16.01.2019 г. 13,41 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ти можеш да бъдеш слуга само на онзи, когото обичаш. Не можеш да слугуваш на някого, когото не обичаш!”

(1920.08.24с.Големец и луга.МИЛ.ББ2008: 246)

 

БЕЗКРАЙНО ВАЖЕН ЗАКОН! Обаче Словото обяснява и други неща: че тази истина може да се прилага С РАДОСТ И ЩАСТИЕ, само докато още не сме влезли в нечий капан, докато някой не ни е поробил. Всъщност, външен поробител НЯМА – ние САМИ се продаваме в робство. Външните поробители идват и ни поробват пряко волята ни, само когато има да плащаме минала карма. Но когато САМИ се бутаме в ръцете на робовладелци и феодали, ние не плащаме МИНАЛА карма, а ТЕПЪРВА създаваме нова. Почти веднага почваме и да я плащаме, но с лихвите, понеже спираме еволюцията на робовладелеца - оставяме го с впечатлението, че е прав, че сме му длъжни, че може да се живее само по неговия сценарий. Така ЛИЧНО го устремяваме към ада надолу с главата. Въртим му задник и опашка като кучетата, за да има мир или за да получим редовната мръвка от него, паница леща, ако сме вегетарианци, или някой луксозен имот и автомобил, което е още по-позорно. Тогава вече ставаш слуга на такъв НЕ С РАДОСТ И ЩАСТИЕ, А С БУЦА В ГЪРЛОТО И ТЕЖЕСТ В ГЪРДИТЕ. Нямаме си представа колко много роби и в момента искат господарят им да умре! Често тия мисли и чувства настигат повелителя и той попада в инфаркт или катастрофа. Отгоре на всичко се радват, когато това се случи, а това им трупва допълнителна карма. Уви, те бързат незамедлително да се обзаведат с нов господар. Дори и да го въртят на пръста си, с това движение навъртат и нова карма.. Та допълнението към цитираната мисъл e следното: КОГАТО СИ РОБ И СИ ВЪРЗАН НЕРАЗВЪРЗВАЕМО, служù С ТЪРПЕНИЕ! Само най-великите сърца, най-напредналите духове при това положение служат с благодарност, благост, добромислие, дброжелателност и молитви за господаря - Господ да го просветли и да му прости. Не „Господи, накажи го!” И като стане нещо – „Хак му е!” Господ не обича хакери. Много господари са с дух и душа, чада Божии, но още не са се осъзнали. Осъзнаят ли се, някои стават 100 пъти по-качествени от предишния си роб дори и в духовния път. Ако ги мразиш и им се боиш, ставаш СЪУЧАСТНИК – усилваш злото. Ако им служиш с любов, има шанс те да се променят. Учителят често дава пример в това отношение с елинския философ Епиктет. Който не го е чел, да напише това име в triangle.bg.

 

 

16.01.2019 г. 22,28 ч.

 

НЯКОГА МНОООГО ОТДАВНА, преди повече от половин век, една българска писателка и сценаристка спасила един млад човек от заминаване и самопродаване в тежко трудово робство, понеже той искал на всяка цена да попадне в Бухара и Самарканд и да остане там до края на живота си. Те го привличали повече от всичко на света.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Бих желал между вас да има надпреварване в изпълнението на длъжността на слуги – АЗ ЦЕНЯ СЛУГИТЕ. Сега Господ се нуждае от СЛУГИ. Първият слуга е ГОСПОД, Той иска ПОМОЩНИЦИ – от ГОСПОДАР, Господ е станал СЛУГА. В Писанието се казва: „Синът человечески не дойде, за да Му служат, а за да им служи.“ Днес Господ не иска господари, защото и Той сам не е господар.” (1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008: 247)

СПОРЕД ВЕЛИКИТЕ МЪДРЕЦИ И НЕЖНИ ПОЕТИ КАТО ПЕРСИЕЦА Хадже Шамс ед-Дин Мохамад Хафез-е Ширази, СЛЪНЦЕТО НЕ Е ВСЕВЛАСТЕН ГОСПОДАР НА ПЛАНЕТИТЕ, А ВЕЧЕН СЛУГА И СЛУЖИТЕЛ НА ЛЮБОВТА, КОЙТО ОСИГУРЯВА РАВНОВЕСИЕТО И ХАРМОНИЯТА НА ВСИЧКИТЕ СИ БЕЗБРОЙНИ ДЕЦА И ЛЮБИМИ И ТЯХНАТА НЕСКОНЧАЕМА И СВЯТА ЛЮБОВ КЪМ БОГА И ПОМЕЖДУ ИМ.

О, Майчице-Земя, не ставай тъжна –

до свършека на времената даже,

 Цар-Слънце нивга няма да ти каже:

 „Негоднице, за всичко си ми длъжна!” –

Той може да върти във танц вълшебен

и сто безброя Майки като тебе!

ЛЕГЕНДИ за Хафез или Хафиз (Хадже Шамс ед-Дин Мохамад Хафез-е Ширази (на персийски: ( خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی) (ок.1325/1326 – 1389/1390

За живота на Хафез се разказват различни поетични легенди. Според една от тях, Хафез е запленен от красотата на Шахе Набат, девойка от богат род, но той знае, че любовта му е невъзможна. Твърди се, че в желанието си да осъществи съюз с нея той провежда бдение, по време на което среща същество с ненадмината красота, представило се като ангел. По този начин неговите опити за съюз с любимата се превръщат в стремеж на мистично единение с Божеството. Подобни аналози в западната литература са Данте Алигиери и Беатриче. По повод на голямата бедност, в която живее Хафез, има една легенда, описваща срещата му с великия владетел Тимур. Самата среща се смята за реално събитие, а легендата разказва за нейното протичане. Тимур мечтае да превърне Самарканд, столицата на своята империя, в център на света и в голяма степен преуспява в това. Работи се за украсяване и на другите градове и Бухара е от най-красивите в империята. Веднъж му предават един стих на Хафез, който описва любовта си, като казва, че за бенката на любимата си е готов да дари Самарканд и Бухара. Разгневеният Тимур нарежда да му доведат поета. Хафез, намерен в бедна колиба, застава пред него, облечен в дрипи. Тимур недоволно казва: „Аз съм покорил почти целия свят, за да украся моите градове Самарканд и Бухара. А ти си готов да ги замениш за една бенка!". Хафез се покланя и смирено отговаря: „Ето виждаш ли, царю, до каква мизерия ме докара моята разточителност“. Тимур, изненадан и поласкан от отговора, изпраща Хафез с хубави дарове. Според една от легендите поетическата дарба била дадена на Хафез след нощна молитва на гроба на учителя му Аттар. Разказва се също, че когато е на 60 години, с приятелите си организира медитативно бдение. Хафез седи в начертан от него кръг четиридесет дни, когато пред него се явява духът на Аттар и му подава чаша вино. Така се отбелязва 40-годишнината от срещата им. Хафез загатва за този епизод в един от своите стихове, където съветва читателя да постигне „яснотата на виното“, като го остави да „седи в продължение на 40 дни“. Съществува легенда за погребението на Хафез. Участниците в него се разделят на два лагера. Едните смятат, че стиховете му са непристойни и затова не бива да се погребва по каноните на ислямската религия. Другите са на мнение, че Хафез е праведен мюсюлманин и трябва да се предаде на земята по начин, повеляван от обичая. Тъй като и двете групи вярват, че диванът на Хафез е книга за пророчества, те решават да се обърнат към стиховете и така да разрешат спора. Отговорът, който дава книгата, е:

 „ قدم دریغ مدار از جنازهٔ حافظ که گرچه غرق گناه است، میرود به بهشت

“В превод той гласи:

 Не отстъпвай от тялото на Хафез

Макар да е потънал в грях, той отива в рая.

 И смаяните противници на Хафез млъкват...

ЕТО ЛИНК КЪМ ПЪЛНАТА СТАТИЯ ЗА ХАФЕЗ:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B7

БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ ОТ ХАФЕЗ:

Иска ми се да ти покажа, когато се чувстваш самотен или потънал в мрак, удивителната светлина, която струи от теб!

Кажи: "Обичам те." Върни ми крилата... Събуди ме... Придърпай ме по-близо.

Започнете да виждате Бога във всичко, но го пазете в тайна.

Любовта е като безкрайно море - неговата шир не иска да знае брегове. Любовта трябва да получи ЦЯЛАТА ни кръв и ЦЯЛАТА ни душа - тук няма друга мярка.

Стой близо до всичко, което те кара да се чувстваш благодарен, че си жив

За да не показваш слабости и да не се изпитваш жестокост, не давай празни обещания и не произнасяй лоши думи.

Всички сгради някога се разрушават и пораства тревата на забвението, но дворецът на любовта е вечен!

Сърцето е хилядострунен инструмент, който може да бъде настроен само с любов.

Моята религия е любовта – аз съм основател на нова вяра!

За да разсееш мъглата над света, стани пътеводна звезда и изгори докрай.

Само СЪРЦЕ може да предаде на друго сърце възторга от Познанието! Викачите и писачите са безсилни.

Усърдията на проклѐтия не му донасят обич, клетия! Изхвръкнеш ли от клетката накрая, за тебе всяко малко клонче рай е.

На много благ Мъдрец съм ученик – той в Словото е смайващо велик.

Да кажем, опетня с мастило някой лист… Но слънчевият лик дали е чист?

 Зъбите ми попари ги слана… - Не е ли щърба светлата луна?

За изворите сметките са смет –

от злàто никога не става мед.

О Дивна, Свята, Бъдеща и Вечна!

 Каквито и блаженства да ни чакат в рая,

 ти ДНЕС И ТУК спаси ме бързотечно

под сянката на този дивен върбов рай…

Злословец не блести с особен чар,

 Тъй както вълк не става за овчар…

И учен да си, и имàм, и шах,

 за миг ще станеш пепел – иншаллах! (ако пожелае Аллах) Главата ти във гроба опустя –

И прùживе си беше празна тя…

Не си ли страдал без любов до смърт,

 оставаш си микроб, бацил и кърт.

 Не се завързвай за железен прът –

ръжда ще оскверни и твойта гръд.

Сърце, сърце, дойде ти твърде много - Безспир на нокти, вечно във тревога!

 

О, стига плака в смъртна изнемога - каквото и да стане – е от Бога!

 

 

17.01.2019 г. 20,30 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз не говоря за /раздаване на/ материалното, а за това, което имате ВЪВ ВАШИЯ УМ, ВЪВ ВАШЕТО СЪРЦЕ И ВЪВ ВАШАТА ВОЛЯ - ВСИЧКО това трябва да поставим в услуга на Царството Божие - на това ново Дело, което Господ носи в света, за да изпълним благата Му Воля! ИМЕННО КАТО СЛУГИ ние няма да напуснем положението си, НЯМА ДА МИСЛИМ КЪДЕ СМЕ – КЪДЕТО И ДА СМЕ, ЩЕ НИ БЪДЕ ВСЕ ЕДНО.”

(1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ. ББ2008:255)

- ЕТО ОЩЕ ЕДНО АБСОЛЮТНО РАЗКОВНИЧЕ В ТАЗИ ФУНДАМЕНТАЛНА БЕСЕДА! - От шперцовете, които могат да съкратят еволюцията на всеки, който го разбере и приложи, минимум с 25 хиляди години. То, всъщност, е дадено ясно още преди 2000 години, но оттогава до днес се хлъзга автоматично по допирателните на християнския ум и автоматът уверено продължава да си се кръсти, да пали свещи, да раздава анатеми, да се изповядва и причастява, да се моли, да ходи по лекции и да изнася лекции, да проповядва, да посреща изгреви и да не изпуска нито една паневритмия, без да приложи ОСНОВНОТО.

 

А горната мисъл от Учителя е четирикрилен шперц, четириядрен процесор, който, ако някой го разбере и активира, няма защо повече да се връща на земята, освен ако пожелае да помага. Стволът на ключа е СЛУГУВАНЕТО, а как да се оперира с четирите му крила (слугуване чрез ума, слугуване чрез сърцето и слугуване чрез тялото или волята ни КЪДЕТО И ДА СМЕ И ДА НИ БЪДЕ ВСЕ ЕДНО – това остава за ДОМАШНО

 

 

17.01.2019 г. 17,36 ч.

 

НЕ ЖЕНАТА КАТО ПОЛ, А ГРЕШНОТО ЧОВЕШКО СЪРЦЕ. Всъщност, много повече МЪЖЕТЕ наричат донора си „хапльо”, защото искат да са над него и даже над Бога. Слушат с удоволствие проповедници, които ги учат на светско или духовно големство – че тяхната истина е по-голяма от другите.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Като излезе от реброто на мъжа и видя, че няма много знания, жената пожела да има знания и затова продаде своята чест – тя продаде честта си в рая за ГОЛЕМСТВО, и то само за една ябълка! Вие ще се оправдавате, че тя била излъгана - и т.н. – Не, първата ваша майка - тази първа „кокона” в рая - беше там ГОСПОДАРКА и не беше научила закона на слугуването. В първоначалния език думата „Ева” значи наука за МАЛКИТЕ величини – Господ ѝ беше определил да изучава науката за МАЛКИТЕ величини, но тя не беше доволна от това и каза, че ще изучава ГОЛЕМИТЕ величини и ще покаже на този „хапльо”, от когото е направена, че не стои по-долу от него. Но и двамата излязоха от рая.” (1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:254) 

 

 

17.01.2019 г. 15,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато в сърцето има едно /небожествено/ ЖЕЛАНИЕ, това желание е една спънка за ученика и то ще го въведе в грях. Имаш желание да станеш богат, да се осигуриш – това желание ще стане причина да вложиш в него живота си - и с 10-15 години ще останеш назад. Ще желаеш, ще желаеш, докато дойде някой и те обере.”

(1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:251-252)

 

КРАДЦИ НЕ СА САМО РАЗБИВАЧИТЕ НА ВРАТИ И КАСИ. ИМА И РАЗБИВАЧИ НА УМОВЕ И СЪРЦА. И не е само желанието за забогатяване и „уреждане” в „живота”. В кавички ПООТДЕЛНО, понеже това не е нито уреждане, нито живот. Има и желания да привлечем някого да бъде завинаги само с нас, но не по волята Божия; има и желания за нечисти и безотговорни удоволствия; има желания да напреднем в някаква кариера или област, в която да ни се възхищават и да ни признаят СМЪРТНИ хора. Има и мощни желания за власт. Имаме желания да скитаме по света, което е прекрасно, обаче това не всякога съдейства за развиване на МЮОННОТО тяло на човека, особено ако е спечелил конкурс измежду стотици хиляди духове да се роди в страна с архайски скали и го е спечелил. Ако от хилядолетия е копнял да влезе в Божествена Школа и за известно време е успял, но по някакви причини се е хлъзнал да слуша гурувци и лектори, чиито учения са инволюционни – даже да плаща на някои. Друг път имаме свещено желание да направим комуна и основем братски обители. Но не знаем, че това се дава и ще има защита отгоре, само ако дълго време сме проявявали чисти, справедливи и нежни братски чувства. Ако сме имали братски живот при НАЛИЧНИТЕ условия в НАЛИЧНИТЕ домове и селища, дори и най-лошите. В противен случай, знаем какво носят със себе си гарджетата в новите си гнезда

 

 

17.01.2019 г. 13,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Един ми казваше: „Не зная - откак се ожених за тази жена, тя ме ограничава. БЕЛЯ си намерих на главата, де да знаех! А добра е тя, обичам я, но като си дойда, пита ме къде съм ходил, какво съм правил - пита ме като някой съдебен следовател…“ Той иска разяснение от един свой приятел. Приятелят му казал: „Адам нямаше жена и поиска жена. Господ взе двете му ребра и направи му една жена. И сега тази, която си взел, ще чете /денонощно/ ребрата ти дали са 12 - да не би да си дал други две ребра да ти направи /Бог/ друга жена…“ (30 май 1934, „ПОСЛУШАНИ)

17.01.2018. Из кн.47. Последният епизод от сериала „Велик живот. Безкраен път”. Поредните 3 случки (от тази сутрин), когато нещо трябва да се промени незабавно и ние трябва да действаме с ПОСЛУШАНИЕ - мълниеносно. Сезоните и епизодите досега са неизброимо много повече от тия на „Дързост и красота”, но и с тази разлика, че дързостта тук не е в битката за конкуренция, в нагона за дрехи, за престиж пред смъртните и печалбата от смъртни; че красотата не е във вечната латерна кой ще е поредният астрален собственик на някого.

В днешния епизод, един НОВ Стар Герой от Пъзела изведнъж проявява спонтанно Истината в Любовта и Любов в Истината. Това прибавя последната порция от смелост, за да се стигне Критичната Маса и да се включи Верижната Реакция. Сега изцеленията и Просветленията ще тръгнат по цялата мрежа, както е в разказа „Електрическо тяло” от Хърбърт Уелс. При такова небивало и рядко бивало чудо, когато двама или трима са в хармония и мислят ДОБРО за останалите, ПРИСЪСТВИЕТО се активира. То е налично винаги, но го активира ДОБРОТАТА.

ПРИСЪСТВИЕТО в днешния епизод продиктува желание за НЕЗАБАВНО НАПУСКАНЕ НА ЕДИН СПАСИТЕЛЕН ОСТРОВ. Спасителните острови са спасителни, само когато знаеш кога да ги напуснеш. Под всеки от тях има вулкан, който започва да бучи,когато някой дръпне чергата към себе си, когато не иска да се подрежда ПЪЗЕЛЪТ. Пъзелът не е само като Ин и Ян; за планетата Земя той е от 60 милиарда пъзелинки. Да си представиш, че ти си голям колкото Ин или колкото Ян и че в твойта Обител има само две части, това е НАГЛОСТ. Най-дълбокото невежество и най-чудовищната наглост на всички векове и времена!

В случая обаче напускането в този епизод не е заради това, а понеже ПРЕДСТОИ НОВО ЧУДО НА ДРУГ ОСТРОВ и то трябва да се посрещне точно в необходимия миг. ПРИСЪСТВИЕТО обикновено се разписва С ТРИ НЕЗАБАВНИ ЗНАКА, рядко повече.

 

Миг след мига на желанието за напускане, в къщата спря тока, а такова нещо не бе ставало досега. Миг след мига на спирането на тока, се саморазглоби флашката за интернет, а такова нещо не бе ставало досега. И по същата „система”, по която в предишния епизод майстори смениха прозореца в старата база с по- съвършен точно в деня, когато някой взе ГЕНЕРАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА НЕЩО, в последния епизод сутринта навън започнаха да монтират ограда между този имот и съседния. И в двата случая – и с прозореца, и с оградата – тия намерения са висели неизпълнени с месеци. Защо се изпълняват точно в деня и мига, когато някой е решил да СЛУША? ПРИСЪСТВИЕТО обаче знае как да се разпише ТОЧНО В МИГА, когато възприемем Истината и дадем ход на Любовта. Моментално бе обяснено, че случаят с оградата е ДЕСЕРТЪТ, НАГРАДАТА. С поставянето й, Небето слага енергийна защита на Тайната Къща, която си остава за усамотение, да не проникват в нея повече пипалата откъм другите къщи, където туземните жители не живеят съвсем чисто и вечно има хора, които мислят само за себе си и за близките си. Такива пипала в селищата се протягят отвсякъде, те са като тия на октоподите.

 

 

17.01.2019 г. 09,28 ч.

 

ХУБАВО Е ДА ИМАМЕ ПОВЕЧЕ ЕМБЛЕМИ, ДАДЕНИ КАТО ОБРАЗИ В СЛОВОТО. Те имат не само възпитателно, но и лечебно въздействие. Повечето хора около нас са със ЗАЕТИ умове и сърца. Няма да ти дойде на гости или да идете на пътешествие, понеже е на верига. Има си чувство за дълг, има си илюзия, има си амбиция, фиксация в някой образ. Съзерцаването на подобни картини може да им внуши да излязат от "говедарниците", да отмени пътищата им към болниците.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Всеки човек, който иска да служи на БОГА, трябва да знае първия закон: да изпразва сърцето и ума си от всякакви лоши мисли и чувства. Обидил те някой - обърнù стомната си: къл-къл-къл... И като я изпразниш, турù в нея божествени чувства. Оскърбил те някой – обърни сърцето си надолу. Знаете ли, че сега, че във физическия свят, сърцето е обърнато нагоре? Когато влезеш в една окултна школа, първото нещо, на което там ще те научат, е да се изпразваш. Когато изпразнят ума ти, ще почувстваш, че нищо не знаеш; когато изпразнят сърцето ти, ще почувстваш, че никого не обичаш. Но това е само ПРИВИДНО – като изпразниш ума си, ти ще го поставиш на онзи чучур от божествени мисли, от който ще се влеят в ума ти висши божествени идеи; като изпразниш сърцето си, ще го туриш пред божествения чучур на чувствата и ще изпиташ вливане на божествени чувства, на велик живот. Бих желал от вас, като ученици на окултната школа, да обърнете сърцето си надолу и да го изпразните – ОСТРИЕТО НА СЪРЦЕТО, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪРХА НА ЕДИН ТРИЪГЪЛНИК, ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НАГОРЕ, А ОСНОВАТА ДА ОСТАНЕ НАДОЛУ. Питам ви: каква полза ще имате, ако държите в сърцето си с години едно горчиво чувство? Няма да имате абсолютно никаква полза! Когато момъкът дойде да иска някоя девойка, той я пита: „Твоето сърце свободно ли е или не?“ – пита я дали сърцето ѝ е празно - или е пълно. Кои моми се женят? Тези, на които сърцата са празни. Девойката отговаря: „Свободна съм, моето сърце е празно!“ И Христос сега ви пита: „Сърцата ви пълни ли са или празни, т.е. свободни ли сте или не?“ (Отговарят: „Празни.“) На мене няма защо да ми казвате, с мене няма да разрешавате този въпрос. Утре, утре вие ще го решите, защото утре ще ви хванат като говеда. Всички хора, на които сърцата и умовете са пълни, са говеда – който не иска да е говедо, сърцето и умът му трябва да бъдат празни.” (1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:250-251)

 

17.01.2019 г. 20,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „И тъй, ангелите и светиите са първите слуги. Те не са облечени с мантии, с великолепни одежди, но са най-добрите работници. Тези ангели ще намерите между учените, ще ги намерите между всички мъже и жени, които утешават нещастните и им казват: „Не се бойте, Господ е между вас, Той ще ви успокои!“ Те ги утешават, а Господ им казва: „Аз съм тук, Аз ще уредя работата.“ Единственото нещо, което Господ прави сега, е че изпъжда навън господарите.” (1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:255)

…НЕ САМО СВЕТСКИТЕ, НО И ИНТИМНИТЕ…

ИЗ ЕДНИ СПОМЕНИ:

"Един ден му се обажда по телефона една стара приятелка. От тия, които търсят приятелите си през няколко години - само когато имат проблеми. Плаче и му казва: "ТИ си виновен! Преди 20 години, когато те попитах може ли да работя при военните, ти ми каза "Да. И там трява да има добри хора". Хем си попита Източника! Сега питай същия тоя Източник или когото искаш какво да правя, за да не се самоубия! Повече не се издържа!" - Тя искала да се освободи от военните, но работела в един отдел, откъдето човек може да напусне само с краката напред. С години правела пътека до генерала, най-после го убедила и той се смилил - пуска я. Да, но прекият й началник, същевременно неин интимен терорист, не я пуска: "Само през трупа ми!". Източникът дава отговор: "Не се бой, след три дни въпросът ти се решава". Тя се обажда след три дни: терористът, сравнително млад човек, е влязъл в автомобилна катастрофа с опело.

ОЩЕ ЕДИН СЛУЧАЙ. С извинение, ако и той вече някъде е разказван тук. Има нови хора, за които може да е интересен. Друга приятелка от същия тип също се обажда на този приятел и му се оплаква, че в събота ще бъде уволнена. Главна редакторка в един столичен вестник, който е създала със собствените си ръце и е там от две десетилетия. Да, но спускат парашутист от ЦК, изгонват добрия им директор, с когото двамата направили вестника от нулата, и назначават него. Парашутистът няма абсолютно нищо общо нито с журналистиката, нито с етиката, нито с граматиката. Започва работа с покани на колежките си вкъщи на кафе. Приятелката му отказва - в събота ще бъде уволнена на редакционния съвет, където той ще обясни колко много е некадърна. Прятелят й казва една специална формула, която да произнесе, както и да сложи саксия с цветя на масата в редакцията в събота. В цветето има един ангел. В събота следобед тя му се обажда по телефона и пак плаче - този път от щастие. Чакали парашутиста два часа и половина, но той не се явил. Дошъл човек от ЦК, който им съобщил, че току-що са го уволнили и връщат стария директор.

 

Таква случки са описани с десетки, а колко са неописани и неразказани, това не е толкоз важно.

 

 

18.01.2019 г. 16,44 ч.

 

И ТОВА Е МНОГО ДЪЛГО, НО МОЖЕ ДА СЕ ЧЕТЕ НА ЧАСТИ : : ВЪПРОСИ И ЦИТАТИ ЗА СОЛОМОН : : Илюстрацията - Соломон със Савската Царица.

ВЪПРОСИ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ. С какво се занимава Божият Съд, съставен от Бог като Съдия, Христос като абсолютен и безусловен Защитник на всяка душа и Дявола като точен, безмилостен и абсолютно справедлив Прокурор? Дали в юридическия състав участват като пълноправни съдебни заседатели и богове, ангели и дяволи от всички класове и йерархии на Вечността? Има ли и човешки, животински, растителни, минерални и пр. души, като свидетели и от двете страни? Има ли също юридически представители с право на глас от всички религии и идеологии по лицето земята и по вселената, от всички времена? Какви прения може да е имало между всички тях ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ по делото за достойнствата и вината на Цар Соломон? Каква може да е била окончателната му присъда, след като всички са изгледали акашовите филми на живота му от 1011 до 928 г. пр.н., както и от всичките му животи преди и след това му прераждане чак до днес, и след като са изслушали и неговата собствена самозащитна и самообвинителна пледоария? Прав ли е бил Цар Соломон, когато е искал да отговори не само душевно, но и физически на всяка от жените си и стотиците си наложници, която му е казвала „Обичам те”? Или има и други начини да се отговаря на Любовта? Колко жени и деца е имал той и каква наследственост е предал на поколенията си? Какви щяха да бъдат тия деца и поколенията им, ако бащите им бяха други? Как би изглеждало човечеството днес при единия и другия случай? Кой български учен с международна известност, лекар и висок Посветен, е имал 108 деца, с колко нули по-малко са те и децата в техните поколения от децата и поколенията на Цар Соломон, какви добрини и злини са нанесли и едните, и другите на човечеството и какви биха сторили, ако бащите им бяха други? Къде е сега този лекар – в рая, в чистилището или в ада? Къде са хората и светците, които не са имали нито едно дете; или тия, които също не са ималии даже може да са девствени физически, но са припознали чужди деца? Къде е и духът на Махатма Ганди? Как може в божествения свят да са били влезли досега само трима души и единият от тях да е светецът-спасител на Индия Ганди, както твърди Учителят Петър Дънов, а Ганди да е бил женен, официалните му деца да са 4 и после до последния си ден на земята да е водил начин на живот, който може да провери само в ПЪЛНАТА версия на акашовите записи? За какво може да си пледирал в случая лично и ти, който четеш сега тия редове, когато си участвал в този процес за Соломон, понеже всяка душа без изключение участва във всички съдебни процеси над всяко друго същество в историята на Битието, и нейното пълноправно участие винаги се има предвид, понеже всички сме едно? За каква присъда над Цар Соломон би пледирал ти ДНЕС, на СЕГАШНОТО си ниво на разбиране и съзнание? Как би се изказвал, ако ти бе на мястото на самия Соломон; и как - ако ти бе баща му, майка му, най-големият му враг, всеки пострадал от него, всеки облагодетелствуван от него, всяка от съпругите му и хилядите му наложници - или сродната му душа от Вечността? И един не по-малко важен въпрос: какъв е изводът от мъдростта и живота на Соломон, за да си помогнем за постигане на ЕДИНСТВО НА СЪЗНАНИЕТО? Какъв може да е изводът в светлината на Новото Учение? Има ли някакво спасение в разпиляването на чувствата по много обекти – или това е само за добиване на опит и мъдрост и стигане до дълбоко страдание? Дали моногамията е вярното спасение, както твърдят нееднократно Христос и Учителят – или е отказването и от нея и преминаването в аскетизъм? Нима непопадането на сродна душа в моногамията не е източник на още по-дълбоки и трагични страдания? Да, съдбовни въпроси на живот и смърт, РАЗМАЗВАЩИ противоречия! Но нали сам Учителят казва, че Той е човекът с най-големите противоречия в света? Най-големите, но ги разрешава правилно. В една беседа казва: „Ако искате да бъдете като мене, живейте като мене”. - Никой никога не Го е виждал да се въргаля в астрала! Но не Го е чувал и да казва да се надскачаме, ако имаме карма или сме безсилни да защитим нивото на светеца. Или ако волята Божия е чрез нас да дойдат на земята нови деца, възвишени духове. Тогава почтена би трябвало да е МОНОГАМИЯТА. Но какъв пример, какво здраве и съдба ще дадем на децата си, ако не сме чисти и любовта ни не е съвършена в очите им? Здравословен, задължителен ли е конвенционалният брак, постоянният живот заедно; как се отразява това на децата ни, дори и да сме благословени от Бога?

АКО ЩЕ ИМА ОТГОВОРИ ВЪВ ФЕЙСБУКА В ПУБЛИЧНИТЕ ВИ ИЗКАЗВАНИЯ, ОСОБЕНО ПО-ДЪЛГИТЕ, ТЕ ЩЕ БЪДАТ КОПИРАНИ В ОТДЕЛНИ ФАЙЛОВЕ, А ТУК - НЕЗАБАВНО ИЗТРИВАНИ. Избягвайте емотиконите, това не е много интелигентно. ИЗКАЗВАЙТЕ СЕ В ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ. С НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ МНЕНИЯ ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕН СБОРЕН ТЕКСТ.

 

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА СОЛОМОН:

Трети цар на еврейското царство

Лични данни: Управление 965 – 928 пр.н.е.  Роден 1011 г. пр.н.е. Йерусалим. Починал 928 пр.н.е.в Йерусалим. Предшественик Давид. Наследник Робоам. Семейство - Баща Давид, Майка Вирсавия Ависага. Потомци - Робоам, Менелик.

Соломон (на иврит: שְׁלֹמֹה, Шломо́; на гръцки: Σαλωμών, Σολωμών в Септуагинта; на латински: Salomon във Вулгата; на арабски: سليمان Сюлейман в Корана) според Библията, Хадиса, Корана и Скритите думи[1] е последният от тримата царе на обединеното Еврейско царство, което наследява от баща си Давид[2]. Той управлява в средата на 10 век пр.н.е., от около 970 г. до 931 г. пр.н.е. Според Талмуда, Соломон е един от 48 пророци[3]. В Корана той се смята за голям пророк.

При Соломон Древен Израел достига най-голямата си военна сила, като подчинява съседните области от долината на Ефрат до границите на Египет. Той предприема и мащабна строителна програма, увенчана от Соломоновия храм в неговата столица Йерусалим. Държавата, създадена от него, се разпада малко след смъртта му.

Голяма част от сведенията за Соломон идват от Библията, като по-късно му е приписвано авторството на няколко от нейните книги (сред тях „Притчи Соломонови“, „Еклисиаст“ и „Песен на песните“). В Библията той е възхваляван за своята мъдрост, богатство и могъщество, но в същото време е обвиняван за толерантността към многобройните си жени, които, макар и приели юдаизма, продължават да почитат старите си богове. След време сам Соломон започва да се покланя на тези богове и да принася жертви на високите места. Но после се обръща към Йехова.

Соломон в Библията

Соломон се ражда в Ерусалим, той е второто дете на Давид и неговата съпруга Вирсавия, вдовица на хетееца Урия. Първото дете, син, умира преди Соломон да бъде заченат. Той има трима пълноправни братя – Натан, Шамуа и Шобаб и шест по-големи полубратя.

Соломон, както е заповядал Давид, започва своето царуване с обширна чистка, включително и главния генерал на баща си. Освен това укрепва позицията си, като назначава приятели в администрацията си, включително на религиозни позиции, както и на граждански и военни постове.

Силно разширява военната си сила, особено кавалерията и колесните оръжия. Той основава многобройни колонии, някои от които се удвояват като търговски пунктове и военни аванпостове.

Търговските отношения са в основата на неговата администрация. Изпраща експедиции до земите на Таршиш и Офир, за да внесе луксозни продукти като злато, сребро, сандалово дърво, перли, слонова кост, маймуни и пауни. Соломон се счита за най-богатият от израилтянските царе, посочени в Библията. Соломон също строи Първия храм, който е започнат през четвъртата година от своето царуване, използвайки огромното богатство, което е натрупал.

За цар Соломон има немалко изказвания в българските беседи до 1944 г. – и похвални, и критични. Каквито и да са критичните, все пак Учителят казва, че Соломон ни разкрива ЕДНА ТРЕТА от Истината – истината за ФИЗИЧЕСКИЯ свят.” Не неистината, а ИСТИНАТА. Как тогава тя може да бъде пренебрегната, без да се разболеем и умрем? - ЕТО ЗА НАЧАЛО НЯКОИ МИСЛИ ЗА СОЛОМОН ОТ БЕСЕДИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО:

„Като четете Библията, задавали ли сте си въпроса, коя книга от Стария Завет минава за най-важна? Според мнозина, най-важна книга от Стария Завет е „Песен на песните“ – философията на Соломона. След като учил и живял известно време, Соломон написал тази книга, в която възпял Любовта (в цитираната беседа тази дума е както тук - с главна буква – б.с.). Тази книга е минала през строга цензура и едва била допусната. И до днес още тя не е приета както трябва. Като я четат, мнозина се произнасят за нея, че не е подходяща за млади хора. Те намират, че моралът на тази книга не е съобразен с днешното разбиране на хората. Книгата „Песен на песните“ не е каноническа. Днес срещате и религиозни, и светски хора, които мислят, че само старият може да чете книгата на Соломона. Чете ли я някой млад, той щял да се съблазни.” (8 януари 1930, „Проява на любовта”)

"Когато разказвали нещо на Соломон, той казвал: „Известно ми е това, зная го“. Веднъж един дервиш срещнал Соломон и му казал: „Ефенди, всичко знаеш, но има нещо, което не знаеш“. – „Какво не зная?“ – „Не знаеш да хвърчиш като птиците.“ – „Така е – отговорил Соломон, – не мога да хвърча. /…/ Стремете се да разбирате нещата правилно, да не кажете като Соломон, че всичко е суета. “ (17 март 1935, „Добрият живот”) ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ: По темата за летателните умения на цар Соломон, през 1992 г. украинският писател Олесь Берник написа фантастичен разказ - „Хармония на елементите”, посветен на един негов български приятел и публикуван в Киев. В него тай пише, че Дядо Гриша си бил направил космичен кораб, постигайки хармония на елеменитите му, с който можел да лети из цялата вселена. Че такъв вълшебен космичен кораб е имал и древния цар Соломон. Откъде Олесь Бердник е взел това последно сведение или изцяло си го е измислил – това е още един въпрос за разгадаване. За справка – спомените на българската поетеса Димитрина Антонова за космическия кораб на Учителя на споменатия българин. Има ли право един такъв Учител да предава техниката Си на учениците Си. Имат ли те живи опитности с други космични кораби? Верни ли са думите на украинския писател Олесь Бердник и на една американска ясновидка, че „това е най-великият Учител, който е слизал някога в космическата история на Земята”?. Още една справка: разказът „Приказка за Друмник-Сладкодумник”на стр.533 от:

 

http://toyonus.com/…/Edin%20priyatel%20-%20Fantastichni…

„Ще прочета 2 глава от Еклисиаст. В прочетената глава Соломон изнася пред света две огледала: в едното огледало се оглежда всеки човек поотделно, а в другото – цялото човечество. Това, което Соломон някога е описал, днес го опитват всички хора поотделно, както и цялото човечество. Значи, днес Соломон е навсякъде. С други думи казано: философията на Соломон и до днес още се шири по целия свят. В тази глава Соломон описва живота си и страданията, които е имал като цар. Всеки човек минава през страдания. Някои хора познават страданията на Соломон, други са кандидати за тях, а трети едва сега влизат в живота, готвят се да работят, да използват условията и благата, които светът им предлага, и не подозират даже какви мъчнотии, страдания и разочарования ги очакват. /…/ „И помислих в сърцето си: Да веселя плътта си с вино, когато още сърцето ми се упражняваше в Мъдростта, и да удържа безумието, доде видя кое е доброто за человеческите синове, да ги правя под небето през всичките дни на живота си“. (– 3 стих.) – Всичко това Соломон е преживял, понеже му било наложено от Провидението. Той бил окултен ученик, вследствие на което му дали да разреши известни задачи. Някои задачи той разреши правилно, но някои не можа. Обаче той остави своите ценни опитности, от които човечеството може да се ползва и до днес. Соломон описва и своите страдания и разочарования, през които минават и сегашните хора. /…/ И Соломон е страдал, но лицето му било загладено, нямало е печата на страданията. Той е имал на разположение много певци и певици, но въпреки това пак бил недоволен. Имал много жени, но пак бил недоволен. Често се казва, че някой мъж търси жените - иска да има много жени. Казват още, че някоя жена търси мъжете - иска да има много мъже около себе си. Който не мисли право, той се спира върху външната страна на въпроса и започва да гледа с лошо око на такъв мъж и на такава жена. Всъщност, въпросът е поставен другояче. /…/ Мнозина не успяват в живота си, защото мислят като един български овчар. Щом се натъкнат на някоя светла мисъл и възвишено чувство, те гръмват три пъти срещу тях, отричат ги с една дума: „Глупава работа е това!“ - Глупава работа е, но овцете им една след друга измират, т.е. лишават се от благото, което носят светлите мисли и благородните чувства. Не е лошото там. ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРАВИ ГРЕШКИ, НО ТРЯБВА ДА ГИ ИЗПРАВЯ. По този начин той се учи и самовъзпитава. И Соломон правеше грешки, но не могъл да изправи всички. /…/ Питам: Как може да бъде спокоен мъжът, чиято жена е млада и красива? ТОЗИ мъж я погледнал, ОНЗИ я погледнал, трети пък се докоснал до дрехата ѝ... Мъжът ѝ веднага изважда револвер, иска обяснение как смее някой да се докосва до дрехата на жена му. Някой взел от някого сто–двеста лева назаем и не му ги върнал. Как си е позволил този човек да го ощети? Какъв живот можете да очаквате при такова разбиране на хората? В това отношение, Соломон беше по-мъдър от много хора, които днес минават за умни. Той никога не извади револвера си да убива, но си постави задача да наблюдава хората как живеят. Той си бе изработил особена философия и казвал: „Ако някой се опита да се докосне до жена ми, ще взема втора; ако и нея докосне, ще взема трета“. Така той имал 300 жени и 600 наложници. По ТОЗИ начин той искал да се освободи от ревността. Като забелязвал, че ревнува една жена, той взимал втора; ако и нея ревнува, взимал трета. Но и при това положение не могъл да се справи с ревността. Един ден той срещнал една млада, красива мома, в която се влюбил, но тя го пренебрегнала. Той не могъл да понесе този отказ, вследствие на което изпаднал в голямо противоречие и казал: „Суета на суетите, всичко е суета!“. С отказването, животът му се обезсмислил. Целият труд, който бил положил за царството си, всичко, което до това време бил направил, за него се обезсмислило. ТОЙ РАЗБРАЛ, ЧЕ ОСВЕН ЛЮБОВТА, НИЩО ДРУГО НЯМА СМИСЪЛ. /…/ Това са образи, които имат отношение към самия живот. Вие трябва да разбирате тези образи правилно, да се ползвате от тях, както Соломон се е ползвал от своите опитности. От преживяванията си на физическия свят той вади заключения за духовния и вижда, че земният живот е временен и преходен. Всеки човек минава през опитностите на Соломон, т.е. през страданията и радостите. Каквото и да прави, той не може да ги избегне. Като минава през страдания и радости, човек трябва да ги разбира. Скърбите продължават живота. Ето защо, без скърби и страдания човешкият живот щеше да бъде по-тежък и по-къс, отколкото е в действителност. Значи, СТРАДАНИЯТА СА СПАСИТЕЛЕН ПЪТ за човека. Без тях той щеше да се намира на такъв опасен път, какъвто не може и да си представи. Дойдете ли до страданията, не ги избягвайте, но кажете, както българинът казва: „Ела зло, че без тебе по-зло“. Страданията са за предпочитане пред мъчнотиите и нещастията. Те носят НЕЧУВАНИ блага за човека. Вдигнете кръста си и благодарете на Бога, че ви е удостоил със страдания! За да станете велики хора, да се наричате „чада Божии”, вие трябва да минете през страданията, като път към Любовта. Друг път към Любовта освен страданията не съществува. Влезете ли в областта на страданията, трябва да вървите докрай. Дойдете ли до последната крачка, пред вас се разкрива хоризонтът на Любовта и вие влизате в новия живот, като граждани на новото царство – царството на Любовта.” (17 февруари 1935, „Път към Любовта)

„На времето си Соломон е имал желание да постави една нова наука. Той искал да постави нещо подобно на съвременните науки. Ако той живееше в сегашния век, щеше да бъде един голям психолог, един голям естественик. /…/ Соломон, като се занимавал с окултните науки в своето време, като цар, той искал по този начин да разкрие някои тайни. /…/ Казвам: противоречията, които Соломон е видял, в тях е имало едно голямо развитие." (24 февруари 1935, „Тогаз се обърнах аз и видях”)

„Радвай се на живота с жената, която си възлюбил, във всичките дни на суетния си живот, които ти се дадоха под слънцето, във всичките дни на твоята суета, защото това е делът ти в живота.“ „(– 9-и стих.)“ – В ТОЗИ СТИХ СЕ ВИЖДА ВИСОКОТО РАЗБИРАНЕ НА СОЛОМОН. ТОЙ КАЗВА: РАДВАЙ СЕ НА ЖИВОТА СИ С ЖЕНАТА, КОЯТО СИ ВЪЗЛЮБИЛ, А НЕ С ТАЗИ, КОЯТО НЕ СИ ВЪЗЛЮБИЛ. /…/ Соломон идва до заключението, че човек трябва да бъде доволен от онова, което е вложено в него, и да не търси неща вън от себе си. В противен случай човек се товари с непотребни, излишни работи, които обременяват живота му. /…/ Соломон казва: „Да се весели в живота си с жената, която е възлюбил!“. – Коя е тази жена? – Сърцето. Значи, жената е СЪРЦЕТО в човека, а мъжът – УМЪТ. Затова, именно, е казано: „Нито жена без мъж, нито мъж без жена“. С други думи казано: нито сърце без ум, нито ум без сърце. /…/ Дойде ли до това положение, човек се съзнава като душа и започва да търси своята сродна душа. Той търси и Христос като колективен дух, т.е. като сбор от разумни души, излезли от Бога.” (7 април 1935, „Два метода)

„Поуката, която можете да извадите от тази глава (Х от Еклесиаст, т.е Соломон), е, че каквото и да се случи в живота на човека, преди всичко той сам си е виновен за това. /…/ Като прочетете десета глава от Еклисиаст, виждате, че и Соломон е разполагал с много форми на мисълта си.” (14 април 1935, „Естествени прояви на Любовта”)

„Ще прочета четвърта глава от „Песен на Песните“, дето Соломон описва как Любовта го е пленила като пленник, но как е станало това - и той не знае. /…/ Любовта има свои прояви и в умствения свят. И в тази Любов има известни отношения. В нея има етическа Любов, и Любовта на висшия разум. Соломон е описал главно Любовта на обективния, на природния ум.” (14 април 1935, „Колко е хубава твоята любов!”

"Ще прочета III глава от Еклисиаст. В прочетената глава виждаме, че Соломон застъпва само физическия свят. Той не е дошъл още до духовния и до божествения свят, вследствие на което е засегнал само една трета от Истината. /…/ Соломон минава за мъдрец, но на физическия свят. Той научи много работи на физическия свят и казва, че повече от това знание, което е придобил, никой не може да придобие. Той има предвид ЖИТЕЙСКОТО знание. /…/ Ето, и Толстой, велик философ, изпада в отчаяние. И ТОЙ търси начин за разрешаване на известни социални въпроси. Между Толстой и Соломон има нещо общо. Някои го наричат „руския Соломон”. На първо време той изправяше грешките по соломонски, но после намери правилен начин за изправянето им и каза: „МЪЧНО се изправят грешките!“ /…/ Всеки трябва да се стреми да стане СЪУЧАСТНИК в Божиите блага. Постигне ли това, той трябва да направи и ближните си съучастници в благата, които са му дадени в живота. Следователно, добро е онова дело или онази постъпка, чрез която вие можете да направите ближните си съучастници в благата, които ви са дадени. От своя страна, и те трябва да ви направят съучастници в своите блага. И ТЪЙ, ДА ПРОЯВИТЕ ДОБРОТО В СЕБЕ СИ, КАТО НАПРАВИТЕ БЛИЖНИТЕ СИ СЪУЧАСТНИЦИ В СВОИТЕ БЛАГА, ТОВА Е ВТОРАТА СТЪПКА НА ЖИВОТА, ЗА КОЯТО СОЛОМОН Е ГОВОРИЛ. ТОВА значи да възлюбиш ближния си като себе си. Ако не можеш да споделиш благата си със своя ближен, ти не го обичаш. Иначе, каквото и да говорите за Любовта, това са празни думи.” ( 24 февруари 1935, „Съучастници в благата”)

„Като ученици на великия живот, вие трябва да бъдете здрави, да водите чист и нормален живот, свободен от всякакви противоречия. Многото желания внасят големи противоречия в живота. Това виждаме в живота на Соломон. Той имаше много желания, които прояви външно в събиране на много жени около себе си. Соломон имаше 300 жени и 900 наложници, чрез които се натъкна на големи противоречия. – Откъде дойдоха тия противоречия? – От ограничаването на жените. Той нямаше право да ги ограничава/…/ ЕДНОБРАЧИЕ се изисква днес! ЕДНА жена или ЕДИН мъж трябва да имаш, за да можеш да се справяш с положението, в което се намираш. Мъжът трябва да разбира жената, а жената – мъжа. ЖЕНАТА Е ИЗВОР, ОТ КОЙТО ТЕЧЕ БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ЧРЕЗ ТОВА БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ ВСИЧКИ ЖЕНИ. По-добре е да имате една чешма, която постоянно блика, отколкото да имате хиляди чаши, пълни догоре с вода. Да имаш ЕДНА жена, това подразбира да имаш ЕДНА идея за Бога, като носител на живот, на знание и на светлина, на свобода и простор, отколкото да имаш хиляди жени, т.е. хиляди идеи за Бога, които носят цялото нещастие и зло. Следователно, ако имаш ЕДНА идея за Бога, ти си в еднобрачния живот; ако имаш две идеи, ти си в двубрачието; три идеи подразбират трибрачен живот и т.н. СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ ЕДНОБРАЧИЕТО, КОЕТО ОСМИСЛЯ ЖИВОТА И ПОСТАВЯ ЧОВЕКА В ПРАВИЯ ПЪТ.” (24 март 1935, Двете добродетели”)

„Вземете еврейския цар Соломон, който имаше 300 жени и 900 наложници. Защо му бяха толкова жени? В природата няма такъв закон. С 900-те наложници той изучаваше лошото в жените, а с 300-та жени изучаваше благородното в жените. Тъй щото му трябваха 900 лоши жени, за да ги изучава, и 300 добри жени…” (28.II.1943, „Мъдростта съгради”)

„Апостол Павел, който минаваше за апостол Христов, след като говорил дълго време, установява и вижда, че човек не може да има големи постижения в света - каквото и да прави, колкото и да знае, каквато и сила да има. И той е дошъл до същите заключения, до които е дошъл и Соломон. И той започва с основната идея – „Любовта дълготърпи, Любовта не се гордее.“ - Човек, който е горделив, излиза от СВОЙ център.” (22 август 1934, „Търпение, чистота и приложение”)

„Щом влезеш в живота, непременно трябва да знаеш, че няма да спечелиш войната, ще бъдеш бит, но си приготви поне да платиш данъка си… Соломон се е занимавал с окултните науки, но като искал да разгледа живота, оплел се в него така, че е направил много погрешки. Той мислеше, че ще уреди всичките си работи, искаше да изучи философията на жените и видя, че ЖЕНАТА НЕ СЕ УПРАВЛЯВА. Той научи, че жената не се управлява - и като влезе там, всичките му работи се объркаха.” (18 ноември 1934, „Животът е по-драгоценен”)

„Знание, което смущава човека, не е истинско. Соломон, който е разполагал с много знания, казва: „Всяко знание, в което има вземане–даване, печалби и загуби, е бреме“. (8 март 1933, „Принципи, закони, сили и форми”)

„Като четете единадесета глава от Еклисиаст, виждате, че за някои неща Соломон е имал правилни разбирания, което показва, че той е минал през големи изпитания. Добре е да проучите живота на Соломон, раждането му, както и условията, при които се е развивал, и да вземете поука от него. Соломон е роден от жена, която, преди да бъде жена на баща му, е била жена на един от неговите поданици. Като изучавате произхода на Соломон, добре е да спрете вниманието си и върху СВОЯ произход. Оттам ще дойдете до произхода на своите мисли и чувства. Само така ще разберете, че всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка имат своя майка. Каквато е майката, такива ще бъдат и децата. Никой не може да се освободи от последствията на своя минал живот. Мнозина се спират върху живота на Давид и се чудят как той, като цар и като помазан от Бога, е могъл да постъпи така. - Не е въпросът там. И Соломон постъпи като баща си. Това не е за упрек. Важно е днес всеки да се запита искрено и да си отговори: не живее ли и той като Давид и Соломон?” (21 април 1935, „Трите степени”)

„И мъже, и жени трябва да се домогнете до една права философия на живота. Казвате: „Не си струва да се обича - човек трябва да уреди своя живот.” - Никой не може да уреди своя живот! ДРУГО е важно - човек трябва да ЗАПАЗИ живота си, който му е даден, а не да „УРЕЖДА” своя живот. Какво ще уреждате живота си? - Ако Онзи, Който е създал живота, не е предвидил нужното количество въздух, светлина, вода и храна за всички живи същества, как щяхте вие да го уредите? Казва някой: „Аз отричам всичко!” - Не е така, не можете да отричате нещата. Това е една драма. В дадения случай аз не отричам нещата, но казвам: ето и Соломон се опита да напише една драма, не трагедия. Тук мистиците разсъждават, че той бил една събудена душа, която търси Любовта. Там, в първия стих на прочетената глава, Соломон казва: „Дано ти да ми станеш близък като брат - да те хвана, да те прегърна, да дойдеш с мене!” /Малко по-нататък в тази беседа Учителят казва, че Соломон е искал да каже в случая "като сестра", но по известни причини е извъртял думата - б.с./- Това показва, че душата иска нещо конкретно. Понеже е на земята, тя не обича да се занимава с вятъра. Тя иска да хване нещо, да го прегърне, да почувствува пулса на сърцето му, топлината на живота, който слиза от него. Тя иска нещо реално. Вечер нали сте били в любовни отношения - искате да прегърнете любовницата си? Спиш - и тъкмо прегърнеш любовницата си, на сутринта виждаш, че държиш юргана… В Любовта нещата са реални, а извън Любовта не са реални. ЛЮБОВТА е великото, реалното в света! Всичките ни скърби в света произтичат от единствения факт, че ние понякога спим, и като се събудим, виждаме, че държим юргана в ръцете си… Това е скръбта. Понеже вие сте били млади, знаете тези работи - кога са ви обичали и кога ВИЕ обичате. СОЛОМОН ТЪЛКУВА ТОЗИ ВЪПРОС. ТОЙ Е БИЛ ЕДНА ПРОБУДЕНА ДУША, КОЯТО Е ТЪРСИЛА РЕАЛНОТО.” (7 априлий 1935, „Да обичаш и да те обичат”)

„Кое е най-ценното в Соломона? – Най-ценното в Соломона беше неговата мъдрост. При един случай, той отсъди много добре. И Соломон прие мъдростта. Бог му се яви и му каза, че ще му даде знание и мъдрост. И наистина, Той му даде знание и мъдрост. Сега аз искам да се спра малко върху Соломона, върху неговия живот. Животът на Соломона има две страни. Едни много критикуват Соломона - казват, че имал много жени. Колко жени е имал? Той е имал 300 жени и 900 наложници - всичко 1200. При това, той е бил окултист. Значи, 12 зодии... Той турил на всяка зодия по сто жени... Що е жената? - От окултно гледище, вие много плитко разглеждате въпросите. Соломон е събрал една магнетическа сила. Отношението е едно към сто или едно към хиляда. Това представят 12-те зодии. Той е турил сто жени в запас... В прав смисъл, зад всяка зодия има по 90 градуса. Тези 90 градуса представят всички възможности, с които човек в даден момент може да възприеме светлината. Значи, той си е послужил с един ъгъл от 90 градуса. Това са окултни изчисления, с които Соломон е искал да намери едно отношение колко жени трябва да има човек, за да намери една, с която да може да живее. Значи, всички тия жени са били все кандидатки, за които Соломон е могъл да се жени. Но той не се е оженил за всички. Първите триста са били приети за редовни ученички, а останалите 900 са били кандидатки за ученички... Той ги е изпитал всички, колко от тях могат да му хвърлят по един мил поглед... И между всички тия 1200 жени, той не е могъл да намери нито една, която може да му даде един мил поглед! Един ден видял, че е загазил много. Той се отчаял, чудил се какво ще ги прави, как ще ги върне на бащите им. Защото всички били все кандидатки за царкини... Всички дошли при него с подаръци, да му се представят като кандидатки. Не е лошо това, но как ще ги върне назад?... Според едно предание, като загазил много, Соломон се обърнал с молитва към Господа да му помогне по някакъв начин да се освободи от тези жени. Той се оплаквал, че съвсем се е оплел в живота и не знае как да се освободи. Един ден, като се разхождал така отчаян, срещнал една млада, красива овчарка–сунамка, която му дала този поглед, който търсил. Веднага сърцето му мръднало. За тази сунамка той написал цял роман - „Песен на песните“. Той ѝ предложил да дойде в двореца да живее с него, но тя му отказала. Казала му, че неговият дворец не е построен така, както се е научила да живее. Неговият дворец не е като небето, под което тя живее. – „С нищо аз не искам да заместя този дом, в който живея, нито благата ти искам!“ И след това му казала: „Ти имаш много добър, отличен ум, но сърцето ти е лошо. Сърцето ти не е намясто.“ Оттогава започва реформирането на Соломона. В него става цял преврат. За да се поправи, той започва с притчи. След тази среща той написал: „Песен на песните“, Притчите. Той си казал: "С притчи работа не става, но трябва приложение". Сунамката го питала: „Какво искаш от мене? Какво видя особено в мене?“ Той ѝ казал: „В погледа ти имаше нещо особено. Ти ми даде такъв поглед, какъвто никъде и никога досега не съм срещал!“ Този поглед представлява общение на душите, които се разбират. Тогава тя му казала: „Ти не можеш да бъдеш свободен човек, докато сърцето ти не е свободно. Ако ти искаш да ме имаш както другите жени, аз нямам нужда от такъв мъж, нямам нужда от мъж. Много жени имаш кандидатки да се женят за тебе.“ – „Да, но аз имам нужда от ТАКАВА жена!“ Казвам: ТАЗИ е вътрешната драма. Понякога ние искаме Божественото в нас да се ожени за нас. По този начин ние искаме да се осигурим. – Няма го майсторът! Вие ще срещнете тази сунамка, тя ще ви хвърли този поглед, но с нищо не можете да я подкупите. Вие с нищо не можете да подкупите един човек, който вярва в Божественото. Докато ви подкупват, че като влезете в една или в друга църква или в едно или друго общество ще влезете в небето, вие не сте човек, който вярва в Божественото. Вие сте подкупени вече. Божественото с нищо не се подкупва! Ако ти бягаш и влезеш някъде, веднага ще ти кажат: "Ела с нас!" - Не, ти няма да се подкупваш, нищо повече! Бог, Който изпраща светлина, показва пътя, по който трябва да живееш и да слушаш Неговите заповеди. Ако го слушаш отвътре и знаеш как да изпращаш светлината, ти ще знаеш как да изпращаш своя поглед, и ще уредиш своите работи - ще създадеш една хубава връзка с хората. Първо трябва да създадеш ТАЗИ връзка. Ако създадеш тази връзка, аз ТОВА наричам служение на Бога!”. (27-ми октомври 1935, „Умих се и гледам”)

„Казвам: „Мъдростта сега вика“. - Вие как ще си я представите? Соломон я представя като нещо живо, което в началото, когато се е създавала цялата вселена, тя е взела участие в създаването. Значи, в този велик, грандиозен план, който бил начертан, тя е взела участие; взела е участие в създаването на човека, в неговото бъдеще, кредитирала го е, и после е вложила в него всичкия си капитал." (21 май 1933, „В правда и съдба)

„Сега - общите заключения от Соломона. Той е бил запознат дълбоко с окултната наука. Историята му приписва, че той хващал духовете и ги пращал в морето, но и те го хващали. Той ги връзвал, но и те го връзвали. - „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери.“ Коя беше причината? - Той не беше господар на своите чувства. Мислеше много добре, но чувстваше много зле; постъпваше ту добре, ту зле. От гледището, което ние разглеждаме, казват, че Соломон се бил отдал на ядене и пиене - има вече едно анормално психологическо разположение на организма, понеже в него се било появило желание да разреши най-дълбоките проблеми в природата, да проникне в една от нейните тайни. Той не е бил доволен от онова знание, което имал. Искал да го приложи, и вследствие на това дошъл до някои крайности /…/ Нито един друг цар в еврейското царство не се яви, подобен на Соломона! Преданието казва, че той е разпилял своя живот. - Вярвам, че той е разпилял своя живот, но той е дал и една /ценна/ философия. Онези, които четат Притчите на Соломона, които четат Еклесиаст, които четат неговия роман на любовта, някой път тази книга не искат да я вземат за каноническа. ЛИРИЧЕСКА е тази книга - „Песен на песните“! (21 май 1933, „В правда и съдба)

„Соломон, е разбирал противоречията - той разглежда нещата, които са свързани. Той разглежда този и онзи свят, разглежда всички противоречия. КОЙТО НЕ РАЗБИРА ТОЗИ МАЩАБ, той ще мисли: „Защо така е мислел Соломон?...” - Той е бил запознат, той е изучавал отношението между този и онзи свят - живите същества, които живеят в този и онзи свят какво отношение имат. /…/ Та когато този еврейски окултист, Соломон, е казал: „Суета на суетите, всичко е суета“… Та, казва Христос: „Савската царица дошла да учи мъдростта Соломонова, а тука има Един, на Когото мъдростта е по-голяма от Соломоновата”. Христос не казва: „Суета на суетите, всичко е суета!“ Той казва: „ТОВА е живот вечен: да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и с всичкия си дух!“ В ЛЮБОВТА е силата на човека! КАТО ВЪЗЛЮБИШ БОГА, ТИ ТРЯБВА ДА ВЪЗЛЮБИШ В СВЕТА ВСИЧКО ЖИВО. ” (1.IV.1934, „Очите на мъдрия”) КОМЕНТАР: „ВСИЧКО ЖИВО”. -- Ако някой разбере ИСТИНСКИ всяка една от тия две думи и връзката помежду им, тогава ще разбере защо волята Божия и безсмъртието искат да обичаме ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА - БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, - КОИТО СА СЪЗДАДЕНИ ОТ БОГА. Но това не ни задължава да обичаме съществата или само едно същество, които не са създадени от Бога.

„Соломон е казал: „Суета на суетите, всичко е суета!“ - Как няма да бъде суета?... - Той имаше 300 жени и 900 наложници, той е искал да опита живота само в ядене и пиене. Сега, ако вие бяхте на мястото на Соломона, щяхте ли да се откажете от неговата философия?... „Понеже нямаме условия, отказваме се...” - Ако вие имате неговата философия и бяхте при същите условия, и вие ще искате да опитате… Какъв резултат ще имате, ако имате условията на Соломона? - Вие ще имате същите резултати, каквито имаше той. А според божествения закон, всяка жена иска да има свой другар - нищо повече. С ЕДИН КРАК НЕ СЕ ХОДИ! Но с 1200 крака пак не се ходи…” (11.X.1942, „Отмерени принципи и изявени факти”

НАЛИ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ТЕЗИ, АНТИТЕЗИ И СИНТЕЗИ? – ЕТО ЕДНА СИНТЕЗА ЗА ПОЛИГАМИЯТА И МОНОГАМИЯТА:” „Любовта ти ВЗЕМА, но ще ти даде по-хубаво. Първата жена ти взели - ще ти дадат втора. С първата се пържеше… /Някои/ казват: „ЕДНОБРАЧИЕ има в света“ - В света не съществува никакво еднобрачие. - прераждал си се 50-60 пъти… Някой казва: „Аз съм еднобрачен. Според теорията, - казва, - мъжът има само една жена.“ - Това е БОЖЕСТВЕНИЯТ порядък. В човешкия порядък е винаги многоженство. Соломон имаше триста жени и шестстотин наложници – деветстотин. Четете да видите какъв морал дава един еврейски цар… Защо е писано така? Защо му бяха тия много жени на Соломона? - Баща му взе ЧУЖДАТА жена - ЛАКОМИЯ е това! – И такъв син се роди - взе много жени. Всеки, който взема чуждата жена, ще роди син, който ще има деветстотин жени!...”

„Има един анекдот: Като умрял Соломон, хванали го дяволите и го внесли в ада. Казват му: „Ти ТУК ще бъдеш! /…/ Започнал той да мисли какво да прави и как да се освободи. И по едно време го видели, че прави нещо. – „Какво правиш?“ – „Искам да направя един храм на Бога и да Му служа.“ Дяволът го хванал и го изпъдил навънка: „Такива фактори ние не искаме тук!“. Та казвам: ИМА умни хора в живота, които, като дойдат по някой път, от немай къде създават едно учение, за да се избавят. Тогава се ПОПРАВЯ тяхното положение”. (21 май 1933, „В правда и съдба")

„Сега, ако аз ви кажа, че един от учениците на Христа беше и Соломон, можете ли да намерите кой беше Соломон? Кой от 12-те ученици? (Обаждат се: „Йоан“, „Павел“...) - Който и да е, намерете го в себе си. Аз ви казвам само толкова. /…/ Аз ви казвам, че Соломон е бил един от Неговите ученици. Той е имал тази опитност и казва: „Всичко в света е само Един. Само Един остава в света!“. Значи, един от учениците на Христа беше Соломон. И той се сподоби да влезе в Школата на Христа с големи страдания и смирение." (21 януари 1923, „Тъмното петно в съзнанието”)

 

http://toyonus.com/01-Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.07-Aleksandr%20Kuprin%20-%20Sulamith.mp3

 

19.01.2019 г. 09,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Някои има - даже в животинския /свят/ не са: не са и в млекопитающите, не са и в рибите… Някои по любов не са даже и в рибите! Някои не са даже в камъните; камъните - и те имат любов.”

ЗА СВРЪХМИЛОСТТА НА БОГА ДА НИ ПОДАРИ БОЛЕСТ, ИНВАЛИДНОСТ, МАЛШАНСОВЕ, НЕЩАСТИЯ, МЪЧЕНИЧЕСКА СМЪРТ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕМ В ЛЮБОВТА. За безкрайното щастие и блаженство и безкрайната благодарност, с които посрещаме и носим всичко това! За свръхшанса да се грижим за такива с голяма радост и благодарене до последния си дъх. За боговете и ангелите и много хора, които се правят на лоши и ни изтезават, когато не сме чисти, когато не се жертваме и не се обединяваме с истински сродните си души.

УЧИТЕЛЯТ: „Болестите са НУЖНИ, в тях има известна криза. Необходимо е даже и най-здравите хора да боледуват. Боледуването - то е тониране. Болестите - това са музикални тонирания. Когато Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Толстой няколко пъти е боледувал и след всяко боледуване е имал най-хубаво просветление, в него са идвали нови мисли. Когато боледувате, не мислете, че е нещастие. Това не е нещастие, вие се тонирате.” (24 декември 1922, „Окултна медицина”)

„Вяра и безстрашие се иска от човека, за да премине пропастта, която разделя пътя на болестта от пътя на здравето!" (4 май 1928, „Двете посоки”)

"Всяка болест се произвежда от гордост. Всички болести се лекуват чрез смирението. Смирението е лекуване на болестите. Човек се освобождава от болезнените състояние чрез смирение.” (13. II. 1942, "Гордост и смирение")

"Природата дава болести и страдания /на всяко неразумно същество/, за да събуди в него съзнанието, да се позамисли и да се отклони от кривия път, по който е тръгнало.” ( В Царството на Живата Природа › "Старото и новото човечество")

„Може ли болният да мисли зло? - Животът му е на косъм! Значи, в болния змията спи и не върши зло.” (22 март 1933, „Развити и недоразвити”)

„Не се страхувайте от болките! Те са БЛАГОСЛОВЕНИЕ за вас. Ако нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде по-лошо от това, в което се намирате днес. БОЛЕСТИТЕ И СТРАДАНИЯТА ЩЕ ОПРАВЯТ ХОРАТА!” (29 август 1941, „Правилно дишане”)

"Болестите са музикални, обичат да им пеят. Ето защо, когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта. Питайте я защо е дошла, докога мисли да остане при вас. Като й попеете, тя ще се задоволи и ще ви напусне. Тя ИСКА нещо от вас. Щом получи това, което желае, напуща ви и отива на друго място. Слушали ли сте как болен пее на болестта си и тя му приглася?... Да пее човек на болестта си, това значи да превърне своята потенциална енергия в кинетическа. Здравословното състояние на човека е кинетическо, а болезненото – потенциално. Като не може да направи нещо както трябва или не знае как да постигне нещо, човек се разболява. ПОВЕЧЕТО БОЛЕСТИ СЕ ДЪЛЖАТ НА НЕПОСТИГНАТИ БЛАГА И ЖЕЛАНИЯ. ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА БОЛНИЯ ДА ПОСТИГНЕ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ - И ТОЙ ЩЕ ОЗДРАВЕЕ! И обратно: ако на здравия човек отнемете възможността да придобие някакво благо, без което не може, той ще се разболее.” (2 май 1930, „Пказване”)

„Разумните ще разберат.“ Учените хора обясняват много болести, но не знаят как да ги лекуват. Ние желаем щастието, но то отбягва от нас; желаем живота, но въпреки това умираме. Ние се намираме в едно противоречие, в което се намира и впрегнатият вол. Той не може да си обясни какво е съгрешил, та са го впрегнали и са го турили да оре нивата. Но първото нещо е да се пазим от еднообразието в живота. Животът на земята е еднообразен. Разнообразие, и то много голямо, има само в страданията.

/СПОРЕД УЧИТЕЛЯ, НИЕ СЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРАМЕ И СМЕ СИ СЪЗДАЛИ СВОИ ТЕОРИИ КАК ДА ЖИВЕЕМ ОТВЪД ЧИСТОТАТА, ОТВЪД БРАТСТВОТО, ОТВЪД ПРИЯТЕЛСТВОТО, ОТВЪД ИСТИНСКАТА ИСТИНА, МЪДРОСТ И ЛЮБОВ. Създали сме си изкуствени малки общества, които са отвъд Волята Божия. Природата обаче възприема това като тумори, ракови образувания в битието. По тази причина тя създава техни проекции в организма ни - компактни кофи за боклук, за да не разпространим метастази в космоса, да не унищожим Вселената – б.с./ Например, някои клетки в известен орган на организма ТАКА се изопачават, ТАКА се индивидуализират, че искат да образуват съвсем самостоятелен орган, свое особено тяло. И погледнѐте: ту в мозъка, ту в някой стомах, ту в друг някой орган се образува някакъв тумор - и лекарите прибягват към операция. Трябва този човек да се оперира, за да се освободи от тумора. Но едва извадят един тумор - идва друг. Обаче, след като 10 пъти те разпарят и зашиват лекарите, какъв човек ще излезе от тебе? Нашият век е век на туморите! Като погледнете в болниците и в клиниките, само тумори виждате.” (4.II.1934, „Разумните ще разберат.“)

„Природата изпраща на човека някаква болест, която го заставя да лежи известно време и да не яде. Като пости, стомахът му постепенно се подобрява, апетитът се връща и той оздравява. Сегашните хора ядат много, и въпреки това страдат от липса на енергия. ТОВА е причината за различните болести. Когато гредите на къщата ви започнат да се изкривяват, това показва, че тя се нуждае от нови греди. Видите ли прегърбен човек казвате, че е остарял. – Не е остарял той, но е грешил в храненето. Боли те глава - грешил си в яденето; болят те гърдите - грешил си в яденето; боли те стомах - грешил си в яденето. Ако лекувам болен, каквато и да е болестта му, ще кажа: „Приятелю, грешил си в яденето. Трябва да се научиш да ядеш правилно”. – „Знаем как да ядем…“ – Не знаете! /ТОВА ви казва и Природата./ Който не яде според нейните правила и закони, тя го наказва. – Как наказва природата? – Чрез различни болести: ревматизъм, гръдобол, неврастения и др. Тя казва: „Докато не се научите да ядете по моите правила, ВСЯКОГА ще страдате!” Един ден обаче хората ще се свържат с Разумната Природа, ще разберат нейната задача и големите противоречия в света. Дотогава ще има болести, страдания, войни, противоречия – /засега/ без тях не може. (3 април 1921, „Храненето - условие за вечен живот”)

„Казвам - всички имате неразположения. Станали сте много чувствителни. Опасно е! Много голямата чувствителност произвежда всички болести. Щом човек стане много чувствителен, щом стане много мнителен, иска хората да му обръщат внимание. Помнете, че болезненото състояние е ликвидиране на несгодите на живота. Неправилните мисли, неправилните чувства се ликвидират чрез болестите.” (2 август 1940, „Умни, добри и здрави”)

„Като дойде болестта със своя огън, тя изгаря непотребното и нечисто в организма на човека и той започва да мисли право.” (2 май 1930, „Показване”)

„Умѫтъ може да заболѣе тъй, както заболѣва и тялото. Умътъ може да заболѣе, сърцето може да заболѣе; и човешката воля - и тя може да заболѣе. ЕДИНСТВЕНОТО НѢЩО У ЧОВѢКА, КОЕТО НЕ ЗАБОЛѢВА, ТО Е САМО НЕГОВИЯ ДУХЪ! Духътъ, когато дойдатъ болести, въ него се явяватъ енергии да изправи поврѣдитѣ. Душата страда, умътъ се побърква, чувствата излизатъ изъ релсите навънъ, волята се парализира и човѣкъ става инвалидъ, /НО ДУХЪТ МУ Е НАД ВСИЧКО И Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕВЪЗМОГНЕ И НАЙ-ГОЛЯМАТА БОЛКА, И НАЙ ГОЛЯМОТО ОТЧАЯНИЕ СЪС СМИРЕНИЕ, ТЪРПЕНИЕ, СВЕТЛИНА, БЛАГОДАРНОСТ, РАДОСТ И БЕЗКРЙНО ЩАСТИЕ И БЛАЖЕНСТВО ЗАРАДИ МИЛОСТТА НА БОГА, ЧЕ НИ Е ПОДАРИЛ СТРАДАНИЕ!) (8 юни 1922, „Окултна хигиена”)

 

„Болестите, страданията и нещастията са резултат от нарушенията, които правите. Какво искам от вас? /…/ - Правилна обмяна между Божественото и човешкото, т.е. между Любовта, която дава, и Любовта, която взима. Само така ще дойдете до истинското знание, до ония братски отношения, които търсите.” (7 март 1937, „Обмяна в Божественото”)

„Кривото разбиране на любовта ражда всички болести на света. Ако всички започнем според любовта, всичките болести ще изчезнат. Именно този век е САМО ЗА ЛЮБОВТА - тя е ЕДИНСТВЕНАТА сила, която може да оправи човечеството! Ако хората останат вън от любовта, ще се претрепят; ако останем без любовта, цели култури ще се заличат, и може би ще минат няколко хиляди години, за да се събудят отново. Ако дойде любовта, ще минем от сегашната епоха в бъдещата - ще бъдем като хората, които са боледували и са се съвзели от болестта -благодарят, че са се спасили от смъртта. ТАКОВА ще бъде положението! Не туряйте мисълта, че любовта не е за вас! Любовта ще ни въведе в божествения свят. Щом обичаме, ще сме в божествения свят. Щом не обичаме, ние не сме в божествения свят. Щом не обичаме, ние сме извън духовния свят. Щом не обичаме, ние сме в човешкия свят. Много хора има, които не са и в човешкия свят. Освен че не са в божествения, но не са и в духовния, не са и в човешкия, не са и в животинския свят. Някои има, и в животинския не са: не са и в млекопитающите, не са и в рибите… Някои по любов не са и в рибите! Някои не са даже в камъните; камъните - и те имат любов. Без любов човек не може да влезе нито в човешкия свят, нито в божествения свят. ЛЮБОВТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ - ТАЗИ МИСЪЛ ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНЕ ВЪВ ВАС И ДА ЖИВЕЕТЕ С НЕЯ!” (25 януари 1942, „Единственият път”)

КЪМ ДУШИТЕ, КОИТО ЧАКАТ:

Това, за което копнеете, иде! Това, което храните в душите си, е реалността на утрешния ден! Елате в страната на вечната пролет! Елате в страната на вечното подмладяване! Елате в страната на радостта! Елате в страната на Любовта! Тя е тъй близо до вас! Там няма болести и смърт. Елате и приемете съкровищата, които ви се падат. Елате в страната, дето ще намерите тия, които ви познават и които вие познавате. (Свещени думи на Учителя към ученика. Привет към ученика)

ЗА НЕЗРЯЩИТЕ ВЪНШНО АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА - "УХАНИЕТО НА ЯСНОЗРЯЩИТЕ":

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=896&book=25

 

ДЖОН ВАРЛЕЙ: "УСТОЙЧИВОСТТА НА ВЪЗПРИЯТИЕТО" - уникален разказ за едно щастливо божествено общество на слепоглухонемите:

 http://toyonus.com/01-Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.40-John%20Varley%20-%20Ustoichivostta%20na%20vazpriyatieto.mp3

 

И още нещо за тишината, което тук е слагано няколко пъти, но понеже е в темата, може пак. Особено ценно е за хората, които са имали шанс да се родят без опасността да чуват външните шумове или са се сдобили с тази благодат по-късно. Единствено на природните звуци и външната божествена не могат да се насладят, но то е само за няколко десетки години:

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=418&book=13

 

ДОКУМЕНТАЛЕН ВИДЕОЗАПИС С ЕДИН МУЗИКАЛЕН МАГ И ЕДНО СЛЯПОГЛУХОНЕМО ДЕТЕ - и двамата с прекрасен дух, душа, ум и сърце:

 https://www.facebook.com/…/vb…/1779957948927458/… 

 

19.01.2019 г. 11,25 ч.

 

ЕДНО СЪВСЕМ ПРЯСНО ПИСМО В ИНТЕРНЕТ НА ЕДНО МАЛКО МОМИЧЕНЦЕ ДО ЕДИН ЧОВЕК. ТО ГО РАЗПЛАКАЛО: "Ти ????мил ????Били ????хубав и красив ????и хубав ????човек на света ????‍♀️аз много го обичам ????и да ходя при него на гости и да правя на мама ✌️прически и обичам да гледам детски филмчета и затова го обичам ????с любов ????Лизи ????Весела Коледа!"

 

УЧИТЕЛЯТ: „Какво прави майката с любимото си дете? - Тя го целува по едната бузичка, а после по другата; целува му едната ръчичка, после другата; едното краче, другото краче, коленцата – навсякъде го целува!. Който не разбира значението на майчината целувка, казва: „Защо тая майка целува толкова много детето си? На място ли са нейните целувки?“ – Намясто са! Всяко дете, целувано от майка си и баща си, става човек в пълния смисъл на думата.” (31 януари 1937, „Великодушие и целомъдрие”)

 

 

20.01.2019 г. 06,20 ч.

 

БОЖЕСТВЕНИЯТ УЧЕНИК И БОЖЕСТВЕНИЯТ СЛУГА СИ ЛИЧАТ ПО ПОВЕДЕНИЕТО. А онзи, който е още суров - дори и най-големят автортет и мъдрец, дори и провеждащият чисто Слово Божие, - НЕ Е НА ПЪРВО МЯСТО В СЪРЦЕТО НА БОГА. Бог ще го награди, но няма да го целуне, понеже такъв не е от Неговото вечно Семейство.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „И днес вече Христос иде, но не иде за господарите на този свят, А ИДЕ ЗА СЛУГИТЕ. И като дòйде, Той няма да пита къде са учителите, свещениците, владиците, господарите, а ще пита къде са УЧЕНИЦИТЕ на Новото учение, СЛУГИТЕ. На първите ще даде фелони, корони, но ще ги постави отвън, в чакалнята. И тъй, щом си господар, щом си владика, проповедник или някое голямо величие, ще останеш в чакалнята, а щом си ученик, щом си слуга, ще бъдеш при Господа. /…/ Този е единственият път, по който ще може да се оправи /светът/, друг път няма. ТОЗИ е законът, който Христос е положил в света! МАЙКИТЕ ОТ ХИЛЯДИ ГОДИНИ СА ЗАПОЧНАЛИ ДА ГО ПРИЛАГАТ – И ВСЯКА МАЙКА ЗАПОЧВА ДОБРЕ.”

(1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:255)

ТАКА ХРИСТОС КАЗВА, че роденият от Отца Му се разпознава по това, че търси, намира, утешава, приласкава и обгрижва ВСЯКО същество, родено от Бога - особено най-нещастните, най-оцапаните, най-грешните, най-малките. Не се посвещава само на Него персонално, само на Словото Му или на Делото Му. Всъщност, Делото на Бога е САМО ЕДНО – САМОЖЕРТВАТА, МИЛОСЪРДИЕТО, СЛУЖЕНЕТО, СЛУГУВАНЕТО.

МАЙКТЕ, ДЕЦАТА, БРАТЯТА И СЕСТИРТЕ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА БОГА се разпознават САМО ПО ТОВА!

По ТОВА, именно, някои разпознаваха истинските ученици и любими деца от Семейството на един Утешител, Който никога не изоставя овцете и кошарите си през който и да е век, в което и да е кътче на Вселената. Смиреният, добрият човек, братът, сестрата, приятелят, истинският пастир, лекарят на душите и сърцата не стои само на катедрата си. Той не стърчи над теб, не е назидателен, поучителен, авторитарен. Той неизменно те среща във виелицата в скръбния миг даже и да си на Северния полюс, посещава те в дома ти, прибира те в дома си, полага мехлем в раните ти, умива сърцето и нозете ти с топли мисли и думи, не те обвинява, приласкава те с майчински, грижовни ръце.

 

Всички ние все още цапаме пелените си и още дълго ще го правим, но Мама не ни пляска грубо и не ни назидава, а нежно и любовно ни измива, подсушава ни, целува ни и ни взема в прегръдките си. ВСЯКА ДУША, БЕЗ ИЗКЛЮЧНИЕ, ИМА НУЖДА ОТ ТОВА!

 

20.01.2019 г. 11,13 ч.

 

В МОМЕНТА ПО ПЪРВА ПРОГРАМА СВИРЯТ 4 прекрасни момичета от един удивителен български квартет – „Дѐстини” . БЛАГОДАРИМ ВИ БЕЗКРАЙНО, ПРЕЛЕСТНИ СЪЗДАНИЯ! Кой казва, че великият Андре Рю няма достойни съратнички – и то Българки?! АКО НЕ БЯХТЕ ВИЕ, ако нямаше жени в света, нямаше да имаме понятие за ГОСПОД, нямаше да имаме понятие за БОГ. Нямаше да има кой да ни спасява. Вкъщи сигурно сте перфектни майки и слугини, но на сцената сте БОГИНИ. А такива заслужават само безкрайно уважение, обожание – и целувка!

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „.Някои казват: „ТЕЖКА е тази работа - досега сме били слуги, а и в бъдеще пак да слугуваме!...Станете господари!” - И за господари има места – и то за тях има ПОЧЕТНИ места. За господарите има определени портфейли като за министри и те се назначават с указ, а за слугите няма никакво назначаване. На господарите ЩЕ ПЛАЩАМЕ, а на слугите няма да плащаме нищо. Но за тях има друг закон – НА ВСЕКИ, КОЙТО СЛУГУВА, ЩЕ ДАДЕМ ЕДНА ЦЕЛУВКА. А на господарите ще кажем: „Добре дошли, господа, заповядайте, вие сте от знатен произход - богат, учен човек сте, философ, и заслужавате нашите почитания, уважения, но не и целувка…“ А на слугата ще кажем: „Братко, ти си от нисък произход, заповядай една целувка! И тъй, две неща раздава Христос – на богатия и този от знатен произход раздава пари, а на слугата с нисък произход дава една целувка. Не се отчайвайте! Който иска пари, да стане господар, а който иска да работи без пари, да стане слуга! Комуто животът е дотегнал и иска да стане господар, да заповяда на трапезата; а който не иска да почива – СЛУГА да стане. Това са принципи, които можете да приложите БУКВАЛНО. Като се срещнете, НАДПРЕВАРВАЙТЕ СЕ ДА СИ ОТДАВАТЕ ЕДИН НА ДРУГ ПОЧИТ; на такава велика работа обаче е способен САМО СЛУГАТА!“ (1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:255)

 

 

20.01.2019 г. 10,22 ч.

 

КОМПОЗИЦИЯ ОТ СКУЛПТУРИ НА ХЪРВАТСКИ ВАЯТЕЛИ: Julije Klović (1498–1578), Toma Rosandić (1878–1958) и Ivan Meštrović (1883–1962)

1000 ХИЛЯДИ ПЪТИ ОДА НА РАДОСТТА! 1000 ХИЛЯДИ – повдигнати на факториал! Най-фундаменталното от една от най-фундаменталните беседи с гласа на Бога в историята на Вечността! Вариации по темата от една забавачница за проговарящи:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако у мене живее Любовта, има ли нещо по-хубаво от това? Какво е Любовта? - Любовта е ГОСПОД, а НЕГО търси цял свят! И тъй, ние трябва да възприемем в себе си ЛЮБОВТА - този ЖИВ Господ - и да Му станем слуги или да служим заедно с Него. Така ще научим великото изкуство да се обичаме. НО ОБИЧ НЕ МОЖЕ ДА ИМА БЕЗ СЛУГУВАНЕ. ТИ НЕ ТРЯБВА ДА ГЛЕДАШ ГРЕШКИТЕ НА ТОЗИ, КОМУТО ИСКАШ ДА СЛУГУВАШ - ЩЕ СЕ ПРАВИШ, ЧЕ НЕ ГИ ВИЖДАШ, И ЩЕ ГО ОБИЧАШ. Любовта е като водата, тя казва: „Нищо, ти влезе при мене малко нечист, но като постоиш в тази вода, ще се изчистиш.“ Казват за някого: „Не виждате ли колко е нечист?“ – Нищо, водата - като дойде, - той ще попадне в нея, ще постои малко и полека-лека тя ще го изчисти. Не смятайте никого за непоправим, защото в Божията Любов всичко е чисто, стига да имаме търпение. Срещна ли ви надути, ще зная, че сте господари; не сте ли надути – слуги сте. Някои казват: „Дотегна ми вече да слушам какво било Любов1...“ - Тогава не си разбрал какво е Любов. В света има 35 милиона начини, по които може да се определя и произнася думата „Любов”! /…/ Следователно, когато любите, отхвърлете всяко съмнение – КОГОТО И ДА ЛЮБИТЕ, ТОЙ ЗАСЛУЖАВА ВАШАТА ЛЮБОВ, ЗАЩОТО ВИЕ ЛЮБИТЕ БОЖЕСТВЕНАТА ДУША В НЕГО. Никога не казвайте: „Съжалявам, че го обичах!“ С това вие нищо не сте изгубили, А И ВИЕ, И ТОЙ СТЕ СПЕЧЕЛИЛИ.”

(1920.08.24с.Големец и слуга.МИЛ.ББ2008:257-258)

*****

 

20.I.2018 / 4,30-8,30: НЕ ВСЕКИ ЗНАЕ, че в сърцето на Бога има една тайнствена вселена, която е НАД света на боговете. И Беа знае, че Делените са НАД боговете, но Обединените са още по-горе. Мнозина питат какво означават символите в центъра на Пентаграма. - Бялата Ложа, още преди Учителят да даде Пентаграма в новия му вид, по закона на приемствеността винаги полага в центъра му свещените графични знаци от най-древни времена. Учителят иска да подменим само змиите – когато му дойде времето. По едно недоразумение, някои считат, че в този си вид Пентграмът е масонски печат. Нищо подобно - и юдомасоните, и франкмасоните, и най-тайните бели масони не променят тия знаци за нищо на света, въпреки че всеки от тях ползва пентаграма със свои средства и за свои цели. На ада е дадена цялата мощ и сила на злото, за да разрушава злото на егоизма, студа и гордостта. Но в Новото Учение се знае, че в Центъра на Пентаграмата са Светиите, Учителите, Младенците и Любимите Божии. В един аспект, Любимите Божии йерархично са НАД Майките Божии, но това е аспект в ЙЕРАРХИЯТА - в ДУХОВНИЯ свят. В божественият свят, който е радиален, няма йерархия. Но за да се изобрази нагледно божествената субординация, макар и нейерархична, графиката изисква елементите да се поставят един над друг. Така виждаме, че божественият свят, т.е. светът на боговете е в областта на центъра, а светът на Божествените Майки е НАЙ-ГОРЕ, под формата на полумесец. Значи, Божествените Майки са нещо различно и по-горе от Майките Божии. Няма младенец, син или бог, който да не се е родил от БОЖЕСТВЕНА МАЙКА. Само Абсолютният не се е родил нито от Майка Божия, нито от Божествена Майка – Той е Нероденият, Самороденият, Самородният. В разгърнатата Си форма Той е БЛАГИЯТ Бог, ЦЯЛОСТНИЯТ Бог, Хол. Името Благария произтича от това, затуй тя е Негова столнина, а БЛАГОСТТА в общуването и БЛАГУВАНЕТО в живота е сам ТОЙ. Хол е самодостатъчен, но Неговата самодостатъчност е ДИНАМИЧНА: умее да се прави на несамодостатъчен във Влюбените, Младенците и Учениците, за да произвежда ЦВЕТА на битието: Божествените Любими, Божествените Майки, Учителите. Сигурно сте се питали също и какъв е този кръст в центъра на пентаграма и защо там има и долно и горно кръгче. - Долното е духовният свят – йерархията; горното е божественият – синархията. Кръстчето е Христос, хипервселената, Синът Божий, Който ги уравновесява. Това е сложна езотерична материя, ВЪТРЕШНА символика, ВЪТРЕШНО ученичество. И СВЕДЕНБОРГ говори за един най-вътрешен свят, в който най-вътрешните ангели са голи, понеже са в състояние на невинност. Когато някой се осведоми от Сатаната че е гол, че голотата е срам и грях и този някой му повярва, Бог го ИЗГОНВА от рая. Сега вече можем да осъзнаем, че четирите клона на кръстчето във вътрешния сектор на Пентаграма са именно Светиите, Учителите, Младенците и Любимите Божии. Значи, има разлика и между светци и светии. Светците са още обикновени хора, те са символизирани от СКИПТЪРА във външната област на пентаграма. Те търсят самодостатъчността и чистотата и ги постигат, без това е немислимо да се продължи по-нагоре към Ученичеството. Истинските Светии от центъра на Пентаграма обаче са без дрехи - така ги изобразяват най-големите ясновидци в художеството. Светците с мръсно съзнание и подсъзнание – грехопадналте, изгонените от рая – се обличат и се срамуват от голотата си. Сатанинските монаси, религии и народи – също. Истинските Учители също са голи: познаваме портрети на Исус чисто гол, но съществуват такива портрети и на другите Учители, виждат се на живо така и в Действителносттта, и в Акаша. Бебетата – Младенците - също се раждат голи – има ли изключение?... Любимите Божии, за да заченат, също не могат да направят това с дрехи. Виждали сте и изображения на кръстчето в центъра на пентаграма КАТО СВАСТИКА – защо? Виждали сте и фотографии на галактики във формата на свастика. Направлението на всяко „сопло” в свастиките е различно, дори и да не е под 90 градуса - това показва спецификата на всеки клас от тия 4 вида божествени Същества, чрез която той задвижва кръгово съответната галактика. При това, свастиката на антисвета е обратна - Хитлер е възприел НЕЯ, и то не случайно. Но в случая за нас е важна легналата луна най-горе в тази графична композиция – БОЖЕСТВЕНИТЕ МАЙКИ. Именно затова и Учителят поставя Майката, БОЖЕСТВЕНАТА майка, НАД ВСИЧКО И ВСИЧКИ. Майките-светици и Майките Божии са в духовния свят, понеже раждат светци и праведници, Синове НА КРЪСТА. Но Божествените Майки са в божествения и НАД божествения свят, понеже раждат МЛАДЕНЦИ, СВЕТИИ, УЧИТЕЛИ И ЛЮБИМИ БОЖИИ. Тях повече не ги лови никакъв кръст, те са вече множество - Христосовци и Майки в Множеството, Бог в Множеството. Те са популация на БОГА, която е вече ДИНАМИЧНО самодостатъчна и за която Страданието вече не е главният, основният метод. Появила се е ЛЮБОВТА! Появили се ЛЮБИМИТЕ Божии, които знаят кого да обичат и могат да бъдат ИСТИНСКИ самодостатъчни, да не живеят постоянно с друг. – Зави ли ви се свят?...

 

 

21.01.2019 г. 23,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Христос казва: „Аз ви избрах“. - Кои избира? - Онези, които искат да вършат волята Божия. Когато синът изпълни волята на баща си, и бащата ще изпълни волята на сина. Така и ГОСПОД постъпва. За да бъде избран някой от Господа, той трябва да е готов да изпълни волята Божия.”(1920.09.12и.Аз ви избрах.АВИ.ВСЕ1995:129)

ОБИКНОВЕНО ТОЙ ИСКА ОТ НАС МАКСИМУМ 1 ГОДИНА СВРЪХАЛПИНИЗЪМ НА ДУХА, за да спасим нещо в себе си или в света. Но ако види, че решението ни е твърдо и че наистина сме готови да умрем, но да го изпълним, съкращава резултата дори до един ден или един час. Ако прецени, че ще се отметнем, не си губи времето с нас.

 

САМО КОЙТО НЕ СЕ Е ОПИТАЛ, не е видял, че БОГ ОТГОВАРЯ С ДЕЙСТВИЕ И НЕЗАБАВНО. Това е ПРАКТИЧЕСКА религия – може да се превърне в ежедневна лабораторна работа. Тотално антиатеистично доказателство! Но ако някому не му се получава, то е понеже е изпълнил не волята Божия, а нещо, което си ВЪОБРАЗЯВА, че е воля Божия. Или му го е внедрил някой дух, някой медиум, проповедник, философ или астролог.

 

21.01.2019 г. 18,13 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Онзи, който има съзнателен живот, той всякога е весел, той всякога е радостен. /…/ Лош човек, порочен човек, зъл човек не може да бъде щастлив. Аз ще попитам: добър ли е? - Ако е добър, той е щастлив.”(1920.09.12и.Аз ви избрах.АВИ.ВСЕ1995:129)

 

ЕСТЕСТВЕНО, ИМА И ПЕРИОДИ НА СКРЪБ - сам Вечният, когато е на Земята, казва „Скръбна е душата Ми до смърт”. Обаче ние знаем и много хора са Го виждали, че тия периоди при Него са редки и че дори при най-голямата Си скръб Той има дълбок вътрешен мир и радост - И Е ПРЕКРАСЕН! При смъртните скръбта е егоистична, т.е. вампирическа – теглят живот и сила от околните. Да гледаш такова лице е бедствие.

 

21.01.2019 г. 11,25 ч.

 

МАЛКО СЛЮНКИ… – НАПУК НА КРАЙНИТЕ! - ПРЕГЛЪТНА ЛИ?... Ако не преглътна сега, БОГ да ти прости...

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Та вие ще оставите всичко друго и ще гледате само хубавата „баница” - ще мислите само за Божията Любов! А знаете ли как се прави баница? - Преди всичко, баница не могат да направят стари хора. Хубава баница ще направи пъргава млада невеста. Тя ще очисти хубаво нощвите, да не остане нищо от старото, ще отсее чисто брашно, ще донесе чиста вода от чучура, ще я стопли (баница, със студена вода замесена, аз не ям!), па ще вземе прясно масло, прясно сирене, мляко - и ще замеси баницата. Така и вие трябва да се научите да правите хубави баници, и като свърна къде вас, ще искам да ме гостите с хубава баница…

(1920.08.30с.Първоначалният език.АВИ.ВСЕ1995:125)

 

НЕКА ОТЛИЧНИЦИТЕ ДЖВАКАТ САМО ЛИМЕЦ - ние следваме УЧИТЕЛЯ... Той е обичал и ПУДРЕНИЯ режим (много вредно – кисело мляко с пудра захар…) Колко отличници умряха, само защото искаха да се надскочат и не хранеха периодично старите си клетки! Прекален светец.

 

 

21.01.2019 г. 10,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Духът е Великото - БОГ, Който работи в човека. Бог не работи като хората. Той работи в ТИШИНАТА.” ( 26.XI.1939, „Там имаше някой си человек”); „И в ТИШИНАТА, когато се молите и мечтаете, Духът ще ви шепне нещо - някоя опитност, - ще кажете: „ИМА нещо, което ми шепне!“. ТО е реалното. Та ние сме заобиколени от един свят от свидетели - горе и долу, видими и невидими, - които казват: „Не бойте се! Вяра, Любов, Истина - ВСИЧКОТО е за вас! И всичките ваши страдания са нищо. Вие МОЖЕТЕ да бъдете силни!” (20 ноември 1921, „Ананий и Сапфира)

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=418&book=13

 

 

 

21.01.2019 г. 10,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Божията Любов е синтез и съзвучие на всичко: тя е едновременно любов и на ума, и на сърцето, и на волята, и на душата, и на духа, а тялото трябва да бъде послушен слуга на божествената любов. Когато тя се всели в човека, служи за проява САМО НА ДОБРОТО ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ПОЛЕ./…/ Когато божествената любов се всели у вас - във вашето сърце, във вашия ум, във вашата воля, във вашата душа и във вашия дух, - те ще затрептят в хармония със сърцето, ума, душата и Духът НА БОГА! Ето ПЪРВИЯ превод: когато божествената любов се всели у вас, сърцето ви ще бъде в съгласие със сърцата на всички ваши братя, умът ви в съгласие с умовете на всички ваши ближни. Волята ви, душата ви, духът ви ще бъдат в съгласие с ума, волята, душата и духа на всички – това е ВТОРИЯТ превод. И ТРЕТИЯ превод ви давам: сърцата на всички ваши братя ще бъдат в съгласие с вашето сърце, с ума ви, с волята ви, с душата и с духа - ВСИЧКИ С ВСИЧКИ ще бъдете в съгласие, ще бъдете ЕДНО. Животът се проявява напълно само в Любовта.

 

(1920.08.30с.Първоначалният език.АВИ.ВСЕ1995:124)

 

 

21.01.2019 г. 13,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Не избрахте ВИЕ Мене, но АЗ вас избрах, и поставих ви да идете и ВИЕ и да принесете плод. И плодът ви ДА ПРЕБЪДЕ, щото, каквото поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“ - Значи, и Господ, когато избира хората, ИЗБИРА КОГОТО ХАРЕСА.”

 (1920.09.12и.Аз ви избрах.АВИ.ВСЕ1995:129)

ДНЕС ОКОЛО НАС има ПОВЕЧЕ от един избран ИМЕННО от Него; на много места виждаме ПЛОДОДАВАЩИ лози. Виждаме как те искат най-разлчни неща от Отца си - и Той им ги дава. БЛАГОСЛОВЕНИЕ е да бъдем в такива лозя! НЯКЪДЕ В ЕДНИ МЕМОАРИ СЕ РАЗКАЗВА как една българска принцеса, след като една империя й помогнала да си замине в другия свят, за да може тя да съдейства за свалянето на същата тази империя, се явила на една от ИЗБРАНИТЕ души и я помолила да я свърже с Учителя. Избраната душа била все още на земята и затова се учудила защо принцесата я моли за това, след като сега принцесата е вече горе и може много по-лесно да се свърже с Учителя. Духът на принцесата отговорил: „С Учителя може да ни свърже само Ученик”. И ДРУГАДЕ СЕ РАЗКАЗВА за подобни човеци, около които ясновидците виждат златни и виолетови сияния, над раменете им – бели гълъби, над главите им – блестящи звезди. Те също давали много плод и имало надежда плодът им да пребъде.

 

БЕСЕДАТА ПОТВЪРЖДАВА: "Като избира, Христос казва: „Да принесете плод!“ В тия думи на Христа се крие онази велика наука за живота.

 

 

 

22.01.2019 г. 09,55 ч.

 

„Поздравът се изказва не само с думи, но и с нежни чувства и мил поглед. Днес от вас се изисква повече почитание. Българите, изобщо, са груби. И между вас има нежни, внимателни, обаче повечето са груби. Казвам ви една истина. Всеки търси СВОЕТО право. Бъдете нежни, деликатни едни към други, защото божествените мисли и чувства растат само при взаимно почитание и уважение, при добра обхода между вас.” (2 октомври 1921, „Поздравът на Любовта”)

„Направете един опит, да видите как действа погледът на очите ви върху другите. Срещнете някоя ваша сестра, погледнете я, като отправите погледа си нагоре към Бога, усмихнете ѝ се вътрешно, слабо, незабелязано, и вижте как ще се почувства тя. Като я погледнете така, тя ще види във вашия поглед една мека, нежна усмивка, и ще се зарадва. Като срещнете някой млад брат, погледнете го така, като че го познавате. Тия погледи влияят отлично и върху вас, и върху окръжаващите ви.” (16.ХI.1923, „Езикът на природата”)

„Когато се намира пред напреднали същества, човек пред тях не трябва да бъде бърз. Пред тях той трябва да намали, да спре малко движението си. Когато отидеш при прости хора и искаш да бъдеш добър, слез на техния уровен, приказвай на техния език. Бъди на еднакво равнище с тях, не се показвай като някоя висока чукара. Като се поставиш на техния уровен, ще ги зарадваш. Научù се езикът ти да бъде сладък. Като срещнете някой човек, който се нуждае от вас, обърнете се към него с мек, нежен език.”( 28 ноември, 1937, „Малките заповеди”) „Всички трябва да се новородим, да видим царството Божие и да влезем в него да живеем! ТАМ е дълбокият смисъл на живота, ТАМ е красивият език, ОТТАМ можем да почерпим тази нова наука, по която да проучим целия живот, отдолу нагоре! Я вижте онзи българин, който е ходил в странство, в Америка, в Англия, и се и движил във висшето общество - колко се е префинил, каква нежност, каква учтивост е добил! Казват: „Това българин ли е?... Колко се е променил!...“ Почерпил е той онзи велик дух на американеца, повлиял се от него и замязал на американец. И тогава казват, че и българинът може да живее като американец. Да, но УСЛОВИЯ се изискват! Следователно, когато видим царството Божие, когато придобием тези условия за вечен живот, И БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИМАТ ТАЗИ УЧТИВОСТ, тези добри качества на американеца и на англичанина. И онзи, който се е родил изново и видял царството Божие, той може да живее съобразно законите на това царство.”( 2 март 1924, „Родени изново”)

„Някой път човек воюва със себе си да си изработи линии на лицето, на тялото - да стане нежен, да го харесат. Затова той предприема пост - да спаднат тия наслоявания на тялото. Някога тия наслоявания са толкова големи, че и четири-пет дена не помагат да спадне благоутробието.”( 15 януари 1939, „Ще го поставя над всички си имот”)

„Не, те смесват любовта с чувствата. ИМА някакво разчувстване понякога у човека, но той става като каша, направена от мамулено брашно - качамак го наричат... И този качамак минава за любов… Ако това беше любов, както го разбираме, съвременният свят би се превърнал в рай. Дòйде някой, казва: „Аз ви обичам“. - Да, аз ви обичам като качамак… Някои ще кажат: „Това е подигравка…“. - Не е подигравка. НИЕ ТРЯБВА ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ. Във всички свои беседи аз имам за цел да обикнем Истината, да говорим не грубата истина, НО В ДУШАТА СИ ДА ИМАМЕ ЕДНО ТАКОВА НЕЖНО ЧУВСТВО ЗА ИСТИНАТА, че всякога да се стремим да говорим тази Истина. НЕ ДА СЕ НАЛАГАМЕ, но да изказваме тази велика Истина, която извира от нашата душа. (18 ноември 1923, „Бог на живите”)

„Когато се намирате между умни хора, не е необходимо остроумие. Когато се намирате между неприятели, сърцето трябва да бъде кораво, а между приятели – меко. Трябва да знаете как да обичате. Когато вземете една роза и я помиришете, две неща се проявяват: едното – нежно благоухание, другото – бодили. Всеки човек има своите бодили; но те, разбира се, не са човекът. Бодилите са за ония условия на живота, когато човек трябва да воюва, да се брани, когато не трябва да бъде много мек. С дяволите не бива да си давате рандеву - срещу тях трябва да имате шипове. Но между приятели вашият барут трябва да бъде влажен.”( 20 април 1914, „Явлението на Духа”)

„Същото нещо е и в живота. Да постъпиш правилно в живота, ЗА ТОВА СЕ ИЗИСКВАШ ДЕЛИКАТНИ И НЕЖНИ ЧУВСТВА. Аз правя наблюдения. Като дойдат някои хора при мене, те си носят своята аура. Ако не разбирах законите, трябваше да ги изпъдя навън. Дойде друг - аз съм готов да му услужа, да направя всичко каквото желае. ДОБЪР е човекът.”

(28 април 1935,„Един от дванадесетте”)

Христос казва: „Аз искам МАСЛО – като се намажете, ще станете по-мекички, защото сега сте твърди и груби“. Сега се бие маслото, и като ви намаже Христос, вие ще станете по-нежни. Че това е тъй, показва и притчата за ония глупави девици, които забравили да вземат масло за светилниците си и останали вън. За да влезеш в Царството Божие, непременно трябва да имаш масло.” (22 март 1915, „Великден”) – ЗАТОВА И МАЛКИЯТ КРИШНА И ПРИЯТЕЛИТЕ МУ ОБИЧАХА МАСЛОТО ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО.

„Красивото, пластичното в живота се отличава с нежни, фини трептения. /…/ Не е позволено да точиш брадвата си на гърба на мъжа! Не е позволено да точиш брадвата си на гърба на жената! ГРЪБНАК е това! То е най-нежното място. Там стават най-големите сътресения. По гръбнака тече магнетична, жизнена енергия.” (5 юни 1921, „Ангелът отговори”)

„ТАКА ще говориш за любовта, че едва да се чува. Най-нежният и деликатен език е този на любовта! Въпреки това, в любовта се крие мощна сила. Чуеш ли да се говори за любовта, и мъртъв да си, ще оживееш.” (19 април 1933, „Слушайте Разумното”)

„Мнозина от вас спадат към тия два характера – някоя е Марта, друга – Мария. Мариите са, изобщо, благородни жени. Те са добри, имат отлично телосложение, лице красиво, поглед мек, чело симетрично, нос правилен, а по сърце те са меки, нежни, отзивчиви към страданията на хората, готови да помагат. И когато дойде Учителят - Духът, който е във вас, били сте мъже или жени, трябва да слушате дълбоко в себе си този глас на меката нежност, на Любовта. От какво произлизат съвременните стълкновения между хората? - От това, че хората са кисели, не са меки, нежни. Ако всички хора бяха меки, нежни, животът би бил щастлив – вътрешно и външно. Ако хората биха се взаимно почитали, ако имаха взаимна отстъпчивост, щеше да има велика хармония в живота.”( 14 януари 1917, „Марта и Мария”)

ТОЙ ИДЕ

Вслушай се в тихата светлина на звездите! Те говорят ТЪЙ ясно за Оня, Който иде и носи вълнàта на Любовта!

 

 Новото слиза безшумно в душите като пролетен лъх, като музика, като Велика хармония, като мекота и нежност, като Любов, която въздига душите от смърт в живот, извежда ги от мрак на свобода и простор. ”( Из „Вечният Завет на Духа”)

 

 

23.01.2019 г. 23,31 ч.

 

ИМПУЛС И МИСИЯ „САПОЖНИК”, ИМПУЛС И МИСИЯ „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ”; И ЗАБАВАЧКА „60 МИЛИАРДА”. Абсолютно всеки има правото и може да върти всяка от тия три мисии когато си поиска, може и две от тях, а може и трите, без да му мигне окото.

1.МИСИЯ „САПОЖНИК”

 УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ„ В Пътя САМ ще си помагаш, няма да търсиш помощ от никого! /…/ Ако си ученик, ще вземеш най-трудните задачи. Може да минат една, две, десет години, докато ги решиш. Единственото нещо, което се позволява, е да повикаш от дълбочината своя Учител и Бог да ти помогне. А вие започвате един друг да се учите - така ще изкривите Божието Слово! Кой кого учи? - Никой никого няма да учи. Тук се изисква търпение, мълчание и разсъждение. Ако се изгубите из пътя, няма да питате никого, няма да търсите чужда помощ. Сами ще намерите пътя си!“. Онези, които постъпиха така, добре завършиха, а които се отбиха от пътя си и потърсиха чужда помощ, имаха малко неприятности. МЪЛЧАНИЕ трябва! Когато вървите в Пътя, ще мълчите. Ще вървите само с мисълта си. Спреш ли се на Пътя в какъвто и да е смисъл, неприятностите ще дойдат” (27 август 1922, „Правила и мерки за избягване на всички погрешки.” : : „Човек е дошъл на земята да се учи. Той носи в себе си задачи, които очакват своето разрешаване. Той САМ за себе си е предметно учение – задача за разрешаване. Училището е ВЪНШНАТА страна на ученето, а /сам по себе си/ човекът – ВЪТРЕШНАТА страна. (2 септември 1940, „Връзка между Бога и човека” : : „Трябва да знаете, че свободата се придобива /в най-голяма пълнота/, само когато работим за Господа. Когато човек работи за себе си, това е /само/ ПРЕДГОВОР към свободата. То е ПЪРВАТА стъпка към свободата. Тя е НАЙ-ТЕСНИЯТ кръг на свободата. Когато започнете да работите за ближните си, този кръг става по-широк. Когато пък работите за Бога, вие влизате вече във великия кръг, в който се намират всички възможности, чрез които човешката душа може да се прояви. Следователно, когато говорим, че трябва да се самоотречем, ние подразбираме, че трябва да работим ЗА БОГА. Започнем ли да работим за Бога, всички наши желания, които се отнасят не до нашия личен живот, но до живота на нашата душа, до живота на нашия дух, ще се реализират” (23 август 1926, „Раждането на Своодата”)

 ИМПУЛСЪТ И МИСИЯТА „САПОЖНИК” бликат от самите недра на човешкия дух, от монадата на безсмъртните същества, създадени от Бога. Това е нуждата на АБСОЛЮТНИЯ ДУХ. Той няма никакви други нужди, НО НУЖДАТА МУ ДА БЪДЕ САМ И НЕИЗВЕСТЕН е това, поради което Той съществува. Засега не сме открили по-подходяща дума от руската дума „сапожник” за съкращение и семантика на този импулс, тази мисия. На български тя означава „обущар”, но в самата дума „сапожник” пак се корени прабългарска етимология: *sаВаG- / *saBuG. Ще прескочим семантиките от първоизвора и в другите езици, въпреки че и те говорят много, ще обясним само значението на думата като съкращение. Конкретната ни дейност „САПОЖНИК” ОЗНАЧАВА „САМ ПО ЖЕЛАНИЕ” ИЛИ „САМ ПО ЖРЕБИЙ”, и в двата случая увенчани от „НИК” – „ПОБЕДА”. Когато роденият от Бога желае да остане сам и си осигурява това БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, или когато получава родилна обител ПО ЖРЕБИЙ, защото родените от Бога живеят по двама или трима или на по-големи семейства, той има щастието да се подготви за раждане на място сред природата с абсолютна тишина, отдалечено в радиус на стотици метри и даже на километри от хората. Има разлчни видове Посвещения и Раждания, известни на Посветените. Такива можем да наречем, наистина, и „обущари”, понеже си изработват и правят и за другите специални божествени обувки, за да могат да ходят безопасно по световете. Те са етерни, астрални, ментални, причинни, будически и атмически обувки и могат да се образуват САМО В ТОТАЛНА САМОТА. Отшелниците и много светии знаят това и ние дължим само на тях факта, че планетата ни е още жива, че вселената не се е разпаднала. Те са божествени, самодостатъчни монаси и монахини, които в дадени периоди се занимават само с това: подвизаване с постения, мълчание, медитации, конценрации, молитви. Ако узрелият за Раждане живее с шумове и със смъртни хора наоколо и животни, „детето” може да се окаже мъртвородено или да бъде абортирано още преди това. Дете – понеже светиите раждат живи същества в другите светове, помагат и на микросвета, на минералите, растенията, животните, хората, ангелите и даже на боговете. Трябва да им подсигурявяме родилни обители и да ги охраняваме като зеницата на окото си! В нормалните светове тези святи човеци, извори на живот и безсмъртие, се охраняват на големи разстояния в кръг по цели армии граничари и защитници - воините в тези светове се занимават само с това. Те охранавяват по същия начин и родовите имения на Свободните Майки. Там не може да прехвръкне не само месоядно пиле или да влезе такова насекомо или животно, камо ли човек, но те свалят от полет на границата и лошите мисли и чувства по посока съм Светилището, когато радарът им засечѐ такива. Ако свещена майка или божествен Монах, Светец, Отшелник е останал в зоната на смъртните, то и най-малката прозаична реплика или шум в обсег от половин километър и даже повече, запалването на една цигара, атом смрад от гориво, прашинка от цивилизацията, капка алкохол или атом умъртвено месо даже за домашните любимци прави моментална сонда към ада и оттам изскачат дяволи. Затова ние един ден трябва да обезпечаваме БРЕМЕННИТЕ, КЪРМЕЩИТЕ И „САПОЖНИЦИТЕ” с родилни обители и да ги охраняваме като НАЙ-ЦЕННИЯ КАПИТАЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – повече от гениите, пророците, апостолите, мъдреците, мистиците и пр. Етимологията в корена на САПОЖНИК и семантиките му говорят и за това, че той е и Тръба на Небето, и тръбопровод, и проводник, и дръжка, с която Небето си служи, за да работи добре някой небесен инструмент, който представлява, фактически, всеки божествен самотник, защото е самодостатъчен. Велика и самотна е и мисията на братовчеда на Сапожника – божествения Сапьор. Етимологията му е от френското „подронвам”, „покопавам”, „руша снови”. Той намира цаката на всеки дявол, срива системи, династии и империи, спасява души, народи и галактики. Спасява животи, води душите към Бога през минните полета на прокълнатите азове и идеологии, рискувайки собствения си живот. Това са същите тия велики и неизвестни Сталкери, които са винаги на предна линия и които провеждат успешно цели вериги от сродни души към Вълшебната Стая, от която се вижда Всичко. Сапожникът има ОЩЕ братовчеди – божествените и самотни Деви-„Сапуни”, които ни умиват от нечистотата, грешките и греха. Също като Сапьора, и те хабят себе си, за да бъдат чисти и спасени ДРУГИТЕ. Според произхода на тази дума, те умеят да се наливат и отливат, да капят и да се процеждат бавно; да се опъват, обтягат, разтягат и изпъват – отново вечно заради ДРУГИТЕ. Те могат да отвеждат и отровните газове.

2.ИМПУЛС И МИСИЯ „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ:„Никога не можете да съберете двама мъже или две жени на едно място! ОБАЧЕ ЕДИН МЪЖ И ЕДНА ЖЕНА ВСЯКОГА МОЖЕ ДА СЪБЕРЕТЕ НА ЕДНО МЯСТО. И ГОСПОД започва със събирането!” (29 май 1921, „Да ги изпита”)

По повод на свещения импулс и мисия „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ” има стотици мисли от Словото Божие за Волята на Бога да живеем ПО ДВАМА; за това, че Бог ни е родил по двама - по двойки сродни души. Мисли за Свещената Женитба и Святото Семейство - и т.н. Всичко, което касае Копнежа, Разпознаването, Взрива от Обич, Приставането, Годеничеството, Сватбата и десетките Сватби през няколко години в живота на Божествената Двойка до дълбока старост. Мисли за Сватбените Пътешествия, Предаността, Сътруднчеството, Майчинството и пр. Такива мисли от Словото често се пускат и в настоящия профил, затова тук няма да се цитират повече. Учителят не случайно предупреждава още в началото на 20 век, че „двама е много опасно, а много е безопасно”. Но защо дни преди да си замине от този свят през 1944 г. казва, че „Школата продължава по двама”? Каква е разликата? В момента е важно да се обясни защо този импулс и тази мисия в дейността ни нарекохме „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ” - на какво е съкращение това название и каква е същността му. Това не е само биолечението, нито използването на билки по познатите ни начини, както е в традиционната природна фитопрофилактика и терапия. Ако говорим за билки, ние имаме предвид не това поголовно късане и обработване на растения, което нарушава полето на Земята и предизвиква нелеки карми. Билкарите, лекувщите се с билки и даже много вегетарианци имат по-лека карма в сравнение с тази от касапите и месоядците, на злобните усти и сърца, но и те си плащат. Истинската фитопрофилактика и фитотерапия се провежда на ùзлети по поляните с определени видове билки, с медитации пред цветята, без да се газят и откъсват. Част от процеса там е аромотерапията, но по-съществено е СВЪРЗВАНЕТО С ЕЛФИТЕ И АНГЕЛИТЕ НА БИЛКИТЕ чрез специални дейности и формули. От това идва главният поток от подмладявания, изцеления, природни и трансцендеттални преживявания. Физиопрофилактиката и съответната терапия, биопрофилактиката и лекуването по методите й касаят не само слънцето, въздуха и чистата изворна вода, не само интензивното движение из планините, но и БИОЛОГИЧЕСКИТЕ И ЕНЕРГИЙНИ ОБМЕНИ МЕЖДУ СЪЩЕСТВАТА. Без близост, без докосвания до сродни и различни същества, абсолютно здраве е невъзможно, даже и да сме перфектни във всички други обмени с природните царства по-долу. Оттук и хелиоподмладяването, дихателните практики и упражнения, водопрофилактиката и водолечението, както и чистото плодово хранене НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ за идеално здраве, не е достатъчно и интензивното физическо движение из планините. В странните за нас изказвания на Словото да обичаме не само духовете, душите, умовете и сърцата на хората, НО И ТЕЛАТА ИМ, и да се обменяме с тях, някои виждат „опасни” внушения, но това говори само за нечистото им подсъзнание. В традициите на всички народи без изключение има колективни игри и ритуали, при които става докосване до другите, дори до колкото може повече и по-различни хора наоколо. Народните хорà и танци някога са гарантирали в голяма степен обмяната и на това ниво, но днес ние се отчуждихме етерно от себеподобните и затова немалка част от болестите ни се дължи и на това. Паневритмията, дадена в България в началото на миналия век, прави опит за възстанови важен дял от етерната обмяна между хората. Движението „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ” днес е съкращение и на това, че освен БИОфакторите за природно здраве, радост и щастие при животните и хората, съществуват и БИ-ФАКТОРИ - тандеми ПО ДВАМА. Новото в епохата на Водолея и началото на Шестата раса на Земята е в това, че се прави опит за възстановяване на връзката с безсмъртните човечества в космоса и техния начин на живот. Тандемите по двама там и семействата НЕ СА ФИКСИРАНИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО И С ПЛЪТНО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО. Словото казва, че месечно нормалният човек трябва да обменя етерната си аура контактно поне с 12 души на 12 различни места. Може половината да е в дома ни, но с минимум 6 различни аури. Това и до днес звучи като фантастика и може да накара хората с мръсно съзнание да се озлобят още повече, както сатанинските религии са наказвали, а и до днес наказват „измяната” - даже със смърт. Не, не става дума за никаква „измяна”! ТУК ТРЯБВА СЪВЪРШЕНО ЧИСТА МОТИВАЦИЯ, АБСОЛЮТНО СВЯТО, ЧИСТО, КРИСТАЛНО И ЦЕЛОМЪДРЕНО МИСЛЕНЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. Нуждата от разпадане на много биологически и етерни връзки, от създаване на нови и заместване на наличните с други отговаря точно на трите вида химически реакции, известни на всички ни още от прогимназията. ТОВА НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С БЕЗНРАВСТВЕНИТЕ КАРАЩИСТВАНИЯ И ПОГОЛОВНИЯ СЕКС В ПРОПАДНАЛИТЕ ОБЩЕСТВА. Напротив, поведението ни като клъсътра на водата и като много други природни процеси може да пречисти дори и такива блата, в които се въргалят сладострастниците, развратните. Чистата вода подменя и най-замърсените блата и водоеми. Обаче начините за това по модела на „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ” са много смели и нетрадиционни и искат безкрайно чисто мислене, етично поведение и висока нравствена чистота. То е ориентирано само към НЕОБВЪРЗАНИТЕ хора, понеже инак може да породи сериозни психотравми и усложнения. Девственост, Чистота и Целомъдрие според Словото Божие означава изпълнение на Волята Божия. Един от елементите на Волята Божия е правото и свободата всеки един от нас да се почувства и лекар, и пациент. Всеки един – без изключение. Всеки нормален човек може да бъде едновременно и целител, и пациент, понеже на Земята няма никой напълно здрав човек. „ВЪЛШЕБНО БИЛЕ” в случая е безпрецедентно на тази планета, абсолютно безотказно. Не знаем за нито един случай, в който да не е протекло изцеление, подмладяване, бурно вливане на щастие. Както в първият импулс на „Сапожника” и неговата свещена мисия, така и СВЕЩЕНИТЕ ДВОЙКИ НА БОГА вършат неоценима работа не само за здраве и щастие, но и за предотвратяване на природни бедствия, епидемии, престъпления, военни трагедии и пр. Както при Сапожника, така и тук АКЦИИТЕ ПО ДВАМА СА ПО ЖЕЛАНИЕ ИЛИ ПО ЖРЕБИЙ – така е в целия Девствен Космос. При силно желание за лечебен сеанс, екскурзия, пътешествие или съвместен живот по двама ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК, желаещият отправя ясна покана към сродна душа. Пробвано е чрез специални „данкноти” с „милутната” еденица „елàн”. Данкнота „Ела”със стойност 1 елан се оформя индивидуално и представлява покана за 1 денонощие. Има такива и за различни части от денонощието – обикновено лечебните сеанси в началото, за да се провери етиката и съвместимостта на лечител и пациент. Случаите по жребий, особено за по-дългите съжителства или пътешествия по двама, обикновено говорят за УСПЕШНИ ОПИТИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПРИ ПО-МАЛКИ СРОКОВЕ, в които е доказано със сигурност, че изискванията за етика и за съвместимост на мотивациите и аурите са били спазени задоволително. По този начин целебните ефекти и подмладяванията на двойките по метода ВЪЛШЕБНО БИЛЕ досега са 100% успешни, понеже всеки е бил с когото си иска, колкото си иска, където си и иска и както си иска, и представите и желанията и на двамата са се съвпаднали напълно. Включително и по пункта на „договора”, че това е ПРОБА ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК. При пълна или доминантна хармония и нарастващо здраве и щастие и у двамата, има пълна свобода те да си продължат договора, независимо дали е бил за 1 час, едно денонощие или 1 месец. Експериментите за повече от месец без съобразяване с модела на водния клъстър и трите основни вида химически реакции, в повечето случаи са неуспешни - образуването на интимен дракон в несменяемо жилище или с несменяем партньор не по волята на Бога е неизбежно. Но Небето не забранява такива съжителства да продължават до пълното разрушаване на здравето или взаимоотношенията и до по-ранната смърт на единия парньор, за да се научи някакъв тежък урок – какво значи война с Истината и борба със законите на Природата.

 3.ЗАБАВАЧКА „60 милиарда” – КОМУНИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТА „ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКО БОЖЕСТВЕНО И КЪМ ВСИЧКИ”.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ:

„Щом двама души се съберат, образуват права линия. Щом се съберат осем души, образуват тяло. Ако живеете в един триизмерен свят, вие ще имате отношение само с осем души. Ако живеете в един праволинеен свят, ще имате отношение само с двама души, за другите не мислете. Двама души образуват права линия. Щом живеете в един свят на плоскостта, ще имате отношение само с четири души. То е ограничен свят. Някой път се питат: „Какво ни съедини двамата, да свържем приятелство?“ Вие сте в един двуизмерен свят. Кой ви накара да се приближавате? Ако вие двамата се запознаете с още други двама, вие сте в един свят на плоскостта. Какво показва кое ви привлича? После се запознавате с други четирима, ставате осем точки - значи, в триизмерно пространство сте. Сега, кое ни привлича да се запознаем - тези осем души. Да се запознаете двамата ви привлича едноизмерният свят. Да се запознаете четиримата души – двуизмерният свят. За да се запознаете осем души, причината е триизмерният свят.” (13 декември 1940, „Математически отношения”)

"Някой път някои работи с един човек не стават - тогава ще се съберете двама души, за да се изпълни законът. Може да турите и трима души. Казано е: „Дето са двама или трима души събрани, там съм и Аз!“ Един в света е само Бог. Ти, ако искаш като един човек твоята молитва да е послушана, няма да е послушана. Понеже това е прерогатив само на Бога. Един е само Бог. А пък ти си множество. Следователно, за да бъдеш верен на земята, на множеството, ще повикаш двама или трима, за да покажете, че вие - множеството - сте едно с Бога." (5 септември 1934, „Изпит на ученика”)

„Знаете ли какво ще бъде правилото за тази екскурзия? - Ще бъдете наредени на триъгълници, и то така: двама ще вървят отзад, един – отпред. Значи, трима по трима триъгълници ще образувате. Ще вървите в права линия, но във вид на такива скачени триъгълници. Двамата ще вървят на една права линия, те ще образуват основата на триъгълника, а единият ще върви напред, той ще образува върха на триъгълника. От един триъгълник до друг ще има едно малко разстояние, около 3–4 метра. Понеже ще искате да се разговаряте, то двамата, които са на една линия, на основата, само те ще се разговарят, а този на върха няма да говори. Този, който е на върха, после ще отстъпи своето място на един от другите двама. Тъй, последователно, ще се сменяват ще се въртят тия триъгълници - и в същото време ще се движат напред. За един окултен ученик думата „не може“, „не е възможно“, не съществува! Ще преодолеете всички спънки и мъчнотии, нищо повече!” (29 април 1923,”Работа на окултните сили”) КОМЕНТАР: АБСЛЮТНО СЪЩОТО УПРАЖНЕНИЕ, ПРОДИКТУВАНО СВИШЕ, БЕ ИЗПЪЛНЕНО ПО СЪЩИЯ НАЧИН ДО НАЙ-МАЛКАТА ПОДРОБНОСТ от няколко такива тройки близо 70 години по-късно с обиколки около Велико Търново. Никой от участниците не бе чел в книгите с беседи горната инструкция от Учителя. Нещо повече: в това свещено упражнение Бог дава модел за здраве и безсмъртие и по принципа на водния клъстър, на самия живот. Не само по принципите за обмяната на веществата и трите основни вида химични реакции (разлагане, съединяване и заместване), но същото, важащо и за СЪЩЕСТВАТА.

„Ти още не си обикнал - и веднага те ограничават. Някой целуне някого и казва, че го е целунал от обич…- Не, не е вярно това! Любовта не дава само една целувка, тя дава ЖИВОТ! Затова онзи, който говори за любов, онзи, който люби, трябва да даде ЖИВОТ. Любовта е един непрекъснат акт на божественото проявление! Целувката е само ПОЗДРАВЛЕНИЕ на живота. Да влезем в Бога, да живеем с Него и с Него да работим - ТОВА е Любовта. Любовта изчиства тялото ти, изправя изкривената ти уста, изкривените ти очи – също, изцелява нараненото ти сърце, поставя ума ти на място. Кажѐте ми сега, тази целувка не е ли благословение? Като те целуне този човек, ти казваш: „Аз благославям този велик момент, в който човекът на Любовта ме срещна и ме целуна!“. САМО ЕДИН ПЪТ ПРЕЗ ЖИВОТА ТИ ЩЕ ТЕ СРЕЩНЕ ТОЗИ ЧОВЕК и ще остави в тебе велик идеал. ОТТАМ НАТАТЪК ТОЗИ ЧОВЕК НЯМА ДА ТЕ СРЕЩНЕ. Вие сега мислите, че любовта се изразява в целувки… - Не, тези целувки, които се дават много пъти, са обикновени. ОТ ТЯХ НИЩО НЕ ОСТАВА. В небето не правят опити с целувки. В СВЕТА Е ПОЗВОЛЕНО ДА СЕ ЦЕЛУНЕ ВСЕКИ ЧОВЕК САМО ПО ЕДИН ПЪТ. Ти ще кажеш: „Тогава какво трябва да правим?” - На земята има един милиард и половина хора - ти ще трябва да ги целунеш всички по един път. Както виждам, едва ще имаш време да ги целунеш по един път през целия си живот. Ако речеш да ги целуваш по два или по три пъти, няма да има време за всички. След като целунеш по веднъж всички хора по лицето на земята, само тогава ще имаш право да влезеш в небето. /…/ И така, вие сами ще си направите избора – кой каквото иска. Ще се ръководите от онзи вътрешен закон, който работи у всички.”( 23 август 1926, „Раждането на свободата”)

С ДУМАТА „ЗАБАВАЧКА” ТУК НИЕ ЗАМЕСТВАМЕ ПРЕТЕНЦИОЗНАТА ДУМА „ШКОЛА”, защото сме още НЕВРЪСТНИ деца на Бога. По същия този божествен принцип на скромността, синархията и жребия, всеки в Забавачката винаги може да бъде и учител, и наблюдател, и участник, и ученик – и тия насъщни потребности да се редуват периодично. Забавачка, защото в душите извира импулсът и принципът на „СЪЗНАТЕЛНИЯ ЖИВОТ КАТО ВЕСЕЛИЕ” – една удивителна тема и любимо заглавие на едноименна беседа от Учителя. Извира и неутолимото любопитство и любознателността да се узнават все нови и нови интересни неща, да се стремим към идеала „всичко от нещо и от всичко по нещо”. На практика, когато сме забавачка от трима, шестима, 7, 8, 9 или 12 души, ние периодично живеем заедно в една по-голяма къща, като в по малките, обикновено много надалече или в друго селище в същото време сме подсигурили по жребий пребиваването на „Обущаря” и на Двамата. „Всички останали” могат да бъдат и 144 на брой, и 144 хиляди, и 60-те милиарда на Земята и в орбитата на планетата Земя. Важното е, че те никога не знаят кой къде е останал сам, къде са Двамата И КОИ СА ТИЯ ДВАМА. Те знаят от Истината и от Практиката, че утре, по желание или по жребий, всеки от тях също ще има щастието да бъде някъде самичък или със сродна душа, с която е копнял да бъде насаме, и тя е копняла да бъде с него. За по-дълго време – ако е рекъл БОГ; за по-кратко или даже само за ден или час, ако при предишната среща с някого някой не е получил удовлетворение на насъщните си потребности или ако някой си е позволил да извърши насилие или да изнудва другия по някакъв начин. Кое е правено досега в тази весела Забавачница, кое се прави в момента и кое има да се прави в бъдеще – това знае само Бог. ВАЖНОТО Е, ЧЕ ВСЕКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИМА ПРАВОТО И МОЖЕ ДА СИ ОТВОРИ ТАКАВА ПРЕКРАСНА ЗАБАВАЧНИЦА. Да допуска в нея когото ИСКА, щом някой живее чисто и не иска да обсебва сърцата и вниманието на другите. Да си прави, както по Програмата на възрастните, и Библиотека „Прекрасни чудаци”, и рецитали и аудиотеки по нея, и сцени и филми по нея колкото си иска. Да обикаля със своя театър и кино в куфар по тоя начин из цялата страна и целия свят, защото съставът му може да представя шедьоврите на гениите на много езици и на есперанто. Да си уреди с железниците и собствен вагон за тази цел, който да се прикачва към влаковете и да домува на всяка малка и голяма гара, за да прави щастливо и да лекува населението. Да разпитва всяка паланка, село и град за неговите прекрасни чудаци от миналото и днес, да ги интервюира самите тях на живо. Да открие така стотици скромни и безименни гении и хиляди безсребърници, които нямат причини да погрозняват и остаряват. По този начин да роди истинската, божествената журналистика, която се занимава само с Прекрасното, Безкористното и Необикновеното. Писателите да превръщат това в разкази, романи, пиеси и сценарии – и трупата на Забавачницата да обикаля света с тези живи произведения. Да си вземе от Приятели от Агарта и Космоса и своя летяща чиния, защото знае, че Възрастните отдавна вече ползват такива. С нея да каца и без нужда от вагони и влакове където си иска на площада или на поляната. От чинията да излизат артистите и да изнасят рециталите и спектаклите, от нея да се прожектират в пространството и вълшебните филми, оттам да излизат и лечителите... Които още нямат такива приятели с летящи чинии, да си свият една импровицизрана в някой сандък в ж.п. вагона и да я разтварят с един бутон на сутринта за една секунда... Всеки без изключение има правото и може да си направи със Забавачницата и Хайд-паркове навсякъде, където всеки желаещ да проповядва каквото си иска на голямо разстояние от другия - и любопитните да обикалят умнùците и проповедниците, за да видят кой ще им хареса… Всеки организатор на собствена забавачка може да си води децата, колкото и да са големи на години, по гори, планини и чукари и по сияйни пътешествия, за да бъде животът ни прекрасен. Да организира четене на вечни бисери от Мъдрост и Слово – и да моли „децата” да се изказват за всяка такава мисъл от своя гледна точка; да записва звуково и да снима тия изказвания, за да останат като поука за вековете. Да види небомига (хороскопа) на всяко „дете” от Забавачката с кои лекции и беседи на Мъдреците и на Вечния се съвпадат по място на Слънцето и всяка друга тяхна рождена планета в зодиака и по екватора, за да открие разковничетата им за това тяхно прераждане. Да си направи голяма библиотека. Да направи и хор и оркестър на Забавачката, който да пее вечните песни и да свири вечните произведения на безсмъртните, а с някои от тях, ако знае как, да лекува болести и да лети по звездите като с космически кораби…. В четвъртъците наистина да открие лечебни кабинети по методите на панацеите, които знае от Словото и от Школата горе на Небето. Да лети в четвъртък през нощта и в другите светове с „децата” от забавачката, за да ги опознават и да се обичат с обитателите на Всемира. Да знае при кои астро-аспекти и в кои часове къде може да се лети, какво да се прави. Да си има градини и ниви на Забавачката без инструменти, машини, торове, поливалки и пр., в които да възраства зърна от Пшеница като пъпеш, слънчогледи колкото тополи и Тикви като камбанарии. Във вторник през нощта и в някои нощи по време на Събора през август да слиза в страните на Подземното Човечество, да лети с техните чинии из необятния космос. Защо политиците и военните да летят, а ние да си седим така? Съвсем ли никак не сме имали такива опитности? Детската забавачка на всеки един от вас, който си поиска, да има списък на всички бременни и кърмещи майки и всички майки с деца с чиста кръв и добро сърце в региона и в страната и да организира денонощното им обгрижване, за да живеят в райовете си, които обществото им е подарило пожизнено, понеже то не лъже нагло като икономистите и политиците досега, че това е невъзможно и било въпрос на далечните бъдещи столетия и хилядолетия. Забавачката ще изобрети и Машината-Градояд и ще я размножи в нужните екземпляри, за да изядат в кратки срокове всички градове, села и къщи по света и всички прокълнати предмети и машини, които убиват човечеството. Ще остави само културните ценности и истинските шедьоври. Забавачките ни ще си имат и непобедими тайни и явни Воини, които ще защитават обителите на здравето, щастието и безсмъртието - и няма да има армия или ядрена бомба, която да не могат да неутрализират! Забавачката ще си има, както е имала досега, и вѐчери за танци на народите, в които ще танцуват всички желаещи; „децата” сами си шият гардероба им, както и за различните пиеси и кинофилми на драмсъставите ни. Така че свободните от Жребия за Обущаря и Жребиите по Двама ще имат достатъчно интересни занимания, с които да си запълват душите и времето, въпреки че тия занимания - стотици, хиляди и милиони на брой - са само едно приятно забавление, много по-малко ефективно от работата на Самотниците и Сродните Души по двама. Обаче нали на всеки без изключение ще се падат често, по желание или по жребий и ТИЯ два най-мощни източника на здраве, младост, красота и безсмъртие?

СМЕШНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ... ПОЛЕ ЗА РАЗМИСЪЛ... В беседите си Учителят понякога дава числа за различни явления. В много случаи казва, че това са мнения и изчисления на тогавашните учени, но доколко са верни, трябва да се провери. Понякога оспорва някое число или мнение и казва кое е вярното; в друг случаи обаче дава да се разбере, че изнася ТОЧНИ сведения от науката на Бялото Братство или друг висш източник. Някои събират такива мисли и прогнози от беседите и добавят съвременни сведения, ако дадената прогноза или твърдение са се потвърдили. Но ние не можем да бъдем сигурни в повечето от случаите, затова се налага да търсим уточнения и сведения по даден въпрос в другите беседи, да го сравняваме и с данните на нашата съвременна наука. Забелязваме, че някои от числата, давани от Учителя, са нереални, поради което съобразяваме, че той в тия случи е искал само да наблегне на основната мисъл. Въпреки настояването му никога да не преувеличаваме или намаляваме фактите, за стилистически и сугестивни цели сам той често използва хиперболата, метафората и други литературни тропи. Не бива да пренебрегваме и обстоятелството, че има грешки и неточности в самата стенограма или дешифрирането й. Понякога може да е била изпусната или добавена една нула... Но в някои случаи се сещаме да извършим изчислението и по друг начин, с друга логика, и тогава откриваме нови дълбочини на Словото. Например, изказването на У., че всяка вечеря след залез слънце съкращавала живота на човека с 10 години.… Къде е логиката? Да сме умрели още от бебета. Но ако приемем друга логика, изчисляаме колко хиляди години трябва да е било заложено да живее човек, за да може при изваждането по 10 години на вечер да стигнем до тая „мизерна” продължителност на живота при нас от 80-90 години. Пък в колко други такива неща грешим – неизвестно. Ако изчислим и тях, може да сме милиардоленици или кой-знае колко още нагоре.

 

СМЕШКАТА В СЛУЧАЯ: ЗА ДА ИЗПЪЛНИМ буквално ЗАРЪКАТА НА УЧИТЕЛЯ ДА ЦЕЛУНЕМ ПО ВЕДНЪЖ ВСЕКИ ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА ОТ ЕДНО НАСЕЛЕНИЕ ОТ 1,5 милиарда души в един живот като сегашния ни, трябва да целуваме по 9-10 човека на всяка секунда - без въобще да спим, ядем и ходим по нужда - и т.н.… Явно, без конвейр и професионален целувач не става работата…

 

 

24.01.2019 г. 22,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Като казваме: „Благий ни небесен Баща“, и НИЕ трябва да бъдем благи като Него. Защото синът трябва да бъде като бащата.”

(1920.09.12и.Добрата молитва.АВИ.ВСЕ1995:126)

 

…ЗА ДА ИМАМЕ ЕДНО НА УМ КОЙ КОЙ Е И ОТ КАКЪВ ПРОИЗХОД. В една беседа се казва: „Когато някой ви говори, вижте го как изглежда”. И как се държи. Фактически, така и говори.

 

24.01.2019 г. 22,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Господ изпраща Духа Си при някого и го наставлява да извърши /едно/ добро на човека вместо Бога. И когато Духът ни наставлява ТАКА, каквато и работа да имаме, ще я оставим И ЩЕ ИЗВЪРШИМ ВОЛЯТА БОЖИЯ, КОЯТО Е ПО-ВАЖНА ОТ ВСЯКА ДРУГА РАБОТА НА СВЕТА. И никога да не казваме: „Ама какво ще стане с нас?...”

 

 (1920.09.12и.Добрата молитва.АВИ.ВСЕ1995:126)

 

25.01.2019 г. 12,56 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Сърцето си, ума си, ушите си, очите си, езика си никому не давайте назаем! Дадѐ си момата сърцето някому - и сетне страда. От мене един съвет: сърцето си никому назаем не давайте. Под наем, под кирия сърцето си никому не давайте! Христос казва: „Аз ви избрах.“ - Сърцето си, езика си, ума си, краката си, очите си и т.н. назаем да не давате!” (12.09.1920.Сърцето си никому в заем не давайте!АВИ.ВСЕ1995:128)

 

25.01.2019 г. 18,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Законът е такъв: РАНО да ставаш, НАВРЕМЕ да закусиш, НАВРЕМЕ да отидеш на училище или на работа. ТИ трябва да чакаш изгрева на слънцето, няма ТО да чака вас.” (12.IX.1920. беседа "Сърцето си никому в заем не давайте!" АВИ.ВСЕ1995:128)

 

НЕ СТАВА ДУМА САМО ЗА ФИЗИЧЕСКОТО СЛЪНЦЕ. Има едно друго Велико Слънце, което живее в гърдите на всяко същество, родено от Бога, и поради което гори и пламти и физическото слънце, и светът, и Всемирът, и ЦЯЛАТА Божествена Вселена. ИМЕННО ТОВА слънце на Любовта ние копнеем да посрещаме будни ЗАЕДНО С ЛЮБИМИ БРАТЯ, СЕСТРИ И ПОБРАТИМИ, ДА ГО ПОСРЕЩАМЕ И ПО ДВАМА, И СЪВЪРШЕНО САМИ, КОГАТО БОГ НИ ДАДЕ ТОВА БЕЗГРАНИЧНО ЩАСТИЕ.

 

ЕТО КАК СИ ПРЕДСТАВЯ ВЕЛИКИЯТ РАБИНДРАНАТ ТАГОР ПОСРЕЩАНЕТО НА СЛЪНЦЕТО ОТ САМОТНИЯ ТЪРСИТЕЛ НА БОГА И ЗА КАКВО ЖАЛИ, КОГАТО ГО ПОСРЕЩАТ ДВАМА:

 

ЙОГ

 (Йогата пее "Мантра, побеждаваща смъртта)"

 

Към пламтящата заря древен йога длан простря –

като някой бог...

 В гладки морски широти, изумен без дъх трепти

небосвод дълбок!

 

Ту вселени, ту мъгла. Предначални Начала.

 Съвършен покой.

 През духа му пак летят по предвечния си път

истини безброй.

 

Цветни космоси и дим го пронизват невредим –

неизменно сам.

 Вечността с огромна власт му налива до несвяст

тишина-балсам.

 

О, свещена Пустота - въздух жив на Същността –

дай му ти насън

през пламтящото море той да чуе и съзре

твоя древен гръм!

 

Виж: пред йогата-гигант даже звезден ураган

прави реверанс;

 през самите му гърди рой небули и звезди

носят се във транс!

 

Йогът в дива тишина пие пак виделина –

модро-син огЪн;

 Зад гърба му свята нощ смъква звездния разкош

и потъва в сън...

 

Там и Ганг от Вечността люшка риби и жита,

 пролетно разлян...

 Там, с неземен ореол, йогата, напълно гол,

 е в нирванен блян.

 

Изведнъж, като звезда, светна той внезапно. Да!

 Озари нощта!

 Там, на запад, сънно тя, в хималайските плата,`

 легна и заспа.

 

О, искрящо тържество; о, пияно зарево!

 О Сурѝя-Бог!

 Най-желано е това: да си синя синева

и копнеж дълбок!

 

Вече в морски глъбини и в небесни висини

Йог и Слънце са едно!

 Чуй на Вечния гласа: вече винаги ще са

дух един. Дано!

И сияен, и горещ, йогът свети като пещ.

 Басово запя...

 С древен стих света сега, със повдигната ръка,

 буйно завъртя!

 

И тогава всеки век, дух, животно и човек –

благи или зли, -

под космически там-там полетяха за натам,

 откъдето са дошли...

(Последният куплет към това стихотворение е добавен от българския преводач).

 

***

 

О Господи Боже, Царю на вселената,

 в молитва безкрайна, без глас,

 аз вечно, без дъх, неизменно,

 пред Теб ще стоя във захлас!

 

Сред звездните острови, сам, непотребен,

 във бездни от вечности, аз,

 до смърт разридан от копнежа по Тебе,

 пред Теб ще стоя във захлас.

 

Вселени избухват от жаждата странна –

те слушат Те в нощния час...

 В прибоя им стигнал, и аз, в Океана,

 пред Теб ще стоя във захлас.

 

Щом волята Твоя до края изпълня,

 глупец ли, мъдрец беловлас,

 тогава, о Боже, самотен, безмълвен,

 пред Теб ще стоя във захлас.

 

ДВАМА

Чуден залез е в огън и плам –

двама влюбени гледат натам...

 И - о Господи! - В тази жарава

букви огнени в миг се явяват

и изписват им дивни слова!

 Лично БОГ ли им пише това?...

 Странен порив в духа им се ражда

и взривява небивала жажда –

и неистово щастие в миг

ги споява с космически вик!

 О, безкрайно е туй мигновение –

най-безкрайното крайно стремление!

 Няма помен от страх и вина –

те са днес ОКЕАН светлина!

 Този миг е вина опростена –

ВЕЧНОСТТА е във него сгъстена.

 Този миг е самият Всемир,

 той ги пълни със пламък и мир.

 И ВСЕЛЕНИ от него пламтят,

 ЦЯЛ във него танцува светът,

 и стотиците хиляди мълнии

само с него, със него са пълни!

 О, Всевишни! Во веки веков

нека с гръм да отеквам на Вечния Зов!

 Но дори по рождение сляп или глух,

 искам с КОСТИ да чувам Всемирния Дух

и да блъска тайфуна Му мойто сърце,

 както вихър премята нищожно перце;

 да пламтя до несвяст и от скръб, и от щастие –

ДВУЕДИНСТВОТО тука на власт е!

 Ето пак на върха снежнобял,

 всеки залез и изгрев видял,

 дето сянка със лъч си щастливо играй

и се сменят и сливат омайно без край,

 две души със бездънен копнеж и тъга,

 са се взрели безмълвно в небето сега.

 Те не могат, горките, да схванат защо

сътворил ги е Бог от ТАКОВА тесто

че попаднат ли в кръг на любов огневà

им избухват сълзите през миг и през два.

 Те отглеждат в душите си тайна звезда,

 дето пойно мечтите им вият гнезда.

 Ще си пръснат сърцата - неподвижни стоят?...

 О, за ТЯХ във небето Вълшебните Букви пламтят!

 Те великото сливане тяхно до болка желаят,

 и за Вечния Миг на Всевишния ясно вещаят!

 Но защо тия двама не искат, не могат

да признаят небесните букви на Бога?

***

 

САМО КОЙТО НЕ Е ИМАЛ ЩАСТИЕТО ДА БЪДЕ СЪС СÈДМИЦИ САМ В ПЛАНИНАТА ИЛИ НЯКОЛКО ДЕНОНОЩИЯ С ЧОВЕК С ДУША, НЕ Е ВИЖДАЛ ТИЯ ПИСМЕНА ОТ БОГА В НЕБЕТО.

 

 

26.01.2019 г. 22,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Любовта и Господ не търпят никаква философия.” (14.09.1920.Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ1995:133)

 

"Така че те вече не са двама, а ЕДНА плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва!" (Матей 19:6)

 

 

26.01.2019 г. 21,50 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Онзи, в когото дойде ДУХЪТ, той е винаги весел, доволен, внимателен и осторожен. Когато дойде Духът, тогава на душата ù израстват крила.” (14.09.1920.Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ 1995:132)

СЛЕДОВАТЕЛНО, ПСИХОЛОЗИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗГРАНИЧАТ ВНИМАНИЕ ОТ ОСТОРОЖНОСТ. Осторожност е древнобългарска дума - не само руска и на другите славянски езици. Щом Учителят употребява и двете думи, значи ИМА разлика. Ето за размисъл етимологията й от речника на Фасмер:

 

Происходит от прил. осторожный, из о- + сторож, далее из праслав. *storžь, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. сторожь, ст.-слав. стражь (др.-греч. φύλαξ; Супр.), русск., укр. сто́рож, болг. страж, словенск. strȃžǝc (род. п. -žса), польск. stróż. Праслав. *storžь связано чередованием гласных со стерегу́. Допуская начальное ts-, сравнивают с лит. sárgas м. "сторож, охранник", латышск. sar^gs -- то же. Отсюда сторо́жа "стража", укр. сторо́жа, белор. сторо́жа, др.-русск. сторожа, ст.-слав. стража (φυλακή, κουστωδία; Остром., Супр.), болг. стража, сербохорв. стра̑жа, словенск. strȃža, чешск., словацк. stráž, польск. stróża, в.-луж. stróža, н.-луж. stroža "стража, охрана". Сюда же сторожу́, сторожи́ть, укр. сторожи́ти, сербохорв. стра́жити, стра̑жи̑м, словенск. strážiti, strȃžim, чешск. strážit, словацк. strážiť, польск. stróżyć, в.-луж. stróžić, н.-луж. strožyś. Формы страж, стра́жа заимств. из церк.-слав (Т.Е. СТАРОБЪЛГАРСКИ!).

 

26.01.2019 г. 21,31 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Какво нещо е Господ? - Господ е това, каквото нещо сме НИЕ.” (14.09.1920.Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ 1995:132)

 

ЕДНО ТВЪРДЕНИЕ КЪМ ТЕМАТА „ПРОБЛЕМНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ”. Проблемни не толкова поради неверните стенограми, дешифровки и редакции на места, но преди всичко заради АБСУРДНОСТТА И СЛОЖНОСТТА на някои ребуси в Словото. Горната мисъл можем да разберем от един пример: Бог има рефлектор и на гърба. Когато сме лоши, Той мигновено обръща гърба Си към нас и връща лошотията ни в пълен размер. Когато имаме ИСТИНСКА любов, Той е с лице към нас и фронталният Му рефлектор ни връща не само нашата любов, но активира и Неговата. И любовта на съществата, за които копнеем.

 

 

26.01.2019 г. 20,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Лошият човек не може да произведе в сърцата и душите на хората мир, спокойствие и радост.” (14.09.1920.Когато дойде Духът!АВИ.ВСЕ1995:132)

 

 

26.01.2019 г. 20,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „В правия път ли съм аз?” – Щом любиш Бога, щом любиш ближния си, щом любиш себе си, ти си в правия път.” (14.09.1920.Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ1995:132)

 

 

26.01.2019 г. 19,53 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Докато човек е жив, ние не му казваме нито една сладка дума; а като умре, оплакваме го, и какви ли не церемонии не се изпълняват...” (14.09.1920. Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ1995:132)

 ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО НА ТАЗИ ТЕМА И ЗА МАЯКОВСКИ:

Отде, откога тая мода се гаври:

 за живите - ями; за мъртвите - лаври?!

 За мъртвите пият, та чак се напиват,

 и живи пророци до днеска избиват.

 И произнасят се за историята нежни речи за тях…

в крематориумите.

 Кое Маяковски - великия, зрелия –

накара го смъртно да се простреля?

 Какъв глас и външност!

 Каква безнадеждност!

 Да бяха му дали ТРОШИНЧИЦА нежност...

 Живите вечно от скръб ги съсипват.

 С нежности само мъртвеца обсипват.

 

ЕВТУШЕНКО ЗАВЪРШВА ДРУГО СВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ТАКА:

И в двата случая сме рани!

 Но, осъзнал се твърде рано,

 аз твоя дух безкрайно мил

с неяснота не бих окалял

и с яснота не бих убил.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ Е КАЗАЛ:

„Който е винаги ясен, според мене той е просто глупак.”

ДА СИ ПРЕДСТАВИМ САМО ЗА МИГ, ЧЕ ДУШАТА НА ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ Е РОДЕНА ОТ БОГА. Да си представим, че всеки момент той ще се прероди и ще бъде наше дете. Няма ли да го обичаме повече от всичко и всички на света и да направим всичко възможно и невъзможно, за да не страда до смърт, както се е случило в последното му идване на Земята? Каква е гаранцията, че Учителят Беинса Дуно само си е измислил твърдението, че в 19 и 20 век ще се преродят на земята всички велики хора от всички времена – и много невелики, по-велики от великите? Кой ще посмее да каже, че и Володя Маяковски не е сега между нас и не се готви отново да посегне на себе си, както сториха немалко приятели – какво можем да направим за него ДНЕС? Нима мислите, че тия души от миналото, които идват сега в нови тела на земята, са напълно неразпознаваеми? Какъвто и да е бил в минус Маяковски, колкото и да го мразят мнозина заради „мегаломанията” му, за цинизма му, „атеизма” му, за съветския паспорт и иконизирането на партията и Ленин, НЕКА ПОГЛЕДНЕМ СЕГА НА ЕДНА НЕПОЗНАТА ЗА ШИРОКАТА ПУБЛИКА СТРАНА ОТ НЕЖНАТА МУ И НЕИЗМЕРИМО МЪДРА ДУША. Абсолютно потресаващо откритие даже и за нас, които сме си взели добре изпитите пред катедра Руска филология. Засега в оригинал на руски – кой каквото разбере; по-нататък може да направим един сборник от ИСТИНСКИТЕ му безсмъртни бисери и на български език:

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ

Без веры и нравственность ищем напрасно.

***

Светить всегда, светить везде,

 До дней последних донца,

 Светить — и никаких гвоздей!

 Вот лозунг мой и солнца!

***

Нет на свете прекраснее одёжы, чем бронза мускулов и свежесть кожи.

***

ИЗ ЕДНО НЕГОВО ПИСМО ЗА СЪЩНОСТТА НА ЛЮБОВТА:

Если бы я поэтом не был, я б стал бы звездочетом.

 Себя до последнего стука в груди, как на свиданье,

 простаивая, прислушиваюсь: любовь загудит —

человеческая, простая. Ураган, огонь, вода

подступают в ропоте. Кто сумеет совладать?

 Можете? Попробуйте…

 

***

Я люблю! Потревоженные птицы

Взметнутся в перламутровое небо.

 Как же глупо молчать об этом,

 Ощущая себя Тебя частицей!

 Я люблю! Об улицы города

Тысячекратно отразится,

 Срезонирует завистливое эхо.

 Так вот оно какое, сверхчувство,

 Охватившее сверхчеловека!

 Вызывайте скорую, пожарных, милицию!

 Хватайте, лечите, тушите… Слышите?

 Я Люблю!!!

 

***

— Не спорьте с Лилей. Лиля всегда права.

— Даже если она скажет, что шкаф стоит на потолке?

— Конечно.

— Но ведь шкаф стоит на полу!

— Это с вашей точки зрения.

 А что бы сказал ваш сосед снизу?

 

***

Любит? Не любит? Я руки ломаю

и пальцы разбрасываю разломавши,

 так рвут загадав и пускают по маю

венчики встречных ромашек.

 Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье

Пусть серебро годов вызванивает уймою,

 надеюсь, верую - вовеки не придет

ко мне позорное благоразумие!

 

***

Один за другим уходят великие –

за мастодонтом мастодонт...

 

***

Увидев безобразие, не проходите мимо!

***

Надо жизнь сначала переделать, переделав - можно воспевать.

***

Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем.

***

Те ли женщины, любящие мое мясо - или эта девушка, смотрящая на меня, как на брата?

 

***

Друг лучше - или брат? - Брат, когда он и друг, - лучше.

***

ПОСЛУШАЙТЕ!

 Послушайте!

 Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

 Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

 Значит — кто-то называет эти плевочкиЖемчужиной?

 И, надрываясь

В метелях полуденной пыли,

 Врывается к Богу,

 Боится, что опоздал,

 Плачет,

 Целует ему жилистую руку,

 Просит —

Чтоб обязательно была звезда! –

Клянется —

Не перенесет эту беззвездную муку!

А после

Ходит тревожный,

 Но спокойный наружно.

 Говорит кому-то:

 «Ведь теперь тебе ничего?

 Не страшно?

 Да?!»
Послушайте!

 Ведь, если звезды

Зажигают —

Значит — это кому-нибудь нужно?

 Значит — это необходимо,

 Чтобы каждый вечер

Над крышами

Загоралась хоть одна звезда?!

***

Я знаю силу слов.

***

Поэзия — та же добыча радия.

 В грамм добыча, в год труды.

 Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды.

***

Грядущие люди!

 Кто вы? Вот — я, весь

боль и ушиб.

 Вам завещаю я сад фруктовый

моей великой души.

***

И когда мое количество лет выпляшет до конца –миллионом кровинок устелется след к Дому моего Отца! ***

 

И Бог заплачет над моею книжкой! Не слова — судороги, слипшиеся комом; И побежит Он по небу с моими стихами под мышкой И будет, задыхаясь, читать их своим знакомы.

 

26.01.2019 г. 22,46 ч.

 

50 ХИЛЯДИ ГОДИНИ ПОДАРЕНИ… С толкова ще се съкрати еволюцията на онзи, който разбере и приложи ПРАВИЛНО двете разковничета в този пореден подарък от Учителя:

ИЛЮСТРАЦИЯТА – Emily Balivet ("Алхимична сватба")

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Вие сте деца все на ангели, вие сте малки ангелчета и постепенно ще растете, докато стигнете степента на съвършените ангели. Човешката душа принадлежи към ТАЙНОБРАЧНИТЕ растения - и ако някой от вас стане явнобрачен, той изгубва своя смисъл. Наяве трябва да бъде само ПЛОДЪТ, а в тайно – растенето, цъфтенето, завръзването, зреенето.” (14.09.1920.Когато дойде Духът.АВИ.ВСЕ1995:133)

 

28.01.2019 г. 15,07 ч.

 

ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА ГРЕШКА В ОТПЕЧАТАНИТЕ БЕСЕДИ:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „В света умират ежегодно около 45 000 000 души, като се смята, че на земята живеят около 1 и 1/2 милиарда, а цялото човечество е 60 милиарда.” (1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот.АВИ.ВСЕ1995:137)

ПРОСТО, СТЕНОГРАФЪТ, РЕДАКТОРЪТ ИЛИ ПЕЧАТАРЯТ е сложил още една нула - и днес годишно умират средно 4,5 милиона хора. 1,5 милиарда е било човечеството през 1900 година, а колко са били през 1920 г. трябва да се провери, засега се доверяваме на Учителя. А само от Него знаем, че общо душите, принадлежащи към Земята, са 60 милиарда.

 

 

28.01.2019 г. 14,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Любов, знание и мъдрост вървят ЗАЕДНО. Когато знанието е без любов, ВЪЗГОРДЯВА, а когато знанието е с любов, тогава иде СМИРЕНИЕТО. Сам никой не може - ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ С НЯКОГО, било с жена или с приятел. Жената и мъжът минават за помощници – другари.” (1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот. АВИ.ВСЕ1995:137) : : С други думи казано: никога не може да съберете двама мъже или две жени на едно място; обаче един мъж и една жена всякога може да съберете на едно място." (29 май 1921, „Да ги изпита”)

 

 

28.01.2019 г. 13,33 ч.

 

ТОТАЛНО ОБЯСНЕНИЕ

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Щом се обичат хората, никой не може да им направи зло. Любовта пази и добрите, и лошите хора. А грехът, злото съсипва и добрия, и лошия човек.”(1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот.АВИ.ВСЕ1995:137)

 

ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО, от този закон НЯМА НИТО ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Настъпи ли ни нещастието и злото – значи НЯКЪДЕ НЕ СМЕ СЕ ОБЕДИНИЛИ, НЯКЪДЕ СМЕ СЕ РАЗЕДИНИЛИ. Злото е един от най-прекрасните ипостаси на Бога, наречен Дявол. Той е абсолютен майстор да унищожава всичко, което не е Безкористие, Разпознаване, Висок Идеал, Чистота и Любов.

 

 

28.01.2019 г. 12,57 ч.

 

КАТО ОСТАВИТЕ ВСИЧКО НАСТРАНА.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Като учите, ще отидете при БОГА, а като не учите, ще седите тук, на земята. При Бога няма да отиде нищо нечисто! Грешните хора не учат. Те само лъжат, крадат и ги наричат „думбази” (чорбаджии). Грешният човек е който МАЛКО работи, МАЛКО учи и иска да живее охолно. Ние трябва да се откажем от дявола! Аз искам от вас, КАТО ОСТАВИТЕ ВСИЧКО НАСТРАНА, да имаме любов към БОГА. /…/ И онези хора, които не обичат Бога, те не учат. Щом някой не те обича, той ще те спъва - било приятел или жена, мъж, и т.н.”(1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот.АВИ.ВСЕ1995:137

ИЗ „ЖЕЛЕЗНИЧАР – ЖЕЛЕЗНИЙ ЧАР”

 (Монолог на Локомотива)

 …Страшно ценни ми са товарите:

 нося пратки от звездни летища.

 Пипнѐте ме - ще се опарите –

на слънца и комети мириша!

Ала карам и остри докачвания –

самовлюбени самотии;

 возя и два сорта вторачвания:

 “само тоя” и “само тия”…

Влача гордости непогалвани,

 канари от ламтежи измамени –

за наситняне, за овалване,

 като пясък и морски камъни.

Карам мании за величие

и занитени верски устои –

за рзбиване, за обтичане

от вълнения и прибои.

 

Возя също и стръв за въздействие –

НЕДОУЧЕНИ ДА НИ УЧАТ:

 за оцвъкване, сквернодействия

от крайбрежните птици и кучета...

Фанатизми пренасям на блокчета

и отшелници - мърша до мърша;

 и очи на светци - като копчета

пред душите, които се гърчат.

И очи на яйца – на водачите, -

остъклени от гадост и злоба:

 да пикаете, ако рàчите

на сурата им и на гроба.

От морето пък влача по върлото

водорасли, промишлени пени;

 ешелони със буци от гърлото,

 непосрещнати, нестопени.

 Ту поклащам рибари на въдици,

 ту сърцата, от тях уловени…

Те се мятат без дъх, ала въдят си

оправдания, преклонения.

Закачени у мене на куки са,

 като скелети – няма да крия, -

и стотици морални кукувици

и религиозни скумрии.

Във контейнери карам касапите –

разфасовани, опаковани;

 и гърлата, езиците, капите

на колегите им черковани…

Причастявани, кръстени, ръсени

 (на джелатина аргументи),

 влача хиляди вежди навъсени

на пророци от екскременти.

Карам стъпки от сутрешно тичане

на души, без любов оскотели;

 но и тиня от лесно събличане

пред акули и мекотели.

 

 

28.01.2019 г. 10,05 ч.

 

ЗЛОСЛОВЕЦЪТ Е КРАДЕЦ НА ЕНЕРГИЯ, НА СМИСЪЛ, ЩАСТИЕ, ЖИВОТ. Лично познаваме не един и двама такива и понякога сме техни жертви. Уви, крадци от този род не липсват и сред тъй наречените духовни среди, но този, който им се поддава, е много по-жалък от измисляча и клюкаря. Поради такива крадци, ако някой им повярва, не могат да се развият неща, дадени му от Бога, затова той постепенно потъмнява, лицето му с годините се деформира.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Мисълта, която ви оставя Духът: „Този крадец ви мисли зло!.“ Във всичките си действия - да го не пускате! Пуснете ли го, ще бъде лошо за децата ви и приятелите ви. Когато ви се предостави /да направите/ едно добро дело, направете го, не мислете за последствията. ТАКОВА ДЕЛО ГОСПОД ПРЕДВАРИТЕЛНО ГО Е БЛАГОСЛОВИЛ, то ще даде резултат. Господ ви казва да обичате някого - тогава идва „крадецът” и ви наговаря лоши неща за него. Ако допуснете тази лоша мисъл, вие пускате КРАДЕЦА. В същото време крадецът е опитал и при другия и говори лошо и за вас. Ако допуснете този отрицателен принцип да работи във вас, вашето лице скоро ще потъмнее, ще се деформира.” (1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот.АВИ.ВСЕ 1995:134-136)

 

 

28.01.2019 г. 14,02 ч.

 

КАТО НИ УДРЯ КАМШИКА, значи вече ни е разпрегнал и иска да тичаме към гората. Ако се помайваме, вече не ни удря – оставя да ни впрегнат отново и пак да ни удрят, но ДРУГИ.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Да любите е лесно, но да учите е много мъчна работа, а това е ПОТРЕБНО. Като казвам на някого да учи, аз му изваждам юлара, УДРЯМ МУ КАМШИКА и го пращам в гората да учи. А в работата на нивата няма учение. Какво ще учите на нивата - там има хомот, остен и изплезване на езика! Сега за в бъдеще гледайте да бъдете добри ученици - и тогава самото Бяло Братство ще ви помага. За хатър тази работа не става - всеки САМ трябва да прави усилия..”(1920.09.17и. Аз дойдох, за да имат живот. АВИ.ВСЕ1995:137)

НАЙ-СЛОЖНО Е С ТИЯ, които си мислят, че вече знаят и даже са почнали да учат другите. Те не искат да бъдат ученици, понеже си мислят, че Учителят и Учителите са ни напуснали. А Ученичеството на последния чин е ВЕЧЕН ПРОЦЕС и означава, че някой има вече Втория Лъч на Смирението. Сам Бог редовно сяда на последния чин и се вживява като УЧЕНИК, без да Го познае никой, понеже знае, че създадените от Него казват и правят НОВИ работи. ТОЙ ГИ ЗНАЕ, МОЖЕ ГИ, но перфектно се прави на ученик, защото има ЛЮБОВ, защото е и БРАТ, СЕСТРА, МАЙКА И БАЩА –умее да слиза от подиума.

ОТНОСНО КОЛАЖА: Скулптурният комплекс е от Zenos Frudakis и се намира в 16th and Vine Streets, Philadelphia, Pennsylvania. Не е сигурно дали женската фигура от същия автор, това трябва да се провери. Но и тя изразява стремежа на човешката душа да се откъсне от сковаващте блокове на Матрицата и затова ценителите на стойностното изкуство биха могли да потвърдят, че е на нивото на шедьоврите на Gustav Vageland, Emil Alzamora, Fredrik Raddum, George Lundeen Departure, Jochem Schmidt, Kate MacDowell, Lori Kiplinger, Robin Wight, Ferdinand Cacnio и др.

 

 

29.01.2019 г. 22,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Който днес отива да иска от Господа работа, Той ще го приеме; а който иска само да го прости, Бог няма да му се обади даже. Господ е сит от лъжи, от измами и от светли корони и дрехи!” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ1995:141)

- ЗА КОРОНОВАНИТЕ ДУХОВНИ АВТОРИТЕТИ ПО СЦЕНИТЕ И ЗА СПРИНТА НА БЕЛИТЕ ДРЕХИ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ КРЪГ НА ПАНЕВРИТМИЯТА… ЗА КОЛАНИТЕ С КИЧОВИ ИМИТАЦИИ НА ЗЛАТО - символ на лъжата, ИМИТАЦИЯТА на благородство. За прекалената ширина на тия циркаджийски колани – отново израз на грозота, ниска култура и безвкусие. Също както тънките, оскубаните, изписаните вежди.

„Сегашните цивилизовани дами си скубят веждите, правят ги тънки. Защо ги правят тънки? – Аз зная защо… Правят ги тънки, после ги боядисват…”(15.09.1935, „Когато беше по-млад”)

„Някой път грубо хващате своите вежди. Може би едно време се е изисквало такова грубо хващане, но сега – строго деликатно! Знаете ли, че всеки косъм на веждите не е толкова глупав? Веждите са на границата между духовния и божествения свят и всеки един косъм е свързан с известни сили. Ти като бутнеш само един косъм, някой път ще нарушиш целия порядък на духовния свят и ще те питат: „Защо откъсна този косъм, тази антена?“ Някои си скубят космите. - Ако има някой плевел, позволявам ви, но ако има едно житно зърно, защо ще го скубете? Вашето физическо тяло е тясно свързано с духовното. И ако не пазите физическата дреха на духовното тяло, вий се осакатявате. Докато дрехата ви – физическото тяло, е здраво, то ще бъде добре и духовното тяло. ”( 24 януари 1940, „Две задачи”)

А ДАЛИ ЕПИЛАЦИЯТА НА КОСМИТЕ ПО ТЯЛОТО също е само едно жестоко унищожение на живи същества тук и в космоса и прекъсване на връзката с духовните ни тела за векове – ИЛИ И ТОВА Е ЕДИН ВИД ПЛИТКА ЛЪЖА?

 

 

29.01.2019 г. 21,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Когато нямаш вяра в някого, ти не го обичаш. Тия две качества са неразделни. Гдето има вяра и любов, там има всичко, там няма омраза, там няма смърт. Когато обичаме някого - да имаме абсолютна вяра в него! Гдето има вяра и любов, ВСИЧКО може да се направи и да се благослови!” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ 1995:140)

ИЛЮСТРАЦИЯТА: Леон Зернитски – „Сътрудничество”

И ДНЕС ИМА ХОРА, КОИТО НЕ ВЯРВАТ В НАС, НЕ НИ ОБИЧАТ. Това е тяхно право – те предпочитат един свят, в който има НЕСПОСОБНИ да обичат различните и да правят тандеми с тях – в който има смърт. Добре, нека не вярват в заблужденията ни, нека не обичат несъвършенството ни, НО ЗАЩО НЕ ОБИЧАТ БОГА, БОЖЕСТВЕНОТО В НАС? Може ли някой, в когото живее БОГ, да не разпознае и да не обича някого, в когото живее БОГ? Следователно, в единия от двамата НЕ ЖИВЕЕ БОГ. И така, няма защо да ни е мъчно, че не ни вярва и не ни обича някой, който не е създаден от Бога или в когото Бог още не се е събудил. Но ако НИЕ сме този, в когото не живее БОГ, по тази логика би трябвало Бог да живее в ДРУГИЯ. Хубаво, примиряваме се – може и да нямаме щастието и късмета да сме родени от БОГА. Същества – всякакви. Но имаме надеждата, че можем да получим душа от Него - това ни разкрива и митологията, и фолклорът, и религията, и мистицизмът. Бог дава монада и на природни духове, на растения, на животни, даже и на камъни. Бог дава душа даже и на дяволи! Обаче, ако именно ние сме тия без душа и без Бог в себе си, ДАЛИ Е БОЖЕСТВЕН ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НИ ОБВИНЯВА? Божествен ли е онзи, който е способен да не обича различните и враговете? Дали е интелигентен и културен в един по-висок смисъл? Божествен ли е, християнин ли е онзи, който отхвърля думите на Бога в Евангелието, че РОДЕНИЯТ ОТ БОГА НЕ ДИРИ СВОЕТО СИ, НЕ ДИРИ СВОЯТА ПРАВДА И „НА ВСИЧКО ХВАЩА ВЯРА?

 

 

 

„БОЖИЯТА ЛЮБОВ НОСИ ИЗОБИЛНИЯ И ПЪЛЕН ЖИВОТ” – Кой е разбрал тази велика формула, която повтаряме само на думи по 6 пъти на ден? Кой знае, че главният синоним на ХРИСТОС е ЖИВОТЪТ? Ще повярват ли на Учителя астролозите и астрономите, че Слънцто е влязло във Водолея и в епохата на Водолея през 1926 г.?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Думите Христови са: „Ако вие не вярвате в Мене, т.е. в ЖИВОТА, и в БОГА не вярвате.” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ1995:140)

РЯДЪК, НО ИЗВЪНРЕДНО ВАЖЕН ПАРАЛЕЛ. Христос се възприема като Саможертва, Скръб, Страдание, Братолюбие, Милосърдие и пр. - Всичко това е вярно, обаче имаме и формула: „ТОВА Е ЖИВОТ ВЕЧЕН: да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил”. В едни нови български текстове Христос е наречен „Господар на хипервселената”, а хипервселена в същите текстове е преведена на български като „живовселена”.

ЕТО ОЩЕ НЯКОИ МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА ЖИВОТА:

„Какво представлява Любовта? – ЦЕЛОКУПНИЯТ живот. ПРОЯВЕНИЯТ живот - т.е. животът на индивида, е СЕМКА на Любовта. Посей тази семка в земята, за да разбереш живота! Тя ще израсте, ще цъфне и плод ще даде. От плода на семката ще познаеш живота в неговите разклонения. Човекът се е отделил от общия организъм и мисли, че може да разреши въпросите на живота самостоятелно. - Не, той трябва да разбере своето предназначение като част от целия организъм, ТАМ да намери своето място. Какво ще стане с организма, ако всяка клетка иска да живее самостоятелно? – Ще се разпадне. Ето защо и човек, като клетка от Великия организъм, трябва да знае мястото и службата си в него и да не се отделя. Щом всички хора остаряват и не са доволни, това показва, че не са намерили живота. Животът се предава с живот. Ние, които живеем на Земята, сме оградени с божествения, с вечния живот. Ако не спазваме законите и правилата на този живот, той ще ни изхвърли вън от себе си. Сега вие седите и казвате: „Животът е наш...“. – Не е ваш животът! Когато Божията Любов дойде в света, хората ще се почувстват свободни, радостни и весели. За тази Любов се казва, че тя ражда живота. Защо иде мъчнотията? – Защото човекът се е индивидуализирал, т.е. излязъл е от общото течение на живота. Сега не остава нищо друго, освен да влезе в ОБЩИТЕ условия на живота. – Какво придобива човек при общите условия? - То е все едно пъпката да остане завинаги в самото дърво, да не се прояви. Ако пъпката остане завинаги пъпка, не се прояви, не цъфне и не върже, наистина животът ѝ няма смисъл. Следователно, има смисъл да се индивидуализираш, но ако можеш да цъфнеш, вържеш и да дадеш плод. Опасно е, когато човек си остане пъпка и се отдели от условията на вечния живот. Можеш ли, така отделен, да цъфнеш и да дадеш плод? Следователно, ще служиш на Бога - Върховния Закон - съзнателно и с любов. Който не разбира този Закон, мисли, че като се отдели от дома си – от майка, баща, жена, деца, - служи на Бога. Той иска да бъде господар на себе си, никой да не му заповядва… - Няма защо да бягаш от условията. По какво се познават проявите на живота? – По разширяването. Който носи живота в себе си, той постоянно се разширява. Ето защо, за да се прояви животът, нужни му са ШИРОКИ области на проява. ПОД „БОГ” РАЗБИРАМ ЖИВОТА. Не говоря за онзи Бог, в когото хората вярват. Следователно, ако имаш един добър приятел, пазù го като зеницата на окото си! Който няма поне един приятел в живота си, той е най-нещастният човек в света. Кой е истинският живот? – Той е онзи живот, който СЪБУЖДА хората, и ако са натоварени, отнема товара им. Истинският живот отнема товара на хората.

След три години слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 25 хиляди години. Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христа. Предсказано е, че когато слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде шестата раса на земята – синовете на царството Божие. /…/. Земята ще се превърне в райска градина! Пред вас се открива живот на 25 хиляди години!”(29 април 1923, „Живот вечен”)

 

29.01.2019 г. 17,58 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Предпочитам да ям сух хляб и да бъда много по-доволен от всеки друг. Христос казва: „Тази вяра, която Аз нося, е „хлябът наш насъщен.“ Там няма масло, сирене, ориз, захар и др. Истинската вяра не търпи всички тия работи. ТОВА е Новото Учение!” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ1995:139)

 

 

29.01.2019 г. 17,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „За човека е потребна една малка къща и тя може да се направи за 4–5 дни, ако се забият 4 кола и се оплете и покрие. Предпочитам къща малка, но светлината ѝ да е отвътре, а тъмнината - отвън.” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ1995:139)

 

НЯКОИ са живели много години на 5 квадрата, Небето иска за тях максимум 10, но в ТАКАВА къща, която описва тук Учителят. Както виждаме, тя може да се направи за 4-5 дни без пари, но в същото време купуваме неподходящи къщи за десетки хиляди евро и правим ремонти за стотици и хиляди... за да живеем в тях отново нагъсто с други хора... Или с десетки години плащаме наеми по 400-500 лева на месец; и по още толкова - за режийните на месец през зимата… Как тогава Небето ще ни счита за нормални и ще вярва, че на света съществува ум, разум, приятелство и братство? А светлината вътре в малката къща е тъй голяма, че може да осветява цялата вселена! Това става, ако някой има щастието да е сам на такова място, да приема гости понякога закратко, сам да ходи на гости замалко по други такива малки къщи, пръснати надалече една от друга сред природата. Такива къщи могат и да летят из цялата вселена.

 

 

29.01.2019 г. 00,03 ч.

 

Според УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ, Музиката и Математиката са двата входа към божествения свят, а Поезията е над тях, дава и нещо повече. „Третиятъ типъ сѫ хора съ крушообразни лица, съ хубави чела, съ тънки коси, съ кафѣви очи, нежни, деликатни, поетични. Живѣятъ въ единъ особѣнъ свѣтъ и за тѣхъ казватъ: „Тия хора не сѫ за земята.“ - Не сѫ за земята, разбира се! (18.02.1923, „Не дойдохъ да разруша, но да изпълня”) Светът на МАРИЕТА КУЕВА /Илюстрацията - Arthur Prince Spear (1859-1979)/ – с една приятна „тропова темпуратура” и някои чудесни поетически открития. А има стихоплетци без абсолютно нито един троп и бълващи тонове шаблони, тривиалности и пълни глупости, дори и да пишат високо идейни неравни редове, наредени един под друг. Защо хабят хартията и не излагат досадните си „открития” в проза?... ОБАЧЕ НЕКА СЕГА СЕ НАСЛАДИМ НА ОСТРОВЧЕТАТА КРАСОТА И ПОЕЗИЯ У МАРИЕТА, на нейните поетически находки. Защо да не ги представим като поезия в проза, а не в стихотворни редове? Позволява ли ни тя и да съчиним варианти по нейни изрази и идеи и да ги сглобим по свой начин? Може да се получи нещо много интересно. Ето, вижте сами – всичко това е по нейни стихове:

Вървя през есенна гора, във клоните й слънце шава. Едно изящно бяло ни съпътства – във ромонежа на водите, под сребърните ледове… О, виж: листенцата проблясват, изпръхнали от тишина!… Планинският поток тече, той камъните леко гали; но стигнем ли до водопад – водата себе си не жали! А под дърветата сияят в злàто милиони паднали слънца. Ала защо сърцето ми остава ледно, а разумът е хищен великан?...- Защо дори когато пак тревата нежно зеленùи и цвят във клоните звъни, във мен отново сняг и хладина във небесата прави зрима на разума сияйността? Не е ли нужно, все пак, мили Боже, да мислиме, преди да вземем - и всеки да даде СЪРЦЕ? А не тъй, както от звездата, и днеска много лесно става кръст пречупен - нали пак на червеното, за да премине във кафяво, са нужни само две-три капки смърт, което някои използват здраво?... - О, не, без мене – аз съм БЯЛА! - Нали била съм богомилка точно тука, а после ме очаква друг живот – далече в руски ширини?… Защо по мишите игрища подритват мишите сърца - и мише щъкане насища прищъпнатите ви челца? Защо да бълва тъмнината все чужди мисли и лица, които правят хладната и гълтат хиляди слънца? Защо по ледниците лунни замръзва всякоя сълза, и по стометрови ледуни (ледени висулки) се вие не  една лоза? Защо умът – предател вечен – с миражи тули Вечността, и щом пристигне принц далечен, го ритва вечно в пропастта? Ти ще си вечно прав и първи, но риташ зверски озверен и СВОЙТО си сърце във кърви по философския терен!… Съблякох се сияйно гола - от огледалото пред мен, отново гледа ме икона, със взор безкрайно изумен. Край нея виеше се тиха мъгла от много векове, в която багри се явиха, но и различни грехове. Аз бяла съм, безкрайно бяла - душата ми е фин атлаз! Но туй е ВОДНО огледало – на дъното съм цветна аз... Аз знам, при тебе ще остана - като трева върху скала, по-силна и от урагана, и от космична буря зла. : : Спирàл несподелено време пронизва ме със остър връх… : : Но истината ще посрещнем голи - така ще минем в друго измерение : : /А на Земята/ аз оставам стрък от самота. : : Кога греша: когато изпълнявам – или когато слушам СВОЯТА душа? : : Истинската самота нехае кой кого обича : : Някъде във Космоса самичко чака мойто огнено „сега”: : И къщата, така стаена зад тези тайнствени стени, допуска МЕН И САМО МЕНЕ във сините си глъбини!...

След тази свободна компилация от стихосбирките на Мариета Куева - още малко размисли за поезията и непоезията:

Има безброй пишещи по света, които подреждат тривиални логически мисли и вдъхновения в неравни редове един под друг – с рими или без рими, с ритъм или не; или с много дразнещи несъвършени рими и груби нарушения на ритъма. Или познават само един ритъм; не им идва да прават ескперименти и за писане в ямб, хорей, амфибрахий, анапест и пр. Множат и преиздават стихосбирщини, даже имат странни спонсори и фенове, мислят се и ги мислят за поети... Но у някои няма нито един епитет, нито един троп, нито един абсурд – ДУШАТА НА ПОЕЗИЯТА. Почти 100% в бездарното си стихоплетство те римуват еднакви части на речта – изключително рядко и съвсем случайно римуват, например, съществително с прилагателно или глагол. Не ги е еня, че отдавна е абсолютно забранено да се използват „кат” и „веч”, да римуват „очи” с „лъчи” и „мълчи”, „сърце” с „ръце” и „лице”, „пролет” с „полет”, „живот” с „кивот”, „любов” с „покров” – и т.н.. Нямат нито усет, нито понятие за метафора, синекдоха, олицетворение, метонимия, символ, алегория, хипербола, литота и пр.; не ползват нито една фигура - антитеза, контраст, оксиморон, плеоназъм, инверсия, риторичен въпрос, паралел, асонанс, алитерация, етимологична фигура, анафора, епифора, алюзия, анжанбман, антиметабола, антономазия, апосиопеза – и т.н.

 

В истинската поезия има и висока „глаголна температура”, въпреки че знаем и шедьоври само от съществителни или някоя друга част на речта. Обаче най-важна е „троповата температура”, най-важни са красивите и верни абсурди. Разбира се, съществува и модерно стихоплетство само с шизофренични словосъчетания и псевдоабсурдизми, което обаче не е никаква поезия - всяка машина може да съчини безброй такива безсмислени каламбури.

 

 

 

30.01.2019 г. 17,53 ч.

 

ТРЯБВА ДА СМЕ ГОТОВИ НА ВСИЧКО ЗА НЕГО, даже и „наградата” да не дойде в този живот. По принцип, Неговите хора нямат понятие за „награда” и не очакват такава никога. Тяхната награда е да са лишени от всичко и да страдат за Него със всичка сила, дори и ако това ще продължи до края на Вечността.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „.Христос идва днес именно за това, за да провери кой си е взел одъра си и отива в дома си - кой е млад и кой с готовност, без оглеждане, без съмнение и философстване изпълнява волята Божия. Турете в себе си тая мисъл: когато изпълниш волята Божия - млад си, силен си, богат си и във всичко всякога и всякъде ще ти върви. И обратно: когато не изпълниш волята Божия, ще си всякога стар, слаб и беден и ще срещаш във всичко сенки. И затова, каже ли ти Господ - веднага, сиреч без страх, без колебание, без съмнение, без философстване и без отсрочка свършù преди всичко НЕГОВАТА работа, и ПОСЛЕ своята. ПОСЛЕ пристъпù към изпълнение на своята работа и знай, че тогава ще ти върви във всичко, което предприемеш и вършиш; а предпочетеш ли или предприемеш ли да свършиш първо своята работа - по каквито и да било причини, по нямане на време и др.- или отсрочиш поради съмнения и пр., то ще заприличаш на /…/ Получиш ли божествената мисъл да изпълниш волята Божия – сиреч, да говориш или да направиш нещо за Господа, преди всичко изпълнù НЕЯ - без забавяне, без оглеждане, без философстване и без колебание и съмнение! И тогава ще ти върви във всичко, каквото предприемеш, и само тогава ще бъдеш млад, мъдър и богат.” (1920.10.10и. Без съмнение и без отсрочка.АВИ.ВСЕ1995:147)

 

 

30.01.2019 г. 16,57 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Предпочитам хора, които вършат волята Божия и правят грешки, отколкото ония, които не правят грешки и не вършат волята Божия. Аз предпочитам оня, който прави хиляди погрешки при изпълнение на волята Божия, пред оногоз, който не прави грешки, но и не изпълнява волята Божия. Предпочитам грешник, изпълняващ волята Божия, пред „праведник”, който се съмнява и се колебае да изпълни волята Божия. Затова говорù, действай без забавяне, без съмнение, без философия всякога, когато ти каже Господ!” (1920.10.10и. Без съмнение и без отсрочка.АВИ.ВСЕ1995:146-147)

 

 

30.01.2019 г. 14,32 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Там, гдето грешникът е лежал, никак не лягай, по стъпките на грешника не ходù! И сега, знаете ли защо са тези разрушения на градове и села? - ЗАТОВА идат тия страдания на хората! С дрехите на грешника не се обличайте! По-добре ходете гол и бос, отколкото да се облечете с дрехите на грешния.”(1920.10. 10и.Без съмнение и без отсрочка.АВИ.ВСЕ1995:146) : : Илюстрацията: Édouard Louis Dubufe (1818–1893): "Лилит – първата жена на Адам".

В булевардната астрология, поради невежество, е взело връх негативното тълкуване на Лилит – „Черната луна”. Това произлиза от порочната интерпретация на безмъртната Лилит – първата жена на Адам – като дяволица, вампир, демон, зъл дух. В Талмуда обаче има текст, въз основа на който големият френски писател-класик Анатол Франс реабилитира образа й и я представя като безгрешна богиня, която е безсмъртна. За подобни негови волности той е бил отлъчен от църквата, както е станало и с Лев Толстой и с други достойни синове и дъщери на Бога.

Ето връзки в интернет към този разказ:

http://psychanalyse-paris.com/La-fille-de-Lilith.htmlhttp://lib.ru/INOOLD/FRANS/novells.txt

Аудио на български:

http://toyonus.com/…/AP4.21-Anatole%20France%20…

НЕКА ВСЕ ПАК ЕКСПЕРТИТЕ пояснят дали тук не се смесват два персонажа - две различни Лилит. Дали Анатол Франс говори само за жената на Адам, а другата Лилит наистина да е негативен образ.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Гол ходи, на улиците спи, но дрехите и предметите на грешника не обличай и не употребявай; и на леглото, на което е лежал, не лягай! Затова мнозина, които спят по хотелите, заболяват. Затова, гдето грешникът е лежал, да не лягате. Страданията идат, защото къщите, одърите и всяка стъпка носят следите от човека – от праведния или грешника.

 

30.01.2019 г. 13,53 ч.

 

ОЩЕ ЕДНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ КОГО ЯДАТ МЕСОЯДЦИТЕ. Най-близките заминали имат предимство в чиниите.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Една душа може да я задигне вятърът и да я носи в пространството като една прашинка. Душите, за да се спасят от такива люшкания, предпочитат да се подслонят в тялото на някое животно.” (1920.10.03и.400 000 форми.АВИ.ВСЕ1995:144)

 

 

30.01.2019 г. 12,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Първото нещо е да се възпита умът. УМЪТ е развратил сърцето!” (1920.10.03и.400 000 форми.АВИ.ВСЕ1995:144)

СВЕТЪТ Е ПЪЛЕН С ВЪДИЧАРИ, РИБИ, АКАДЕМИЦИ, ПРОФЕСОРИ, ЛЕКТОРИ, ФЕНОВЕ, ЗРИТЕЛИ, СПЯЩИ ДУШИ, СЛУШАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ. Епохата на Водолея също има своите акули, вампири, демони и чаровни тщеславия. ТРИ ВАЖНИ ВЪПРОСА. 1.Какво става със сърцето на теоретиците, книжниците, умнùците? 2.Какво става с къщата (тялото) на тия, които отричат желанията? 3.Ученик ли е онзи, който само цитира?

"Човек всякога става млад, когато СЪРЦЕТО господства. Всякога ставаш стар, когато УМЪТ господства. Всеки може да стане млад, ако направи сърцето си господар. Всеки може да стане стар, ако направи ума си господар.”(26.XI.1933 „Красивата страна на живота”)

„Не е лошо нещо човек да се води по желанията си. Някой казва: „Да не желая…“ - Ако той се ръководи от всякакви желания, какъв ще бъде животът му? Но какъв ще бъде този живот без никакъв подтик, без никакви желания? - То е все едно да направиш къща без дървета, без камъни, без тухли…" (26.XI.1933 „Красивата страна на живота”)

„Който не може да напише една оригинална мисъл, която се е създала в неговия ум, не може да бъде ученик. Тук не се приемат хора, които работят с чужди капитали. - Ще впрегнете ума си на работа и ще мислите! Кой какво казал, не е важно. Всеки трябва да мисли. ТОВА се изисква от онези, които влизат в Божествената школа.” (27 април 1922 „Правила за живота”)

 

 

30.01.2019 г. 09,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз вярвам, че вие ме разбирате, но във вас има други духове, които не ме разбират. На тях ще кажете: „Вие си вървете вече!“ Сега са последните часове на стария свят, който вече си заминава. Господ иска чисти сърца с вяра и любов, и сега кажете на духовете във вас: „Господ да ви прости - идете си!“ - както се пъдят въшките от главата, защото знаем, че главата не е за въшки, а за възвишени мисли и чувства.” (1920.09.26и.С любов и вяра.АВИ.ВСЕ 1995:141)

МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ: Когато говорим на алкохолика, същото е и когато говорим на друг обсебен. Това е наливане от пусто в празно - ти не говориш с човека, а с духа, който се е загнездил в него. Обсебеният от лични чувства е невменяем, той е латерна и мисли само за себе си, троснат е, апострофира автоматично или съди без спиране. Ние обаче трябва да съжаляваме жертвата, донора, и да се борим много умело за душата му, която е окупирана. Той страда жестоко, но вампирът в него има сметка от това, защото го пие, а външно това избива като истерии, обвинения, съдене, противоречене, съветване, назидаване, агресия. Когато такъв ни говори високо, нагло и грубо, това не е самият той. Само когато изпаднат в пълна изолация, депресия и страдание до крайна степен, такива нещастни същества стават достъпни за човешко общуване и тогава виждаме колко е нежна и ранима душата им – ТРЯБВА ДА ГИ ПРИЛАСКАЕМ! Обаче ако в такъв момент обсебителят се събуди, започва пак грубата конфронтация или бягството. Като не разбираме това, ние често напускаме обсебените си близки и така ги оставяме на произвола на духовете. Понякога си го заслужават, за да бъдат бити на общо основание, но винаги трябва да имат вратичка към нас, ПОНЕЖЕ НЯМАТ ДРУГО УБЕЖИЩЕ. Въпросът е да не позволим на духа в тях да ни засмуче и тероризира. Най-важното – да не се поддаваме на основната му „техника” ДА НИ ВПРЕГНЕ В СПОР - В „ДЖАВКАНЕ И ОТДЖАВКВАНЕ” - или на терора „неспирно говорене”. На такива понякога се удря шамар, в психиатриите им биеха шокове, съдбата ги усмирява с непрестанни малшансове, нещастия, болки и болести, но има и много по-щадящи методи. Необходимо е да се извърши правилен екзорцизъм. Обаче - със знанието на Бога и духа-рководител, понеже често възпитаването на такива е да бъдат обсебени от зъл дух или дух-мазохист с десетилетия, за да се рендоса горделивостта, самомнението и егоизма им, самосъжалението им, съдничеството, надменността и високомерието, самоупованието им, мисълта им за себе си. Мисълта за себе си е най-пряката сонда към ада, мисълта за света – също.

 

 

30.01.2019 г. 20,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Църквата – това е общение на хората, които живеят по любов и по мъдрост; които не се лъжат, а живеят братски. ТОВА е разбирал Христос, когато е говорил за Царството Божие."

(1920.10.10и.Когато посрещате.АВИ.ВСЕ1995:150)

В ДВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ – ТРИ ФУНДАМЕНТАЛНИ СВЕДЕНИЯ: 1.Няма друга църква, освен ОБЩЕНИЕТО НА ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ ПО ЛЮБОВ И МЪДРОСТ.

2.КОИТО НЕ ЖИВЕЯТ БРАТСКИ, СА ЛЪЖЦИ.

3.ТОВА Е ЦЯЛОТО УЧЕНИЕ НА ХРИСТОС ЗА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ.

ТОВА ОБЯСНЯВА ВСИЧКО.

 

31.01.2019 г. 19,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Няма човек на света, който да не се подаде на влиянието на божествената любов и светлина! Например, някой лекува един болен в нечиста стая. Дохожда един разумен лекар и казва: „Изнесете болния на светлина!“ – и след това болният оздравява.” (1920.10.10и.Когато посрещате.АВИ.ВСЕ1995:153)

НЯКОГА ОТДАВНА, МНОООГО ОТДАВНА, в незапомнени медицински времена, е имало близки със сърце и лекари с ум...

 

Тук е казано и за божествената любов... Ако всеки ден поне по едно дете и едно младо момиче, всеки път различни, милват поне 10 минути и най-тежко болния, няма начин той да не стане. Или млади мъже и момчета - болната жена. Разликата ИМА значение; непознатите ИМАТ значение.

 

 

31.01.2019 г. 21,49 ч.

 

ТЕЗА, АНТИТЕЗА И СИНТЕЗА ЗА ПРОСЯЦИТЕ :

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ти се молиш сутрин; след половин час Господ реши да те посети в лицето на един просяк и той похлопа на вратата ти за помощ. А ти, освен че не му помагаш, ами и го изпъждаш, като му казваш: „Хайде, иди си сега, че аз си имам работа!“ (1920.10.10и.Когато посрещате.АВИ.ВСЕ1995:153)

„Трябва да разбираш психологията - може да те предизвикат. Освен че му даваш това, което иска, но ще изгубиш и мира си. Да кажем, един просяк. Аз зная - тук имаше двама такива „набожни”. Отиват при един наш приятел. Жена му не иска да ги приеме, те започват да я кълнат – „Туй да ти стане, онуй да ти стане!”… Дадѐ им два, три пъти повече. За да се освободи от тях, три пъти дава повече. Питам: какво се постига? - И тия хора минават за набожни!...” ( 20 март, 1938, „В името на Бога”)

 

„Понеже имам слабост, като нося повече пари в джоба си всичко да раздам, затова обикновено нося по 2–3, най-много до 5 лева. Тъй щото, и да искам да дам повече, нямам в себе си... Понеже икономисвам енергията си, затова нося по 2–3 лева в джоба си. Из пътя срещам много просяци - и всички ме познават. Защо ме познават и как не зная, предполагам да са „ясновидци”... Не зная отде се явяват толкова просяци… Толкова ли съм богат, че всички излизат насреща ми? Аз не се спирам да изследвам причината защо има толкова много просяци в света, но казвам: тия просяци в миналото си са били все пророци. Като не са знаели добре да пророчестват, те са изпратени днес като просяци. Аз не давам днес на просяците много, защото е казано на пророк много да не се дава… Като излизам от къщи, гледам как да разпределям парите си: в единия джоб турям 10 лева, а в другия – няколко монети по 2 лева, защото не е позволено да се дават повече от 1–2 лева на просяци... Тъй щото, на един „пророк” давам по 1 лев, а на други – по 2 лева... Като видя някой „пророк”, бръкна в джоба си - мисля, че съм напипал някоя голяма монета, а се оказва, че била 1 или 2 лева… – „Нямаш ли повече от 2 лева?“ – „В бъдеще… Когато повече пророкувате, повече ще ви дам…”(25.IV.1937, „Да идем във Витлеем”)

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/