомъ ученикътъ постоянства, и учительтъ е готовъ да даде. И ПРИРОДАТА постѫпва по сѫщия начинъ. Като види, че хората сѫ готови на всички жертви, и ТЯ има разположение да дава. Ако хората сѫ своенравни, и ТЯ ги лишава отъ всичко онова, което тѣ искатъ отъ нея. Следователно, воля има само онзи, който, следъ като на едно добро негово желание му откажатъ 99 пѫти, той пакъ постоянства. И най-после, на стотния пѫть неговата воля ще надвие.” (1922.03.15м.Качества и проявления на волята.ДВП.1934.С:39-40)

ТУК СТАВА ДУМА за Природата, а не за хората, на които досаждаме. За усилията ни да постигнем СЪВЪРШЕНСТВО. Инак никой не обича настойчивите, своенравните и нахални егоисти, които постоянстват с години, за да подчинят волята на някой човек.

 

2.10.2019 г. 20,06 ч.

ПОДСЕЩАНЕ ЗА 20:30:00... Петото нещо оттук надолу. Вижте има ли висулка долу на ухото. Увеличете си снимката и вижте докъде стига лнията на живота й.

 

 

2.10.2019 г. 15,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Който не може да се концентрира, той заспива и съзнанието му слиза въ по-ниска область. Въ това слизане се прекѫсватъ картинитѣ, които човѣкъ би могълъ да види. Това заспиване се дължи на сѫщества, които иматъ за цель да приспиватъ хората, за да ги лишатъ отъ възможностьта да видятъ повече нѣща. Като знаятъ това, хората трѣбва да се борятъ да не заспиватъ. Щомъ започнатъ да се концентриратъ, повечето хора заспиватъ, защото иматъ много неприятели, които съзнателно ги спъватъ, замъгляватъ съзнанието имъ и тѣ слизатъ по-долу, отколкото сѫ били. Като имъ внушаватъ мисли, тѣ започватъ да заспиватъ и падатъ въ тѣхни рѫце. Следователно, никакво заспиване не се позволява на онзи, който иска да се концентрира! (1922.03.15м.Качества и проявления на волята. ДВП.1934.С:39)

ЗАЩО титанът Атлас крепи ЗАПАДНОТО небе? На древногръцки името му означава „нося”, „търпя”, „понасям”. Западното небе е небето на СЛИЗАЩОТО слънце - от пладне до полунощ. След полунощ започва царството на брат му Прометей. А Атлас (Атлант) е КОЛЕКТИВНИЯТ принцип, противоположен на индивидуалния: правиш нещо заради ДРУГИТЕ, носиш тегобите на ДРУГИТЕ. Хесперидите в нозете на Атлас в случая спят или са заспали ПРЕЗ ДЕНЯ – крупен провал, голям спад на енергията, връщане в хищничеството, болестите и вампиризма. Затова, именно, титаните успяват да откраднат златните ябълки от градината им (единството на сърцето). Те са дъщерите на Атлант и Хесперида и са нимфи, отговарящи за вечерта, за златната светлина на залезите, затова ги наричат „Дъщерите на Вечерта”, Нимфите на Запада”. Те не трябва да спят след изгрев и преди залез-слънце. Ако заспят веднага след залеза, за което са предназначени, или колкото може по-скоро след това, и ако научат кога да заспиват и избраните души, златните ябълки няма да има нужда да се крадат – те отиват направо в гърдите им и ги надаряват с Единство на Сърцето - МОНОПРИНЦИПА. Именно това е Златото: любов към един Бог, един Учител, една сродна душа, едно Ято. Златото е и самоотдаване на ДРУГИТЕ: където трябва да се отдадеш изцяло и докрай – „без замисляне и неабавно”. ИМЕННО това е Западната част на хòлоса - на божественият свят. Ако хесперидите изпълнят втората част от предназначението си да се събуждат точно в полунощ или в нечетен час след това, те минават съм Прометей – Източното Небе. Тогава се учат на божествена самота и потъване в глъбините на монадата си – „Познай себе си”. Тогава всяка една от тях нагнетява пламък за ИНДИВИДУАЛНО творчество: да сътвори това, което никой никога не е създавал и никой никога няма да създаде до края на Вечността. Под Западното небе на Атлас те са се самоотдали и са заченали; под Източното небе на Прометей бременеят и раждат. „Чичо” им е буден през цялото време след Грехопадението – не може да заспи. Орлите на Кармата – божествата алохими – постоянно кълват и ядат черния му дроб: ЕГОТО му. Провалил е божествения си Аз - от гордост и тщеславие си е позволил да стане преждевременно АВТОРИТЕТ, ФАКТОР, ФУНКЦИОНЕР, УЧЕН, ИЗОБРЕТАТЕЛ, ПРОСВЕТИТЕЛ, УЧИТЕЛ. Дал е на плебеите огъня – самоизявата. Дал им нисшия ум – хитростите, урбанизма, занаятите и техниката. Дал е и огнѐнието, т.е. оргазма, на едно население, което ще използва всичко това за излишества и разруха. Освен добива и топенето на металите, обработката им, Прометей ги е научил и да унищожават храните чрез огъня – термическата обработка. Сатанинската наука твърди, че човекът е почнал да става „сапиенс” именно от този момент нататък, но това не е абсолютно никакъв сапиенс – няма и капка разум в болестите и остаряването, като резултат на извратения вкус да ядем умъртвени храни и извратената цивилизация да изкарваме органите на Земята и да ги превръщаме в патерици - в предмети. Защо Атлас е помолил брат си Прометей да поноси замалко и Западното небе, за да може да си отпочине? Защо не е поискал да си вземе от него тежеста обратно? Защо е бил наказан да се превърне в Атласките планини в Западна Африка и в Атлантическия океан? В митологичната езотерика и психология можем да намерим отговор и на тези въпроси. За нас е интересно да заплануваме пътешествие и там: кой знае, може да ни дойде муза как да помогнем на титана Атлас, на хесперидите, на духовете от Атлантида?... Нали градината със златните ябълки е някъде там - из африканските западни острови? Или я преместиха по на запад?... Все още ли ги захранват вълшебните извори на Зевс по тия места? А може с това да ревизираме и манталитета на Атлантическия съюз?...

 От старите гръцки времена се знае, че главните хеспериди са три, но всичките са 7: Аретуза, Хеспера, Хесперия, Хестия, Хесперуза, Игъл и Еритея. Експертите по митологична етимология, семантика и симвология търсят какво са заложили и в тия имена древните елински мъдреци.

 

 

3.10.2019 г. 21,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Освободете се отъ всичко, което ви спъва въ живота!” (1922.03.15м.Качества и проявления на    волята.ДВП.1934.С:40)

 

 

4.10.2019 г. 06,07 ч.

 

ЗА ОБЩО ЧЕТЕНЕ на 4.X.2019 г., ПЕТЪК, точно от 20:30:00 лятно ЕЕТ (18:30:00 UT) или от началото на четен час когато и да е. Още една безценна Приятелка - БАГРИНА КЛАРК! Мистик, писател и живописец с христòва и беинсàнска монада, дошла ни на гости от далечната галактика Молнúн. Понякога се обединяваме за оформление на кориците на книгите ù. Ето една от тях - и краткото й представяне:

Приятели, излезе поредната книга на Багрина Кларк „Новата Земя - обител на радостта; изгрява културата на сърцето".

Темите: Докосване до Свещеното начало; Какво се случва сега със Земята и с човечеството; Новите енергии - Махатма и на Богинята-майка достигат вече директно до Планетата ни; Ах, тази 2012; Ти си Христовото Съзнание; Всичко е Армагедон; Смисълът да живееш в тази епоха; Създай своя нов свят; Скачайте в новото измерение; Каквото си сътворите, това и ще бъде... Поздрави от Крион, от Учителя Иисус, от Ащар, от Лорд Майтрея, от Хаторите, от Вивамус и Санат Кумара.

Светлина и Любов!

На корицата:

Призивът на Санат Кумара:

Мои обични земни хора, Аз съм Логосът на планетата Земя. С огромна радост ви казвам, че сте пред трона на Сътворителя на този Космически Ден. Вие сте в нова реалност. Заедно с нашата Планета влизате в царството на истинската Светлина. Илюзиите и линейното време остават в третото измерение, както и вашите горчивини. Новите реалности са факт благодарение на подходящите избори, които направиха много човешки същества. Планетата ви се обновява и се отърсва от всичко негативно, което спираше вашата еволюция.

Всички вие, които се въплътихте в този отрязък от историята на Земята, бъдете БЛАГОСЛОВЕНИ! Вашите души избраха това земно време, за да преживеят настоящия Преход. Душите ви ликуват заради възможността да участват в реализирането на един Велик Свещен План. Енергиите на Първоизточника вече достигат директно до Земята. Махатма-енергията и енергията на Богинята-Майка очакват да ги призовете. От вас не се иска нищо друго – само бъдете осъзнати проводници на енергиите на Първосъздателя.

Разпространявайте този Призив! Обожавайте нашата прекрасна Планета!

Аз, Санат Кумара, всеки миг ви изпращам безмерната си ЛЮБОВ!

Предната книга на Багрина Кларк „Лотос бял е твоята душа” може да изтеглите от библиотеката на сайта.

http://www.spiralata.net/…/index…/predst-kniga/270-bagrina2

Като Птица от Ятото на Учителя от Вечността и Вековете, в Багрина СЪЩО има Разпознаване, Отклик, Жажда за Приятелство и Сътрудничество. По ТОВА се идентифицират Птиците, които НАИСТИНА говорят от Негово име. За една от тия Птици тя веднъж каза: „Ти защо се занимаваш с други работи, не разбра ли, че си родена само за това?” И наистина, някои Птици понякога униват и не вярват в задачката си, считайки себе си за грешни и недостойни, паднали безпомощно на земята от липси, протводействия, бури и врагове. Именно в такива моменти се осъществяват думите на един велик адепт на земята от калифорнийското Бяло Братство: „Когато в една клетка от Всемирния Организъм се яви зловещото напрежение на трудно решими и неразрешими проблеми и тя се гърчи, кърви от болки и самота, от всички страни на Цялото се устремяват към нея белите й сестри и братя, успокояват я и я изцеляват - и се завръщат по местата си”. Ако някоя клетка в такъв момент, когато която и да е друга клетка страда и има нужда от кислород, остане на мястото си, тя не е от този Организъм, не предава Словото Му – индивидуализирала се е. След време тя се превръща в тумор, раково образувание. Живите и будни клетки ВНАГИ СЕ РАЗПОЗНАВАТ ЕДНА-ДУРГА И СИ ВАИМОДЕЙСТВАТ! По същи начин както Багрина, една друга Птица - от рижкия клон на Братството, - без да знае външно НИЩО за един техен гост, на една вечеря в дома на големия астролог Сергей Вронски й казала: „Ти защо от време на време спираш Словото? Нямаш право да го спираш – родена си само за това!”. Скоро след това същото се случило и в една друга столица: още една зряща Птица казала буквално същите думи на друга Птица, без да знае външно нищо за заниманията й. А пък на една среща при световно известен лекар на трето място, лекарят казал на една Птица същите думи буква по буква, сякаш се е наговаряла с другите. А една Птица от свещеното турско Бяло Братство веднъж възкликнала, когато й дошла на гости Птица с подобна кръв: „Ах, ще ме ослепиш! Каква е тая светлина! Кои е са тия Двама, които влязоха с теб, а всъщност са Един?” (и казала две много специални имена, за които до този момент не била чувала нищо).

ЕТО ЗА БАГРИНА, ЧИЕТО ДУХОВНО ИМЕ Е ОТИЛДА:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=82&book=5

Ето и за един неин сроден дух, с който се събраха на земята в този живот и тя сега офциално носи неговото фамилно име (той е осиновен от един виден американски евангелски мисионер - д-р Кларк):

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=32&book=3 

 

 

5.10.2019 г. 15,49 ч.

УЧИТЕЛЯТ:

„Тия познания ще ви бъдат в полза не само за сега, но може би за хиляди години отсега нататък.

”(1922.03.16о.Първото задължение на учениците. ТРЖ.1922:89)

 

 

5.10.2019 г. 18,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ученикът в тази Окултна Школа трябва да знае къде му е мястото. Той трябва да знае, че учениците от най-долната градация се различават от учениците от най-високата по знание - т.е., че тяхното знание и сила, в сравнение с онова на напредналите, са НИЩО.” (1922. 03.16о.Първото задължение на учениците.ТРЖ.1922:89-90)

ЗА ПРЕГОВОР: Най-долната „градация” в Пентагралния Път на Ученика е човекът на ВЯРАТА (лъча на Правдата). Там са тия, които вече са били обикновени хора през хилядолетията (властнци, мъченици, учени, гении и светци) и сега имат Първия лъч на Ученичеството над главата си – Синия. Те са вече спасени – качили са се на лодката към Новата Земя и Новото Небе. Там са не само разпозналите Словото Божие в ПОСЛЕДНАТА му проява на земята и изучаващите го академично, но и Праведниците и Пророците. Обаче на тази най-ниска степен вярващият все още не се е простил със самомнението, тщеславието, осъждането, гордостта. Затова той е ПОД Апостола, който РАЗПРОСТРАНЯВА СЛОВОТО, ако потрябва - и с цената на живота си (оранжевия лъч на Смирението), ПОД ясновидеца, виждащ и знаещ всичко във вселената и микросвета (златния лъч на Просветлението, Мъдростта), ПОД Мистùка, който вече излиза от физическото си тяло съзнателно когато си поиска (розовия лъч на Преображението, Любовта) и ПОД Брата и Сестрата на човечеството - Белия Маг (лъча на Истината). Следователно, според казаното от Учителя, най-ниският в Школата – така нареченият „праведник”, който все още съди и критикува и иска да води и да се изявява, колкото и да е предан на Словото, е НИЩО пред знанието, силата и смирението на Синовете и Дъщерите Божии. Това е синоним на хората на Възкресението – Братята и Сестрите на човечеството. Те имат Пета Посвета – петия, Виолетовия лъч; владеят Белите Действа и затова живеят 100% за Бога и за всички. Тяхната работа е да образуват комуни и братства по Земята, както е горе на Небето. Да избират готовите, да ги обучават и да ги транспортират в Новата Вселена. ПИТАТ: „А КЪДЕ ОСТАНА ЧЕРВЕНИЯТ ЛЪЧ” – Той е входът към ЦЕНТЪРА на Пентаграма, божествения свят, където са Майките с Младенците, Светиите и Учителите. Както знаем от „Завета”, има още аметистови, диамантени и светли лъчи.

 

 

5.10.2019 г. 19,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Хората остаряват, само когато мислят, че ВСИЧКО знаят. Който иска да остарее, това е много лесно: в деня, в който ти помислиш, че ВСИЧКО си свършил – ти си ОСТАРЯЛ. А за да се подмладиш, ще мислиш, че МНОГО МАЛКО знаеш - ще почнеш да възприемаш като ДЕТЕ. Такава старост аз я наричам „преждевременна”. Затуй желая всички в Школата да бъдете МЛАДИ! А за да бъдете млади, значи да мислите, че СЕГА започвате Великото Божествено Учение..” (1922.03.16о.Първото задължение на учениците.ТРЖ.1922:89-90)

НЕКА ЗАБЕЛÈЖИМ С КАКВА СКОРОСТ ОСТАРЯВАТ ТИЯ, които си мислят, че МНОГО знаят. В по-младите и тия на средна възраст това външно не си личи веднага, но си личи ПО ПОВЕДЕНИЕТО ИМ: те ПРЕНЕБРЕГВАТ другите знаещи и стават заядливи, критични. В Латвия има един необикновен човек: Валерий Сергеевич Бабаев. Той водеше там движението „Жива етика” в аудитории със стотици последователи. Такъв водещ в България или българин по света е почти невъзможно да се срещне, но двама-трима познаваме. Бабаев има принцип - по импулс и програма - периодично да слиза от катедрата и да кани ДРУГ водещ, дори за по цяла седмица в месеца. Да, има един такъв човек и в Башкирия - в гр. Сибай, и един в Москва. Такива са и двама от ръководството на розенкройцерския лекториум в Холандия и Германия. Това е практика и в протестантската църква – всеки желаещ от пасомите може периодично да проповядва. Това все са водещи, в които няма себизъм и горделивост и затова не са загубили нуждата си ДА СЕ УЧАТ И ОТ ДРУГИ И ДА ГИ ЛАНСИРАТ. Въпреки че в страните си са светила, някои дори със световна известност, като видят някой, който знае неща, които те не знаят, сядат на чиновете като ученици и започват да записват. Да, имаше и един японец такъв от ръководството на духовното движение Оомото. Но знаем и двама-трима българи, които с готовност се учат от други българи и даже пишат хубави неща за тях в книгите си. За отбелязване е, че всички споменати МЛАДЕЯТ и не говорят лошо за другите.

 

5.10.2019 г. 20,21 ч.

 

ПОДСЕЩАНЕ ЗА ОБЩОТО ДЕЙСТВО ТАЗИ ВЕЧЕР ОТ 20:30:00 ч. българско лятно време (18:30:00 лятно по Гринуич) - шестия пост оттук назад за Жорж Радев и още един достоен българин.

 

 

 

5.10.2019 г. 12,54 ч.

 

ЗА ОБЩО ЧЕТЕНЕ, ГЛЕДАНЕ И СЛУШАНЕ на 5.X.2019 г., СЪБОТА, точно от 20:30:00 лятно ЕЕТ (18:30:00 UT) или от началото на четен час когато и да е: 1.Биографични данни за ученика на Учителя Георги Радев и текстът за Ученика от книгата му „Учителят говори” (1939). Това са най-съвършените компилации по избрани теми от Словото на Учителя Беинса Дуно, правени някога от Негов ученик! Те са нещо повече от компилации: авторизирани есета, синтезирали Слово Божие по един превъзходен начин от една душа с искра Божия с херметическа, орфическа, христова и беинсанска монада. Едва ли някога ще бъдат надминати от някого в подобен вид: те си остават съвършено уникално четиво за всички разумни обитатели на Старата и Новата Земя, на Старата и Новата Вселена. Когато един Миров Учител изкупи от Черната ложа някой от най-елитните й умове, защото такъв дух е разпознал кой е Господ в последното Му идване на земята и се е покаял, той става не по-малко мощен в пътя на светлината.

Георги Радев (12.09.1900–22.07.1940) е един от най-активните ученици на Учителя. Той е роден в Пловдив, където завършва основното и гимназиалното си образование. Още като ученик усвоява превъзходно класически и модерни езици. От този период е и големият му интерес към литературата и изящните изкуства, най-вече към музиката. През 1919 г. се премества в София, където се записва като студент по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. След първия семестър се прехвърля да следва в Математическия факултет, който завършва през 1925 г. Радев е главен редактор на списание „Житно зърно”, за което работи от основаването му през 1924 г. Той е преводач от френски, немски и английски език, а също така е автор на няколко книги и на десетки статии от областта на философията, астрономията и изкуството. Публикува статии от областта на окултните науки – астрология, физиогномика, графология и др. Пише цикъл статии върху темата „Жената в Евангелието”. Цял живот работи и върху беседите на Учителя. С ненадминат усет за намиране и систематизиране, той събира еднородни мисли от беседите, засягащи определени теми. Така създава книгата „Учителя говори”, която скоро е преведена на френски, руски, английски, латвийски и експеранто. Книгата е първата по рода си панорамна, представителна книга на Учението на Всемирното Бяло Братство. Представлява тематични извадки, изготвени от Георги Радев върху оригинални текстове от Учението. Включва следните 21 теми: Живот, Душа, Истина, Любов, Мъдрост, Правда, Бог, Човек, Дух, Добро, Свобода, Светлина, Ядка на Божественото учение, Живата Природа, Великото Всемирно Братство, Четирите неща, Учител, Ученик, Свещения огън, Тяло на Любовта, Христос. В Швейцария пресата отпечатва отзив за книгата на Георги Радев „Учителят говори” (съставена по текстове на Дънов): „Никога досега не сме срещали толкова истини, изнесени в такава сбита форма, така живо и красиво.” От него остава първото преработено издание на книгата „Науката и възпитанието”. В своите спомени за Георги Радев д-р Методи Константинов казва: „Науката и възпитанието, написана преди толкова десетилетия, носеше дрехата на един беден, остарял български език, езика, който се е развивал под тежкото турско робство. Нужно беше сериозното съдържание на тази книга да бъде облечено в по-новите дрехи на съвременния български език. Даже Учителят смяташе, че трябва да се напише втора част на тази книга в духа на новите изисквания на образованието и възпитанието. В мое присъствие той нареди на Георги Радев „да я облече в нови дрешки”. Последният беше много трудолюбив и се зае с тази задача. Така се появи второто издание...” Взима дейно участие в живота на Братството. За него Боян Боев пише: "Животът му може да се резюмира само със следните думи - работник за един нов свят, за една нова земя... Едничката му мисъл беше: Великото Дело. Едничкият му блян беше: Идване на новия ден на земята. Едничката му воля беше: Работа и работа за светлото Утро, което изгрява..." Заминава си от този свят твърде рано, на 22 юли 1940 г. За Георги Радев може да се прочете в:

 1. Георги Радев, от Светозар Няголов, Изгревът - Том 22

2. Георги Радев - ученият, предговор към "Научна астрология" от Георги Радев, Приятели на дъгата

3. Спомен за Георги Радев в книгата "Учителят, Лечителят, Пророкът - т.1" от Борис Николов

4. Георги Радев, от Борис Николов, Изгревът - Том 3

1940.07.22 - Напуска физическия свят Георги Радев - един от най-активните ученици на Учителя.

ИЗ „УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ: Ученик Аз разделям хората на четири категории: старозаветни, новозаветни, праведни и ученици. Употребявам тези термини, защото липсват други, по-подходящи думи и най-вече, защото будят у хората познати образи и идеи. Тези думи изразяват четири големи епохи в развитието на човека, четири култури, четири общи, колективни течения в човешкото съзнание. Какви са били възгледите на старозаветните хора, ще намерите това в Стария Завет. Какви са възгледите на новозаветните, ще намерите това в Новия Завет. Какви са възгледите на праведните, можете да узнаете това като проучите съвременната култура. Праведните – това са хората на един установен правов ред. Но ако търсите пътя на ученика, не ще го намерите нито в Стария, нито в Новия Завет, нито в научните и етични системи на днешния свят. Пътят на ученика – това е новото, което днес влиза в живота на човечеството. За да ви дам една представа за положението на тези четири категории хора в света, ще си послужа със следното изяснение. Първо, вие сте разумно същество, което невидимият свят изпраща на Земята и ви дава тяло, без да ви пита, искате ли това, или не искате. Такова е положението на старозаветния. Второто положение: изпращат ви на Земята, дават ви тяло, като се ползвате с една малка свобода да кажете, къде искате да дойдете. Това е положението на новозаветния човек. Третото положение: изпращат ви от невидимия свят на Земята при най-благоприятни условия да се учите, като се ползвате от сравнително по-голяма свобода. Това е положението на праведния. В старозаветния живот вие ще изкупвате греховете си и ще се мъчите. В новозаветния живот вие ще се самоусъвършенствате. В живота на праведния ще помагате на другите, а когато дойдете като ученик на Земята, ще започнете да изучавате великата наука на Любовта. При Любовта човек вече истински се самоопределя, той определя същевременно отношенията си към хората и към съвършените същества. Всичките противоречия, които съществуват в света, произтичат от тези четири вида живот, от тези четири колективни течения, които действат в света. Отнесени към човешкия организъм, те показват следните съответствия: Старозаветният живот тече в стомаха и червата, новозаветният живот тече в дробовете и симпатичната нервна система, животът на праведните тече в долните слоеве на мозъка, а животът на ученика тече в горните му слоеве. Последният заема най-хубавото място. Затова животът на ученика представя идеалното в човека. Мнозина са се мъчили да примирят тези течения в живота, да отстранят противоречията, които възникват, като естествена последица от тях. Обаче резултатите от тези четири живота са сами по себе си непримирими. Тези течения не могат да се изолират изведнъж. Тяхното изолиране или по-скоро, тяхното пълно овладяване става постепенно. То се постига едва, когато животът на ученика достигне своя завършек и постигне своите високи цели. Животът на ученика включва ценностите на тези четири живота. Защото сами по себе си те са фази, през които човек по необходимост преминава. Старозаветните подготвят пътя на новозаветните, новозаветните подготвят пътя на праведните, праведните подготвят пътя на учениците, а учениците подготвят пътя за идването на Царството Божие на Земята. Тям предстои разрешаването на тази трудна задача. И когато човек минава от старозаветния в новозаветния живот, той пренася всичко ценно от първия във втория. Като минава от новозаветния живот към живота на праведните, той пренася в последния ценностите на втория. Най-сетне, всички ценности от живота на праведния се пренасят в живота на ученика. По този начин се създава онази вътрешна връзка между всички хора, онова вътрешно единение – отвъд и свръх всички противоречия, които са присъщи на тези четири вида живот. Различни са изворите на тези четири живота и различни са условията, при които те се развиват. Ученикът, след като мине през всички школи на тези четири живота, като през подготвителни училища, навлиза в съвсем нови условия и черпи живот и сила от един съвсем нов извор. За този извор загатва Христос, когато казва: „Когато дойде Духът на Истината, той ще ви научи на всичко“. Влязъл в пътя на ученика, човек има вече други схващания и възгледи за живота, съвсем различни от схващанията на старозаветни, новозаветни и праведни. Всички тези три категории хора живеят все още в сферата на личния живот – те не живеят още за Цялото. Старозаветните търсят богатство и имот. От несгодите на живота те се озлобяват. Новозаветните търсят съчувствие и симпатия. От страданията и несгодите те се разколебават, обезсърчават и съблазняват. Праведните търсят почит и уважение. Противоречията ги наскърбяват и накърняват тяхното достойнство. Те са се издигнали до най-високия връх на личния живот и затова така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично достойнство. За всичко, което вършат, те търсят признание, почит и уважение. Единствен ученикът не търси ни външно богатство, ни съчувствие и подкрепа, ни почит и уважение. Едничък ученикът не се ни озлобява, ни съблазнява, ни наскърбява. Той се радва на противоречията, които среща в живота си, защото знае, че те неизбежно произтичат от четирите колективни течения, които циркулират в живота. Той счита всяко противоречие за една велика задача, която трябва да разреши. Той мисли и постъпва така, защото е минал през самоотричането. Той е влязъл в пътя на ученика, след като се е отрекъл от живота на старозаветните, от живота на новозаветните и от живота на праведните. И затова ви казвам: само ученикът учи, а всички други се занимават. Обикновените хора се борят помежду си, критикуват се и се морализират. Ученикът абсолютно никого не критикува, нито морализира някого. Той съвсем не се занимава с грешките на хората. За него те не съществуват. За него съществува само правилният живот – животът на Любовта. За ученика Бог не е старозаветният Йехова, който съди и наказва хората. За него Бог е Бог на Любовта, на Светлината, на Мира и Радостта. Това са качества и на ученика. И ако Ме питате, какъв е идеалът на ученика, ще ви кажа: Любов, светлина, мир и радост за душите! Това не е един идеал за вечността. Той може да се постигне още сега. Не ви говоря за мъдростта и истината – за тях ще дойде друга епоха. Те не са за днешните времена. Сега на учениците им трябва Любов, но не без светлина, светлина, но не без мир, мир, но не без радост. На тях им трябват Любов със светлина, светлина с мир, мир с радост. Всички тези неща са свързани в едно. Съвременните хора нямат в себе си ни мир, ни радост. Затова, когато религиозните или учени хора говорят за някоя своя опитност, техните изводи и заключения са обикновени, преходни. Когато един ученик изнася една своя опитност, тя трябва да бъде опитност на Любовта, в която има светлина; тя трябва да бъде опитност на светлината, в която има мир; тя трябва да бъде опитност на мира, която носи радост за душата. Любовта, светлината, мирът и радостта, за които Аз говоря, в сегашния живот, в живота на обикновените хора, не се проявяват. Те са достояние само на учениците. Учениците са едничките проводници на техните сили, едничките техни изразители в живота. Разбира се, Аз само загатвам за тези велики области, в които ученикът навлиза. Те представят една велика и обширна наука, за чието изучаване са нужни усилията на векове. Любовта – това е един красив, необятен свят. Велико нещо е да опита човек Любовта в нейния развой и непрекъсната проява, като се почне от физическия свят, мине се през духовния и се стигне до Божествения свят. Велико нещо е човек да опита светлината във всичките форми, които тя създава. Велико нещо е да се опита мира, да се опита радостта. Това са области, които ученикът трябва да премине, да опита и проучи по своя път, докато стигне крайния предел на своя живот като ученик, след което той ще започне да изучава великия път на Учителя. Едва тогава той ще достигне до онова дълбоко разбиране на живота, до онова дълбоко разбиране на Любовта, която действа в света, до разбиране на причините, които заставят великите Учители да идват да работят между хората. Любовта, светлината, мирът и радостта са плодове на Божествения Дух. Ученикът трябва да се храни с тези плодове. Първият плод, който той вкусва, е Любовта. Ученикът трябва непременно да вкуси от този плод, защото той носи вечния живот. И който иска да намери вечния живот – живота, който произтича от Любовта, трябва отново да се върне към дървото на живота. Той трябва да напусне пътя на старозаветни, новозаветни и праведни и да тръгне по пътя на ученика. Знаете думите на Христа: „Иди продай всичко, раздай го на сиромасите и ела Ме последвай!“ И Аз ви казвам сега: „Идете и раздайте живота на старозаветните, раздайте живота на новозаветните, раздайте и живота на праведните, и тогава идете при вашия Учител! Той ще ви посрещне“. Учителят има в света четирима ученици, които обича. И ако тези четирима ученици ви препоръчат на него, той ще ви приеме в школата. Ако Любовта ви препоръча на вашия Учител, ако светлината ви препоръча, ако ви препоръчат мирът и радостта, той ще ви приеме. Ще отвори вратите на школата, ще ви даде свободен вход, ще ви благослови, ще ви запознае с други ученици и от този момент вие ще бъдете ученик на своя Учител. Ала пазете се да отидете при своя Учител, преди да сте раздали вашите богатства като старозаветни, като новозаветни и като праведни. Ако отидете при него с всичките труфила и накити на тези три живота, ако отидете с всичкото си достойнство на праведник, Великият Учител само ще се усмихне и ще ви затвори вратата на школата. Ученикът трябва да има за живота само едно разбиране. Който иска да бъде ученик, трябва да има само едно схващане за нещата. Ученикът може да има само един учител в живота. Помнете една велика истина: В света има само един Учител и всички учители са произлезли от него. В света има само един Ученик, и всички ученици са произлезли от него. Ученикът трябва да знае едно: Може да го обича само онзи, който го учи – неговият Учител. И ученикът може да обича само оногова, който го учи. Обича се само онова, което е безсмъртно, което не губи своята красота, своята интелигентност, своята благост, своята доброта. Питате кои са първите стъпки по пътя на ученика? Правило е: Ученикът трябва да започне с Любовта. После ще мине към светлината, след това към мира и най-после към радостта. Ученикът ще носи радостта в живота си, като разрешение на своите задачи. Аз не говоря за радостта, която се мени, а за радостта на ученика, която нищо в света не може да засенчи, която от нищо не отпада. Тя е най-високият връх в материалния свят. Никакъв облак не може да го засегне. Божественото слънце всякога го огрява. Никакви бури няма на този връх. Там царува Любов, там царува светлина, там царува мир. Този е естественият път на ученика – Любов, светлина, мир и радост. Човек може да обиколи целия свят, може да похлопа на вратите на всички школи, може да потърси всички велики Учители, които носят Божието слово – те всички ще му покажат този път. Те всички имат само една определена, Божествена идея за пътя на ученика, който не може да се измени. Навсякъде ще му кажат, че първата стъпка в живота на ученика, това е Любовта. Като започне да прилага Любовта, дверите на неговия ум ще се отворят и знанието на миналите векове, както и знанието на настоящето и бъдещето ще започне да се втича у него по един естествен начин. Наистина, има и по-велик път от този на ученика, но само след като човек извърви този път, пред него ще се открие великият път на Учителите. Това е пътят на Мъдростта, който е най-трудният. Любов, светлина, мир и радост – ето етапите в пътя на ученика. Като говоря за ученика, Аз имам пред вид, преди всичко, идейния ученик. Този ученик се учи и тук на Земята – в този свят, и горе – в невидимия свят. Той никога не напуска школата – денем се учи в лабораторията на Земята, а нощем отива горе, при своя Учител, който му преподава теория. На следния ден той пак се връща на Земята, за да продължи своите практически занятия в лабораторията. Идейният ученик знае, че всякога е ученик – бил е , е и всякога ще бъде такъв. И след време, когато Земята, както и цялата слънчева система завършат своето развитие, той ще мине като ученик в една друга, по-велика школа. Тогава той ще носи друго име. Думата „ученик“ е слаба да изрази дълбоката идея, която е скрита в това понятие. В по-тесен смисъл на думата, под ученик се подразбира онзи, който учи тук на Земята, в този ограничен кръг на живота. Той се учи тук и ще постигне толкова, колкото условията на земния живот позволяват. Той няма още съзнателна връзка с невидимия свят – със заспиването си вечер неговото съзнателно ученичество се прекъсва. Ето защо, под ученик в истински смисъл на думата, се подразбира онзи, който има вече реален опит в Духовния свят, който има съзнателна връзка с него. Животът на ученика след пробуждане на неговото съзнание е живот на творчество, на работа – не живот на благодат. Благодатта се отнася само до пособията на ученика. От него обаче се изисква труд, усилия, работа. Дълго време ще изпитват и претеглят ученика, докато го пуснат в Царството Божие. За най-малкия недостиг, веднага ще го върнат назад. Влизането в Царството Божие зависи от знанието и мъдростта на ученика, а не от неговата Любов. В Царството Божие по благодат на се влиза. Христос определя в един стих какво трябва да придобие ученикът, за да влезе в Царството Божие, за да придобие вечния живот: „Това е живот вечен, да познаят Тебе, Единаго Истинаго Бога и пратения от Тебе Исуса Христа“. Познаването на Бога и Христа е условие за придобиване на вечния живот. Само чрез него се придобива живота. Ако чрез знанието не може да се придобие живота, то е безполезно. Но за да достигне това, ученикът трябва да се научи да твори така, както Бог твори. Как? – В първата глава на Битието е дадена една символична картина на онзи процес на творчество, който започва у ученика след пробуждане на неговото съзнание. Ала преди да настъпи то, ученикът ще влезе във великото безмълвие – там няма ни звук, ни светлина. И тогава от глъбините на своята душа, ще призове той Невидимия, Незнайния Бог на вечността, Създателят на всичко. Ще го призове с всичката си душа, с всичкия си дух, с всичкия си ум и с всичкото си сърце и ще каже: „Господи, искам да Те опитам. Един си Ти, Създателят на всичко и освен Тебе няма други Бог“! И ако ученикът може да призове Бога с тази пълнота, нейде в пространството ще блесне една малка, микроскопическа светлина, която ще му причини такава радост, че той изведнъж ще забрави всички скърби и страдания. Отдалеч някъде той ще чуе гласа на Бога, на своя Учител, който ще му каже: „Ти искаш да Ме познаеш и опиташ? Приготви се тогава за работа! Настана първият ден на твоя живот. Твоята земя е неустроена и пуста, тъмнина е върху бездната. Отдели тъмнината от светлината и пристъпи да устроиш своята земя. Изречи: „Да бъде виделина“! И ако ученикът е от избраните ученици, той ще произнесе „Да бъде виделина“! – и в него ще настане виделина. „Да бъде виделина“! – това е великият стремеж в душата на ученика да учи. И тогава ще се заредят в битието на ученика великите дни на творението, и той ще започне да строи своята вселена под вещото ръководство на своя Учител. „Да бъде виделина“!

2.АКО В НАСТОЯЩИЯ ПРОФИЛ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ ЧОВЕШКИ ДУШИ НА ЕДНО МЯСТО - в случая достойни българи от ХХ век с минимум Първо или Второ Пентагрално Посвещение, ТО НЕ Е ЗАЩОТО ВТОРИЯТ НЕПРЕМЕННО Е ПРЕРАЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ИЛИ СИЛЕН ЛЪЧ ОТ НЕГО. Подобни твърдения, преди да бъдат потвърдени с ограничения апарат на формалната логика и статистическата причинност, за посредствения ум на петата раса не могат да бъдат никакво доказателство. На това ниво трябва поне 100 деца индиго, кристални, златни и пр. или поне толкова елитни екстрасенси, независимо един от друг в едно и в също време, да потвърдят конкретно такова прераждане. Или това да се види в хроновиорите на Агарта, Шамбала и някои секретни правителтвени и религиозни институции днес.

ЕТО ЗАЩО, нека просто си представим, че тези две души – тези двама елитни българи и представители на човечеството – просто са много подобни не само външно, но и по дух, ум, таланти и пр.

ВТОРИЯТ БЪЛГАРИН, за който става дума, освен всичко друго, има и великолепен ум на икономически съветник и изобретател. Той предлага модели на заможни предприемачи в странство, и когато те умножат печалбите си значително благодарение на нашия сънародник, те му се отблагодаряват. От едно такова отблагодаряване той взе 100-те декара на едно райско място в Балкана, което кръсти „Хара”. Целта му бе да го посвети на братския живот.

По-късно написа музика към сонетния храм на един негов приятел („Оратория за Русия”) и означи тоналностите в Новия текст на паневритмията, а този приятел му се отблагодари с оформление на една от книгите му.

Кой е този любим приятел и достоен българин, който толкова много прилича на Жорж Радев – един от любимите ни ученици на Учителя? Още веднъж трябва да се каже, че САМО В АКАША МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ дали става дума за негово прераждане още веднъж в Ятото на Учителя, още веднъж в България. И да не би се потвърдило, тези две светила на Братството, България и човечеството ще озаряват душите ни винаги!

НЕГОВИ МУЗИКАНИ КОМПОЗИЦИИ:

 https://www.youtube.com/channel/UCXsRpsmmkAm-9wQT3X1R8UA

НЕГОВИ КНИГИ:

 

 https://petardanov.com/…/185-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1…/

 

6.10.2019 г. 18,49 ч.

 

ЗА ОБЩО ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ ФЕЙСБУКА ПО ЦЯЛ СВЯТ на 6.X.2019 г., НЕДЕЛЯ, точно от 20:30:00 лятно ЕЕТ (18:30:00 UT) или от началото на четен час когато и да е: НЮТОН!

УЧИТЕЛЯТ: „Много учени преди Нютон са наблюдавали падането на телата, обаче трябваше да дойде НЮТОН, да открие закона за земното притегляне, с който да обясни падането на телата.” (27 април 1927, „Забравената дума”)

„Когато младият български момък, чист като росата, среща за пръв път своя идеал в света, той се спира и си казва: „Намерих я, ТЯ е! Сега мога като Архимед да определя относителното тегло на телата, да посоча колко сребро, колко мед, колко злато има в тази царска корона. Сега мога, като Нютон, да кажа защо ябълките узряват и падат, защо скалите се търкалят отвисоко, защо изворите планински се спускат надолу, подскачат, шумят и с бързина текат; защо небесните тела в пространството се движат и се въртят около своите централни огнища. Сега моят ум, моето сърце ми разкриват тази велика тайна на движението в живота; аз мога да ви кажа в какво се състои вечният живот; мога да ви определя неговите свойства, качества, условия и елементи. Аз ги намерих, намерих философския камък, придобих ценния еликсир на живота!” (12 октомври 1914, „Условията на вечния живот”)

ЕТО, МИНАЛИ СА ПОЧТИ 300 ГОДИНИ ОТ заминаването на един гений - Нютон - в другия свят, а голяма част от съчиненията му и до днес не била проучена и даже прочетена… Какво остава за някои много по-крупни наследства на още по-велики човеци? Нютон днес е известен навсякъде само с откритията си във физиката и математиката, а самият той ги е считал за своя СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ и е бил абсолютно убеден, че е преди всичко теолог, мистик, гностик, пророк, кабалист, астролог, алхимик езотерик, философ… Щом като не само тогава, но още цели три века чак до днес мнозина, докоснали се до ръкописите му, „се дръпват от тях като от чума”, след колко векове и хилядолетия ще бъдат признати още по-опасни еретични учения от неговото...? Какво обнародваха досега учените в България от крупните научни съчинения на нашия Петър Берон, всяко над 500 страници, отпечатани в Европа през средата на 19 век на няколко езика? – Само Рибния буквар и тъничката му книга „Славянска философия”, издадена у нас за кумова срама 145 години след отпечатването й на немски език на запад! В Европа има цели институти по беронология, от които учените черпят уникални сведения за дисертациите, монографиите и изобретенията си, а у нас наричат официално Петър Берон „карикатура на гения”! Ето на български заглавията най-известните му научни книги след известния ни „Рибен Буквар” и ръководството за краснопис: „Система на атмосферологията“ (1846), „Система на геологията“ (1846), „Славянска философия“ (1855) „Панепистемия“ (седем тома, 1861 – 1867), „Небесна физика“ (три тома, 1866 – 1867), „Физико-химия“ (1870). Днес наши изтъкнат учени все пак правят опити да се реабилитираме – Михаил Бъчваров издаде усъвършенствана дисетрацията си върху живота и научните съчинения на Петър Берон; Минко Гечев организира най-големи наши учени и издаде техните мнения в един много сериозен академчен сборник („Петър Берон – изследавния и материали”. Ето какво съобщава Анна Ангелова от Университетската ни библиотека: „Университетската библиотека притежава уникален екземпляр от дисертацията на д-р Петър Берон. През 1988 г., по време на държавно посещение в България, президентът на Германия Рихард фон Вайцзекер подарява на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специално изработено за посещението копие на дисертацията на д-р Петър Берон „Dissertatio inauguralissistens Novum Lecanometron et Embryometron quam pro summis in Medicina, Chirurgia et Arte“ – факсимилно издание в единствен екземпляр. Дисертацията е поставена в специален футляр, изработен от картон, облечен в бежова кожа и подплатен с кафяво кадифе.” Тя после описва всичко с най-големи подробности, казвайки в заключение: „Не може да отминем идеите му за изследване на „земния магнетизъм“, „пространство и време“, тезата му за вълновата система“ и концепцията му за обединяването на„вълновата и емисионна теория на светлината“ – идея сама по себе си гениална, независимо, че на български е публикувано като самостоятелно издание – „Произход на физическите и естествените науки и на метафизическите и нравствените науки“ (‘Origine de sciences physiques et naturelles et des sciences metaphysiques et morales constatee suivant les lois physiques dans l’orig’) (1978) на издателство „Наука и изкуство“. В сборника „Д-р Петър Берон по материали от архива на д-р Васил Бакърджиев“ (1999) на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ са включени съчиненията: „Върху пожарите и градовете“ (1851) и „Изложение на една система против пожар, одобрена в Лондон от флотата и пожарната команда“ (1863).от конкретния начин за нейното осъществяване…“ (Калицин 1962: 119). Със същия широк размах Берон се докосва и до едно от схващанията на модерната физика много преди Макс Планк и Алберт Айнщайн, твърдейки че „не само веществото, но и светлината и топлината се състоят от атоми“ (Калицин 1962: 119). Така, погълнат от идейния европейски водовъртеж, натрупал грамада от знания и изпреварил с цяло столетие духовните български стремежи, д-р Петър Берон се отдалечава от въжделенията на народа си, издигайки се до висотата на своя самотен пиедестал".

ТАМ Е РАБОТАТА, че Берон никак не се е бил отдалечил от народните ни въжделения, тъй като е следял изкъсо трагедиите и геноцида в България по причина на турското "присъствие" и редовно е спонсорирал нашите борци за свобода. Той е имал в наследство от рода си търговия с жито и затова е можел да си позволи това, както и да не захлебва някъде като научен чиновник-службаш, а да мисли със собствения си мозък. Именно с него, още като студент, е изобретил и уреда си за безболезнено раждане като приложение към дисертацията си, за който в статията по-горе не се съобщава. С това българско устройство много жени на запад и до днес раждат без болки, но в България Петър Берон-класикът е "карикатура на гения"...

Да споменаваме ли и спящия пророк в Америка? Един приятел и до днес редовно ходи в дома на Едгар Кейси (1877-1945), отворен за желаещи да преглеждат ПОЗВОЛЕНАТА част архивите му. Той потвърждава това, което признават и официално: Кейси има ТАКИВА изумителни и "опасни" твърдения, изобретения и пророчества, че колосалният му архив не само че не се издава, но и е забранено да се изучава от кого и да е; даже немалка част от него и до днес въобще не е и прочетена от "специалистите".

Защо трябва японският ръководител на държавата им, още по времето на изложението в Осака, да приветства нашия (Т.Ж.) като "президента на най-старата държава в света"? Защо след това Т.Ж., който е бил спасяван на Изгрева от хората на "Дънов" като нелегален и затова не се е отказал да пита, строява историците ни да му обяснят какво значи това, в резултат на което и на други подобни въпроси, на смелостта си да защити тоя род хора пред самия Брежнев, от този свят си отива дъщеря му, а скоро след това и сам той, оставяйки на мястото си дубльори?

Защо да не е подобна съдбата на съчиненията и на великия Нютон даже и до днес? - Уверете се в това сами:

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА ИСААК НЮТОН (1642-1727)

В момента, когато се пишат настоящите редове, изучаването на ръкописното наследство на Исак Нютон - същия този велик Нютон, който положи основите на съвременната физика и математика и с право е признат за един от първата десетка най-крупни гении на човечеството, все още продължава в Националната библиотека към Еврейския университет в Йерусалим… Тези ръкописи, разбира се, са били описани и дори дигитализирани отдавна, но значителна част от тях все още не само не са проучени, но дори и не са внимателно прочетени и затова можем само ДА ГАДАЕМ за тайните и откритията, които крият…

Самата история на тези ръкописи и влизането им в Националната библиотека на Израел е доста интересна и заслужава да бъде разказана - поне накратко.

Големият учен, както знаете, не е имал жена и деца, и след смъртта му през 1727 г. целият му архив е бил предаден на племенниците му и се е съхранявал в домовете им. В продължение на много десетилетия те се опитвали да продадат този архив, искрено вярвайки, че той трябва да струва стотици и стотици хиляди паунда – както, например, архивите на Фарадей, Максуел и други величия. Няколко пъти, за да се прецени възможността за такава покупка, те са били посещавани от служителите на библиотеката в Кеймбридж, Британския национален музей и други също толкова уважавани институции, но след бързо запознаване с ръкописите ТЕ СЕ ОТДРЪПВАЛИ ОТ ТЯХ КАТО ОТ ЧУМА И РАЗГОВОРЪТ ЗА ПОКУПКАТА Е ПРИКЛЮЧВАЛ НЕЗАБАВНО...

И накрая, ЧАК ПРЕЗ 1936 г. – 209 години след земната смърт на гения - архивът на Нютон е продаден… на търг… Тук част от ръкописите, свързани с алхимичните изследвания на Исак Нютон, е придобита от лорд Джон Мейнард Кейнс. По-късно, на базата на тяхното изследване, той публикува скандалната статия „ДРУГ Нютон“, в която твърди, че ВЕЛИКИЯТ ФИЗИК СЧИТА СЕБЕ СИ ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА МИСТИК И БОГОСЛОВ.

По този начин малко се вдигнала завесата от това, което всеки път ужасява историците на науката, надзъртащи в архива на сър Исак Нютон. Неговото ръкописно наследство не се вписва в образа на един „велик материалист” и застъпник на „чистата наука“, съчинен от неговите биографи - на един радетел за „проверката на теорията чрез практиката”…

Междувременно, на същия търг друга - голяма част от наследството на ръкописа на Исак Нютон - е купена от някой си Абрахам Шалом Йехуда. Родом от Йерусалим, той първо е бил страстен антиционист, заради което се премества от подмандатна Палестина в Щатите, където изучава Библията, и на първо място книгата Невиим (Пророци). Йехуда се е запознал с книгата на Нютон „Хронологията на древните царства“ и затова се е надявал да намери нови идеи в труда на гения за своите изследвания.

Йехуда показал новата си покупка на приятеля си Алберт Айнщайн и заедно решили, че такова съкровище не трябва да се съхранява у дома, а на обществено място. Затова го предложили като подарък първо на Харвард, а след това на Йейл. Но и двата „храма на науката” категорично отказват тези ръкописи - дори от ръцете на такъв авторитет като Айнщайн!

През 1951 г. лекарите информират Авраам Шалом Йехуда, че е неизлечимо болен. По това време той коренно променя възгледите си, става убеден ционист и затова решава да дари архива на Исак Нютон на Националната библиотека в Йерусалим. Библиотеката с благодарност го приема, но след смъртта на Йехуда наследниците му потягат дълъг съдебен процес, в резултат на което ръкописите пристигат в Йерусалим едва в края на 60-те години… ИСТИНСКОТО ИМ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАПОЧВА ЕДВА ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК и оттогава са публикувани няколко монографии, посветени на светогледа на великия физик. И все пак, повтаряме, те все още крият основните си тайни. Но дори онова, което вече ни е разкрито, не може да не предизвика огромно изумление! Преди да се кажат няколко думи за съдържанието на тези ръкописи, макар и съвсем бегло, има смисъл да си припомним някои основни моменти от биографията на Исаак Нютон. Неговата външна биография, като цяло, отдавна е подробно проучена. Бъдещият гений се е родил в коледната нощ на 1642 г. и е бил тъй слаб, че веднага след раждането му майката занесла детето да умре на тавана, за да не види агонията му… Но бебето огласяло тъй силно цялата къща, че младата жена се върнала за него, осъзнавайки, че то има шанс да оцелее. След това, като се оженила втори път, тя изпратила сина си при някакви роднини. Отново овдовяла, върнала го вкъщи, опитала се да го впрегне в семейната ферма на 15 години, но младият Исаак бил непреклонен – той искал да учи, а не да се рови в оборския тор… На 19 години се записва в Cambridge Holy Trinity College, за да учи за бакалавър по теология. От този момент нататък, в продължение на 35 години животът му ще бъде неразривно свързан с този колеж.

Нютон никога не е бил обсебван от жаждата за слава, но в същото време той, несъмнено, е бил подтикван от несломима, сравнима само любовта страст към опознаването на света.***

Това се доказва дори от факта, че значителна част от своите изключителни открития по физика и математика, Нютон, очевидно, прави преди 25-годишната си възраст, но ги споделя само с учителя и приятеля си Хенри Бароу и поисква от него да запази това в тайна. Часът на публикуването им ще дойде чак след едно десетилетие.

Но следната история, която е пряко свързана с нашия разговор, свидетелства за безупречната вътрешна честност и доблест на Исак Нютон, както и за факта, че в младостта си той стига до определени философски прозрения, от които не е готов да се откаже на никаква цена.

През 1669 г. той най-накрая получава длъжността професор по математика в колежа „Света Троица“. Това място обещава стабилен доход и възможност спокойно да се занимава с наука. Остава само една „дреболия”: всички преподаватели в колежа трябва да се закълнат, че вярват в Светата Троица и нейното единство, тоест в основното учение на християнската църква. Но младият кандидат за професор категорично отказва да даде такава клетва. Троица НЕ СЪЩЕСТВУВА! Той се опитва да обясни, че всичко това е спекулация, че всъщност Бог е ЕДИН- Един и всеобхватен.

Много историци се опитват да припишат това на някаква привързаност на Нютон към различни еретически движения в християнството. Но, както съобразяваме, тази позиция е най-близка до юдаизма, а не до някоя друга религия или неин клон. И Нютон изразява мнението си ПУБЛИЧНО - и то в колеж, носещ името на Света Троица!..

Поради своята почтеност и нежелание да сключва сделки със съвестта си, Нютон е можел да се сбогува с професурата си, но проф. Бароу и други членове на академичното братство тогава успели да убедят крал Чарлз да подпише специален указ за ОТМЯНА на клаузата за задължението да се кълнат във вярност на Светата Троица…

През 1686 г.  се публикува най-известното произведение на Нютон - „Математическите принципи на естествената философия“ (наричано просто „Принципите”), включително най-забележителните му открития в областта на механиката, астрономията, земната структура, акустиката, оптиката и др. Именно тази книга съдържа и онези знаменити закони, които всички ние помним още от училище и които внасят брилянтна яснота за структурата и функциите на Вселената - „Законите на Нютон“. За тях Самуел Маршак остроумно отбелязва в първата част на известната си епиграма:

Дошла на мрака сетната минута:

 „Да бъде светлина!” - изрекъл Нютон...

 Ала реванш не чакал дълго Сатаната:

 дойде Айнщайн– ОБЪРНА се играта ...

Но дори тогава, а още повече днес, много малко хора обърнаха внимание на факта, че зад поредицата математически формули и точни формулировки на основните закони на материалния свят се крият НАЙ-ДЪЛБОКИ ЕЗОТЕРИЧНИ ИДЕИ. Физиката за Нютон не е нищо повече от един от инструментите ЗА ПОЗНАВАНЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ЗАКОНИ. Ето как Исаак Нютон тълкува известния стих от 19-ия псалом на Давид „Небето разказва за Божията слава, целият небосвод слави делото на Неговите ръце!“ - че той разкрива съвсем ясно самата хармония в структурата на нашия свят; че единството и взаимосвързаността на действащите в него закони свидетелстват за това, че той е СЪЗДАДЕН, че ИМА БОГ.

Това е една тъй очевидна и велика логика, че два века по-късно Алберт Айнщайн също ще дойде неизбежно до нея, но след дълго и болезнено търсене заради атеистичното си възпитание. Обаче за Нютон всичко това още от самото начало априори е било естествено и недвусмислено. Нещо повече: той е сигурен, че не е открил нищо ново, а просто е докоснал връхчето на огромния айсберг от най-дълбоки знания, които древните някога са имали и които са зашифровани в светите книги на иврит. И воден от същата жажда за знания, Нютон започва да изучава иврит из основи, за да прочете TANACH в оригинал и след това да се потопи в тайните на КАБАЛА - еврейските мистични учения.

От вече споменатата тук негова книга „Хронология на древните царства“ и изучените досега ръкописи на Нютон, ние вече започваме да си изграждаме една повече или по-малко пълна, макар и все още с доста бели петна картина на неговия мироглед.

Бог - повтарял Нютон след Рамбам, т.е. Мойсей Маймонид (1135-1204) е ЕДИН – и няма никой подобен на Неговата Единственост! ТОЙ е Създателят на света, Създателят на природните закони и човешкото общество; ТОЙ е Който присъства навсякъде невидимо и насочва цялата човешка история! ТОЙ, именно, разкрива най-съкровените знания за структурата на Вселената на първия човек Адам, след което те биват предадени на избрани хора от поколение на поколение и стигат до Ноах (Ной), оцелял от потопа, после са поверени на прародителя на еврейския народ Авраам. Виждайки, че другите народи изкривяват учението, което е дадено, Всевишният избрал еврейския народ за пазител и предавател на това знание. Това, именно, от гледна точка на Нютон, определя ролята на евреите в световната история. Обаче в своята отворена форма тези тайни винаги са били достъпни на малцина. Освен на Ной, те са били дадени като откровение само на пророка Мойсей, и след това - внимателно шифровани в устройството на преносимата скиния на Завета, която Моисей е издигнал в пустинята; а също и в Йерусалимския храм, построен от Соломон.

"Самата структура на Първия храм на истинната вяра, отворена за човечеството ,има за цел да посочи чрез символиката на Храма пътя към осъзнаване рамките на съществуването на този свят ... Не е изненадващо, че свещениците от Храма са се издигнали над останалите хора със знанията си за законите на Вселената и са ги въвели в своите богословски писания." – четем в един от съхраняваните в Йерусалим ръкописи на Исаак Нютон.

Според Нютон, храмът на Йерусалим е модел на нашата слънчева система; огънят върху олтара символизира слънцето; местоположението на всяка от неговите части е пропорционално на ТОЧНОТО местоположение на планетите в нашата система, а всеки ритуал, изпълняван от жреците на коените и левитите, редът на жертвоприношенията и т.н. били изпълнени с най-дълбоко тайно значение ... (коени са свещенослужителите на Скинията и в Храма, които произхождат от Аарон).

Нютон смята Тората (Петокнижието) за ДРУГ важен източник на тайни знания. Той не приема идеята на юдаизма, че Тората ПРЕДХОЖДА създаването на света и е предадена дума по дума на Мойсей от Бога, но признава, че най-големите тайни трябва да бъдат закодирани именно в нея, и може би тя крие в себе си закодиран още един текст или дори повече текстове - ако можете да откриете шифрите. Изобретяването на компютъра ще отнеме повече от два века, за да може израелският математик Елияху Рипс да създаде специална програма и да разкрие, че при четене през различен брой букви, в Тората се отварят нови слоеве текст, като по този начин СЕ ПОТВЪРЖДАВА ГЕНИАЛНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НА НЮТОН.

Следващият източник на „истинските знания“ за света, за миналото и бъдещето на човечеството, според Нютон, били други книги - на Танах, - преди всичко откровения, дадени на еврейските пророци, които също трябвало да бъдат разшифровани. Историчността и безспорната истинност на всички книги на Танах не предизвикват във великия гений НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ.

С една дума, Исаак Нютон всъщност се доближава тъй много до основните истини и доктрини на юдаизма, че съвсем малко му оставало да мине през гиюра. (Гиюр /на иврит: גיור‎/ е понятие, с което се означава приемането на юдаизма от неевреи, които желаят да бъдат разпознати като пълноправни членове на еврейската общност. Гиюр е както религиозно действие, така и израз на свързаност с евреите. Гиюр понякога се изпълнява, за да се разсеят съмненията, че даден човек не е евреин.)

Но, разбира се, той не е направил това, понеже е считал себе си за истински християнин до края на живота си, въпреки че разбирането му за християнството е много своеобразно. Той отрича учението за Светата Троица, и в есето си „Историческо проследяване на две забележителни изкривявания на Писанието“ се опитва да докаже, че това учение, самò по себе си, се е родило от грешка в разбирането и превода на оригиналния текст. Нютон също вярва, че духовните инструменти могат да влияят на материалния свят. Това обяснява интереса му към алхимията - смятал е, че процесът на превръщане на неблагородните метали в благородни е възможен, но с помощта не на материални, а на някои духовни механизми.

Относно това, какви методи използва сър Исак Нютон за датировката на библейските събития и разшифроването писанията на пророците, може да бъде съдено дори по публикуваните след смъртта му „Забележки към Книгата на пророк Даниил и Апокалипсиса на св.Йоан“.

Ясно е, че един такъв Нютон дълго време е изглеждал на привържениците на академичната наука като луд старец, спекулант и профанатор. Те изобщо не могат да се примирят с изводите на автора за основните закони на механиката, със закона на универсалната гравитация, пречупването на светлината и т.н. Те биха се удивили до немай къде, ако можеха в онова време да почетат гравираните думи на неговия паметник по-късно: „С ума си той надмина цялото човечество“. Именно затова те са бягали като от пожар от неговото ръкописно наследство. Но ако той наистина е „по-умен от цялото човечество”, не сме ли ние длъжни да обърнем днес внимание и на другите му творения?

Освен това, комбинирайки различни методи - и чисто научни, и богословски, - Нютон се е опитал да погледне зад завесата и на бъдещето. Следвайки еврейските мистици, да изчисли датата на идването на Месията и края на човешката раса като история на войни и бедствия, както и да предскаже редица отделни бъдещи събития.

По-специално, въз основа на тези свои специални изчисления той твърди, че през 1880-те години евреите ще започнат да се връщат в земята на своите предци - И ТОВА ПРЕДСКАЗАНИЕ СЕ СБЪДНА! Нютон предвижда и това, че през 40-те години на ХХ век, след някакъв ужасен катаклизъм, в който ще загинат милиони хора, еврейската държава ще се възроди в земите на Израел. Даже в началото на ХХ век, това пророчество щеше да изглежда пълна глупост; но - както виждаме - се сбъдна.

Нютон датира идването на Месията през 2060-те години… Ще се сбъднат ли тези „глупости“ на големия физик и богослов? Е, „поживём – увидим”…

***

Горният тeкст е превод на една статия в руския сайт https://jewishnews.com.ua/tech…/predskazaniya-isaaka-nyutona

МИСЛИ ОТ ИСАК НЮТОН

Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти.

Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в определено направление.

Платон е мой приятел, Аристотел е мой приятел, но най-голям приятел ми е Истината.

Според мене, аз съм само едно дете, играещо си на плажа, докато огромният океан на Истината лежи неоткрит пред мене.

ТОВА е съвършенството на Божиите дела, че са извършени с голяма простота. Той е Бог на реда, а не на безредието.Тази изключително красива система, включваща Слънцето, планетите и кометите, би могла да възникне единствено в резултат на замисъла и решението на едно Разумно и Всемогъщо Същество. Това Същество властва над всички неща не като една душа, въплътена в света, а като Господ над всичко; и тъкмо поради Своята власт, Той изисква да бъде наричан Господ-Бог.

Наблюдавайки Божиите творения, ние разбираме, че истинският Бог е едно интелигентно и всемогъщо Същество, и чеТой притежава всички съвършенства и абсолютната власт. Бог е вечен и безкраен, всесилен и всезнаещ, т.е. Неговото съществуване трае от вечността до вечността, Неговата личност се простира от безкрайността до безкрайността. Той властва над всички неща и знае всичко, което се е случило, или е възможно да се случи.

А ЗАЩО ОБРАЗЪТ НА НЮТОН В ИЛЮСТРАЦИЯТА НИ Е НА ФОНА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”? - Това е още една задачка за домашно на изследващите акашовите филми. Не е изключено най-добрите, независимо един от друг, за да не си влияят, както се правят такива експерименти, да разберат защо някой в университета ни продължава и в XXI век размислите си върху Абсолюта, върху божествената диалектика, произхода на предметността и на прошката, усъвършенстването по всички направления на образованието – и т.н. Защо способността да прощаваме е основен разпознавателен белег за наличие на душа, на монада в човека? Може би ще си отговорят и на въпроса, какво прави днес в България и Мойсей Маймонид, комуто Нютон дълбоко се е покланял - и дали те другаруват лично на Земята и в момента?…

 

И на въпросите, с какво нютоновата класическа механика на любовта превъзхожда всички до нея, с какво я превъзхождат и допълват небесната й механика, квантовата й механика, релативистката и пр., и всичките й действия, които не са механика? И кои нейни безбройни форми по-нататък, една след, друга снемат всяка предишна като частен случай - и я превъзхождат?

 

 

6.10.2019 г. 06,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Учението, което дава СВЕТЪТ, е само ПРЕДГОВОР на божественото Учение. Като свършите всичко в света: отделенията, прогимназията, гимназията, после университета, специализирате се и станете най-учения човек, това е само ПРЕДГОВОР на божественото знание, което трябва да започнете. (1922.03.16о. Първото задължение на учениците. ТРЖ.1922:3)

НА КОЛАЖА (някои се повтарят): една много малка част от достойните и по-известни българи, които много пъти са проявявали доблест и съвършенство и съзнателно или свръхсъзнателно през вековете са били в контакт с божествените учения. Някои от тях са вече в другия свят или преродени. Истинско щастие е, ако някой е приятел с тях на земята или на небето – или и на двете места!

РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛАТА МИСЪЛ, с допълнения от други беседи: Учителят казва: „Ума си не продавайте, сърцето си не залагайте!” Обаче, за залагането има едно изключение. Ако една Школа е божествена, а не човешка или адска, в нея се влиза и учи БЕЗ ПАРИ. Инак таксата би била минимум един милиард лева, т.е. 40 милиона годишно. Тъй като това за нас е непосилно, пък и Божественото работи даром или на бартер, то, ако сме юнаци да я завършим в ЕДНО прераждане, трябва да заложим за 25 години нещо още по-скъпо: ума и сърцето си. Волята не - тя си остава наша. Чрез нея 25 години ще "откупваме" сърцето и волята си, но ще станем млади, прекрасни и безсмъртни. А кой днес не остарява – кой не залага не само ума и сърцето си, но и волята си, за да обслужва и да го обслужват смъртни хора? Те искат ЦЯЛОТО ни внимание, ЦЯЛОТО ни сърце, ЦЕЛИЯ ни ум и ЦЯЛОТО ни време. А божествената Школа ни иска само 1 час на ден в свободното ни време. Приемният изпит е да сме завършили поне едно висше образование В СВЕТА, да сме специализирали и да сме станали най-талантливия, най-учения човек в своята област.

 

ЕТО ПОДРОБНО ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА БЕСЕДАТА: „Следователно, ако вие сте добили този ПРЕДГОВОР, може да станете един добър ученик в божествената Школа. Затуй аз препоръчвам на всеки да добиете от светското знание колкото може повече. Защото някой казва: „Нам светско знание не ни трябва, а божествено“. -Ако светското нямаш, божественото НЕ МОЖЕШ да придобиеш. Ако светското ти е мъчно, божественото е хиляди пъти по-мъчно. Сега в един съвременен университет плащат такса 800 лева, а в едно божествено Учение и с 8000 лв. не можеш да влезеш, и с 10 000 лв. не можеш да влезеш, и с 20 хиляди, и със 100 хиляди, и с 1 милион, и с 10 и със 100 милиона не можеш да влезеш; и с един милиард не можеш да влезеш… Разбирате ли? Ако е за пари, то с пари не може да се откупува. В божественото Училище ще заложиш сърцето си и ума си, а волята ще си остане твоя. И тогава ще „откупуваш” сърцето и ума си, за да покажеш колко си юнак. Волята ще си остане за тебе, а умът и сърцето - там. И затуй Писанието казва: „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Сърцето си ще го заложиш! Разбира се, туй не е залагане, както в света залагат. Във всяка окултна школа ще пристъпите с всичкото си благоговение. То е нещо вътрешно. Няма да ходите разпасани, но там, като влезе човек, трябва да има всичкото благородство на ума и сърцето - да знаете, че туй е една от най-великите и най-благородните работи. И върху познанията, върху това градиво, което ученикът ще добие, ще почива неговото щастие, понеже той ще съгражда бъдещия си живот и бъдещия си дом върху тия свои познания. Някой ще каже: „Без тия знания не може ли?“ – Не може! Може да влезете съзнателно или несъзнателно, но все-таки ще минете през божествената Школа и ще свършите. Само че някои са влезли без да знаят, а други ЗНАЯТ, че са влезли в тази Школа. Религиозните хора казват: „Нам не ни трябват много знания - т.е., ние и без окултна школа можем да минем“. Това подразбира, че те ще минат тази школа несъзнателно. Някои хора я минават съзнателно, а други – несъзнателно. И ще ви кажа защо. Страхливите ученици ги прекарват през моста вечерно време – да не виждат, а безстрашливите ученици – денем. И на страхливите им турят превръзка. И когато някой каже: „Не може ли без тази Школа?“, аз казвам: може, но с превръзка; а може и без превръзка. После, правилото казва, че ние не искаме много. Напротив, много малко изискваме. От всеки един ученик искаме да отдели НА ДЕН ПО ЕДИН ЧАС ВРЕМЕ. Седем деня, по един час от деня - 7 часа работа. и то, този час от времето, което ще прахосаш някъде да посветиш на туй занимание. И този час ще го посветите съзнателно, от любов.

 

 

 

 

 

7.10.2019 г. 18,29 ч.

 

ЗА ОБЩО ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ ФЕЙСБУКА ПО ЦЯЛ СВЯТ на 7.X.2019 г., ПОНЕДЕЛНИК, точно от 20:30:00 лятно ЕЕТ (18:30:00 UT) или от началото на четен час когато и да е. Тук няма да се споменават имена – нека всеки се сети КОЯ Е ТАЗИ ДОСТОЙНА ДУША ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. Виждаме я как обяснява на учениците си преди повече 2500 години каква е ползата от плодоядството. Той е бил голям учен – геометър и математик, чувал в небето хармонията на сферите. Ето какво е проповядвал:

– В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа.

– Временният неуспех е винаги по-добър от временният успех.

– Шегата, подобно на солта, трябва да се ползва умерено.

– Колкото и да са кратки думите „да“ и „не“, те изискват най-сериозния размисъл.

– Ако можеш да си орел не се напъвай да си пръв сред гаргите.

– Животът е като представление – в него най-често най-лошите измежду хората заемат най-добрите места.

– Не правù нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението.

– Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения.

– По следите на леността върви бедността.

– По-лесно е да умрем за жената, която обичаме, отколкото да живеем с нея…

– Животът е като стадион. На стадиона някои идват да се състезават, други да търгуват, а най-щастливите да гледат и да се наслаждават. Така и в живота едни се раждат жадни за слава, други – за печалба, а философите – единствено за истината.

– При самохвалците, както и при позлатеното оръжие, вътрешното не отговаря на външното.

– Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи.

- Срещу душевната болка има само два лека: надеждата и търпението.

- Върши велики дела, но не обещавай велики дела.

- От двама души с еднаква сила по-силен е този, който е прав.

- Мълчи или кажи нещо по-добро от мълчанието.

- Две неща правят човека богоподобен: животът за благото на обществото и искреността.

- Тези, които убиват животни, за да ядат плътта им, могат без колебание да унищожат собствения си вид.

- Пиянството е упражнение в безумство.

- Великата наука е да живееш щастливо е да живееш само в настоящето.

- Приятелите имат всичко общо, а приятелството е равенство.

- Не прави тялото си гроб на своята душа.

- Строго накажете детето си, което е убило насекомото. От тук започва човекоубийството.

- За Бога няма по-добро жилище на земята от чистата душа!

- Всичко, което съществува, е число. Света го управляват цифрите. Благословено да е божественото Число, което е родило богове и хора!

- Старай се преди всичко да бъдеш мъдър, а учен - когато имаш свободно време.

- Изберете си приятел. Не можеш да бъдеш щастлив сам: щастието е дело на двама.

- Трудно е да вървиш в живота по няколко пътя едновременно.

- Само един неблагороден човек е способен да те хвали в очите, а зад гърба ти да злослови.

- Хармонията е съгласие с различията.

- Гостоприемството е изключително безразсъдно, ако се дава на лоши хора.

- Ако те попитат какво е благополучие, отговаряй: "Бъдете в хармония със себе си".

- Нека твоята съвест да бъде единственото ти божество.

- Човек е смъртен в своите опасения и безсмъртен в своите желания.

ВИЖДАМЕ ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЧОВЕК И ПРЕДИ 2000 ГОДИНИ. Когато Христос дошъл в Галилейските предели и го намерил там, видял как духът му гори с неугасима любов към Месията.

 - Върви след Мене - му казал Иисус. Като чул Господния призив, той с цялото си сърце повярвал, че Той е истинският Месия, Когото Бог обещал чрез пророците, и Го последвал. Той наблюдавал пресветия живот на Господа и се стараел да Му подражава и да се поучава от Него на божествената премъдрост, с чиято сила впоследствие проповядвал и на езичниците. Радвайки се на намирането на такова Съкровище, с Което щял да бъде изкупен целият свят, той искал не само себе си да обогатява с Него, но и други да се сподобият със същия дар. Когато срещнал своя приятел Натанаил, той с радост му възвестил: - Намерихме Този, за Когото са писали Моисей в Закона и пророците - Иисуса, сина на Иосиф, от Назарет! Този апостол проповядвал Евангелието в много страни, а когато отишъл в Гърция, и там вършел много чудеса с Христовата сила, изцелявал болести и възкресил един мъртвец. Това чудо изумило живеещите там иудеи и те пратили известие до архиереите и князете иудейски в Иерусалим, че при тях дошъл някакъв неизвестен човек, който проповядва името Иисусово и с него прогонва бесовете, изцелява всякакви болести, дори е възкресил един умрял и мнозина вече са повярвали в Христа. Скоро от Иерусалим в Гърция пристигнал един архиерей с книжници, озлобен и гневен заради делата на апостола. Той облякъл архиерейските си одежди, високомерно и гордо седнал на съдийското място в присъствието на много хора - както иудеи, така и езичници. Довели апостола и го изправили пред събранието. Архиереят го погледнал горделиво и с гняв заговорил:

 - Не ти ли стигат Иудея, Галилея и Самария, за да прелъстяваш простите и неуки хора? Но ти дойде и тук, при мъдрите елини, за да разпространяваш съблазънта, която си научил от Иисус, противника на Моисеевия закон, заради което Той бе осъден, разпнат на кръста и умря с позорна смърт и само заради празника на Пасха бе погребан, а вие, учениците Му, Го откраднахте тайно и за прелъстяване на мнозина разгласявахте навред, че Той Сам е възкръснал от мъртвите! Когато казал това, тълпата викнала против апостола: - Какво ще кажеш на това? И настанал голям шум: едни настоявали той веднага да бъде убит, а други - да бъде отведен за наказание в Йерусалим. Тогава светият апостол отворил уста и казал на архиерея: - Напразно си възлюбил суетата и говориш лъжи. Защо сърцето ти остава като камък и не искаш да изповядаш истината? Нима не положихте вие печат на гроба и не поставихте стража? И когато нашият Господ възкръсна, без да разруши гробния печат, не дадохте ли вие злато на воините, за да излъжат, че докато са спели, учениците на Иисуса са Го откраднали? Как сега не се свениш да изопачаваш истината? Самите печати на гроба ще послужат в деня на съда като ясни изобличители на вашата лъжа, като свидетели на истинското възкресение Христово. След тия думи архиереят се разгневил още повече и в безумна злоба се нахвърлил върху апостола, като искал сам да го хване и да го убие, но в същата минута ослепял и целият почернял. Присъстващите сметнали това за вълшебство и се нахвърлили върху „нечестивеца”, искали да го погубят като влъхва, но всички били застигнати от същото наказание, както и архиереят. А земята се разлюляла страшно и всички потреперили от ужас и познали великата Христова сила. Като видял тяхната душевна и телесна слепота, апостолът ги съжалил и се обърнал с молитва към Бога, за да ги просвети. И ето, по молитвата на светия свише било пратено изцеление на всички пострадали. Това чудо накарало мнозина да се обърнат към Христа и да повярват в Него. А архиереят, все още ослепен от злоба, не само не искал и след това да се изправи и да познае истината, но отново започнал да хули нашия Господ Иисус Христос. Тогава го поразило още по-голямо наказание. Внезапно земята разтворила недрата си и го погълнала, както някога Датан и Авирон. Още много чудеса извършил този апостол, верен на Христа, а накрая е той бил качен на кръста.

БИДЕЙКИ ОТ БЕЗСМЪРТНОТО ЯТО НА СВОЯ ЛЮБИМ УЧИТЕЛ, ТАЗИ ПРЕКРАСНА ДУША ГО СЛЕДВА НЕОТСТЪПНО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ВСЕЛЕНИТЕ. ПРЕЗ XIX ВЕК СЕ РАЖДА ОТНОВО САМО 3 ГОДИНИ, ПРЕДИ, ТОЙ ДА ДОЙДЕ ОТНОВО В ЧОВЕШКО ТЯЛО НА ЗМЯТА. Делото й е огромно, мъдростта й – все тъй необятна и изключителна, както и през древността. Животът и наследството й има да се изучват с векове, затова тук няма да се разпростираме, а ще си припомним само три неща от откровенията и биографията й:

- В лекциите си за Откровението на св.апостол Йоан, този голям посветен и ясновидец пророкува и уцелва съвсем точно мястото около Средиземно море, където ще се яви Учител и Школа, осъществяващи мисията на „Сардийската църква” – една цяла духовна епоха на Бялото Братство, реализираща предназначението на Петата раса. Преди 2000 години посланието на Духа към църквите е ориентирано към тази в малоазийския град Сарди, който ние скоро ще посетим в една школна екскурзия по градовете на Църквите от Откровението, но въпросният посветен със сигурност е знаел, че новата мисия на Мировия Учител ще развие не там, а в близкия град Сердика. За тая „църква” (т.е. епоха и Школа) Духът на Църквите казва ,че тя ще носи име, че е жива, а всъщност ще е мъртва. Че там ще останат верни на Словото само няколко души в бели дрехи (с бели аури, от Бялата ложа) и ги съветва да опазят това, което е останало.

Че Посветеният е знаел какво има в Сердика, Средец, т.е. София, съдим по още два случая:

- Когато Боян Боев е бил студент в Германия, отишъл при този мъдрец и го помолил да му стане ученик. Мъдрецът му отговорил, че това няма смисъл, понеже в България има по-голям мъдрец от него;

- Същият „по-голям мъдрец” след 1925 година споделя, че след заминаването им в другия свят, само двама западни мъдреци идват редовно с духовете си на беседите му: мъдрецът от Гьотеанума и Пол Седир.

АКО УПРАЖНЕНИЯТА С АКАША ДОКАЖАТ НА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ, ЧЕ МЪДРЕЦЪТ ОТПРЕДИ 2500 И 2000 ГОДИНИ, ДОШЪЛ И В ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ 19 ВЕК, СЕ Е РОДИЛ ОТНОВО В ЯТОТО НА УЧИТЕЛЯ СИ И ПРЕЗ 20 ВЕК В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, МОЖЕ ДА СЕ ВГЛЕДАТЕ В СНИМКАТА В СРЕДАТА НА ТОЗИ КОЛАЖ. Тя направена през 60-те години на миналия век около връх Мусала в Рила планина. Лицето нарочно е замъглено, понеже човекът не иска да бъде разпознат. Пък и лицето му до такава степен е идентично с лицето на мъдреца от Гьотеанума, че мнозина ще ни обвинят в монтаж… Не е въпросът само до лицето – въпросът е за дълбочините на Разпознаването, Верността и Предаността. Първо има Разпознаване на Словото, после – разпознаване на Учителя, най-после – разпознаване на Ятото. Жажда за живот в Ятото, понеже извън него няма въздух за дишане. През хилядолетията тези дълбочини са ДОКАЗАНИ в живота му, доказана е и дълбоката му мъдрост, но при сегашното му идване той е образец и за нещо ново, което е ОСЪЩЕСТВЕНАТА мечта на Христа и Учителя. Най-малкото при него е подвизаването му в постенията – той с лекота неведнъж е в пълен пост до 90 дни. Той е и един превъзходен дипломиран и духовен целител. Обаче ОСЪЩЕСТВЕНАТА мечта на Бога и Учителя през 20 век е поведението днес на ТРИМА души от „Църквата в Сарди” измежду хилядите, които са от тия, които ходят в ИСТИНСКИ бели дрехи: ТЕ НИКОГА НЕ КАЗАХА ЛОША ДУМА ЗА НИКОГО, НИТО БЯХА И СА СПОСОБНИ ДА СИ ГО ПОМИСЛЯТ. Въпросният Приятел е ЕДИН ОТ ТИЯ ТРИМА! Ето защо новото, което той ни показва, иска съответни мисли от Учителя му за кротостта, нежността, добрословието и благостта:

"Кротостта и смирението показват пътя на Духа. Всички блага в живота са свързани с кротостта и смирението. човек, който няма кротост и смирение, не може да има чиста човешка мисъл. Всяка човешка мисъл се отхранва само чрез кротост и смирение, а вън от тези две качества мисълта ще бъде като тази на животните. Следователно, всички лоши мисли са отхранени вън от кротостта и смирението. Кротост и смирение, както и стремеж към абсолютна чистота - ТОВА е смисълът на живота! Без тази чистота, вие не можете да пристъпите нито крачка напред. ”(19 февруари 1920, „Силите в природата”)

„Човешкото сърце се лекува с обич, с любов, с доброта, с кротост, с въздържание.”(2 ноември 1941, „Външна и вътрешна работа”)

„Има ли доброта, благост, кротост, въздържание, милосърдие между хората, има и ХРИСТОС; няма ли тези неща, НЯМА Христос.”( 22 август, 1926, „ Отвън и отвътре”)

„Аз съм за онази вяра, която е път на братството, път на семейството, на всичко онова, което урежда живота. ТОВА наричам аз вяра! Ако имаш една вяра, която не те води към братството, която не те води към никакви постижения, в тази вяра има нещо, което ти не си разбрал.”(11 ноември 1934 , „В царството на Христа и Бога”)

„Работите защо не стават? - Че как ще станат! Искаш да бъдеш кротък човек - ЗНАЕШ какво е кротост. Или искаш да бъдеш мек - ЗНАЕШ какво е мекота. Искаш да говориш разумно - ЗНАЕШ какво е разумно говорене. Не е лесна работа да говориш разумно.”( 17.ХI.1944, „Най-малкото приложение”)

„Сега да бъдем велики по Любов, велики по Мъдрост, велики по Истина, велики по смирение, велики по кротост, по въздържание; велики по безкористие - велики, велики! ТАКА искам! И ще имате благословението на Този, на Когото думите никога не се измѐнят.”( 28 октомври 1923 г, „Изпитвайте Писанията!”)

„Когато всички добродетели – правда, милосърдие, кротост, любов, функционират правилно, човек е здрав. Само здравият човек е запазил своя първичен образ, по който е създаден. Само здравият човек познава Бога. Абсолютно здравият човек мисли, чувства и постъпва правилно. Всичко в него е хармонично.”(10 септември 1930, „Отличителна черта”)

„ГЛАСЪТ НА ДУХА – ГЛАС НА МЕКАТА НЕЖНОСТ 1917.01.14н мим СИЖ2.ЗС/ББ1996:200 „И когато дòйде Учителят - Духът, който е във вас, - били сте мъже или жени, - вие трябва да слушате дълбоко в себе си този глас на меката нежност, на Любовта.”

 

Те са добри, имат отлично телосложение, лице красиво, поглед мек, чело симетрично, нос правилен, а по сърце те са меки, нежни, отзивчиви към страданията на хората, готови да помагат. Били сте мъже или жени, трябва да слушате дълбоко в себе си този глас на меката нежност, на Любовта. Ако всички хора бяха меки, нежни, животът би бил щастлив – вътрешно и външно." (14 януари 1917, "Марта и Мария")

"Знаете ли какъв е свещеният трепет на душата? Знаете ли колко е нежна човешката душа? В душата няма абсолютно никаква грубост. Тя е готова да раздели последната хапка със своя приятел, с най-бедния човек. Тя не прави никаква разлика между мравката и себе си. Когато душата отправи един свой нежен трепет към някое малко същество, то трепва и казва: "Ето една душа, която ме разбира!" Нежността, благостта, които притежава душата, това са качествата на Бога. Само така може да се развивате правилно. Вън от този принцип вие ще замязате на старци и след 100 години всичко ще изгубите, животът ви ще се обезсмисли. Вие, Специалният, Младежкият клас, сте клас, който вечно да расте и да се подмладява и никога да не остарява. В скрита форма, аз наричам Младежкия клас „Клас на вечната младост, на Божествената нежност“. Аз бих желал вие да останете завинаги деца – не по ум, но душите ви да бъдат детски, или ще употребя един свой термин: душите ви да бъдат нежни!" (4.ХІ.1923, "Основа на знанието")

ЖЕНИ И МЪЖЕ, СЕСТРИ И БРАТЯ - ПОЧИТАНИЕ И НЕЖНОСТ 1924.05.11н нмп КДМ50:156 "Какво се иска от сегашните жени и мъже? - Жените трябва да отдават нужното почитание на мъжете си, а мъжете да бъдат нежни към жените си; сестрите да отдават нужното почитание към братята си, а братята – своята нежност към сестрите си. Щом тези отношения се внесат между хората, те стъпват вече на нова основа. Нова наука, нова култура е нужна за бъдещите поколения!"

„Колко деликатни трябва да бъдем с душата, която е излязла от Бога! Спрямо своята душа и спрямо душата на окръжаващите трябва да бъдем крайно деликатни. Туй ни липсва. (1.ХI.1942, Бъдете съвършени)

Сега мнозина от вас мислят – „Да влезем в Школата“. Е, как ще влезете в Школата? Вие мислите, че като дойдете при мен и ви кажа да влезете, че вие сте вътре в Школата. Ами че в тази Школа се изисква благородство в обноските, деликатност на мислите, никаква критика! Мене ми е чудно, чудя се на учениците... Аз седя и двама ученици се карат пред мен, и то хамалски се карат, като че тия двамата са от големите учители, и аз ги слушам с всичкото смирение. Единият чете морал на другия. И знаете ли какъв морал - първокласен морал! Не, като ученици, никому няма да четете морал! Вън може да си четете морал, но вътре ще имате братски отношения, приятелски отношения. „Аз тъй мисля“, „Аз инак мисля“... - ще си търпите възгледите, колкото и противоречиви да са! Даже и най-противоположни да са, ще кажете: „Братко, аз изказах противоположен възглед, но ще ме извиниш“. Деликатни трябва да бъдете помежду си! (5 ноември 1922, Никаква лъжа)

Любовта носи живот, носи нежност, деликатност. (4 ноември 1923, Отвори им умовете)

Най-старото у нас е женският принцип – тази мекота, тази деликатност, вяра, любов, мъдрост и истина (10 ноември 1929, Сторете да насядат)

Докато ти не обичаш човека, ти не можеш да се проявиш. Вижте когато някой обича един човек, колко е внимателен към него. По-деликатен човек от него няма! Аз съм виждал каква съобразителност, какъв похват, каква деликатност има в някои малки деца. Като погледнеш в очите му, цял адепт е това дете. (31.XII.1939, Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека)

И тъй, който иска да върви в правия път и да следва Божествената Школа, трябва да развива онези сетива, чрез които да схваща и най-тънките прояви на природата. Това значи да развива своята чувствителност, деликатност – лесно да разбира и да се досеща. Способните ученици лесно се разбират. Благородните хора лесно оправят сметките си и бързо изправят погрешките си. Обаче неразумните и неблагородни хора, вместо да оправят работите си, повече ги объркват - единият тегли на една страна, другият – на друга. (11 май 1922, Мястото на човека в природата)

А пък според мене, религиозното чувство е финес. Знаеш какво значи „финес“ – едно от най-деликатните чувства. Индусите го наричат хилядолистник. То е най-ценното чувство, най-мекото, най-благородното, което го има човек. Този човек, който има това чувство, този хилядолистник, той има свещен трепет. Като види най-малката работа, едно цветенце, той е внимателен да не го стъпче. Жалко му е като го стъпче, извинява се. (13 март 1940 г., Наука за живота)

Според мене, любовното чувство е точка толкова деликатна, толкова фина, че трябва да я пипаш много внимателно, за да не причиниш някаква болка. Любовната точка не се пипа, даже и с поглед не я бутай! На 100 години само един път може да се докоснеш до нея. Под „100 години“ разбирам една проява на великата разумност. Имаш право да надникнеш в областта на любовното чувство, само ако си разумен. В любовната точка се преплитат хиляди същества. Любовното чувство е художествена изложба. Най-видните художници са изложили своите картини там. Ако си умен, ще научиш нещо от тях; ако не си умен, нищо няма да научиш. Хвалиш се със своето любовно чувство, но си изпъден от галерията на художниците. Ако не си готов вътрешно, отиваш в художествената изложба и буташ тази–онази картина. Дòйде стражарят и казва: „Вън! Нямаш право да пипаш тези картини“. (14 октомври 1932, Граници и възможности)

Такива хора ние наричаме афектирани - не можем да ги спрем от "любов". Това не е любов, то е наплив на тази природна енергия. Любовта е нещо разумно, тя е една фина сила, тя е благородство, а това, което вие наричате ''любов'', то е хала – всичко отнася, тя гори и разрушава. Ние смесваме тази гъста материя, тая интензивна сила с любовта, и вследствие на това тази гъста материя ни поляризира, прави ни недоволни. У един морален тип лъчът, който излиза от окото, не трябва да бъде в хоризонтално положение с плоскостта на зрението, но трябва да образува един малък наклон нагоре, да има възходяща посока. (24.ІІ.1924, Моралният тип)

Казва се: „Ще имъ отнема каменното сърце и ще имъ дамъ ново сърце отъ плъть, което ще бѫде толкова нѣжно, че Богъ ще напише на него Своя Законъ“. Значи това сърце ще бѫде толкова благородно, толкова фино, че върху него Богъ ще напише своя законъ, и както ние, така и всички сѫщества ще четемъ отъ него. (28 юни 1925, Плодътъ на дървото)

За съграждането или за проява на едно чувство или на една мисъл се искат по-малко време, по-малки усилия, но по-фини и меки сили. (22 май 1931, Скритите таланти) Той няма фини чувства, той не е религиозен. Той казва: „Ти трябва да изпълниш каквото ти казвам!“ (2.IX.1934, Доброто семе)

„Красивото, пластичното в живота се отличава с нежни, фини трептения. Не е позволено да владееш едно благо, което е достояние на всички. Не спъвай човека, това не е морал! Оставù го свободен. Не хвърляй кал върху него! Като каляш ближния си, ти огрубяваш, заличаваш ония фини, деликатни черти, които природата е поставила на твоето лице. Стремете се чрез своя живот да облагородите мислите и чувствата си, за да възприемете най-фините мисли и чувства на възвишените същества. От човека се иска работа – да облагороди своето грубо естество, за да възприема деликатните и фини вибрации на природата. Хората трябва да се разбират - ЕТО смисълът на живота! (5 юни 1921, Ангелът отговори)

"Който е страдал, той е придобил по-голяма мекота, по-голяма нежност, повече знания и опитност от онзи, който не е страдал. Когато страдате, влизайте един на друг в положението си. Каквото и да работите, с каквото и да се занимавате, използвайте го за развиване на нежни, благородни чувства в себе си. Следователно, пазете се от огрубяване на чувствата си и развивайте в себе си нежност и състрадание." (27 юни 1923, беседа "Нежност и грубост")

Когато кажа „благост“, в мене изпъква силата, която расте - Разумната Сила, Вечното Начало, Което държи всичко хубаво; вечността, всичките условия – всички те дават сила на мисълта. Думата „благост“ почти считам най-силната дума в български език. Съдържа нещо, което няма двойственост. Не можеш да мислиш нищо друго.” (1.X.1933, „Постижимото”)

„(Четоха се изреченията: „Душа, пълна с благост и добрини, носи живот, младост и радост“, „Благостта носи живот на душата, а добрините пълнят младостта с радост“.) – Как мислите, отде произлиза благостта? – От БОГА. Благостта наистина носи младост и радост, но казано е в Писанието, че благ е само Бог. Благостта е външна проява на Бога. Той първо е Любов и Мъдрост, а после е БЛАГ. – Към кого проявява благостта? – Към съществата, които са излезли от НЕГО. (11 април 1930, „Хармоничен избор”)

„В света съществува същият закон: когато някой се приближава към вас, той ви е дотолкова приятен, доколкото е благ. И към Бога, когато се приближаваме, дотолкова сме Му благоприятни, доколкото сме благи. Ако имаме благост, ние сме добре дошли; ако нямаме – идват страдания.”( 22 септември 1922, „Празникът на труда”)

„Положителните качества - с какво човек трябва да започне човек: „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със Словото на Истината, със Сила Божия“(15.III.1936, „Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод”)

„Благостта на Бога винаги пребъдва в Неговата Любов, в Неговата Мъдрост, в Неговата Истина. В тях се изявява Неговата безгранична благост.”(12 юли 1942, „Трите чаши”)

„Не мислете, че човек лесно се възпитава. Туй търпение, тази благост, която имаме, още не е търпение, още не е благост. Изгубите ли мира си, вие сте говедар.”(24 октомври 1920, „Който има мир”)

„Човек, който вярва в Бога, трябва да има благост. ”(24 февруари 1937, „Не ограничавай Божественото”) „И тъй, едно от качествата на Великото, на Абсолютното Начало, е благостта.”( 10 март 1926, „Живите закони на добродетелите”)

„На български коя е най-хубавата дума? - По-хубава дума на български от думата „благост“ няма. Според мене, тя е най-съдържателната дума. В много езици тази дума я няма. Думата „благост“ има /особено/ съчетание на елементите, тя е много мощна дума. Като кажеш „благост“, Господ ще те послуша.”(6.XII.1942, „Четирите неща”)

- А КАТО Я ИЗЯВИШ, ще излее над тебе благодат. „Що е прегрешение? – Прегрешенията се явяват като последствие от задържане на Божиите блага. Човек всякога служи за проводник на Божията благост. Затова, ако праведникът не изпълни своя дълг, ако не дойде навреме, когато Бог го повика, всички ще страдат, понеже са свързани с неговия живот. Ако той не иска да изпълни волята Божия, ще се намери друг, който да я изпълни. В Бога всякога има и ДРУГИ възможности. В дадения случай ти, който си призван да бъдеш носител на Божественото благо, отворù сърцето и душата си, за да мине Божията благост през тебе и да отиде у ВСИЧКИ хора. Бог иска Неговата благост да мине във ВСИЧКИ души.”(13 юли 1925, „Малкият стрък”)

„В силата трябва винаги да има благост. Благостта носи смирение.”(1 септември 1937, „Не нарушавайте свободата”)

„Единствената силна дума в български език, тя е „благост“, значи сладко нещо. Тя има вече смисъл. Сладко е, значи не може да бъде горчиво. Значи - „благост“, сладко нещо, тя е много силна дума!” (22 октомври 1922, „Окултна музика”)

„Благостта - това е начин, по който Бог щедро одарява всички същества, без разлика. Бог сипе благословението си върху всички живи същества. А пък в милосърдието - в Бога има друго едно качество, че Той иска на онези, падналите ниско същества, да влезе в тяхното положение, да им помага. Не само да им даде благословение отгоре, но и да им помага /директно/ в тяхната немощ. Това е Божието милосърдие. Във вас едновременно трябва да дойде и благостта, и милосърдието.”( 21 април 1937, „Възможности в живота”)

„Обича се само онова, което е безсмъртно, което не губи своята красота, своята интелигентност, своята благост, своята доброта.”(Учителят Говори, „Ученик”) „Мислù за Божията Любов, за Божията благост. За себе си никога не мислù! Като влезеш в необятната природа, мислù за въздуха, за светлината, за изворите, за звездите, но никога не мислù за себе си. ”(1 януари 1933, „Топли чувства и светли мисли”)

„От душата излиза любов, светлина, свобода, благост, милосърдие, кротост, въздържание.”( 5 януари 1930, „От сърцето излиза”)

 

 

7.10.2019 г. 22,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега в тази окултна Школа вие ще се запознаете със всичките религиозни системи, положения, закони: защо са се явили религиите, при какви условия - и т.н.(1922.03.16о.Първото задължение на учениците. ТРЖ.1922:94)

ВСИЧКИ ДУХОВНИ АКАДЕМИИ на всяко вероизповедение имат предмет „История на религиите”. Имат си професори и асистенти по тази дисциплина, държат се изпити. Целта е не само религиите да се познават из основи, но и да могат да се оспорват от позициите на даденото вероизповедание – имат предмети от рода на апологетиката. Разликата от окултните школи и особено от тази на Великото Всемирно Бяло Братство е тази, че в семинариите и академиите на католици, православни, евангелисти, юдаисти, ислямисти, индуисти, будисти, даоисти, конфуцианци, шинтоисти и пр. историята на религиите се изучава от писмени паметници, а в Школата на Братството – ДИРЕКТНО ОТ АКАША. Така оригиналните учения се чуват и виждат в документалните филми на Природата направо от устата на основателите им, а не както са редактирани, съкратени и изопачени. При това има и техни версии с обяснения от ангелите и небесните професори, които илюстрират с документални кинокадри и статистики коя религия какво е допринесла за еволюцията на човека – и какво е разрушила още от възникването й и после от разклоненията й. Какви болести ражда, как състарява, за какви престъпления е виновна. Например, дори в оригинални „свещени” писания светилата им имат призиви за убийства и войни, самите им главни пророци са убивали и воювали; в други случаи това са ПРЕПРАВЕНИ писания в угода на Имитаторите, Интервентите. Изучаването визуално на реалната история в забавачките на Школата, където се учат обикновените хора, т.е оглашените (учени, гении и светци) и от студентите в първи и втори курс (първо и второ пентагрално посвещение) все още става с технически средства – нещо като „хроновизори” и „акашовизори”, но там имената им са други. Това е, понеже хората от тия категории все още не са ясновидци. Избрани души от тази предучилищна духовна възраст обаче биват изпращани физически с технически летала в миналото, където да могат да наблюдават невидими историческите събития директно. Това се прави дори от земните разузнавания, защото те отдавна имат и космонавти, и хрононавти, и псхотронни армии – това не е фантастика. Главният закон е да не се намесват по никой начин, да не преместят и прашинка, но в отделни случаи Небето обучава велики учени, гении и светци да се намесват в миналото, за да коригират бъдещето – разбира се, с генерално разрешение от Бога, от Кармата, от Провидението. При учениците от трети курс нагоре няма нужда от никакава некротехника: те виждат вселената, микровселената, историята и космоса със собствените си духовни очи. Развили са причинното си тяло. В четвърти курс вече лично скитат във времето и пространството с духовните си тела и могат да наблюдават и отчасти да въздействат с молитви и психически внушения. Едва в пети курс става възможна ФИЗИЧЕСКАТА телепортация на ученика в световете и във времето, дори в бъдещето. Той получава езика и тялото на съществата в конкретния свят или дрехите им в съответната епоха. Днес жълтата и шарената езотерика е пълна с такива писания, някои от които се четат от наивните със затаен дъх, понеже са любопитни екшъни, представени като документи на ЦРУ и НАСА… Някои хрононавти дори били разговаряли с Исус и той ги бил идентифицирал, че са от бъдещето. Изглеждал като огромен културист, както го вижда и Микеланджело, по подобие на Отца Му… Но в „Троянския кон” Христос е и рижав…

 

 

7.10.2019 г. 07,43 ч.

 

СВОЙ ГЕНИЙ ПОДЧИНЯЯ ЧУВСТВУ

ВСЕОБНИМАЮЩЕЙ ЛЮБВИ. (Некрасов)

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз говоря за ОБИЧТА. Тя, щом проникне в душата ви, веднага ще дойде едно просветление в ума ви, вие ще се намерите в хармония с всичката земя, с всичкия живот, с цялото битие, като че всичко ви е ясно и близко на душата! Всичко туй ще почувствате като обичате; и като обичате и като ви обичат, пак ще почувствате същото. Тогава ще почувствате вътрешния смисъл на тази обич - и пак ще го преживеете. Тъй щото, това ще бъде за вашата бъдеща еволюция. За туй, дето ви казвам да обичате и да ви обичат, вие ще учите хиляди години.!”(24.V.1922, „Страхът и съмнението. Обичта”)

АКО СМЕ МОЩЕН ИЗВОР, АКО ОБЩУВАМЕ С ДЕСЕТКИ, СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДУШИ И СЪРЦА, колко от тях на ден ще ни казват, че ни обичат? Има ли тогава опасност да се чувстваме нещастни, сами? Имаме ли право да отблъснем протегната ръка, ако не иска да ни сграбчи? БОГ В ЕДИНСТВОТО И БОГ В МНОЖЕСТВОТО… Обич и Любов… - Когато е казано, че смисълът на живота и самият живот са постоянно разширяване на душите ни, за да обичаме все повече и повече същества и те да ни обичат, то не е в противоречие с ЕДИНСТВОТО на Любовта. Да отговориш на всеки зов за обич и всяко признание е един от най-святите и целомъдрени актове на съвършенството. ТАКА ЖИВЕЕ БОГ. Ние сме още много малки, затова засега не можем да обичаме повече от 60 милиарда човешки души, докато сме в сферата на Земята. КАЗВА Поетът:

Не отминавай никое "Обичам те",

прошепнато от глас, с очи, с мълчание,

 то идва от пустинни разстояния

и от ранена светлина изтича.

Не отминавай никое "Обичам те",

защото, ако то не те намери,

 Вселената от скръб ще потрепери,

 звездите ще помръкнат от обида.

Отново се поспри, поспри, не отминавай,

 да те погледат, остави, очите,

 да те запомнят щедро, до насита

и после в сънища да те извайват.

 

Николай Христозов, „Заклинание”

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Само когато преживеете ред съществувания, ще дойдете до онова вътрешно дълбоко разбиране на нещата, така реално. В туй отношение аз не искам да направя един опит, понеже вие не можете да издържите. Ако при сегашните условия пусна тока на обичта, вие ще трябва всинца да се намерите на корем - нито един няма да стане! Само ще ритате, ще почувствате, че умирате, и ще кажете: „Стига, Господи!“ – спира ви дишането, спира мисълта, избягват животът - животът и съзнанието. ТУЙ ще почувствате! Вашата нервна система не е достатъчно калена, телата ви не са калени, за да могат да се възприемат тия силни вибрации. Затова тия методи в окултните школи са за каляване: трябва да се закали душата, сърцето, волята, умът. Каляване подразбира нагласяване съобразно тия течения в природата. То е велика наука!”

„Възможно ли е човек да обича и да люби? - ТЕПЪРВА трябва да учите закона! Трябва да се научиш да обичаш и да любиш! Не може да любиш, ако не дадеш нещо от себе си. Ако в любовта искаш да вземеш, ти си на крив процес. Някои говорят за любовта. - Любовта започва с ДАВАНЕТО. Обичта ако учиш, ще учиш ВЗЕМАНЕТО. Ще вземаш туй, което е потребно за теб. Трябва да се научиш да възприемаш! При обичта ние започваме с приемането по мисъл, после – по чувство; и да възприемеш някоя постъпка. Ще се учиш от другите хора! Ще се учиш най-първо да възприемаш - и след туй ще се учиш да даваш. /…/ Лекувайте се със Закона на Обичта. Аз считам обичта и любовта за два метода, по които човек може да се лекува. След като се излекуваш, то са два метода, по които може да се подмладиш. То са два метода, с които ЩАСТЛИВ може да станеш, УЧЕН може да станеш, ВСИЧКО може да даваш. Самостоятелността произтича от любовта, от обичта. Ако знаеш как да любиш, как да обичаш, ти си самостоятелен. Единственото свободно нещо е да обичаш, единственото свободно нещо е да те обичат – да приемаш и да даваш. Вие сте дошли до едно място - и ако вървите по-нататък, животът няма да има смисъл за вас. Понеже разменната монета занапред ще бъде само обичта, любовта. Най-първо Христос казва: „Да се отречете.“ - Да се отрече човек от СТАРИТЕ разбирания на любовта, да се отрече човек от СТАРИТЕ разбирания на обичта /…/ Всяка една мисъл, която не се е родила от обичта и която не се е родила от любовта, тази мисъл не е божествена. Мисълта трябва да се роди от ОБИЧТА и да се отгледа от ЛЮБОВТА. Всяко чувство трябва да се роди! Най-добрите работи трябва да се родят и да се отгледат. Туй, което е отгледано, ТО е божествено. Туй, което е божествено, ОБИЧТА го е родила. Което е божествено, ЛЮБОВТА го е отгледала. ТО е реално. Та, казвам: Започнѐте да цените онези мисли, които са родени от обичта и които са отгледани от любовта. Любовта отглежда, обичта ражда. Бъдещите мисли и чувства трябва да идват по ТОЗИ начин, по ТОЗИ закон. /…/ Тогава ВСИЧКО ще бъде възможно: да виждате Бога навсякъде; каквото Той прави, и ВИЕ Да го правите. Нещата трябва да бъдат направени безкористно. Щом влезете в природата, щом влезете в Обичта и Любовта, вие ще бъдете един от постоянните ученици. Отдето минете, все ще се учите. Ще преподавате, и едновременно ще се учите и ще учите. И ученик, и учител ще бъдете. Туй, което даваш от себе си, ти си учител; туй, което приемаш, ти си ученик. Следователно, ученик и учител - това са две състояния на нашата душа. Едното състояние, от което приемаме, то е УЧЕНИК; другото, което даваме, то е УЧИТЕЛ. Учителят учи да даваш правилно, ученикът учи как да възприемаш нещата. Ако нямаш стаица, дето да идва Господ… - И в главата, и в сърцето ти да иде Господ! Да имаш две стаици: едната горе на главата и друга – в слънчевото сплитане: ДВЕ места свещени, дето Господ да идва. За Любовта ще имаш горе на главата, а за Обичта – в слънчевия възел. Тези две стаици - това е Божественият храм за Обичта и за Любовта. /…/ Сега, когато вземем да мислим чрез обичта или когато вземем да мислим чрез любовта, тогава плазмата в човека се обновява. Щом този закон не действа, плазмата, от която човек е създаден, остарява, не се обновява. Остарява човек, изгубва плазмата. Първоначалният капитал, който Бог е вложил – плазмата - се разтопява и ти трябва да напуснеш Земята, нямаш капитал. При този процес на обичта и любовта, обновява се плазмата, тогава се обновяват червените кръвни телца. Казвам: Любовта е процес, който обновява живота. Писанието казва: „Които чакат Господа, които Го приемат чрез обичта и чрез любовта, обновяват се.“ Любовта трябва да бъде един обновителен процес и за болните. Някои от вас, ако сте болни, неразположени, никой не може да ти помогне, причината на неразположението е много малка, но да се премахне е много трудно. ЛЮБОВТА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА Я ПРЕМАХНЕ.

(26.ХI.1941, „Любов и Обич”)

КОМЕНТАР: Тук Учтелят говори за Изначалната Плазма, в която се ражда животът, но нейната проекция в клетката е протоплазмата. В университета сме гледали под микроскоп как се върти протоплазмата в клетка от водораслото зелена еуглена. Като й капнеш студена вода, тя спира; като капнеш топла – върти се около ядрото. Същото е със злото и егоизма; същото – с любовта и обичта. Те действат и на клетъчно ниво.

„Яли ли сте стипчиви круши? - Има едни круши не само стипчиви, но и твърди. Сега, ако вие сте една стипчива круша, имате такъв характер, и казвате: „Не ме обичат хората“, коя е причината за необичта? - Щом сте дива и твърда круша, стипчива круша, ЗАТОВА не ви обичат!” (27 юни 1941, „Тангентално и обкръжаващо”)

„Хората, които обичат, имат един начин на действие в ръцете. Когато обичаш някого, какво действие имаш? По какво се познава реалността на обичта? Какви са действията на любовта? - Една майка, която обича детето си, още като го види, тя го прегръща - протяга ръцете си и го хваща. (пак там)

/КОРЕНЪТ „ОБ” Е В ОСНОВАТА НА МНОГО ДУМИ, ПРОИЗВОДНИ НА ОБИЧТА - НЕ САМО ПОЛОЖИТЕЛЕН СМИСЪЛ: ДВАМА (НА РУСКИ „ОБА”), ОБГРЪЩАМ, ОБЯТИЕ, ОБЕДИНЯВАМ, ОБАЯНИЕ, ОБГРАЖДАМ, ОБЗЕМАМ, ОБКРЪЖАВАМ, ОБЛАЖАВАМ, ОБЛЯГАМ СЕ, ОБЛЕКЧАВАМ, ОБЛИВАМ, ОБМЕН, ОБМЯНА, ОБНОВА, ОБНОСКИ, ОБРАЗ, ОБРИЧАМ, ОБРОК, ОБРЪЧ, ОБРЪГВАМ, ОБСАЖДАМ, ОБСЕБВАМ, ОБТИЧАМ, ОБХВАЩАМ и др./

„Нали има едно старо изречение от IV глава на Притчите, 6-ия стих: „Обичай я - и ще те варди.“ /…/. Да обичаш… - Кого да обичаш е въпросът сега. Не всеки, когото ти обичаш, може да те варди. Не всеки, когото ти обичаш, може да ти помага. Не всеки, когото ти обичаш, може да ти бъде полезен. Обичта се отнася до МЪДРОСТТА в света. ТОВА е великото в света! Любовта е нещо съществено, без което не можем. Когато намериш един човек, когото обичаш, без когото не можеш и той без тебе не може - ТО е любов! /…/ Онзи, който те обича, като види твоята погрешка, веднага ще извади ХУБАВОТО от нея. Ще види хубавото и ще каже: „ОТЛИЧНА черта!“ Той веднага ще види ХУБАВАТА страна. /…/ В света е важна онази обич, която може да дадеш НА КОГОТО И ДА Е. Тъй че - да обичаш някого заради някого. Хората може да се обичат само заради ЕДНОГО в света. Божественото в света е, когато ти обичаш някого заради самата любов. Та, казвам: при сегашните социални мъчнотии, при които ние се намираме - тъй, както ние сме родени, - има за разумните хора САМО ЕДНО ИСТИНСКО РЕШЕНИЕ – ТО Е ДА ЗНАЕШ КАК ДА ОБИЧАШ. /…/ Обичате нещо, за което сте готови да пожертвате живота си. /…/ Обичайте хората заради любовта. Обичайте хората заради божественото знание. Обичайте хората заради божествената свобода, която е в тях. Обичайте себе си заради Бога, Който е във вас.”(21.I.1934 г, „Обичайте я!”)

 

8.10.2019 г. 10,57 ч.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕМАТА ЗА УНИВЕРСАЛНОТО СЪЗНАНИЕ В ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО, КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТОТАЛНОТО СЪЗНАНИЕ.

 

ИЗГЛЕДАНИ ФИЛМИ

DA – АНИМАЦИОННИ

DA.001 1937.Snejanka i 7-te.djudjeta (1940) Snow White And The Seven Dwarfs (BG Audio), Disney's Fantasia 1 - P.I.Chaykovski-Leshnikotrosha4kata, 1940. Disney's Fantasia 2_Pol.Dyuka - 4irakat-magyosnik, 1940. Disney's Fantasia 3 -_Bethoven-Pastoralna simf., 1940. Disney's Fan-tasia 4 - Shubert - Ave MariPinii, 2000.Disney's Fantasia 6 – Noeviqt kov4eg, 2000.Disney's Fantasia 7 – Igor Stravinski - Jar.ptica, 1942.BAMBI-1, 2006.BAMBI-2, 1940/2002.PINNOCHIO

DA.001.13 1940 DVD 2002.PINNOCHIO

DA.002 1959.Спящата красавица; 1982.Последният еднорог, 1989.Малката русалка 1; 1995.Покахонтас-1; 1997.Желанието на Анабел; 1998.Покахонтас-2; 1998.Принцът на Египет (за Мойсей)

 DA.003 2000.Малката русалка 2; 2000.Принцът на светлината (Рама); 2002.Дух – жребецът от Симарон; 2001. Барби – Лешникотрошачката; 2002.Барби – Рапунцел; 2003.Барби – Лебедово езеро

DA.004 2003.Откриването на Немо - 1, 2; 2003.Синбад – Владетелят на Седемте морета – 1,2; 2006.Барби-русалка

DA.005 Анастасия (1997), Балто-1(1995), Балто-2(2002), Балто-3(2004)Wings of Change, Братът-мечка-1(2003) Brother Bear-1, Братът-мечка-2(2006)Brother Bear -2

DA.006 Цар Лъв-1 (1994) Lion King , Звънарят на Нотрдам (1996) The Hunchback Of Notre Dame (BG Audio), Динозавър (2000) Dinosaur, Полярен експрес (2004) Polar express

DA.007 Черният казан 1985.The Black Cauldron, 1991.Beauty And The Beast (BG Audio) Магическият меч(1998) Quest for Camelot (BG Audio), Мравката Z (1998), Прекрасни дни (2003) Wonderful Days

DA.008 DVD Земята преди време (няма бълг. субтитри), engl. Audio

DA.009 1938.Fritz und Fratz, 1954.Золотая антилопа, 1961.101 Далматинци, 2009.Barbie presents Thumbelina (Барби палечка)

 DA.010 DVD Барби – Магията на дъгата

DA.011 DVD Princess Party

DA.012 DVD Барби и 12-те танцуващи принцеси

DA.013 DVD Барби – островната принцеса

DA.014 DVD Барби – Fairytopia

DA.015 DVD 2010.Legend of The Guardians

DA.016 2008.Barbie Mariposa [BG Audio], 2011.Barbie - Princess Charm School (BGAudio) 2011.Leafie A Hen Into The Wild

DA.017 2011.Barbie A Perfect Christmas,

 DA.018 Shakespeare animated tales (1992-1994): A Midsummer Night's Dream, King Richard III, Macbeth), 1989.Barbar, 2012. Krishna Aur Kanns, 1995. Lady and the Tramp, 1995.Little Red Riding Hood, 2009. The Velveteen Rabbit, 2012. Tinkerbell Secret Of The Wings.

 DA.019 1978.Watership Down, 2004.Kaena The Prophecy, 2007.Das Doppelte Lottchen.BGAudio, 2007.Vremya Iblarda, 2009.The Secret of Kells, 2010.Ramayana.The.Epic

DA.020 1973. Persey, 2009.Маленький Кришна 1 серия. Любимец Вриндавана, 2009.Маленький Кришна 2 Чудесные подвиги, 2009.Маленький Кришна 3 серия - Невероятные Подвиги, 1992.Ferngully Thе Last Rainforest, 2010.Winx Club Magic Adventure, 2012.Arjun The Warrior Prince

DA.021. 2008. Barbie in a Christmas Carol (Коледна песен)

 DA.022. 2002.Пепеляшка 2

DA.023. 101 Dalmatians II

DD – ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ИГРАЛНИ

DD.001 The.Lord.of.the.Rings – The Fellowship of the Ring, The.Two.Towers

DD.002 .The.Lord.of.the.Rings - The.Two.Towers, The.Return.of.the.King

DD.003 1987.Benji the Hunted [BG Audio], Secret Garden(1993) Taynata.gradina, Dragonheart 1 (1996)Sarceto na drakona, Dragonheart 2 (1996)Sarceto na drakona, Delivering Milo(2001)Rajdaneto na Maylo, The Blue Buterfly(2004)Sinyata peperuda,

 DD.004, Volniqt.Uili –1 (1993) Free.Willy, Volniqt.Uili –2 (1995) Free.Willy, Volniqt.Uili –3 (1997) Free.Willy, Bezsmartnite.Tukovi (2002) Tuck.Everlasting, 13.Going On 30 (2004) Sabudih se na 30

DD.004.4 DVD Bezsmartnite.Tukovi (2002) Tuck.Everlasting,

 DD.005 2005.The Chronicles Of Narnia - The Lion The Witch And The Wardrobe (2005),

 DD.006 1996.Sorellina e il Principe del Sogno, 1988.Big, 2004.Legend Of Earthsea,

 DD.007 Eragon(2006), Fly Away Home (1996) Полет към дома, The Horse Whisperer (1998) Повелителят на конете, Ella Enchanted (2004) Омагьосаната Елла,

 DD.007.1 DVD Eragon

DD.008 Оliver (1968), Аlisa (1998), Wheal Rider (2002), Oliver Twist (2005), Flicka (2006)

 DD.009 The Little Prince (1974), Sheena (1984), Babe (1995), The Shaggy Dog (2006), The Sin Eater (2007),

 DD.010 1959.Darby O Gill and the Little People, 1986.Flight Of The Navigator, 1994.The War, 2001.Voyage.of.the.Unicorn, 2007.Firehouse Dog

DD.011 1970.Staraya, staraya skazka, 1995.Jumanj, 2006.Akeelah.and.the.Bee – Изпитанието на Акила; 2006.Kruistocht in spijkerbroek – Кръстоносен поход по джинси

DD.012 1971.HAATHI (Слона, моя приеятел_BG audio), 1971.Hachiko (bg.audio), 2009. 1971.Hachiko (rus.audio), 2005.Greyfriars Bobby

DD.012 DVD 2005.Bobi (Greyfriars Bobby)

 DD.013 1994 Monkey Trouble, 1996 Matilda, 2006 Aquamarine, 2008 Dr.Dolittle

DD.014 1937.Captains Courageous, 1991.My Girl, 2002.Snow Queen.CD1

DD.015 2002 Dinotopia, 2008 Inkheart, 2008 The Secret of Moonacre

DD.016 1962. Five Weeks in a Balloon, 1996.Gulliver's Travels [BGAudio], 1999.A Christmas Carol

DD.016.3 1999.A Christmas Carol

DD.017 1995.A Little Princess, 1997.Fairytale - A True Story, 1997.The Canterville Ghost [BG Audio]

 DD.018 DVD 1986.The Golden Child

DD.019 DVD 2007.Le renard et l'enfant

DD.020 DVD 2007. Bridge to Terabithia

DD.021 DVD 2009.Wizards of Waverly Place the Movie

DD.022 1944.The Cobra Woman, 1991.My Girl, 2010.The.Nutcracker,

 DD.023 DVD 1996.Alaska

DD.024 1937.Heidi [rus audio], 2012.Big Miracle, 2012.The Magic of Belle Isle

DD.025 2005.Once Upon a Mattress [BG Audio]

 DD.026 DVD 1977 The Prince and the Pauper

DD.027 DVD 2005 Dreamer

DD.028 1987.Hachiko, 1996.Shiloh, 2000.Billy Eliot, 2007.The Golden Compass, 2008.Num's Island,

 DD.029 2010.Letters To God - 1 (дубл. на руски)

 DD.030 2010.Letters To God - 2 (дубл. на руски)

 DD.031 2011.Red Dog, Кучешки живот

DF – ФАНТАСТИКА

DF.001 1927.Metropolis (restored version), 1937.Lost.Horizon, 1951.The Day the Earth Stood Still, 1959.Journey to the Center of the Earth, 1995.Twelve Monkeys

DF.001.4 DVD 1959.Journey to the Center of the Earth

DF.002 1960.The Time Machine, 1962.Chelovek-Amfibiya, 1968.2001 A Space Odyssey

DF.002.1 DVD 1960.The Time Machine,

 DF.003 1971.The Andromeda Strain, 1972.Solaris, 1977.Close Encounters of the Third Kind –1,2,

 DF.004 Close Encounters of the Third Kind (CD3), 1978.Battlestar Galactica, 1979.Stalker

DF.005 1978.Blake's_7.1: 1-13

DF.006 1979.Blake's_7.2:1-13

DF.007 1980.Blake's_7.3:1-13

DF.008 1979.Star Trek 1-6

DF.009 Star Trek 7-9, 2000-Nemesis (1994-1998}, Tron 1982

DF.010 Междузвездни войни – еп. I, II

DF.011 Междузвездни войни – еп. ІІІ, ІV

DF.012 Междузвездни войни – еп. V, VІ

DF.013 . 1982.The Extra-Terrestrial., 1984.Dune, 1985.Back.to.the.Future

DF.014 1992.Forever Young, 1993.Philadelphia., 1994.Stargate

DF.015 1996.Independence Day, 1997.The Postman, 1998.Deep Impact

DF.015.1 DVD.Independence Day

DF.016 1999.Bicentennial Man, 2000.Mission To Mars, 2000.Red Planet, 2002.Solaris

DF.017 1999.The Matrix, 2003.The Matrix Reloaded, 2003.The Matrix Revolutions-1

DF.018 2003.The Matrix.Revolutions-2, 2001.Artificial Intelligence, 2004.Sky Captain and the World of Tomorrow, 2004.The Chronicles of Riddick

DF.019 2002.The Time Machine, 2003.The Core, 2004.Chelovek-Amfibiya, 2004.I,Robot

DF.019.2 DVD 2003.The Core

DF.020 2004.The Forgotten, 2005.The Island, 2006.The Fountain

DF.021 1985.Weird Science, Contact (1997) Контакт, 2000.Battlefield Earth A Saga of the Year 3000,

 DF.022 2000.Supernova, 2002 Signs, 2008.Iron Man, 2008 Обитаемый остров

DF.022.2 DVD 2002.Signs

DF.023 2007.Sunshine

DF.023 DVD 1988.They Live, 2007.Sunshine, 2010 Inception

DF.023.1 DVD 1988.They Live

DF.023.2 DVD 2007.Sunshine

DF.024 DVD 1956.Forbidden Planet

DF.025 1984.Splash, 1984.2010:The Year We Make Contact, 2002.28 Days Later, 2005.Star.Wars-Revelations, 2009.The Day the Earth Stood Still

DF.026 2007.Skalolazka. 2009.2012, 2009.Knowing

DF.026.2 DVD 2009.2012

DF.027 2008.City of Ember, 2009.Time Traveler's Wife, 2009. Запрещенная реальность

DF.027.2 DVD 2009.Time Traveler's Wife

DF.028 2001.Kate and Leopold, 2009.Avatar, 2010. The Blue Lagoon

DF.028.2 DVD 2009.Avatar

DF.029 1980.The. Blue Lagoon, 2008.Outlander, 2009.Surrogates,

 DF.029.1 DVD 1980.The Blue Lagoon

DF.030 1974.Zemlya Sannikova 2001.The infinite worlds of H.G.Wells

DF.031 DVD 2010.Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec

DF.032 DVD 1986.The Clan Of The Cave Bear

DF.033: 1-8 The Pillars of the Earth (russ audio)

 DF.034 DVD 1995 Waterworld

DF.035 DVD 2008.10000 BC

DF.036 2011.Anachnu Lo Levad

DF.037 DVD 2004. Six: Mark Unlieashed

DF.038 2000.Amazone, 2004.2046, 2011.Green.lantern,

 DF.039 2011.Anachnu Lo Levad (Ние не сме сами),

 

DI – МИТОЛОГИЧНИ, БИБЛЕЙСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ И БИОГРАФИЧНИ

DI.001 Ганди (1968), Влюбеният Шекспир (1998)

 DI.002 Бен Хур 1959 , Гладиатор (2000), Чингиз Хан 2005

DI.003 Мисията (1986) The Mission Малкият Буда (1993), 7 години в Тибет (1997)

 DI.003. Мисията (1986) (на DVD)

 DI.004 Кво вадис?(1951)Quo vadis (rus audio), The Story of Ruth (1960), The Passion of the Christ (2004)

 DI.005 1993.Little Buddha, La Reine Margot (1994), Marie Antoinette (2006)

 DI.006 Robin Hood Prince of Thieves (1991), Amistad (1997)

 DI.006 DVD.2 Amistad (1997)

 DI.007 Julius Caesar (1953), Cleopatra (1963)

 DI.008 Amadeus (1984), Immortal Beloved (1994), Eroica (2003), Copiyng Beethoven (2006)

 DI.009 Schindler's List (1993), Hitler – Покълването на злото (2003)

 DI.010 Camille Claudel(1988), Goya(1999), Фрида (2002), Paradise Found (P.Gauguin) (2003)

 DI.010.2 (DVD) Фрида

DI.011 Язон и аргонавтите(1963)Jason and the Argonauts, Лени 1974 Leny, Елена от Троя (2003)Helen of Troy, Троя (2004)Troy

DI.011.3 DVD 2003? Helen of Troy

DI.012 Spartacus (1960), Hanibal (2006)

 DI.012.1 DVD Spartacus (1960),

 DI.013 Lady Jane (1986), Смело сърце (1995)

 DI.014 13 days (2000), Cold Mountain (2004), Apocalypto (2006)

 DI.015 The 300 Spartans(1962), Le Frere Du Guerrier (2002), Last legion (2007)

 DI.016 Laurence of Arabia (1962), Los Borgia (2006)

 DI.017 1956.The Ten Commandments, Attila (2001), Spartacus (2004),

 DI.017A DVD1,2 1956.The 10 Commandments

DI.018 Elizabeth (1998), Julius Caesar (2002), Imperium Nerone (2004)

 DI.018.1 DVD Elizabeth (1998),

 DI.019 1990.Cyrano de Bergerac, 1992.Conquest.Of.Paradise, 2003.Girl with A Pearl Earring, 2003.Luther

DI.020 2005.Warm Springs, 2006.Peaceful Warrior, 2007.Marco Polo

DI.021 1972.Ludwig (rus.audio), 2007.Becoming Jane

DI.022 1923.The Ten Commandments, 1997.The Odyssey, 2001.The Mists of Avalon

DI.023 1972.Mary Queen of Scots, 2000.Quills, 2008 Valkirie, Hitler(вград. субтитри), Hitler's Spiices

DI.024 1989.Francesco (За Франциск Азиски) (виж и 1972.Fratello sole, sorella luna в DI.036), Пач Адамс (1998), 1999.Les Enfants du siècle (За Жорж Санд и Мюсе), 2002.The Hours (За Вирджиния Уулф)

 DI.024.3 DVD 2002.The Hours (За Вирджиния Уулф)

 DI.025 2000.The.King.is.Dancing, 2007.La.Mome

DI.026 1955 Josef, 1957 Solomon

DI.027 1997.David, 2002.The Apocalypse (За ап.Йоан)

 DI.028 1956. Sissi, 1985.Revolution, 1997.Artemisia

DI.029 2004.Luisa Sanfelice, 2009.The Courageous Heart of Irena Sendler, 2009.The Young Victoria

DI.030.01 2001.Volshebnik.strany.gryoz (za Andersen) rus audio, 2009.The Last Station (za L.Tolstoy), 2011.Muhtesem yuzyil_ - ВЕЛИКОЛЕПНИЯТ ВЕК

DI.030.02 и т.н – следващите от Muhtesem yuzyil (да се търсят)

 DI.031 DVD 1966.A Man for all Seasons (За Томас Мор)

 DI.032 1967.Al Massir, 2001.Juana la loca, 2007.Jaquon le Croquant, 2007.Agora

DI.032.4 DVD 2007.Agora

DI.033 1967.Pan Tadeusz, 1996.Samsom and Dalilah

DI.034 2000.San Paolo (ап.Павел), 2007.The Final Inqiry, 2007.El Greco

DI.035 2005.The New World (на компютър да се гледа с VLC player, иначе засича)

 DI.036 1966.Faraon, 1972.Fratello sole, sorella luna (виж и 1989.Francesco - За Франциск Азиски - в DI.024), 1996.Rasputin (Виж и филма "Заговор" за него в DRu22)

 DI.037 2010.Henri 4, 2011.The Iron Lady

DI.038 1958.Miss Stone, 2006.300, 2010.Lope

DI.038.2 DVD 2006.300

DI.039 1956.Hellen ofTroy, 1997.The Odissey, 1998.EverAfter

DI.040.1 Legend of the Seeker 1-12

DI.040.2 Legend of the Seeker 13-22

DI.041 DVD 2009.The Soloist

DI.042 DVD La dame de Monsoreau (по Дюма, но критикуват филма, че няма нищо общо)

 DI.043 DVD 2009.Pope Joan

DI.044 DVD 1,2 2010.Ben Hur

DI.045 DVD 2010. You Don't Know Jack

DI.046 DVD 1998.La leggenda del pianista sull'oceano

DI.047 DVD 2003.Henry VIII

DI.048 DVD 1953.The Robe

DI.049 DVD 2009.Creation \за Чарлз Дарвин)

 DI.050 DVD 2002.The Pianist (за полския пианист Владислав Шпилман)

 DI.051 DVD 1,2 1983.JFK (за Кенеди)

 DI.052 DVD Cromwell

DI.053 1950.Francesco giullare di Dio (rus audio), 1960.Esther and The King (rus audio), 1974.Насими (rus audio), 2009.Jephtah(rus_audio)

 DI.054 1977 Jesus of Nazareth(КЪДЕ Е?), 2011.17 Miracles

DI.055 2009.The.Last.Station (За Л.Толстой)

 DI.056 1963.Il Gattopardo, 1970.Waterloo, 1977.John Hus

DI.057 1958.Afrodite Dea Dellamore, 1994.Bandit.Queen, 2009.The.Last.Station (Лев Толстой), 2011.The Lady, 2013.The.White.Queen

DI.058 2012.Lincoln

DI.059 2010.The Nativity (Божественное рождение), 2010.Sant Agostino (и двата са дублирани на руски)

 DI.060 1951.David And Bathsheba, 1959.Nazarin, 1964.Becket

DI.061 2006.One Night With The King, 2010.La princesse.de Montpensier

DI.062 2010.Veda(за Кемал Ататюрк), 2010.The Whistleblower

DInd

 (по-нататък да се преместят всички индийски от другите места тук)

 DInd.001 Веер-Заара(2003)Veer-Zaara, 2006.Milarepa 1 (Да се търси 2009.Milarepa 2), 2008.Rab.Ne.Bana.Di.Jodi_Които Бог е съчетал

DInd.002 2008.Jodhaa Akbar

DInd.003 1995.Dilwale Dulhania Le Jayenge (Любовникът ще отведе булката),

 1996.Kama Sutra - A Tale Of Love, 2007.Asa-saawariya ("Моята любов" – по "Бели нощи" на Достоевски)

DInd. 004 DVD 2007.Partition (Разделение)

 DInd. 005

DKi- КИТАЙСКИ, ЯПОНСКИ, КОРЕЙСКИ

И ДРУГИ ДАЛЕКОИЗТОЧНИ

 

DKi.001 XviD Обещанието (2005), Непокорният (2006), Проклятето на златното цвете (2006)

 DKi.001.1 DVD - The Promise (2005) Обещането

DKi.002 2007.Hwang Jin Yi, 2009.Zen, 2010.Confucius (за допълване и запис)

DKi.003 DVD 2010. Shan zha shu zhi lian – Под глога

DKi.004 DVD 2008 Jiang shan mei ren (Императрицата и воините)

 DKi.005 DVD 1999 Wo de fu qin mu qin (Пътят към дома)

 DKi.006 2011.Daai mo seut si (Великият фокусник)

 

DK- КОМЕДИИ

DK.001 Боговете сигурно са полудели (1980) The Gods Must Be Crazy, Тутси (1982), 1984.Joyeuses Paques, Пристигане в Америка (1998) Coming to America

DK.002. 1959.Le Bossu [BG Sub], La Belle verte (1996) Zelenata planeta, The Terminal (2004) Терминалът

DK.003 History Of The World(1981), Seksmisja(1984), Мишел(1996)Michael, Down To Earth (2001), Evan Almighty (2007)

 DK.003.5 DVD Evan Almighty (2007)

 DK.004 Le grand blond avec une chaussure noire (1972), Sister Act-1(1992),.Sister Act-2(1993), The Adventures Of Pluto Nash (2002).

 DK.005 Mr.Beans.01-13, The Best Bits of Mr. Bean (1997), Mr.Beans.Holiday (2007)

DK.006 Mr.Beans 16-20, 1987.Batteries Not Included, 1999.The Mating Habits Of The Earthbound Human, 2003.Bruce Almighty, 2003.Cheaper By The Dozen.

 DK.007 1925.Charlie Chaplin-The Gold Rush, 1971.Carry On Henry, 1983.Trading Places, 1988.A Fish Called Wanda.

 DK.008 1992.Love Potion No 9, 2006.Лабиринты разума 1-4

DK.009 DVD Четиримата мускетари (1989) The Return of the Musketeers

DK.010 Луи дьо Фюнес 01: 1958.Ni vu, ni connu, 1958.Taxi Roulotte et Corrida, 1963.Faites sauter la banque!, 1963.Pouic-Pouic

DK.011 Луи дьо Фюнес 02 1964.Fantomas, 1964.Le Gendarme De St.Tropez, 1965.Fantomas se dechaine, 1965.Le Corniaud, 1966.Le grand restaurant (BG aud)

 DK.012 Луи дьо Фюнес 03 1965.Le Gendarme a New York, 1966.La Grande vadrouille, 1967.Fantomas contre Scotland Yard, 1967.Oscar

DK.013 Луи дьо Фюнес 04 1968.Le Gendarme Se Marie, 1968.Le Tatoue, 1970.Le Gendarme en balade, 1971.Sur un Arbre Perche

DK.014 Луи дьо Фюнес 05 1970.L'Homme orchestre, 1971.La Folie des grandeurs, 1973. Les Aventures de Rabbi Jakob, 1976.L'Aile ou la cuisse, 1981.La Soupe Aux Choux

DK.015 Луи дьо Фюнес 06 1963.Faites Sauter Banque, 1969.Hibernatus1979, 1978.La Zizanie, 1979.Le Gendarme et les extra-terrestres (BG audio)

 DK.016 1928.Ch.Chaplin – The Circus, 1956.Dobry vojak Svejk, 1982.Le Gendarme Et Les Gendarmettes, 1998.Train de vie

DK.017 1959.Fernandel - La vache et le prisonnier(bg.sub), 1963.Fernandel - La cuisine au beurre(bg.sub), 1968.Fernandel_L'Homme a la Buic(bg.sub), 1993.Mrs. Doubtfire

DK.018 DVD 2005 Daltry Calhoun (Тайният живот на Долтри Кълхуун)

 DK.019 DVD 20 долара (1993) Twenty Bucks

DK.020 1945.Blithe Spirit (veseloto prividenie), 2013.Svecenikova djeca,

 DK.021 DVD 2009.The Invention of Lying

 

DL - ЛЮБОВНИ И РОМАНТИЧНИ

DL.001 Веер-Заара(2003)Veer-Zaara, (2003) Винаги любов!

 Love Actually

DL.002 Falling in Love(1984)Влюбване, Sleepless in Seattle(1993)Безсъници в Сиатъл, Bonjour, monsieur Shlomi (2003) Добър ден, г-н Шломи, The Scent of Green Papaya (1993) Усещане за зелена папая, Out of Africa (1985) Отвъд Африка

DL.003 Бродяга (1951) Awara, Гара за двама (1982) Вокзал для двоих, I am Sam! (2001) Аз съм Сам!

 DL.003.3 DVD I am Sam! (2001) Аз съм Сам!

 DL.004 One Fine Day (1996) Един прекрасен ден, The Cooler (2003) Убиецът на шанса, What Women Want (2000) Какво искат жените, The Sleeping Dictionary (1993) Езикът на любовта,

 DL.004.2 DVD The Cooler (2003) Убиецът на шанса

DL.005 Scarface(1983)Лице с белег – срам за нацията, Must Love Dogs 2005, Story of Us(1999)Разделени заедно

DL.006 When Harry Met Sally (1989), Titanic (1997) Титаник, The Barber of Siberia (1998) Сибирският бръснар

DL.007 Splendor in the Grass (1961) Блясък в тревата, Maverick (1994), Before Sunrise (1995), Possession (2002) Царството на спомените

DL.008 Love Comes Softly(2003)Любовта увира бавно, Sweet November(2001)Месец любов, The Notebook (2004) Тетрадката,

 DL.009 Gone with the wind (1939) Отнесени от вихъра, La Sirene du Mississipi (1969) Русалката от Мисисипи, Salt on Our Skin (1992) Сол върху кожата ни, Sommersby (1993), Alex and Emma (2003)

 DL.010 A Walk In The Clouds(1995)Любов в облаците, The Bridges of Madison County (1995) Мостовете на Медисън, The Lake House (2006) Къщата край езерото, A Walk to Remember (2002) Незабравимата

DL.010.3 DVD The Lake House (2006) Къщата край езерото

DL.010.2 DVD 1995.The Bridges of Madison County - Мостовете на Медисън

DL.011 Love Story(1970), Frankie&Johny (1991) Франки и Джони, A Love Song For Bobby Long (2004)

 DL.012 1992.Far and Away, 1994.Nell, 1996.Jane Eyre, 2007.Northanger Abbey

DL.013 1998.Six.Days.Seven.Nights, 1999.Notting Hill, 2005.Mozart.And.The.Whale

DL.013.2 DVD 1999.Notting Hill

DL.014 2001.Son de mar 1,2,3

DL.015 2001.Son de mar 4,5,6

DL.016 2001.Son de mar 7,8,9

DL.017 2001.Son de mar 10,11,12

DL.018 2001.Son de mar 13,14,15

DL.019 2001.Son de mar 16, 2003.Paap, 2006.Starter For Ten, 1940.Waterloo Bridge

DL.020 2004.Ladies in Lavender

DL.020 DVD 2002.Till Human Voices Wake Us – Лунно отражение

DL.020 DVD Ladies in Lavender (2004) Дами в лилаво

DL.021 1967.Elvira Madigan, 1997.As Good As It Gets, 2010.Charlie.St.Cloud, 2010.Letters to Juliet

DL.021.3 DVD 2010.Charlie St.Cloud

DL.021.4 DVD 2010.Letters to Juliet

DL.022 DVD The Aviator (1985) Пилотът

DL.023 DVD Lady Chatterley (2006)

 DL.024 1998You've Got Mail, 2005 The White Cauntess, 2007 August Rush

DL.024.1 DVD 1998You've Got Mail

DL.024.2 DVD 2007 August Rush

DL.025 1970.Wuthering Hights, 1992.Wuthering Hights, 2009.Wuthering Hights

DL.025 DVD Wuthering Hights

DL.028 DVD 1951.Summer Iinterlude(Bergman), 2000. Mallena, 2000.Passion of Mind , 2004.A Boyfriend for Christmas ,

DL.029 DVD 1958. Desire Under the Elms

DL.030 1953.Roman Holiday, 1954.Sabrina, 2010.Love And Other Drugs

DL.031 DVD Still Breathing

DL.032 DVD Green card

DL.033 2006.Tristan.and.Isolde BG AUDIO, 2011.Larry Crowne,

 DL.034 2011.Love Likes Coinci-dences,

 

Dmuz – МУЗИКАЛНИ

Dmuz.001 Опери: 1979.Моцарт – Дон Жуан, 1982.Вагнер – Парсифал

Dmuz.002 Опери: 1965 Пучини – Бохеми, 1987.Бизе – Кармен, 1972.Верди – Травиата, 1982.Леонкавало – Палячо

Dmuz.003 Опери: Верди – 1973.Отело, 1975.Вълшебната флейта.Trollflojten, 1981.Риголето, 1982.П.Маскани – Кавалерия Рустикана,

 Dmuz.004 1996.Блясък, 1998.Legend of 1900; 2006. Джеф Уейн – Войната на световете

Dmuz.005 An American in Paris (1951), Flashdance(1983), Lord Of The Dance -full version (1993), Michael Flatley-Lord Of The Dance (1997)

 Dmuz.006 Cats (1998), Moulin Rouge(2001), Callas forever (2002)

 Dmuz.006.2 DVD Moulin Rouge(2001),

 Dmuz.007 1954 The 7 Brides, 1997 Сърцето е лудо, 2004 The Phantom of the Opera

Dmuz.008 DVD ABBA

Dmuz.009 1972 Man of La Mancha, 1981.Verdi.Aida (Margaret Price, Luciano Pavarotti), 1983 Puccini - MANON LESCAUT, 1984.Verdi.I Lombardi

Dmuz.010 DVD 1971 Fiddler on the Roof.

 Dmuz.011 1954.The Glenn Miller Story, 19961994.Farinelli, Shall we dansu [японски, BG Sub], 2013.Les Misеrables

Dmuz.012 1995.Nezabravima Filmova Muzika, 1985.Aida,

 Dmuz.012 DVD 2010.Burlesque

Dmuz.013 1965.The Sound of Music, 1999.Notre Dame de Paris.The Musical

Dmuz.014 1954.Tiefland_Leni Riefenstahl, 1972.Cabaret, 2009.Io, Don Giovanni

Dmuz.015 1957.Funny Face

Dmuz.016 DVD 2003 Безумный день или женитьба Фигаро

DN - НАУЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ

 (ВИЖ ГИ В ПЪЛНИЯ СПИСЪК)

 

DO – ОКУЛТНИ И МИСТИЧНИ

DO.001 Davil's Advocate (1997)Адвокат на дявола, Meet Joe Black (1998) Да срещнеш Джо Блек, What Dreams May Come (1998)В какво се превръщат мечтите

DO.002 Ghost (1990) Призрак, Powder(1995), Conversations with God (2006),

 Sixth Sense (1999)

 DO.002.1 DVD Ghost (1990) Призрак

DO.003 Defending Your Life (1991), Да защитиш живота си, Lady in the Water (2006) Жената от водата; Da Vinci Code (2006) Шифърът на Леонардо,

 DO.004 Wings of Desire (1987) Крилете на желанието, City Of Angels (1998) Град на ангели, The Celestine Prophecy(2006) Селестинското пророчество, The Illusionist (2006) Илюзионистът.

 DO.005 Always (1989), Fluke (1995); Phenomenon(1996); Valley of the Flowers (2006)

 DO.006 1990.Mr Destiny, 1999.The Green Milе, 2002.Dragonfly(Vodno.kon4e), 2005.Ashes And Snow, Premonition (2007)

 DO.007.1 Ghost Whisperer.1_1-22(2005), Ghost Whisperer.2_1-5(2006)

 DO.007.2 Ghost Whisperer.2_6-17(2006-2007)

 DO.007.3 Ghost Whisperer.2_18-22, 3_1-7

DO.007.4 Ghost Whisperer.3_8-18, 4_1

DO.007.5 Ghost Whisperer.4_2-13

DO.007.6 Ghost Whisperer.4_14-23; 5_1-2

DO.007.7 Ghost Whisperer.5_3-14

DO.008 Ghost Whisperer.5_15-22, Being John Malkovich.1999.

 DO.009 Hearts In Atlantis (2001), 2001.The.Others, 2007.Next

DO.010 Hideaway (Ubejishteto) (1995), 2004.The Stepford Wives, 2005.AngelA, 2005.Constantine, 2007.Youth Without Youth

DO.011 What Lies Beneath 2000,), Half Light (2006).

 DO.012 1970.On a Clear Day You Can See Forever, 1972.Siddhartha, 2009.The 13th Day, 2010.Here and Аfter,

 DO.013 DVD 1992.Prelude to a Kiss

DO.014 DVD 2000.Bedazzled

DO.015 2005.Just Like Heaven, 2004.Shortcut to Happiness, 2010.What If

2009.Postman to Heaven - ДА СЕ ТЪРСИ!

 DO.016 00.Touch_season1

DO.017 DVD 2013 The Last Keepers

DO.018 2005.Medium 1:1-16 (bg aud) , 2:1-22(bg sub)

 

Dru – РУСКИ

 (ОТ РУСКИТЕ САМА СИ ПРЕЦЕНИ КОИ СИ ГЛЕДАЛА, НОЖ ВСЕ ПАК НЯКОИ ТИ ГИ ПРАВЯ ЧЕРВЕНИ)

 DRu.001 Летят журавли (1957), Дворянское гнездо (1969), Жестокий романс (1984), Очи черные (1987)

 DRu.002 Андрей Рубльов (1969), O Bednom Gusare Zamolvite.Slovo 1980.

 DRu.003 1959.Sudba Cheloveka, 1975.Oni Srazhalis Za Rodinu, 1979.Moskva slezam ne verit

DRu.004 1965.Giperboloid inzhenera Garina, 1979.Sibiriada, 2006.Ostrov,

 DRu.005 Stavka bolshe 4em jizn (1968): 1-9

DRu.006 Stavka bolshe 4em jizn (1968): 10-18

DRu.007 2005.Turetskiy Gambit, Master I Margarita 2005

DRu.008 1964.Teni zabytyh predkov, 1988.Dni zatmeniya, 2004.O lyubvi

DRu.009 17 мгновений весны (1973) : 1-6

DRu.010 17 мгновений весны: (1973) 7-12

DRu.011 Повесть о настоящем человеке (1948), Балада о солдате (1959), Отец солдата (1964), На войне, как на войне (1969), Звезда (2003)

 DRu.012 Ал.Невский (1938), Вариант "Омега"(1975)

 DRu.013 Бригада (2002) 1-6 КЪДЕ СА ТРИТЕ ДИСКА?

 DRu.014 Бригада (2002) 7-12 КЪДЕ СА ТРИТЕ ДИСКА?

 DRu.015 Бригада (2002) 13,14,15 КЪДЕ СА ТРИТЕ ДИСКА?

 DRu.016 Звездочет (2004)

 DRu.017 Пушкин – Последният дуел

DRu.018 Билет в гарем 2006,

 DRu.019 Есенин (2005) 1-11

DRu.020 Цареубийца 1993, Зимняя жара 2006, Натурщица 2007

DRu.021.1 Вечный зов 1-6

DRu.021.2 Вечный зов 7-12

DRu.021.3 Вечный зов 13-18

DRu.022 1973-83 Вечный зов 19, Заговор – 2007 (Виж и филма Rasputin за него (1996) в DI.036, Завещание Ленина 1-5

DRu.023 Завещание Ленина 6-12, Подарок Сталину

DRu.024 DVD Русский бунт

DRu.025 Иван Грозный I - да се намери ІІ серия и да се презапишат заедно на друг диск, а към този да се добави друг филм 1945, Жена Сталина 2006, Господа офицеры - Спасти императора 2008

DRu.026 DVD 1-29 диска Бандитский Петербург

DRu.026.01 XviD Бандитский Петербург_сезон 1:Барон 1-5; сезон 2: Адвокат 1-3

DRu.026.02 XviD Бандитский Петербург_сезон 2: Адвокат 4-9

DRu.026.03 XviD Бандитский Петербург_сезон 2: Адвокат 10;

 сезон 3: Крах Антибиотика 1-7

DRu.026.04 XviD Бандитский Петербург_ сезон 3: Крах Антибиотика 8;

 сезон_4: Арестант 1-7

DRu.026.05 XviD Бандитский Петербург_ сезон 5: Оперативен 1-5

сезон 6: Журналист 1-3

DRu.026.06 XviD Бандитский Петербург_ сезон 6: Журналист 4-7

сезон_7: Передел 1-5

DRu.026.07 XviD Бандитский Петербург_Сезон 7: Передел 6-12
сезон 8: Терминал 1-3

DRu.026.08 XviD Бандитский Петербург_Сезон 8: Терминал 4-12

сезон 9: Голландский пассаж 1

DRu.026.09 XviD Бандитский Петербург_ сезон 9: Голландский пассаж 2-11

DRu.026.10 XviD Бандитский Петербург_ сезон 9: Голландский пассаж 12

сезон 10: Расплаята 1-10

DRu.026.11 XviD Бандитский Петербург_ сезон 10: Расплаята 11-12;

 1959.Белые ночи, 1982.Мать Мария, 2003.Бедный Павел,

 2009.Люди добрые

DRu.027 2009 Царь, 2009 Адмирал 1-4

DRu.028 Адмирал 5-10

DRu.029 2009 Вольф Мессинг 1-8

DRu.030 2009 Вольф Мессинг 9-16

DRu.031 1959.Капитанская дочка, 1993.Серые волки, 2009.Русский крест,

 DRu.032 2003.Идиот

DRu.033 1978.Ярославна – королева Франции, 2003.Бедный Павел, (да се изтегли пак!), 2009.Люди добрые (ДА СЕ ДОПЪЛНИ И ЗАПИШЕ)

DRu.034 2005.Зулейха (татарски филм с руски субтитри), 2007.12, 2011.На крючке.

 DRu.035 Тайна секретного баталиона 1-8 (полски филм, озвучен на руски)

 DRu.036 Тайна секретного баталиона 9-13 (полски филм, озвучен на руски)

 DRu.037 2004.Итальянец, 2008.Блаженная, 2009.Одна война

DRu.038 2010.Детям до 16, 2011.Вербовчик, 2012.Ангел в сердце

DRu.039 1956.War and Peace (Engl.audio), 1983.Сказка о звездном мальчике

DRu.040 1995.Барышна-крестянка, Вертикаль, Легенда о святом Валентине, Чем люди живы

DRu.041 1958.Мамелюк, 1979.Мой ласковый и нежный зверь, 2009 Третье желание

DRu.042 2008.Stilyagi, 2012.Анна Каренина, 2012.Masha

DRu.043 1984.Ломоносов - От недр своих 1-3, Врата ученности 1-2

DRu.044 1985.Ломоносов - Врата ученности 3, 1986.Во славу отечества 1-3

DRu.045 Прикосновение Божьей руки, Кукла Рождественской девочки,

 DRu.046 DVD 1984.Любовь и голуби

Бетлец

DS - СОЦИАЛНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ЧОВЕШКИ ПРОБЛЕМИ, ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОЦИ; ЧУДАЦИ, ДОБЛЕСТНИ И ЧЕСТНИ ХОРА, СОЦИАЛНИ ГЕРОИ И РЕФОРМАТОРИ, КЛАСИКА (но които са за реални исторически лица, са в категория I – биографични и исторически)

DS.001 Красив ум (2002) Beautiful Mind, Вътрешен човек (1999)The Insider, Зелената миля (1999)The Green Mile;

 DS.001.1 DVD Красив ум (2002) Beautiful Mind

DS.002 Знахар (1982) Znachor, Полето на мечтите (1989) Field of Dreams, Животът е прекрасен! (1998) Life is Beautiful!, Анна и кралят(1999)Anna and the King, Коледа (2004) Noel

DS.003 Пробуждане (1990) Awakenings, Class Action (1991), Новият Дон Жуан (1995) Don Juan de Marco, Предай нататък (2000) Pay.it.Forward, Къщата на моя живот (2001) Life As A House,

 DS.004 Форест Гъмп (1994) Forrest Gump, За какво се коси Джилбърт Грейп (1994) What`s Eating Gilbert Grape, Самсара (2001) The Samsara,

 DS.005 Общество на мъртвите поети (1989) Dead Poets Society, Ново кино "Рай" (1989) Nuovo Cinema Paradiso, Пощаджията (1994) Il Postino

DS.005.2 DVD Ново кино "Рай" (1989) Nuovo Cinema Paradiso

DS.006 A Few Good Men.1992, Съдба на куртизанка (1998) A Destiny of Her Own, Опасни връзки (1998) Dangerous Liaisons

DS.007 Jerry Maguire (1996), Ерин Брокович (2000) Erin Brockovich, Гражданска присъда (2003) Citizen Verdict, 2006.All Kngs Men - Цялото кралско войнство

DS.007.4 DVD (2006) All the King's Men

DS.008 A Civil Action (1998), Легендата за Бъгър Ванс (2000) The Legend of Bagger Vance, Смяна на платната (2002) Changing Lanes

DS.009 И правосъдие за всички (1998) And Justice for All, Четирите пера (2002) The Four Feathers, Широко отворени очи (1999) Eyes Wide Shut, Белият олеандър (2002) The White Oleander

DS.010 За мишките и хората (1992) Of Mice and Men, Усещане за жена (1992) Scent of a Woman, Далеч от небето (2002) Far from Heaven, Хвани и пусни (2006) Catch and Release

DS.011 1997.Lolita, El Crimen del padre Amaro(2002) Grehat na otec Almaro, 2004.Alfie

DS.012.The.Count.Of.Monte.Cristo (2002), The Painted Veil (2006)

 DS.013 DVD SHE IS SO LOVELY (1997) Тя е толкова прекрасна!

 DS.0141990.Dreams(Akira.Kurosava), 1995.How.to.make.an.american.quilt, 1999.Message In A Bottle

DS.015 DVD Between Strangers (2002)

 DS.016 DVD Sity Hall (1996)

 DS.017 Le.Fabuleux.destin.d'Amélie.Poulain (2001), The Dreamers (2003), The Ballad of Jack and Rose (2005), A good year (2006)

DS.018 American Flyers (1985), Abre los ojos (1997), Vanilla Sky (2001), Changing Lanes (2002)

 DS.019 1993.The Piano, 2006.Umrao Jaan, Angel.2007(Rus audio)

 DS.020 1975.Barry Lyndon, 2004.The Aviator

DS.021 2002.People I Know, 2005.The Exorcism Of Emily Rose, 2006.Babel

DS.022 BERGMAN: En Passion (1969), Hostsonaten (1978), Fanny and Alexander (1982)

 DS.023 The Fisher King (1991), Big Fish (2003), Man of the Year (2006)

 DS.024 1953.La Salair De La Peur, 1957.La Grande strada azzurra, 1986.Jean de Florette

DS.025 2003.Dogville, 2006.Catch and Release, Far.From.Heaven 2002, 2001.Joe Dirt

DS.026 1993.Dave, 2000.Autumn in New York, 2002.Interstate 60

DS.027 DVD Клетниците(1958)Les miserable

DS.028 DVD Champions

DS.029 1973.Victor Erice - El espiritu de la colmena, 2002.Birthday Girl, 2005.Conversations With Other Women, 2005.What a Wonderful Place, 2007.Gone.Baby.Gone

DS.030 1984 Maria’s Lovers, 2003.Human Stain, 2005 Shadows in the Sun, Swing Vote

DS.031 DVD 2007.The Great Debaters

DS.032 2007 The Diving Bell and the Butterfly, 2008 Slumdog Millionaire

DS.033 1973.Deux hommes dans la ville, 1999.La fille sur la pont, 2008.La jeune fille et le loups, 2007.Silk, 2008.Revolutionary Road

DS.034 2006.Out of Sight, 2008.Seven Pounds, 2008.The Reader

DS.034.2 DVD 2008 Seven Pounds

DS.035 1996.Emma, 1998.Les Miserables, 2000.Les Miserables (Depardieu)

 DS.036 1978.The Deer Hunter, 2007.Death.Defying.Acts, 2007.Ne touchez pas la hache [BG Sub]

 DS.037 DVD 2002.Dirty Pretty Things (Мръсни хубави неща),

 DS.038 DVD 2004.А Good Woman – Една добра жена

DS.039 DVD 2004.Head in the clouds – Глава в облаците

DS.040 DVD 1958.Cat.on.a.Hot.Tin.Roof, 1975.One Flew Over The Cuckoo Nest, 2005.Bee Season, 2008.Easy Virtue,

 DS.041 DVD Морето в мен

DS.042 1970.Il giardino dei Finzi-Contini, 1993.Indecent Proposal, 1999.Solomon and Gaenor, 2008.Brideshead Revisited,

 DS.042 DVD 1993.Indecent Proposal

DS.043 1970.Wuthering Heights, 1992.Wuthering Heights, 2009.Wuthering Heights

DS.044 2010.Never Let Me Go, 2011.Red Riding Hood

DS.043 DVD 2010.Black Swan

DS.044 DVD 2007.Ha-Sodot (The Secrets)

 DS.045 DVD 1991.Class Action

DS.046 DVD It's Complicated

DS.047 DVD 2003.Runaway Jury (Присъда за продан)

 DS.048 DVD 1996. Moll Flanders

DS.049 DVD 2008. Australia

DS.050 DVD 2010.Dear John

DS.051 DVD 1970.Les choses de ls vie

DS.052 DVD 1993.La edad de la inocencia

DS.053 DVD 1953.Mogambo

DS.054 DVD 1986.Children of a Lesser God

DS.055 DVD (?) Germinal

DS.056 DVD 1961.Бергман – Като през мътно огледало

DS.057 DVD 1996.Stealing Beauty

DS.058 DVD 2008.Australia

DS.059 DVD 2010 You don't know Jack (За лекаря Джак Кеворкян – евтаназия)

 DS.060 1947.Forever Amber, 2000.Canone inverso, 2003.Le Lion

DS.061 2010.Never Let Me Go, 2011.Red Riding Hood, 2011.Отлучение_ru.dubl

DS.062 DVD 1948. Une si jolie petite plage (Един така хубав малък плаж) - с Жерар Филип

DS.063 1962.Birdman of Alcatraz, 1964.Alexis Zorbas, 2011.360, 2011.360

DS.064 1974.Stepwolf, 1975.Picnic.At.Hanging.Rock, 2011.Christmas Lodge

DS.065 1996.Rug, 2010.Winter's.Bone, 2012.Beyond the Hills, Awake / Буден (2007), на руски със заглавие „Наркоз”, може да се гледа онлайн. Млада жена се омъжва за богато момче пред сърдечна трансплантация, с цел да го убие при операцията заедно с хирурзите и да си разделят милионите. Мислят, че са успели, когато майка му разбира това в последния момент и се самоубива, за да му даде сърцето си, като преди това е викнала свой приятел-хирург (Arliss Howard в ролята на Dr. Jonathan Neyer, също може да е съзнателно подменен като актьор за тази роля – на неговото място трябваше да бъде Terrence Howard). Сценарият – от Бялата ложа (Сценарист и режисьор - Joby Harold). От Черната е редовнита подмяна на добрия с лошия герой с обратни физиономии в американските филми: в случая убиеца го играе Terrence Howard, прекрасният възпитател от August Rush и други филми, а Poorna Jagannathan от Тунис (сестрата в екипа на убийците) също е с физиономия за добри роли. „Любимата” е Jessica Alba, тя би могла да играе и от двете страни. Добрият актьор играе и лоши роли, но никой не може да излъже децата и другите хора с душа, обаче някои могат да бъдат заблудени. Черната ложа в киното иска да обърка представите на зрителя, особено младия, чрез подмяната на физиономиите на добрите и злите. Тя въобще се занимава с крупни лъжи, с кражби на имена и подмяна на факти, идеи, ръководители, ценности, хора и пр.- на абсолютно всички нива на света и културата. Защо Небето допуска това, то е друг въпрос - изглежда, за да ни тренира да не гледаме внаги на външността. Да се проучат филмите на продуцентите Jason Kliot, John Penotti, Fisher Stevens (той играе и един от хирурзите-убийци) и Joana Vicente - съпруга в живота на Jason Kliot. Никога нищо лошо за лицето на който и да е актьор, но в случая „мъката” ни е за Terrence Howard. Ето го John Penotti (вдясно):

ЕТО ГО И ПРОДУЦЕНТЪТ НА „ВЛАСТЕЛИНА НА ПРЪСТЕНИТЕ” (Saul Zaentz, името му говори ли ви нещо?...), КЪДЕТО СЪЩО ИМА СЪЗНАТЕЛНА ПОДМЯНА НА ФИЗИОНОМИИТЕ НА ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ. Да се проучат всичките му филми и финансовата му мощ (кои стоят зад него), дали и там не прави същото:

Saul Zaentz

Да, без грешка! „Zaentz was born on February 28, 1921, to immigrant Jewish parents in Passaic, New Jersey”. After serving in the United States Army during World War II, Zaentz began realizing his passion for music by working for JAZZ at the Philharmonic and record company head Norman Granz, a job that included managing concert tours for musicians such as Duke Ellington and Stan Getz. In 1955 he joined Fantasy Records,[5] for many years the largest independent jazz record label in the world. In 1967 Zaentz and other partners purchased the label from founders Max and Sol Weiss. The partners signed roots-ROCK GROUP Creedence Clearwater Revival (CCR),[6] fronted by former Fantasy warehouseman John Fogerty. Fantasy Records owns the distribution and publishing rights to the music of CCR; to extricate himself from his original contract with Fantasy, John Fogerty signed away even more than the original contract had stipulated.[8] Additionally, bad investments by Zaentz and Fantasy, seemingly on the group's behalf, cost CCR millions of dollars,[9] some of which the group recouped through legal proceedings. In the 1980s, Zaentz sued Fogerty claiming plagiarism from Fogerty's own music asking for $140 million in damages but lost (Fantasy, Inc. v. Fogerty);[10] Fogerty counter-sued for reimbursement of attorneys' fees and in a decision by the U.S. Supreme Court, Fogerty v. Fantasy, 510 U.S. 517 (1994), he won. Fogerty composed songs about the experience on his 1985 album Centerfield ("Zanz Kant Danz", "Mr. Greed"), which were thinly veiled slams at Zaentz.[11]

Да, но той е направил и „Амадеус” по сценария на Питър Шафър, който е категорично БЯЛ. Да преценя защо постановката на „Амадеус” с Николай Бинев у нас ми хареса 100 пъти повече, какво не ми е харесало във филма на Zaentz. Да, но Zaentz е правил и Полет, и Английският пациент и др. – все сериозни филми. Да се проследи има ли идейно-естетическа диверсия и евентуални негативи в At Play in the Fields of the Lord – какво е правил там заедно с гения Камерън. В момента го гледам, за да преценя дали Zaentz е пипнал и там, за да сложи вирус на черната ложа и в дело на самия Джеймс Камерън – или просто има само финансова изгода от това.

DSh – ШЕКСПИР

DSh.001 – 1948.Hamlet, 2004.The.Merchant.of.Venice

DSh.002 – 1968.Romeo and Juliet, 1993.Hamlet_Mel.Gibson, 1993.Much Ado About Nothing, 1999.A Midsummer Night's Dream

DSh.003 1967.The Taming Of The Shrew, 1995.OthelloDSh.004

DV – ВОЕННИ, БАТАЛНИ, КРИМИНАЛНИ, ЕКШЪНИ, СПОРТНИ

DV.001 Военни игри (1983), Роден на 4 юли (1989), Червеният Октомври (2002)

 DV.002 Патриотът (2000), Транспортер 1 (2002), 2 (2005) и 3 (2008) DV.003 Танцуващият с вълци(1990)Dances with Wolves(Extended Version), Спасяването на Редник Райън(1998)Saving Private Ryan

DV.004 Да изчезнеш за 60 секунди(2000)Gone In Sixty Seconds, Професионалистът(1981)Le Professionnel, Вертикална граница(2000)Vertical Limit

DV.005 1982.Firefox, Английският пациент(1996)The English Patient, Редник Джейн(1997).G.I.Jane, Мандолината на капитан Корели(2001)Captain Corelli's Mandolin

DV.006 No way out (1987), The Bodyguard (1992), The Guardian (2006)

 DV.007 Before The Rain (1994), Flightplan (2005), The Shawshenk Redemption

DV.008 Стивън Сегал 1

DV.009 Стивън Сегал 2

DV.010 Стивън Сегал 3

DV.011 Стивън Сегал 4

DV.012 Чък Норис 1

DV.013 Чък Норис 2

DV.014 Stalone 01

DV.015 Stalone 02

DV.016 Stalone 03

DV.017 Stalone 04

DV.018 Stalone 05

DV.019 Stalone 06

DV.020 Stalone 07

DV.021 Stalone 08

DV.021.1 Stalone 09 1997.CopLand

DV.022 Hudson Hawk (1991), American Outlaws (2001), Hero (2002)

 DV.023 1996.Michael Collins, 2005.Stealth, 2006.Snapphanar

DV.024 1997.FaceOff , 2001.The Last Castle, 2003.The Last Samurai, 2005.Human Tracing

DV.024.1 DVD 2001.The Last Castle

DV.025 Where Eagles Dare (1968), Frantic (1988), Zwartbook (2006)

 DV.026 1957.Paths.Of.Glory, 2006.Indigenes, 2005.Welcome.To.Dongmakgol

DV.027 2002.Windtalkers, 2003.Dogville, 2006. The Wicker :Man 2006.

 DV.028 1998.Fallen, 2005.Match Point, 2006.Day.Of.Wrath

DV.029 Zorro(1975), The Mask Of Zorro (1998), The Legend Of Zorro(2005)

 DV.030 (1969) Battle of Britain, 1990.Europa Europa (Hitlerjunge Salomon), 1990.Fire Birds, 2007.Katyn

DV.030.1 DVD (1969) Battle of Britain,

 DV.031.5.1 DVD (2001) 24.5.1 (вероятно сезон 5)

 DV.031.5.2 DVD (2001) 24 5.2 (вероятно сезон 5)

 DV.032.1 DVD (2006) С огън и меч

DV.032.2 DVD (2006) С огън и меч

DV.033 XviD The X-FILES - имам всички сезони и серии

DV.033 DVD The X-FILES - имам всички сезони и серии

DV.034 2002.Collateral damage, 2005.Les Chevaliers, 2009.The Men Who Stares at Goats

DV.035 DVD 2008.Passchendaele

DV.036 2004.Zivot je cudo, 2002.Heaven

DV.036 DVD 2002.Heaven

DV.037 DVD 2003.Entrusted

DV.038 DVD 2003.Touching The Void

DV.039 DVD 2011.Sanctum (филм на Дж.Камерън)

 DV.040 DVD 2008.The Lazarus Project

DV.041 DVD 2008.10000 BC

DV.042 DVD 2004.Der Untergang

DV.043 1980.Brubaker, 2010.Nanga Parbat, 2011.Unknown, 2013.Olympus.Has.Fallen

DV.044 1954.River of no Return, 2012.Into.the.White

DV.045 DVD 2001 Training Day

 

DV.046 1954.The purple plain, 2010.Meek's.Cutoff, 2012.The.Philadelphia.Experiment

 

 

9.10.2019 г.17,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега казвате: „Господь е благъ…“ - Благъ е къмъ трудолюбивитѣ, които мислятъ, чувстватъ и изпълняватъ волята Му. Но Богъ е много строгъ къмъ ония мързеливци, които казватъ: „Той е нашъ БАЩА - ще бъркаме въ джоба му…“ - Никакъвъ джобъ нѣма Той!” (1922.03.19н.Твоето Слово.СИЖ5.1922.Съг:160

МИСЛЕНЕ, което не разпознава Словото Божие, не е кой знае какво мислене. Безчувствени сърца към родените от Бога не са сърца и не са родени от Бога, а враговете на Бога не искат да изпълняват волята Му да живеем братски. Затова Бог няма как да бъде благ към такива, както и към тия, които се опитват да Го продават.

 

 

9.10.2019 г. 10,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние, съврѣменнитѣ учени, културни хора, знаете ли на какво мязаме?—На единъ конь, който е служилъ 30 год. въ една градина - „бахча” я наричатъ, - да полива зеле и пиперки, и слѣдъ 30 год. господарьтъ му билъ тъй благороденъ, че казалъ: „Отъ менъ да мине – хайде, на стари години тамъ, на ливадата, да пасе и тъй да си умре…“. Обаче коньтъ не билъ доволенъ: слѣдъ като се напасвалъ и дохождало врѣме, той отивалъ пакъ на туй мѣсто и се въртѣлъ, а слѣдъ туй пакъ се връщалъ на ливадата да пасе… Туй коньтъ вършелъ вече доброволно. Та и ние, когато ни освободятъ отъ нашитѣ разбирания, ПАКЪ СЕ ВЪРТИМЪ НАОКОЛО И МИСЛИМЪ, ЧЕ ВЪРШИМЪ НѢЩО. Туй въртене още не е философия!”

(1922.03.19н.Твоето слово.СИЖ5.1922.Съг:147)

ДРУГАДЕ В БЕСЕДИТЕ СЕ КАЗВА, че ако вълк попадне в капан, прегризва си даже крака, за да се освободи, а ако един кон случайно си прегризе въжето, не бяга, а си остава в яхъра, понеже е вързан ПСИХИЧЕСКИ.

 

10.10.2019 г. 22,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Ще ви приведа единъ окултенъ разказъ, за да знаете каква е тази любовь - негативната. Тя е отлична любовь, но само за четири деня… Минава единъ младъ вълкъ, който за пръвъ пѫть билъ дошълъ на земята. И понеже, като се родилъ между вълцитѣ, билъ неблагороденъ, той пожелалъ да реформира своя родъ и казалъ: „Азъ съмъ изпратенъ отъ невидимия свѣтъ, за да се поправите, защото вашитѣ прѣстѫпления сѫ толкова голѣми, вие толкова много грабите овцетѣ, че е рѣшено да се поправите. Трѣбва да се ограничите - и азъ ще ви дамъ единъ примѣръ какво да правите“. Единъ день той срѣща една млада овца, една „мома”, и казва: „Азъ много те обичамъ, влюбилъ съмъ се въ тебе, искамъ съ тебе да прѣкарамъ цѣлия си животъ!“. — „Цѣлия животъ съ МЕНЪ да бѫдешъ? Но азъ зная какво зло, какви пакости сте нанесли на нашия родъ!“. — „Не, не, азъ ида отъ невидимия свѣтъ да реформирамъ всичкитѣ вълци и ти ще видишъ това, на ОПИТЪ ще го покажа!“. — „Е, тогава готова съмъ…“. Залюбватъ се, хващатъ новото учение, тръгватъ по пѫтя да докажатъ - по новото учение, - че между вълцитѣ и овцетѣ настава братство и равенство… Но понеже овцетѣ живѣели много далечъ, трѣбвало да пѫтуватъ много врѣме. Овцата пасѣла трѣва, а вълкътъ постилъ. „Отъ любовь, казва, издържахъ постъ първия день“. Втория день седатъ, тя го подканя. — „Не съмъ разположенъ, ти си паси, пъкъ азъ ще походя…“. И ВТОРИЯ день казва: „Издържахъ...“. На третия день тя пакъ си пасе и го кани. На четвъртия день той казва: „Дѣйствително, азъ много те обичамъ - четири дни съмъ страдалъ за тебе, - но ти обичашъ ли ме?" — „Обичамъ те“. — „Готова ли си да се пожертвашъ замене?" - „Готова съмъ!“. — „Гладенъ съмъ, може ли да те изямъ?...“

ТОВА е то съврѣменната наша „любовь”! Така е съсъ всички хора, на всички казвамъ това - и всички ТАМЪ се спъвате. Четири деня може - върви, - но послѣ: „Нали ме обичашъ?...“ — „Обичамъ те.“ — „Може ли да те изямъ?...“ До четири деня всичко добрѣ върви...

Божествената Любовь обаче е обратна на човѣшката. И какво ще остане отъ тази овца? — Само коститѣ - всичкото ѝ месце ще изчезне… Тогава ние ще кажемъ: „Този вълкъ колко е билъ жестокъ!". - Е, хубаво, но когато вие вземате една жена, която е била чиста и благородна, майка ѝ и баща ѝ и цѣлиятъ родъ сѫ вложили най-хубавото въ нея, обѣщавашъ ѝ златни планини. Обаче, като живѣе тя четири години съ тебе, въ нейната глава нищо не остава отъ онова, което е било вложено въ нея. Питамъ: кой е овцата и кой - вълкътъ?

Този законъ се прилага между всички: и за мѫже и за жени, и за проповѣдници, и за слушатели. Ако азъ само ви проповѣдвамъ четири години и отъ васъ нищо не остане, то значи, че УЧИТЕЛЬТЪ Е ВЪЛКЪТЪ, А УЧЕНИЦИТѢ — ОВЦЕТѢ. Безпощаденъ е този принципъ! /…/

ПЪРВОТО НѢЩО: ЛЮБОВЬТА ИЗИСКВА СВОБОДА, СВОБОДА НАВСѢКѪДѢ, ПЪЛНА СВОБОДА!".(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:165-166)

 

10.10.2019 г. 19,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Христосъ казва: „Който ВАСЪ приема“ - т.е. той започва отдолу-нагорѣ. Не казва: „Който приема БОГА, послѣ МЕНЪ да приеме и най-сетнѣ ВАСЪ“, а казва: „Който ВАСЪ приема, МЕНЪ приема, а който МЕНЪ приема, приема Тогозъ, Който ме е проводилъ".(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:163)

- ЕДНО ОТ СВЪХФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ, което горделивите не го приемат по никой начин. Затова в продължението на тази мисъл по-долу е казано: „СМИРЕНИЕ трѣбва!” Тоест, разкрива се голямата тайна за класиране във Второто Пентагрално Псвещение: за да познаеш БОГА, първо трябва да познаеш ГОСПОДА, а за да познаеш ГОСПОДА, първо трябва да познаеш УЧЕНИК. Може да сте чели тук за случай с една българка, който тя разказа в много тесен кръг през 1981 г. Тя е наш учен с международна известност, но ученичка на Учителя с ясновидство и други мистични дарби. Един ден й се явява духът на Людмила Живкова и моли тази приятелка да я свърже с Учителя. Тя за миг забравя един висок закон и озадачена я пита „Сестра, защо се обръщате към мен, нали вие сте в ДРУГИЯ свят – много по-близко до Учителя?” Живкова й отговаря: „С Учителя може да ни свърже само УЧЕНИК”.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „А вие често казвате: „Азъ не искамъ да зная за другитѣ хора - азъ искамъ да зная какво ГОСПОДЬ е говорилъ“. - Е хубаво, ако Господь е говорилъ по-напрѣдъ на единъ твой братъ, на твоитѣ близки, Той два пѫти не говори. То е същото, ако учительтъ е говорилъ веднъжъ, а ти си билъ вънъ. Той нѣма да дойде два пѫти да говори на ученика, който е отсѫтствалъ. Ще идешъ при УЧЕНИКА, който е слушалъ бесѣдата на Учителя или лекцията на Учителя - и той ще ти я разправи. Ама ще кажешъ: „Какъ?! - Азъ да слушамъ единъ „УЧЕНИКЪ”? - Това не мога да го понеса!“. Щомъ не можешъ да го понесеш, ти НЕВѢЖА ще останешъ. СМИРЕНИЕ трѣбва! Всѣки трѣбва да бѫде на своето мѣсто въ класа - да чуе какво ще му каже Господь. Мнозина казватъ, че сѫ слушали Господа. Кой Господь? — „Рече Господь на Господа моего“. Значи, има и единъ МАЛЪКЪ Господь вѫтрѣ въ насъ, и единъ ГОЛѢМЪ Господь, Който говори на моя малъкъ Господь. Голѣмиятъ Господь ще проговори на този, малкия Господь, пъкъ той ще го каже на тебе - и ти ще узнаешъ истината. Туй окултната наука го нарича „висшето азъ" у човѣка, „пробуждането на аза“, а християнитѣ го наричатъ: „ангелъ-хранитель“. Окултиститѣ наричатъ „богове“ тия, които ни рѫководятъ. Има едно Божествено Начало, съ което ние сме свързани. Туй Начало ние го наричаме „Христосъ”, Който е ВѪТРѢ въ насъ. Той е МАЛКИЯТЪ Господь въ насъ. Нѣкои искатъ да прѣдставятъ, че Христосъ е надъ всичко - „всё и вся”. - Не е така!”

 

ДРУГАДЕ СЛОВОТО КАЗВА ТОЧНО ОБРАТНОТО – ЧЕ ХРИСТОС Е „всё и вся”, понеже е едно с Отца си. Обаче и двете твърдения са верни: когато Бог изпитва горделивия многознайковец, гения, светеца или „праведника” дали е узрял да познае „Малкия Господ” в ближния си и благоговейно да Му се поклони, да Му стане ученик, Той създава ситуации, в които да види как горделивият ще реагира (или няма да реагира) пред Ученик на Бога. Поради високото си самомнение и самочувствие, тази категория обикновени хора, плюс ученикът от Първа Посвета, в повечето случаи не искат и не могат да приемат, че може да има някой по-умен, по-прав, по-духовен човек от тях самите. Техният „вътрешен глас” - фактически, горделивостта им - влиза в спор с вътрешния глас на ближния. Червеят на самолюбието и злостта ги прави критични към тези, които възприемат подсъзнателно като „конкуренция”. Наистина, Христос още преди 2000 години е предупредил, че мнозина след Него ще се явят от Негово име като Учители, но на практика ще са лъжеучители, които ще се опитат да заблудят мнозина. И наистина, историята и съвременността ни са пълни с такива: това е ОСНОВНА стратегия на Имитаторите и Интервентите. Обаче, заедно с това, Исус Христос още тогава, както и във всичките Си идвания като Велик Учител преди и след това подготвя и ДОСТОЙНИ АПОСТОЛИ, способни да провеждат същото Слово като Него, да извършват същите чудеса – „и даже още по-големи”. Това потвърждава и пророкува и нашият Учител Беинсà Дунò: че днес Христос, т.е. БОГ В МНОЖЕСТВОТО, днес ще се прояви В МНОГО ХОРА, и то по най-разнообразни начини. На това ние сме СВИДЕТЕЛИ, но не всеки е склонен да разпознава и уважава Божественото, т.е. МАЛКИЯ ГОСПОД в своите ближни. Един съвременен руски пророк, който обявява себе си за „единственото и второ въплъщение на Христа” твърди, че между Христос преди 20 века и негова милост днес не е имало нито една друга проява на Сина Божий досега. Познаваме и други такива претенденти. Затова, именно, от известно време тук се опитваме да представяме как е работило Божественото в достойни личности от миналото, как То работи И СЕГА. Всеки от тях си има и своите лични недостатъци, много далеч сме още от съвършенството и от идеала „образ и подобие на Бога”, но Божественото може да си пробива път и в така наречените „обикновени” и „грешни” хора; даже и в животните, растенията, минералите и много духове от ада. В беседите Си Учителят казва още, че досега светът е минал през много гордости – индивидуалната, груповата, племенната, идеологическата, религиозната, политическата, артистичната, научната и пр., но че момента настъпва най-страшната – ОКУЛТНАТА. Не сме ли свидетели на това? Другаде казва, че и до днес ИМЕННО СВЕТИИТЕ развалят света и го водят към гибел, понеже огромната им гордост не търпи ДРУГИ да са прави. Че Бог иска от тях да се обикнат и да се обединят, но те упорито не искат. Че даже Учителите са безсилни пред светиите и стоят със скръстени ръце, въпреки че са много по-силни от тях и биха могли да ги принудят. Но Божественото никога не си служи с принуда. Чака да се осъзнаят. А защо и Бог приема и търпи това, нима не е предвидил това положение? – Бог има някакъв извънредно дълбок замисъл, за да пусне във вселената шкарто. Шкарто-богове, шкарто-ангели, гурувци, учени, гении, светии, водачи. Но най-многобройно е шкартото на феновете – на тия, които харесват един или друг от своите шкарто-идоли - фенове, които влизат в ЕГРЕГОРНИ системи. Ето защо се казва, че влизането в Небето, т.е. в безсмъртието, е през ТЯСНАТА ВРАТА. Пропускът там е Разпознаването, БОЖЕСТВЕНИЯТ вкус, любовта към ИСТИНСКАТА ИСТИНА.

 

 

11.10.2019 г. 09,28 ч.

 

 

КАКВА НАДЕЖДА! Обръща внимание НА НАС – „най-калпавите, простаците”… Понеже ние Го ПРИЕМАМЕ, а „благородниците” и „напредналите” от църквите и даже от „братството” НЕ ИСКАТ да Го приемат – да приемат Приятелството и Любовта. Не си ходят на гости нито по домовете, нито по сцените, където перят опашки пред онùя, които ги харесват.

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ имамъ единъ цѣръ за свѣта — единъ законъ, който моятъ Господь, на Когото азъ служа, ми е далъ да го дамъ на свѣта; т.е не на свѣта, а на ВАСЪ. Азъ искамъ, като ида въ свѣта, да постѫпя споредъ ХРИСТА. Искамъ най-първо ВАСЪ да приема - своитѣ малки братя, - на ВАСЪ ще го дамъ! Но вие ще кажете: „Ние ли сме най-благороднитѣ?...“ - Азъ не започвамъ съ най-благороднитѣ, а съ най-калпавитѣ, съ хромитѣ, клоснитѣ, прокаженитѣ - СЪСЪ ВСИЧКИ, КОИТО СѪ ИЗХВЪРЛЕНИ. Ако азъ не съмъ въ състояние ТѢХЪ да приема, да имъ дамъ ЛЮБОВЬТА си, съ менъ въпросътъ е свършенъ. Щомъ приема ВАСЪ въ сърцето си и ви дамъ този законъ, ТОГАВА ще дойдатъ "по-благороднитѣ“: като свърша съ ВАСЪ работата, ТОГАВА ме чакатъ другитѣ, „по-благороднитѣ“…. ТОВА е Христосъ! И съ „благороднитѣ” зная какъ да се отнеса. /…/ Но ако азъ мина и оставя ВАСЪ, а ида право при тѣхъ, и ВАШАТА работа е свършена. И ако тѣ ми кажатъ: „Ти защо правишъ това?“ – „Моятъ Господь ми е казалъ, най-първо на НАЙ-МАЛКИТѢ братя да дамъ дѣлътъ, че ПОСЛѢ на другитѣ. Ще кажатъ: „Ама не знаете ли, че ние сме БЛАГОРОДНИ?...“ - Зная, зная, но ако вие сте благородни, ще се РАДВАТЕ на моята постѫпка и /затова/ и ВИЕ ще направите сѫщото. Напуснѐте мѣстата си - и елате да помагате! А сега седатъ нѣкои въ църквата и казватъ: „Отишълъ да говори на простацитѣ - при НАСЪ да дойде!“. — Да, но вие ще ме разберете криво: колкото разбрахте ХРИСТА прѣди двѣ хиляди години, толкова и МЕНЕ ще разберете. Азъ не се лъжа и ще имъ кажа: „Когато азъ излѣзохъ отъ небето, Христосъ ми каза: „Погледнù моитѣ рѫцѣ: онѣзи, „благородницитѣ“, ОЩЕ не сѫ измѣнили характера си - тѣ сѫ все сѫщитѣ". - Защо? — "Защото не сѫ приложили още моя законъ на Любовьта“. И ако тѣ биха приложили закона за Любовьта, между всички църкви на християнския свѣтъ трѣбваше да царува миръ и съгласие. Има ли го туй съгласие между всичкитѣ? - Нѣма го. Даже между „правовѣрнитѣ”, дѣто проповѣдватъ едно и сѫщо евангелие, каквито сѫ евангелиститѣ въ Америка, НЕ СИ ХОДЯТЪ НА ГОСТИ ВЪ ЦЪРКВИТѢ. Единъ проповѣдникъ не може да отиде въ друга църква, защото догмитѣ, възгледитѣ имъ се различаватъ въ нѣкои маловажни точки. Тия хора КОМАРА прѣцѣждатъ, а камилата поглъщатъ. И, слѣдователно, на земята ще започнемъ съ малкото и ще свършимъ съ великото.".

(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:168-169) 

 

 

 

11.10.2019 г. 10,42 ч.

 

КАКВО ОЗНАЧАВА „ВСИЧКО МАТЕРИАЛНО, КОЕТО ИМАМЪ ВЪ ТОЗИ СВѢТЪ?” КОИ СА МАТЕРИАЛНИТЕ НИ ПРИТЕЖАНИЯ? ЗАЩО ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДАДАТ НА БРАТЯТА НИ И ТОВА Е КАЗАНО В МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО; КОИ СА ТЕЗИ БРАТЯ? - Който си отговори вярно на тези въпроси и го приложи, няма защо повече да идва на земята, освен за да помага, ако иска:

УЧИТЕЛЯТ: „Като приематъ братята си, МЕНЕ приематъ“. - Какво означава този малъкъ братъ? . Връзката е слѣдната: когато азъ рѣша да приема моя братъ, то значи, че всичко материално, което имамъ въ този свѣтъ, трѣбва да го дамъ на ВАСЪ - моитѣ братя. Азъ, като дойда при васъ, нѣма да дойда съ голи рѫцѣ: моята торба ще бѫде пълна, азъ ще ви дамъ материали. Слѣдъ това идва вториятъ процесъ: когато съмъ готовъ да го пожертвамъ материалното за Бога, ТОГАВА ще дойде Христосъ - ДУХОВНОТО въ менъ, законътъ на ЛЮБОВЬТА. А когато приема закона на любовьта, тогава ще се прояви Духътъ — Великиятъ Господь. Това значи, че трѣбва АЗЪ да направя ПЪРВАТА ЖЕРТВА въ свѣта. А пъкъ ако държа кѫщата за себе си и всичко държа за себе си, нищо не съмъ готовъ да дамъ и при това проповѣдвамъ за любовь, тогава нищо не може да се постигне."(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:172)

 

 

11.10.2019 г. 16,45 ч.

 

ЩЕ КАЖЕ НЯКОЙ – „НЕ, И МУЗИКАТА, И ПОЕЗИЯТА СЕ ОМЪРСИХА – ВИЖТЕ КАКВО СТАВА В ПОСЛЕДНОТО СТОЛЕТИЕ”. – НИЩО ПОДОБНО! МУЗИКАТА И ПОЕЗИЯТА СА АБСОЛЮТНО ДЕВСТВЕНИ, всичко останало няма нищо общо с тях, то е дело на изродени и смъртни хора, на разрушители.

УЧИТЕЛЯТ: „Още веднъжъ ако дойда въ свѣта, или музикантъ, или поетъ ще стана. ТѢ сѫ двѣтѣ нѣща, които ще оправятъ свѣта, САМО ТѢ сѫ останали още: музиката и поезията. И азъ искамъ вашият прозаиченъ животъ да изчезне! ДВѢ нѣща оставатъ чисти въ свѣта: тѣ сѫ музиката и поезията, тѣ сѫ неопетнени още - всичко друго е оцапано! И, слѣдователно, всички трѣбва да бѫдемъ музиканти и поети. Започнешъ една работа, направù единъ опитъ: прѣди да идешъ да орешъ на нивата - изпѣй една пѣсень. Отивашъ на нивата - напиши поне единъ куплетъ - и тогава вземи оралото. Сѫдия си нѣкѫдѣ, искашъ да сѫдишъ нѣкого - изпѣй една пѣсень и тогава сѫдù, а ако си поетъ, кажи: „Чакайте, присѫда нѣма да дамъ.“ Напиши единъ куплетъ за сѫденето - и тогава приготвù присѫдата. Ако си стражарь, седни тъй - и съчинявай стихове… И ако всичкитѣ свещеници, сѫдии, министри, учители, всички ние, държимъ тия двѣ правила — да пѣемъ и да съчиняваме поезия, - знаете ли тогава каква хармония ще се създаде? Дòйда въ кѫщата ви и искамъ да се карамъ, но си попѣя, и слѣдъ това ще кажа: „Братко, азъ дойдохъ да се карамъ съ тебе, но като си попѣхъ, моята пѣсень каза, че може и безъ караница; ще ме извинишъ, че имахъ едно лошо желание…“. Или дòйда като поетъ. Искамъ да те обидя, но като напиша една поезия, ще кажа: „Братко, мислѣхъ нѣщо да те огорча, но сега туй ще ти дамъ като подаръкъ - и втори пѫть НѢМА тъй да мисля“. Азъ самъ прилагамъ това практическо правило: като напиша поезията, горчивото се изоставя. Изведнажъ то не може да се приложи, но постепенно: веднага светии неможемъ да станемъ. Като прилагаме тази Божия Любовь всѣки день, ние ще можемъ да подобримъ живота си. ТОЗИ Христосъ - МАЛКИЯТЪ Господь, Който живѣе въ насъ, въвъ всинца ви говори СѪЩОТО. Когато отивате нѣкѫдѣ да направите зло, Той казва: "Недѣй, потърпи малко…". А животинското въ тебе казва: „Не, не може да се търпи, СЕГА направи злото!“. Потърпù малко - и ако послушашъ, ще се ОПРАВИ животът. А ако искашъ да направишъ добро, животинското каже: „Не - какво ще стане съ тебе, ако все постѫпвашъ добрѣ?...“. Слѣдователно, ТОВА сѫ тия два принципа: злото е ЖИВОТИНСКОТО, а доброто е БОЖЕСТВЕНОТО въ насъ, които постоянно дѣйстватъ и ние трѣбва да ги различаваме строго. Единиятъ принципъ е на тъмнината, а другиятъ - на свѣтлината. Ако ние ги различаваме въвъ всѣки единъ моментъ, каква поезия, какви божествени стихове можемъ да пишемъ! А знаешъ ли хубаво да пишешъ, ще можешъ и да пѣешъ. Щомъ можемъ добрѣ да свиримъ, да пѣемъ и да пишемъ, знаете ли какви хубави мисли, желания и дѣйствия могатъ да дойдатъ у насъ и да се извършатъ отъ насъ? И, слѣдователно, ние трѣбва да приложимъ туй Учение - да дадемъ на свѣта единъ образецъ. ЕДНО нѣщо: ВЛОЖЕТЕ тази Божествена Любовь, която носи музика и поезия! "(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:176-177)

 

 

11.10.2019 г. 19,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Кѫщитѣ ни МАЛКИ трѣбва да бѫдатъ, ще ги правимъ по единъ много естественъ начинъ."

(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5. 1922.Съг:179)

При малка квадратура и неквадратни форми се нагнетява енергия за свръхдалечни полети. Особено при достатъчна самота и периодично гостуване на сродни души. С един бутон или една дума къщичката се самосглобява за част от секундата; толкова бързо се и свива до малко блокче. Дори такава като на снимката, всеки човек с начално образование може да се сети как да стане това. Учителят иска да си имаме шатрички – те ще са още по-лесни и по-леки, преносими. Докато стигнем до свръхлеките, сзвъръхздрави и тънки материи с клматична енергетика и инсталация, които също да са сглобяеми незабавно по програма – даже в множество желани форми и цветове. Отделни мебели няма – те са част от общата конструкция. После домовете ще бъдат чрез моделиране на невидими и видими полета, както е в други светове. В българските беседи се казва, че Посветените си носят къщата в малкото джобче. И не само се казва, но очевидци са ни разправяли как Учителят го прави пред тях и ги кани вътре. Хипноза?... А пък ние, колкото и да сме малки, понякога ползваме небесната благодат да ни материализират в планината обзаведена къщичка, когато вече се мръква, а после на същото място я няма.

Накрая ще се върнем в рая – нашият дом е ТЯЛОТО ни. Като знаем как и с кого и без кого да живеем, климатичното ни тяло се включва по желание, даже ВЪЗДУХ произвежда.

 

 

11.10.2019 г. 19,35 ч.

 

ЗА ОБЩО пеене и евентуално играене на 11.X.2019 г., ПЕТЪК, точно от 20:30:00 лятно ЕЕТ (18:30:00 UT) или от началото на четен час когато и да е: ПЕСЕНТА „АУМ” от точния тон. Желаещите може да го изиграят с музиката, както е в паневритмията. Ако сме с други – по двама или повече.

 

 

11.10.2019 г. 08,34 ч.

 

ПАК ЗА СЪЩОТО В ТАЗИ ФУНДАМЕНТАЛНА БЕСЕДА – И ОЩЕ ЩЕ ИМА. Без проумяване и реализиране на този Закон, няма мърдане нито крачка напред!

УЧИТЕЛЯТ: „ И Христосъ КАЗВА: „Който ВАСЪ приеме.“ - Ако ти ОТЪ ЛЮБОВЬ не можешъ да приемешъ БРАТА си, не можешъ да приемешъ и ХРИСТА. Законътъ е много вѣренъ. /…/ Ако ти не приемешъ БРАТА си, какъ ще приемешъ ВѢЧНОТО — БОГА, Който ще иска повече? И тъй, Христосъ КАЗВА: "Най-първо ще приемешъ БРАТА си“. Понеже ние сега вървимъ по закона на ЕВОЛЮЦИЯТА, ние ще приемемъ БРАТА си. Слѣдъ него ще дойде ХРИСТОСЪ, и слѣдъ Христа — БОГЪ. Т.е. пълнотата на любовьта ще се появи.".

(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:167)

 

 

12.10.2019 г. 20,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Свобода хората не могатъ да ви дадатъ: свободата иде САМО ОТЪ ДУХА, чрѣзъ БОГА. Ако ние чакаме този или онзи да ни освободи, това е ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Свободата всѣкога иде чрѣзъ БОГА.” (1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:180)

 

 

12.10.2019 г. 20,39 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Отъ единъ Великъ Източникъ Безграниченъ на Вѣчностьта иде всичко; отъ ония велики свѣтове на цѣлата вселена - на тия слънца и свѣтове, отъ туй Божествено Съзнание, Което ни обгръща! Този, ВЕЛИКИЯТ Господь рабòти, за да създаде тази хармония въ свѣта! И сегашнитѣ наши страдания, и всичко, отъ което сме недоволни, ще изчезне единъ день, когато Господь положи рѫката си върху васъ, и вашитѣ лица ще бѫдатъ красиви като ангелскитѣ. Вие още не знаете какво е красота! КРАСИВИ трѣбва да бѫдемъ! Красиви като ангели трѣбва да бѫдете! И сърцата ни да бѫдатъ красиви, и умоветѣ ни - красиви."

(1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:180-181)

 

12.10.2019 г. 21,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Магдалина — това е пробуждане на човѣшкото съзнание: когато човѣкъ е живѣлъ въ грѣха и се събужда, рѣшава да живѣе ПО БОГА. И ВСѢКИ може да бѫде Магдалина! Въ момента, когато ние съзнаемъ, че сме живѣли въ грѣха и се обърнемъ да живѣемъ по Бога — това е Магдалина. Въвъ всинца ви има една Магдалина, която се пробужда: тя търси, ИМА съзнание за Божественото." (1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:181)

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТУК УЧИТЕЛЯТ КАЗВА, че тя е живяла в греха, другаде я въздига на непостижима висота и като пример във всяко отношение. Днес даже църквата я призна официално за светица, равноапосталка и невинна. Нашата писателка Никол Данева издаде книга („13 рози”), на базата на модерната хипотеза, че евангелските събития са се развили на наша територия и че гробът на М.Магдалина е в София… Ето линк към едно от Евангелията й и един от многото линкове към съобщенията за мистериозния й образ в светлината на съвременните исторически открития.

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=7&book=1

 

https://faktor.bg/…/-mariya-magdalena-nay-zhestoko-pazenata…

 

 

12.10.2019 г. 22,29 ч.

 

МОЛИЛ НИ Е ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ТОВА ПОЧТИ ПРЕДИ 100 ГОДИНИ! И почти постоянно още от най-дълбока древност, а сега - повече от половин век. Като наш Баща, със сълзи на очи ни моли да обикнем и различните от нас и да заживеем с тях братски и сестрински. СЪС ВСИЧКИ! Само тогава ще ни се даде да се свържем с Господа, а Господ ще ни свърже с Бога. По ТОВА ще се познаем от кои сме: само родените от БОГА, тоест, от ЕДИН Баща, имат образ и подобие на Бога и се разпознават един-друг незабавно. Те са винаги в НЕПРИРИВНА любов.

УЧИТЕЛЯТ: „Който ВАСЪ приема, МЕНЪ приема; а който МЕНЪ приема, приема ТОЗИ, Който ме е проводилъ". И НИЕ носимъ туй Учение за всички - безъ разлика. Сега азъ искамъ и ВИЕ да възприемете вашитѣ малки братя, и като излѣзете, да кажете: „Заради ТЕБЪ, Господи, азъ ще приема ВСИЧКИТѢ тия мои братчета“. И бѫдете ВѢРНИ! Тогава Христосъ ще ви отговори: „Понеже ТѢХЪ сте приели, МЕНЕ сте приели, а понеже МЕНЕ приехте, приемате и Този, Който ме е пратилъ“. Слѣдователно, Христосъ съединява всички въ тази НЕПРѢРИВНА любовь, въ която трѣбва да живѣемъ КАТО БРАТЯ И СЕСТРИ. Ония, които сѫ родени отъ Бога, на които Богъ е положилъ своитѣ рѫцѣ, добили сѫ образи и подобие Негови. Ще бѫдемъ свободни отъ сегашното робство! И материално ще бѫдемъ свободни, и ДУХОВНО, и УМСТВЕНО. Свобода НАВСѢКѪДѢ, свобода на ДУХА!

 Желая ВСИЧКИ да се въодушевите отъ тази ЛЮБОВЬ, и като идете въ домовете си, ВСИЧКИ ДА СЕ РАЗЦѢЛУВАТЕ, да вземете цигулкитѣ си, да свирите, да пѣете и да кажете: „Отсега нататъкъ ще пѣемъ - и съ ПОЕЗИЯ ще живѣемъ!“.

(1922.03.25н.Които ВАС приемат. СИЖ5.1922.Съг:181-182) 

 

 

12.10.2019 г. 17,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Чистъ и святъ да бѫдешъ въ себе си и да вземашъ послѣдното мѣсто, да не изпѫквашъ напредъ." (1922.03.25н.Които ВАС приемат.СИЖ5.1922.Съг:179)

ТОВА Е САМО ЧАСТ ОТ ЕДНА СИНТЕЗА В СЛОВОТО, в другата й част се обяснява точно обратното: кога МОЖЕ И ТРЯБВА да изпъкваме – само когато братята ни имат нужда от изявата и примера ни, за да се повдигнат. Чистотата и святостта се покоят в Абсолюта – в северния полюс на цяловселената, който е същевременно и център. Пламенността на създателството, творчеството и изявата извира от Южния й полюс, където живее Бог Отец. Това не означава, че Той не е чист и свят: всяко лице на Бога е свързано със всичките Му други лица. Но там, където се подпалват монадите и се зачева Битие, Чистотата се проявява като Живот, Светлина и Пламък. Тогава Бог не може да не е на сцената, където се раздава красота и живот, не може да бъде на последното място. Затова всички, които са с пламък от Отца, няма как да не са сияйни и перфектни в изявата си пред всички и в живота си за всички – както слънцето раздава лъчите си на всички страни, както изворът се саморзадава. Обаче това не е его и тщеславие, понеже божественият творец и създател е образ и подобие на БОГА. Абсолютно е различен от всички останали творци и създатели, но все пак - образ и подобие на Бога. Това единство е нещо, което засега не можем да разберем. Бог е ЕДИН, но в Множеството Си Той е НЕИЗБРОИМ. Само на ЗЕМЯТА има 60 милиарда прекрасни и съвършено различни лица, на които е дал да мислят за себе си, че са индивидуални човешки души и не всички да помнят и знаят, че са сам Той. И наистина, те са и отделни монади. В тази амнезия, на всяка от тях е дадена свобода да измени съвършеното си лице и тяло, което в оригинал е БОГ, за да добие представа на какво заприличва, когато се отдалечава от пътищата на Любовта и Истината, когато не иска да си взаимодейства с другите лица на Бога - да нарежда ПЪЗЕЛА. Пъзелът образува Божието Лице и Тяло, но заразените от азизъм се опитват да изпъкват повече, отколкото е здравословно и красиво. Те си мислят, че като изпъкват, са умни и привлекателни, но не знаят с това каква грозота предизвикват в учебния двойник на Божето Тяло, както и в себе си. Най-закъсалите харесват себе си и в този вид, а още по-закъсалите харесват ТЯХ... Така учебните двойници на Бога по места се израждат до неузнаваемост, но това има свой ПРЕДЕЛ и във всяка клетка, и като цяло. Има една разтегателна връзка на всяка клетка с Центъра, Който помни оригиналния й вид и място, помни и СВОЕТО съвършенство. Когато някъде азизмът или експериментът на своеволието и своеглавието мине всякакви граници, еластичната или твърда връзка почва да придърпва или изтиква съответната клетка към мястото й, което тя усеща като страдание.

 

 

14.10.2019 г. 14,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Като се говори на хората за Истината, те казват: „Истината е НЕПРИЛОЖИМА в живота". Това показва, че божественият живот изисква НАПРЕДНАЛИ души. Съвременните хора не могат да служат на Божията Истина, понеже са останали НАЗАД в развитието си. ЗА ТОВА МНОГО Е СПОМОГНАЛА ЧЕРНАТА ЛОЖА, КОЯТО С РЕД РЕЛИГИОЗНИ СИСТЕМИ Е УСПЯЛА ДА СПРЕ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ. Но според мен, по-лесно е да се живее за ИСТИНАТА, отколкото за света; по-лесно е да се служи на БОГА, отколкото на света. Мнозина намират, че е по-лесно да се живее за света, отколкото за Бога. Защо мислят така? - Те мислят по този начин, защото светът изисква своето със СИЛА и го налага със СИЛА, докато Божествената Истина изисква своето ПО ЛЮБОВ, ДОБРОВОЛНО. И, както виждате, насилието въздейства по-силно върху хората - те вършат и доброто, и злото чрез НАСИЛИЕ, но този метод е временен, а резултатите му са безплодни: те носят ред страдания и нещастия на хората. Понеже хората не са научени да работят от любов, доброволно, ще видите, че много окултни ученици, след като са били в Школата няколко години, един ден излизат от нея под предлог, че тази наука не е за тях.” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП.1934.С:46-47)

БЕСЕДИТЕ ЗА МЛАДЕЖКИЯ, СПЕЦИАЛНИЯ КЛАС са много по-категорични от останалите, затова са пълни със свръхфундаментални мисли, които наистина са ЗА НАПРЕДНАЛИ души. Всяка от тия мисли може да съкрати еволюцията на ученика, който я разбере и приложи, не само с 25 хиляди години, но и МОМЕНТАЛНО. Казаното от Учителя за ученията на черната ложа е в пълна сила и днес – има ги МНОГО. Познаваме хора, които и днес се отказват от Школата по лични причини или защото са се съблазнили от окултните пасти на съмнителни лектори и проповедници.

 

 

14.10.2019 г. 20,16 ч.

УЧИТЕЛЯТ: „Достатъчно е само да ПОМИСЛИМ за Бога, за да се отдели от Него един лъч и да проникне в душата ни. Този лъч е тъй необходим за нея, както слънчевата светлина за цветята.” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП.1934.С:52)

 

 

14.10.2019 г. 09,27 ч.

 

Прочитайте тия текстове и по-късно, когато са оправени грешките и има допълнения.

УЧИТЕЛЯТ: „СИМВОЛ, ДЪРВО, СТАРО 2 - СТАРИЯТ ЧОВЕК, който живее у вас, както и всички СТАРИ ВЪЗГЛЕДИ И РАЗБИРАНИЯ за науката, за живота и пр. „Ако не се отдалечите от корените на това дърво, каквато и работа да започнете, няма да успеете. - Защо? - Това дърво ще изсмуква соковете на вашия живот, окултистите го наричат „Дърво за познаване на доброто и злото”. Ето защо, човек трябва да стои далеч от това дърво, за да може свободно и правилно да се развива. Това значи да ликвидира човек със своята карма - кармата е дърво, което има свои нужди и желания: да расте и да се развива. Това дърво, което представлява миналия живот в човека, трябва да се изкорени, да се замести с ново. Който се е опитвал да изкорени това дърво, той е разбрал какво значи да изтръгва дяволски нокът от себе си - рече ли да го изтръгне, вижда колко много боли; като види, че боли, той започва да го реже. - Не, боли не боли, този нокът ТРЯБВА да се изтегли, да се изтръгне с корен - в ТОВА седи спасението на човека! Някой започва да тегли този нокът, но като го заболи много, го оставя. По този начин той си създава по-големи болки. Който иска да бъде ученик, той трябва да изтегли този нокът ИЗВЕДНЪЖ.” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП.1934.С:45-46)

ЕТО едно важно трактуване на кармата не като наказание, а като ПОСЛЕДСТВИЕ от неправилния ни живот. С кармата като справедлива присъда от Небето ние няма как да се борим и да я изтръгнем като "дяволски нокът" - тя ще ни настигне винаги, защото е всемощна и справедлива. Обаче с ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДСТИВЯТА на нечистия ни живот МОЖЕМ И ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ - имаме абсолютното божествено право да ги ликвидираме със замах и завинаги. В много религиозни и окултисти има едно неправилно разбиране за ИЗТЪРПЯВАНЕ на "кармата" - на нечистия живот с нечисти хора в нечисти обстоятелства, - но това не важи във всички случаи. Това Словото препоръчва, само когато в даден живот или период не можем ПО НИКОЙ НАЧИН да се освободим от клещите на страданията или злото, които са в ръцете на кармата. Обаче имаме пълно право да заживеем чисто в името на Истината и Доброто, дори хората да искат да ни вземат живота. Точно това показаха Христос и Ганди и стотиците им милиони последователи: "Няма да убваме, ще умрем, но НЯМА да ви се дадем! Под твоята власт и с твоите продукти аз повече НЯМА да живея! ТОВА, именно, е примерът от Учителя за начина, по който можем да се освободим от прегръдките астралната змия - като се смалим. Тя не е само астрална, но и родова, ментална, социална, политическа, материална и пр. Когато имаме амбиции, страхове и големи желания, ние не можем да се смалим и затова Змията ни прекършва. Божествените учения ни обясняват, че Дяволът е САМ БОГ, Който, чрез страданията и злото, ни принуждава да станем добри, чисти, любвеобилни и справедливи.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Казвам: ако не можете да изкорените това дърво във вашия живот, поне се ОТДАЛЕЧЕТЕ от него и тогава посадете новия живот, новите идеи, новите мисли далеч от старите. Значи, без да искате, едновременно ще водите и двата живота.При това положение забелязвате как в дни на добро разположение, при благородство на вашето сърце вие сте склонен към проява на красивото, на великото в себе си, готови сте да говорите истината. И обратно - в дни на неразположение, вие сами не усещате как езикът ви се подхлъзва и говорите или правите това, което не искате, и като останете сами, сте недоволни от себе си и се чудите как се поддадохте на известно изкушение. Това става и с млади, и със стари - със всички хора. То се дължи на СТАРИЯ живот в хората."

 

 

15.10.2019 г. 12,07 ч.

 

ЗА КЛОПКИТЕ НА ЧЕРНИТЕ МЪДРЕЦИ И ОКУЛТИСТИ И КЛОПКАТА НА „БЛИЗКИТЕ”:

УЧИТЕЛЯТ: „Значи, в младите се въплътяват по-силни духове, затова те трябва да се занимават с окултизма. По тази причина младите бягат от църквите - те са смели, решителни, лесно ликвидират със старите форми. Старите са недоволни от тях, негодуват, пречат им. Младите обаче трябва да бъдат внимателни, защото от Черната ложа са предвидени много капани за тях, за да ги уловят, да паднат в робство, откъдето мъчно могат да излязат. Много от старите не разбират правилно живота и затова казват на младите: „Едно време и ние бяхме като вас, но ето - остаряхме. Ще дойде ден, когато и вие ще остареете и ще се ПРИМИРИТЕ с условията на живота". - Не, който се примирява, той не може правилно да се развива, няма с какво да се примирявате! Старите казват: „Като поживеете, ТОГАВА ще разберете нещата". - Няма какво да разбирате! Ако влезете в някоя локва, какво ще разберете? - Ще разберете само това, че в локвата има тиня, кал…” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП. 1934.С:61)

 

 

15.10.2019 г. 12,54 ч.

 

НОВОТО УЧЕНИЕ НЕ Е В ЛЕКЦИИТЕ, СИМПОЗИУМИТЕ, КНИГИТЕ, ИЗЯВИТЕ. „В ТОВА седи Новото учение - ВЗАИМНО ПОМАГАНЕ!” Почти винаги най-начетените в Левия път са ярки индивиди с голямо его, много впечатляващи на подиума и на сцената, НО ОТКАЗВАТ ПОМОЩ. Те или бягат от братството и любовта, или обсебват човека, изданията си и аудиторията САМО ЗА СЕБЕ СИ. При готовите души обаче любовта създава красив свят, в който всеки прави нещо за ДРУГИЯ.

УЧИТЕЛЯТ: „Казвам: най-важната идея за вас е да си помагате взаимно. В ТОВА седи Новото учение - ВЗАИМНО ПОМАГАНЕ! Когато някой падне духом, всички трябва да му се притекат на помощ със своите добри мисли и желания. Всяка душа носи щастието в себе си. Ако живеете според великия закон на любовта, като влезете в света, който не е готов за тази любов, вие ще предизвикате в него, в неговите силни индивиди, условия да се прояви егоизмът, т.е. човешкото его. При други условия обаче, между готови души, любовта създава красив свят - свят на възвишени, чисти отношения.” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП.1934.С:61)

 

15.10.2019 г. 11,34 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Едно от заблужденията, на което често се натъкват учениците, е следното. Казват, например, че окултната наука не била за младите. - Не е така! Според мен, точно обратното е вярно. Защо? - Защото младите имат по-силна индивидуалност от старите. В това отношение бедните, простите, са по-силни от богатите, от учените, от религиозните. Те само ПРИВИДНО са бедни и прости, а всъщност, вътрешно са богати полета с добре разорана и разработена земя. Ето защо в сегашните времена напредналите същества се въплътяват именно между бедни, прости хора. Това не е абсолютно, но в повечето случаи се ЗАБЕЛЯЗВА, защото по този начин невидимият свят иска да повдигне слабите, сиромасите и простите хора в света. И тъй, напредналите същества се въплътяват повече между сиромасите и простите хора, а ненапредналите - повече между привидно богатите и учените.” (1922.03.29м.Стар и нов живот.ДВП.1934.С:60)

НЕКА СИ ПРИПОМНИМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ КОЛКО МНОГО ОБРАЗИ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН, тъй дълго наблюдавани и сътворявани от Владимир Димитров Майстора, са не само отрудени и омъчнени, но и чисти, святи и невинни, а жените – със сияйната хубост на свещената народна простота. В колко много портрети при него те са със затворени или притворени очи, излъчващи молитвено благоговение, кротост, затрогващо смирение. НАРОДЪТ, НАРОДЪТ, НАРОДЪТ! БЪЛГАРСКИЯТ Народ! Вижте в най-ранните фотографии на Учителя с Братството колко много мъже има с потури и калпаци и жени с носии. Къде ще видиш такова Разпознаване, Благоговение и Смирение у наперените умнùци и „праведници”, в надутите градски религиозни, в интелектуалците и окултистите? Не че Учителят няма Ученици от цял свят измежду всички категории на светската сцена и светското образование, но НАРОДЪТ ПРЕЗ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ ГО РАЗПОЗНАВА ПРЪВ. Даже ВОЕННИТЕ преобладават в някои фотографии – понеже смелост, чест и доблест не ходят често по богатите, горделивите, страхливите, тщеславните.

И ОТНОВО ПЪЛНО ПАСВАНЕ С ПРЕДИШНА ПУБЛИКАЦИЯ, КОЯТО ФЕЙСБУК Е ПОВТОРИЛ ТУК АВТОМАТИЧНО СЛЕД ЕДНА ГОДИНА! Кротостта и смирението!

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/