03.06.2016 г. 07,31 ч.

 

ЖИВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1914.03.16н жиз СИЖ1 ЦПП'1915:022 "За да бѫде човѣкъ живъ, трѣбва да бѫде въ общение съ своята срѣда, да се впусне въ нея да помага и да му помагатъ."

 

 

 

03.06.2016 г. 09,41 ч.

 

ТРИ ВИДА СЪЩЕСТВА 1914.03.16н жиз СИЖ1 ЦПП'1915: 023 "Тази свѣтлина, която у човѣка произвежда радость и веселие, у други произвежда омраза и злоба. Свѣтлината, която у едни докарва разположение, прави други свирѣпи".

КАЗАНО Е В БЕСЕДИТЕ, че половината от хората на Изгрева са от черната ложа, понеже ни занимават с "единствено правите истини" - техните собствени. При тях важи поговорката "Език кости няма, но кости троши". Но защо безразличните са по-лоши и безнадеждни и от злите, може да се разбере от тук:

http://www.neobyatnotogovori.com/?idpub=1205&book=34

http://www.neobyatnotogovori.com/?idpub=1216&book=34

 

 

04.06.2016 г. 08,25 ч.

 

БОЖЕСТВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ЧУВСТВА 1914.03.16н жиз СИЖ1 ЦПП'1915:022 "И какво става? - Въ нашия мозъкъ се обазуватъ велики мисли, въ нашето сърце - нови желания. Житното зърно носи дрехата, която облича нашитѣ чувства, то се излива въ перото на писатели и поети, излива се въ лѫка на цигуларя. Ето, това дава житното зърно!"

УЧЕНИЯТА, КОИТО СЕ БОРЯТ С БОГА, отричат новите чувства и желания и желанията въобще; други отхвърлят културата, изкуството, музиката и пр. и ги наричат "светски".

 

 

04.06.2016 г. 14,32 ч.

 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИСТИНАТА 1914.03.16н жиз СИЖ1 ЦПП'1915:022-023 "Когато Истината се яви въ свѣта, тя нѣма да се облѣче въ празнична прѣмѣна, а въ най-скромна дреха, и затова и Христосъ се яви между еврейския народъ въ тази проста форма."

ЗНАМЕНИТАТА КАРИКАТУРА ОТ БЕШКОВ за Христос и владиката: "Видяха се - и се не познаха".

 

 

06.06.2016 г. 09,25 ч.

 

ГЛАВНИЯТ ГРЯХ 1914.03.16н жиз СИЖ1 ЦПП'1915:24-25 "Въ нашия умъ има нѣкои прѣвратни понятия, които произлизатъ отъ нашия индивидуаленъ животъ. Например, ако влѣзете въ една кѫща, въ която има само единъ прозорецъ, а има посѣтители 20-30 души, вие ще имъ кажете: „Вие нѣмате право - само АЗЪ искамъ да гледамъ!“. И когато вие гледате слънцето, всички други ще бѫдатъ лишени отъ неговата свѣтлина, а вие трѣбва да позовете и тѣхъ да го видятъ, да имъ покажете пѫтя да излѣзатъ изъ тази кѫща и да видятъ свѣтлината."

В ОЧИТЕ НА БОГА И НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА ние не сме нищо друго, освен този културист, който иска всичко да е само за него!

 

 

14.06.2016 г. 11,50 ч.

 "Възкресението няма да бъде нищо друго, освен пипане. Но като пипаш, каквото пипнеш, трябва да оживее!" (21.VII.1940, "Път на зазоряване")

ТРИ ДНИ СЛЕД СТЪПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КРАК НЯКЪДЕ или рухват империи, или царе, папи и кардинали получават дух и душа. Ето какво се случи в Рим преди няколко дни във връзка с М.Магдалина, а веднага след това избраха жена за кметица на Рим - за пръв път в тяхната история:

"Литургическая память святой Марии Магдалины, обязательная для всей Церкви и отмечающаяся 22 июля, возведена в Общем римском календаре в ранг праздника. Эта поправка внесена по волеизъявлению Папы Франциска посредством декрета Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств. Декрет, датирован 3 июня и подписан префектом названной Конгрегации кардиналом Робертом Сара. Декрет обнародован одновременно с пояснением секретаря Конгрегации монсеньора Артура Роча. Он отмечает, что данное решение вписывается в актуальный церковный контекст и имеет целью «подчеркнуть значение этой женщины, которая проявила великую любовь ко Христу и была так возлюблена Христом». Святая Мария Магдалина почитается как равноапостольная, и посвященный ей праздник 22 июля теперь равнозначен в Общем римском календаре празднованию других апостолов, поскольку святая Мария Магдалина была «первой, кто увидела пустой гроб, и первой, кто услышала истину о Воскресении». В комментарии к декрету противопоставляются Ева, женщина из райского сада, и Мария Магдалина, женщина из сада воскресения: первая принесла смерть туда, где была жизнь; вторая возвестила Жизнь из гроба, места смерти. «Noli me tangere»: увещание Христа Марии Магдалине обращено ко всей Церкви, которая призвана не искать мирской надежности и славы, но веры во Христа Живущего и Воскресшего. В комментарии к декрету противопоставляются Ева, женщина из райского сада, и Мария Магдалина, женщина из сада воскресения: первая принесла смерть туда, где была жизнь; вторая возвестила Жизнь из гроба, места смерти. Втората възвестява Живота от гроба, от мястото на смъртта!"

"Има хора, които не умират. И ако вие всички повярвате, няма да умирате. Ангел Божий ще слезе, ще отвали камъка и ще ви извади, но се изисква вяра в живата Любов, иска се вяра, непреодолима вяра в Любовта, която да погълне всичката наша омраза! Разбирате ли какво значи „омраза“? – Ние ще се борим с нея! Аз говоря за Любовта, способна да стопи всичките прегради, които днес съществуват в нас. ТОВА е Любов! Ако твоята любов не може да разруши всичките прегради, ако ти не си в състояние за Бога да повдигнеш, с един замах да отрежеш седемте глави на този демон, няма да се проникнеш от Божествената Любов." (23 април 1922, "Христа разпят")

ЕТО И ЕДНО ОФИЦИАЛНО СВЕДЕНИЕ СВЕДЕНИЕ ЗА ТОЗИ ВАЖЕН СЛУЧАЙ НА АНГЛИЙСКИ:

The celebration of Saint Mary Magdalene, today, July 22 day Memorial will be elevated in the General Roman calendar to the party. For express wish of the Pope, the Congregation for divine worship and the discipline of the sacraments issued its Decree. The service of Paul Ondarza: "Apostolorum Apostle" called Saint Thomas Aquinas: Mary Magdalene was the eyewitness of the risen Christ, the first to give witness to the Apostles. The celebration of this Saint, so far Memorial, will be elevated to the rank of General in the Roman calendar party. Talking to news the decree dated June 3, 2016, solemnity of the sacred heart of Jesus, signed by Cardinal Robert Sarah, prefect of the Congregation for divine worship and the discipline of the sacraments, announced today. In the commentary, signed by the Secretary, mons. Artur Roche, explaining that the decision he enrolled in the current ecclesial context, that question to reflect more deeply on the subject, the dignity of women, the new evangelization and the greatness of the mystery of God's mercy. Decision taken in the context of the Jubilee of mercy "was Saint John Paul II – remember – to devote a great deal of attention not only to the importance of women in the Mission of Christ and the Church, but also the special role of Mary Magdalene as the first witness who saw the risen Christ and before a Messenger who announced the resurrection of the Lord to the Apostles". An importance reiterated the Church's commitment to the new evangelization "that wants to accept, without any distinction, men and women of any race, tribe, language and nation, to announce to them the good news of the Gospel of Jesus Christ, accompany them on their earthly pilgrimage, and offer them the wonders of God's salvation." The Pope's decision fits into the context of the Jubilee of mercy "to signify the importance of this woman who showed a great love for Christ and was much loved by Christ." Mary Magdalene, first witness of divine mercy ecclesial tradition in the West in the same person identifies Mary Magdalene, the woman who poured perfume into the House of Simon the Pharisee, and the sister of Lazarus and Martha. Mary Magdalene formed part of the Group of disciples of Jesus and followed him to the foot of the cross and, in the garden where the tomb was the first witness of divine mercy, "the first to see the empty tomb and the first one to hear the truth of his resurrection". In the commentary, the contrast between Eve, woman of the paradise garden and Mary Magdalene, wife of the garden of resurrection. The first widespread death where there was life; the second announced life from a grave, place of death. "Noli me tangere", the invitation from Christ to Mary Magdalene is for the whole Church: not to seek worldly titles and human safety, but faith in Christ living and risen! "It's just-concluded the commentary – that the celebration of this woman has the same degree of party given to the celebration of the Apostles in the General Roman calendar and which stand out the Special Mission of this woman who is an example and model for all women in the Church". Celebration day – you specify in the Decree – remains unchanged, the 22 of July.

 

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=7&book=1l http://www.sunhome.ru/magic/11427

 

 

 

27.06.2016 г. 11,39 ч.

 

С грамаден риск и обясними човешки опасения, в момента слагам тук нещо, което трябваше да иде само до трима най-избрани, със строга заръка да не се разпространява по никой начин. Но последната и най-абсурдна "заповед" е да се публикува свободно тук. Кои са "избрани", знае само Бог.

27.VI.2016 Осúо(Сините камъни, Карандила) РНС 07:52:48 ч. В момента това писмо /трябваше да се/ изпрати само на няколко строго определени хора, чието ниво е проверено и с които се прави експеримент могат ли да направят своя избор в еволюцията и живота. Надеждите са малки, но виртуално има шанс един или двама да реагират така, както не е бил способен да реагира никой досега от 200 милиона години на-сам. Ако са повече от трима в експеримента, това би била изключителна радост и надежда за целия космос, но и трима да са, пак е нещо. За Небето е важно не количеството, но качеството. Но и количеството е от значение, понеже касае веригите от сродни души зад всеки от нас, които чакат своето спасение от някоя от брънките над тях. Ако някой над нас реагира правилно, всички алпинисти под него ще останат на въжето и няма да се откачат.  Конкретно: на свещено място в България тази сутрин бе обявен потенциалният шанс да бъде открита за пръв път в тази зона на Космоса Ерата на Размяната на Съществата. БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ – И НЕЗАБАВНО. В един или двама от нас има пълната готовност да направим този опит  за три денонощия - в дома или на мястото, където се намира друг от веригата - И ДА ПОЕМЕ ВСИЧКИТЕ МУ ПРОБЛЕМИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ В ТОЗИ СРОК, СТИГА ДА СА СЪГЛАСНИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ХОРА НА ДРУГИЯ ОКОЛО НЕГО. Ако се получи това взаимно съгласие с радост и щастие, решаваме проблем, нерешен от никого досега нито индивидуално, нито микрогрупово, нито в която и да е по-голяма общност в света. Ако опитът за три денонощия се окаже успешен, може да последва редовна практика на РНС до една седмица в месеца. В други зони на Битието Размяната на Съществата и поемането на функциите на другия за договорен срок е НАЙ-ГОЛЯМОТО ЩАСТИЕ И НАЧИН НА ЖИВОТ – ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ, ПОДМЛАДЯВАНЕ, СМИСЪЛ НА ЖИВОТА И БЕЗСМЪРТИЕ. Повече от една седмица в определена лунна фаза е опасно, тъй като в такъв случай неизбежно става това, което става със всички смъртни, били те самотници или обвързани: образува се сонда към ада и домашен дракон. Палване на цигара, глътка алкохол, капка наркотик, хапка месо или риба, повей от негативна мисъл, реплика или оценка и пр. пробива моментално сонда към ада и оттам изскачат на кълбета духове, настървени да плячкосват и пакостят. Те имат свободата да изядат всичко, което не е божествено. На практика, един от поканените би могъл да дойде на почивка за три денонощия на райско място при някого, докато този, който е бил с него досега, има пълна готовност и желание да гледа в това време деца или родители, да се грижи за паза-руване, домакинство и градини, да прави ремонти и дори да поеме служебните функции на някого, ако той е на работа и ако началници и колеги са съгласни и сме в на ниво да бъдем обучени за това за кратко време. В Свободната Вселена има не само Замяна и Размяна на Съществата по домовете, но и професионална замяна, което развива хората интегрално. В много случаи предаването на професионални качества и умения става успешно не за години и месеци, но дори за дни и минути. Тази замяна и размяна, както става във водния клъстър и в много други божествени агрегации, включва не само професионални умения на ниско и средно ниво, но препредава и възбужда дори виртуозност с музикален или друг инструмент и във всяко друго отношение. За нас засега това е познато само във фанастиката, но в Свободното Битие това е начин на живот, понеже то е холопринцип, както е във всяка точка на холограмата и във всяка пробудена клетка в мозъка. Повече от седмица живот сам все на едно място или с едни и същи хора не само пълни жилището и областта до 12 километра наоколо с духове от ада, но създава и локален дракон, който може да се заснема от трансеценденталната фотография и видео. Той ни изпива живота и е причина за всички болести, отчаяния, обсебвания, деформации, състарявания и последствия с летален изход. Замяната и Размяната на Съществата е висш принцип на психо- и физиохимията, който топи като восък при пожар всички образувания на ада и затова активистите и жертвите му се ужасяват от всяка промяна на статуса, както е при всеки садо-мазохизъм. Ако човек е извоювал в еволюцията си да живее сам или със сродна душа на неговото духовно и природно ниво, принципът на РНС се приема и от двамата с възторг и радост и започват моментално гостуванията не само на други места по земята, но и пътувания в небето. Обаче космични пътувания и гостувания са невъзможни, ако не се практикува това едновременно и на земята.  Ако наш близък не е съгласен поне за три денонощия в месеца или до седмица или десет дни да ни замени някой друг във всички грижи и функции или поне в някои жизненоважни, то този близък е жертва на ада и ние губим живота си да обслужваме живи мъртъвци. Те са неевоспособни и изпълняват безотказно желанията на домашния дракон да му доставят човешка енергия, смучейки само от нас. Домашният или локалният дракон на аскета или самотника е още по-опасен, но за това може да се говори друг път. Той всмуква салма и прана не от 120 до 1200 метра наоколо, а от всички хора и същества на стотици километри в радиус. Защо Бог е допуснал всичко това, то е друг въпрос. Той е длъжен да пресява продукцията, понеже е помолил ипостаса си Дявола да смесва своята продукция с Неговата с някаква тайнствена и много възвишена цел.  Тази нощ бе обявено ясно, че идивидуалното или групово четене и бистрене на Слово Божие, както отдавна и молитвите и други духовни практики извън няколко определени минути в денонощието е ДУХОВНА МАСТУРБАЦИЯ, която доставя енергия на дракони, много по огромни и страшни от функци-онерските и интимните. Това е напразно "кандърдисване" на хора без душа или на хибриди, които са в обсега на родови, интимни и верски вампири и дракони и не могат да се откъснат от тях цял живот. Те се отличават с това, че неизменно се връщат в жилищата и по местата, където са образувани и действат интимните дракони или драконите на функционерите. Тънкият въпрос, може ли и трябва ли да заменяме приятеля от Ятото и в интимен план, когато сме в неговия дом, а той в нашия, няма ясен отговор и такъв отговор няма да бъде даден ясно никога и от Най-Високо Ниво. Думата "трябва" е главна дума на ада и тя не се спряга в Свободната вселена. Главният критерий къде е Истината за Любовта и Морала не е в сферата на вярата, естествата, вкусовете и теориите. Главният критерий е кой става по-прекрасен, по-здрав, по-свободен, по-добър, по-млад и по-умен, разумен и безумен, в резултат на това, което прави.

Тук обаче се налага да се направи едно съществено до-пълнение, което не е изтъквано ясно в други случаи, когато са били изреждани качествата на безсмъртните. А то е най-важното: при всички тия качества и следствия – да не се губи връзката с Бога. Понеже има имитатори от ада и много ка-чествени хора, ангели и богове, които имат всички тия качества и добродетели, но нямат връзка с Бога. Има дори безсмъртни от този тип. Те са безкрайно полезни, защото привличат като магнит шкартото.

 

 

27.06.2016 г. 22,51ч.

 

Не носете само един плод от Божественото, но цяла една кошница. По целия път, по който минавате, ще извадите на всеки едного. Тогава ще кажат: "Ето, тия хора се водят по Божествения закон, понеже носят Божиите блага". Ходиш с празна кошница, носиш само една ябълка за себе си и проповядваш едно учение. Там е погрешката, че кошницата е празна. Всеки носи само по една ябълка. Старото учение е по една ябълка. Новото учение е една ябълка за тебе и цяла кошница с ябълки. Дето минеш, ще раздаваш, обаче ще остане. То е новото учение. Срещаш и даваш от своите плодове. Той ще даде от неговите на друго място. Тогава като срещнете всички с кошницата, нищо няма да изгубите, ще стане размяна. Пък ако искаш да се освободиш, ще идеш между хората, които не носят никакви кошници.  В любовта всеки, който обича, се благославя. Всеки, който приема любовта, и той се благославя. Всеки, който не предава любовта, губи благословението. Всеки, който не приема любовта, губи от благословението. Да премем Божията любов! Да предаваме Божията любов! Да предадем добре Божията любов и да възприемем добре Божията любов! (9.III.1941, Хубавата усмивка) Ще бъдеш свободен кон, ще ходиш по ливади и поляни, по гори и планини, ще скачаш и ще тичаш където пожелаеш. Ако си кираджийски кон, кожата ти ще се смъкне, но господарят ти ще спечели от тебе. Като знаеш това, освободи се от хомота, от каруцата, която теглиш по широкия царски път. Не е свободен оня, който носи товар на гърба си. Казваш: „Трябва да направя нещо!“ Думата „трябва“ е създадена от дявола. Човек казва на коня: „Трябва да караш каруцата! Трябва да носиш товара! Трябва да ти сложа юзда!“ Много идеи се налагат с думата „трябва“. Тя е изобретение на миналото поколение. Вие се движите по хипнозата на тая дума и казвате: „Така е вярвал дядо ми и аз трябва да вярвам като него“. – Дядо ти е бил кираджийски кон. Той карал каруцата на господаря си. Трябва ли и ти да бъдеш като него? – „Баба ми е вярвала в това и аз ще вярвам като нея.“ – И баба ти е била кираджийски кон. (7 март 1937, Обмяна в Божественото) Обмяната трябва да бъде разумна. Следователно, красивото в живота, това е разнообразието. Докато вие се стремите към божественото разнообразие, ще имате най-красивите чувства. Станете ли еднообразни, във вас ще се яви дисхармония или във вас ще влезе грехът. Красивото в света е първата стъпка в живота. (30.ХII.1923, Единицата и вечността)

 

 

29.06.2016 г. 07,24

 

ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ИЗБРАЛИ

http://espirited.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-…/

Това е линк към една извънредно ценна статия в интернет на тази тема. Поради нея, ако авторът й не би имал нищо против, някои хора снемаме от съвестта си досегашното си безпокойство дали избраните и поканените за един форум ще се откликнат, дали ще дойдат, дали ще пристигнат навреме на срещата и т.н. Нееднократно, званите вътрешно, имащи душевна акустика и абсолютен слух, са се озовавали на даден планински връх или в дадена квартира в точния ден и час, дори и когато външната покана не е стигнала до тях. Форумът, който ще се проведе сега само с няколко души и в който всеки глас е от значение, е колкото форум, толкова и ултиматум от едно друго ниво. Това сега се оповестява публично и всеки без изключение, където и да се намира, би могъл да проведе този форум вътре в себе си или с приятели, по темата ДАЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ СЪС САДОМАЗОХИЗМА И КАК И С КОГО ЩЕ ЖИВЕЕМ ОТ ДНЕС НАТАТЪК. В зависимост от резултатите, светът от идващата неделя нататък, т.е. след 3 юли 2016 г. ще бъде вече съвсем друг. Ако примирието не се постигне, ако не се приеме законът за мандат само едно денонощие в личния и обществения живот, в света започва нещо друго..

Ето част от цитираната статия: "В моя професионален опит това, представено крайно опростено и схематично, изглежда така. При теб идва човек, пита те как да си помогне, как да реши проблема си и ти му показваш Път, който носи решения. Той се съгласява с твоите аргументи, поглежда натам, но вижда, че това е труден, дълъг и самотен път, в който приемаш неизбежността на страданието в човешкия живот, поемаш отговорността за своя живот - да не обвиняваш никого, а да се вглеждаш в себе си, като търсиш онова, чийто ред за промяна, осъзнаване и развитие е дошъл. В най-добрия случай той разбира с ума си това, което му казваш, съгласява се с теб - и си отива. След това минава време, идва при теб отново и ти задава същия въпрос – как да си помогне и кой е Пътят. И говори така, сякаш не е имало предишна среща… За мен това е смисълът на посланието „Защото мнозина са звани, а малцина избрани„. Всеки чува зова, но докато някои, които са докоснати от архетипа на Разрушителя и незбежността на страдането, предпочитат да се пазарят дали може да им се размине промяната и съпътстващата я жертва, други не се пазарят. Плащат цената. Пускат онова, в което са се вкопчили. Избират тесния път. И минават през иглените уши."

ЕТО ПАК НЕЩО И ОТ ИЗТОЧНИКА, КОГОТО ПОСТОЯННО ЦИТИРАМЕ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ ТУК:

"Трябва ЕДИН от тия пътища да хванеш. Кой е най-подходящ? На кой път трябва да разчиташ най-много? - Всякога в живота човек прави своя избор. Всеки ден вие имате известен избор. Но не само между две неща да правите избор - между много неща може да се прави избор." (4 май 1938 ,"Музикална любов")

"И тъй, всеки трябва да създаде в себе си висок идеал, към който да се стреми. Имате ли този идеал, няма да се запитвате защо невидимият свят постъпва с вас по един или по друг начин. Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят настрана и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен да направи избора си /…/. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, поучават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпи ли към избора, те го оставят свободен сам да решава." (24 март 1926, "Мозъчни наслоявания")

"В какво седи истинският морал? - Истинският морал в света седи в следующето: да желаеш да имаш само това, което БОГ е определил за тебе." (24 февруари 1924, "Що е това?")

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/