16.05.2016 г. 08,00 ч.

 

ЙЕРОНИМУС БОШ ги изобразява много точно; дяволчетата, огньовете и змиите от устите на грешниците са навсякъде по стените на Рилския манастир. Палнѝ цигара, кажи нещо лошо, бъди отчаян, глътнѝ алкохол, пушнѝ трева, хапнѝ месо, яж вечер късно, заспи след 12, посегни с пръсти или машинка да си играеш долу, слушай адска музика и гледай гнусотии, легни с нечист човек - и ето ти я армията на пъкъла да ти пие силата и да те прави болен, стар и грозен! КОГО ТРЯБВА ДА ПОДЧИНЯВАМЕ 1914.10.19н стр СИЖ1 ЦПП'1915:226-227 "Всеки от нас трябва да направи малко ревизия в сърцето и ума си, да види какви слабости има в тях. Ако обичате да послъгвате, всички духове на лъжата са наоколо вас, те са на гости у вас, вие ги привличате. Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас. И ако бихте били ясновидци, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядат и пият. Ако мразите, всичките духове на омразата ядат и пият на ваши разноски. Ето защо умират хората! Като дойдат и поседят ден-два у вас, вие почнете, разбира се, да се оплаквате: „Тук ме боли главата, болят ме ръцете, краката, стомахът, сърцето, дробовете...“. Как не ще ви болят! Тия зли духове черпят сокове от вас и почнат да замрежват очите ви, почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват - и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. И като отидете при Господа със съдрани дрехи, Той ще ви попита: „Е, синко, изпояде ли всичко, което ти дадох?“ – „Татко, прости, ядохме, пихме, блудствахме; няма да правим това нещо занапред.“ И понеже Бог е благ, казва: „Стига да научите урока, пак ще ви кредитирам наново“. И затуй Христос казва: „Ще ви кажа от кого да се боите“. Тази боязън, този страх е благоразумието. Първо, трябва да се освободиш от всички слабости на тия духове, които те заобикалят, и като излезеш, ще им кажеш: „Никой няма да се приближава до моето тяло, защото инак ще има камшик!“. Но ако духовете знаят, че имаш слабости, щом заминеш и оставиш тялото си, те ще го задигнат. Затуй съвременните хора са яко свързани от Господа за своето физическо тяло, понеже ако излязат от тялото, ще бъде още по-лошо за тях – ще се спре тяхната еволюция. Христос се обръща към Своите ученици, които искат да Го следват, да разберат тия тайни на Царството Божие. И мисля, че методът за дълъг живот седи тук. Вие искате да станете господари - не ставайте господари на вашите братя! Най-голямото престъпление на съвременните хора е, че искат да властват едни над други. Не бива да заповядвате на хората: на лошите духове можете и трябва да заповядвате. Лош дух искам да го управлявате, да го учите, но на хора не искам да заповядвате. Нечестивите духове ги е страх от светлината. Първото нещо, което трябва да направите, е да се обърнете към Бога. Що е обръщане? Вие сега сте обърнати към Бога с гърба; във вашия свят има тъмнота; направете „кръгом“, и се обърнете с лицето си към Господа! Без обръщане към Него не може. Второто необходимо нещо е покаянието – преглеждане, ликвидиране на сметката. Духовете са господари на тези елементи, които имат в земята - те са техни. Затова казва Писанието, че в този свят сме пришълци, че тази земя , в която живеем, не е наша. Господ ни е пратил да я завладеем насила. И вие искате да я завладеете, да бъдете господари; но чакайте най-напред да завладеете духовете, че тогава външните елементи, защото всеки елемент има своя господар. Вие не можете да бъдете господари на водата, ако не завладеете духовете на водата; не можете да бъдете господари на въздуха, ако не завладеете духовете на въздуха; /същото важи и за огъня и духовете на огъня/. Следователно, Христос ни дава един закон, по който трябва да действаме: първото нещо е да бъдем чисти и да се обърнем към Него."

 

 

16.05.2016 г. 11,46 ч.

 

ПЛАНОВЕ 2 И РЕЗУЛТАТИ 1 1914.10.19н стр СИЖ1 ЦПП'1915:239 "Аз съм видял милиони планове - целият пъкъл все с планове е пълен! Мислите да правите нещо, само кажете: "Господи, ела ми на помощ!" И когато вашата градина израсте и даде плодове, викайте всички ваши приятели и им кажете: "Яжте, пийте и веселете се!" ТОГАВА Господ ще ви благослови. ТОВА е то, християнството!"

 

 

 

17.05.2016 г. 11,38 ч.

 

БОГ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА СИ КАТО ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА И ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. Както е известно във всички светове, всяко същество с дух и душа е ЛИЧНО въплъщение на Бога и като физическо тяло. Несъвършенствата и грешките ни не принизяват с нищо този факт – това е една Негова най-дълбока, изумителна стратегия. Защо е сложена тази илюстрация към следващата мисъл от Учителя, ще узнаете по-долу. ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША 1914.10.19н стр СИЖ1 ЦПП'1915:250-251 "Вие не можете да избегнете вашето съществуване, не можете да се самоунищожите: вашето битие е извън времето и пространството. Човешката душа в това сътояние е просъществувала с милиарди години в недрата на Божественото Съзнание, но тогавашния начин на живот е бил от друго естество - тя не е била индивидуализирана, не е поз-навала отделния живот на индивидуалния дух. Тя е живяла в съзерцанието на божественото блаженство в дремещо със-тояние. Но сега, със своето пробуждане, тя идва на земята да научи вътрешния смисъл и на този живот на индивидуалния живот, да придобие свой собствен безсмъртен живот и да стане гражданка на Небето с определени права и задължения."

ИЛЮСТРАЦИЯТА С ТИХОНОВ КАТО ЩИРЛИЦ не е случайна. Една от най-високите степени на божествена индивидуализация е Човекът като Президент или Резидент. Говорим за космическите, не за светските и адските. Всеки народ, всяка държава на земята има свой герб, свое знаме, свой архетип и своя жива Майка-държава на Небето. Когато нейни резиденти слизат като бèли разузнавачи на Земята и понякога стават и президенти, картината става много интересна... От Словото знаем, че има закони, общи и за двете ложи, понеже произлизат от законите на Всемирната Ложа. Например - предателстгвото се наказва със смърт. Истинският индивид е цар, президент и резидент на една уникална истина, на една свята мисия в Битието, която само той може да проведе и никой друг - от сътворението на света до края на вечността. Той живее за всички и дава живота си за всички. Той трябва да занесе заповедите на Бога, на Царя или на Правителството там, където трябва, за да спре една земна или космическа война. Имаме текст за Сърцето, което подскача самичко по фронта, влачещо чантата с писмата от Бога, от които зависи животът на милиони. Куриерът, бил той ефрейтор или генерал, е в лазарета с откъсната лява ръка и на системи. Когато идва в съзнание, той скъсва системите с другата, ръката му още кърви, той счупва прозореца и скача от деветия етаж с чантата, при което се разкървавява и осакатява допълнително. Ледена нощ, около него падат бомби. Накрая от него остава живо само кървящото му сърце, което влачи остатъци от вени и артерии и свещената чанта с писмата от Бога. Подскача по фронта! Всеки, който поиска да го отклони от мисията му дори за миг, ще получи смъртоносен удар. Другият случай: когато Индивидът е Президент. Такива обикновено ги убиват, защото не са предатели. Да успеят и ЕДИН бял закон да прокарат през живота си, имало е защо да паднат. В момента той е в самолета си, похитен от терористи. Само той знае половината код за дезактивиране на атомната бомба. Тя вече цъка някъде. А може и да са 10, 100. С него е свещената му съпруга, майка на 8 деца. Може и да е първата правителствена секретарка, вярна на Родината до гроб. Тя или жена му знае втората част от кода. Която и да е от двете, тя вече е изнасилена от всички терористи, започнало е и рязането на пръстите един по един. Всеки от двамата пленници има и телепатичен код за ликвидиране на другия, ако той почне да изговаря цифрите. От едната страна - милиони; от другата - един човек. Бил той и Президентът, Съратникът, Любимият, Сродната душа от вечността! Така че - ИМА завършени индивиди! Колкото и степени да съществуват НАД индивидуализацията, тя си остава ПЪРВИЯТ синоним на Бога. Като се има предвид, че от резидент на Словото, Делото и Живота зависи животът и безсмъртието на безброй тела и души в космоса, можем да си представим колко по-важен е той пред някакъв си нещастен политически резидент или президент. Дори да е резидент на само едното или двете споменати неща, пак от него зависят една или две трети от животите във вселената. Малко уточнение: ако е резидент само на ЖИВОТА, без да се занимава със Слово и Дело в момента, макар и да е отличник и в тях, той спасява 100 процента от живите.  Ето защо, за него с пълна сила гласи правилото, че ятак осигурява нелегална квартира на резидент в даден град за СТОТНА част от секундата. Нещо повече - резидент или цар под прикритие благоволява да посети един град, само ако в него има по една нелегална квартира на 10, на 100 на 1000 или на 10 хиляди души население. В големите градове конспирацията изисква да се смèнят квартирите всяка нощ.  Второ (или 102-ро...): мисълта на (п)резидента е заета ВСЕКИ МИГ ДЕНОНОЩНО със спасяване живота на милионите, които зависят от него. Който му отклони мисълта само за секунда, избива хора. НО И ДРУГО: В половиния час от сèдмицата или единия ден годишно, когато той си дава отпуск, законът е обратният: който помага на (п)резидента да релаксира... Ако не се спазят тия закони и сам (п)резидентът не е в състояние да дава уроци на разсеяните, педагогиката се провежда от ЦЕНТЪРА. Той следи всичко и има дълги ръце.  Пак закон - относно всеки помощник-резидент на дадена планета, макар и минал през всички университети и школи на рая и ада и затова абсолютно незаменим. Ако такъв само за миг си помисли нещо лошо за шефа и започне да развива самодейност с ресурса от ятаци и пр. и почне да пренасочва мисленето им към себе си или към своята представа за истина, също бива поставян на място от Центъра. Същото важи и за разсейването на ятаците, които още не виждат картинката и не съобразяват как стоят нещата с йерархията. Но йерархията е друга тема, точно противоположна на темата за индивида. Разбира се, Центърът не се намесва възпитателно, когато всеки спазва границите на своите пълномощия, въпреки че в някои случаи действията на централните елементи са взаимозаменяеми, както е в холографията и мозъка. Това обаче става само при редовно и тясно взаимодействие и по взаимно съгласие - при наличие на приятелство и душевна акустика.

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=304&book=10

18.05.2016 г. 14,06 ч.

 

ЛЮБОВ 1 И СТРАХ 2 1914.10.19н стр СИЖ1 ЦПП'1915:241 "Любов и страх са неща, несъвместими в човешкия дух - в духа на истинския човек. Там, където е любовта, страхът го няма. Там, където е страхът, любовта я няма. Любовта е признак на пълнота, на единство във всички сили, чувства и способности на човешкия дух. Страхът е признак на отсъствие, разединение на тази вътрешна хармония на душевния мир." АКО СМЕ ОЩЕ НЕСМЕЛИ, СМЕЛОСТТА Е ПОНЕ ВЕДНЪЖ ДА СЕ ДОВЕРИМ на изпратените от Бога специално за нас. Те са истински безстрашни и могат да ни опазят и от хищниците, и от самите нас. Уви, ние сме обречени, когато се доверяваме на небожествени неща, а се пазим от истинските. Тогава Бог ни оставя, за да опитаме още веднъж вкусовете и теориите си. Уви, това го повтаряме векове наред.

 

 

23.05.2016 г. 12,18 г.

 

София БОГ В ИПОСТАСА СИ КАТО ДЯВОЛЪТ, ЖЕНАТА И ВРАГЪТ Да се чете преди или след гледането на филма Adjustment Bureau (Агенти на Съдбата) http://zamunda.net/banan?id=318290&hit=1&t=movie
или си го намерете онлайн.

"Днес казвам на жените: Внесете в умовете на мъжете си повече светлина! Само жената може да направи това! Мъжът не може да спаси друг мъж – ЖЕНАТА ще го спаси. ЖЕНАТА развали мъжа, ЖЕНАТА ще го спаси. ЖЕНАТА развали света, ЖЕНАТА ще го оправи. Първо ЖЕНАТА вкуси от забранения плод и заради нея Бог изпъди и Адама от рая. Ето защо, ЖЕНИТЕ ще спасят света. Мъжете не са виновни за развалата на света. Жените са по-умни от мъжете, затова ще си признаят погрешката и ще кажат на мъжете: „Понеже НИЕ станахме причина да ни изпъдят от рая, НИЕ ще ви върнем наново там. НИЕ ви въведохме в света, дадохме ви възможност да придобиете знания и опитности. Минахте през страдания – и сега ще ви върнем пак в рая. Втори път не правете същата грешка“.  Сега пак казвам на жените: ВИЕ сте спасението на света!" (22 април, 1923, "Петимата братя")

7:46:14 ч.

ЯСНОТА ЕРЕС! Импулсатор Ноел

Нощ на праосветления (думата излезе червена и с надебелен шрифт – тя се изписа така сама, а бяха натиснати клавишите за думата "просветления" както в останалия обя-снителен текст.  В дошлото няма нищо, което да не е казано в беседите и Евангелието. Настоящото по-долу е преразказано, но въпреки това в текста е в тъмночервено. Ако бе в оригинал, никой нямаше да го издържи. Разкрива се Тайна, заключена от 200 милиона години – за разкриването й досега отнемаха монадата и я претопяваха в Хаоса. Публикува се в интернет директно със всички рискове, за да не бъдат големи последствията под земята и над земята следващия път. Която Спасителка разбере и приложи думите във финала "на приятелките и приятелите си - членувано и в множествено число - приключва лошата съдба на света.)

1.Бог, в ипостаса Си като Дявола, иска душата ни. Внушава това на Жената – на Старата Ева. 2.Душата (иска и може да е) обширна като вселената. Тя потенциално е. Но не знаем – и засега не можем, - че тя е способна да бъде и малка като точка, с маса равна на нула. Маса значи самочувствие. Самочувствието е грехът на душата, обширна като вселената, когато не иска да се свие. Самомнението е грехът на духа, когато не иска да стане малък и нищожен, да изчезне, да го няма, да анихилира. 3.Духът иска живот, душата иска свобода. Живот за себе си, чрез себе си и самоизява, означава да си екстроверт – да живееш навън. Душа, обширна като вселената, значи да търсиш щастие за себе си и щастие навън. 4.Бог, в ипостаса си като Дявола и в ипостаса Си като Жената, иска духа и душата ни. 5.Духът и душата, макар и засега безсмъртни, също са само етапи – патерици, кофраж, помагала. Един ден и те ще отпаднат и ще минем по-нагоре. 6.Когато Бог, в ипостаса Си като Големия Си Син, иска духа и душата ни. В ипостаса Си като Жената, е изпълнителната власт в това велико дело. ние трябва да престанем да бъдем велики и непревзимаеми в очите на себе си и в очите на другите; да престанем да искаме щастие за себе си и за предпочетените от себе си. 7.Така наречените "черни дупки" са именно Жената – изпълнителната власт на Бога в тия свои най-мощни ипостаса. Дяволът е Първородният – това е най-голямата ерес. Христос е Вторият Му син, той пълни раните с балсам и ги лекува. 7.И най-големите самолюбия и самомнения, които не искат да се предават и искат да си останат творци, авторитети, светила, богове, на които "всичко им е ясно" трябва да минат през Жената – Господ като Черна Дупка, която е Жена. Жените не са виновни, Ева не е грехопадение – тази легенда е измислена от дявола, за да плаши гаргите. Бог я поддържа, докато сме гарги. Жената е Спасителка – Единствената Спасителка. Бог, в ипостаса Си като Жена, е най-древната Мъдрост, най-великото Спасение! Само Тя може да превърне мъжа в НИЩО. Само през нея духът и душата могат да се нулират. 8. Съпротивата на боговете срещу Бога е неистова, древна като света. Те и до днес не искат да се предават и водят космически войни – срещу Бога! Създават патриархални религии, системи и чувства, за да унижат Господа и да Го подчинят – да го направят отрепка. Да си отмъстят, като го разпънат. Искат да нихилират Господа – Втория Син на Бога – да не съществува. Защото отнема авторитета им, господството им.  7. И казал е Господ: "Няма по-голяма любов от тази, щото да отдадете живота си и душата си за приятелите си". Тук е казано всичко. Най-последнатата, най-съвършената, най-тоталната формула. Да отдадеш духа и душата си – те са само патерици. Да ги отдадеш не на друг, а на приятелите си. Не на църковен бог, не на себе си, на славата си, не на правотата си и величието си; не на мъж, жена, дете, родител, кяр, цар или отечество. Не на един приятел. Да отдадеш духа и душата си – живота и свободата си и на враговете си, защото враговете ни са най-големите ни приятели. Бог, в ипостаса Си като Враг, е най-големият ни Приятел. Чрез врага ни – интимен, личен, обществен, мистичен, магичен и пр. Бог иска духа и душата ни, за да престанем да бъдем смъртни в духовния свят. Разумът, душата и духът, когато искат своето самочувствие във вярата и ума си, своята свобода и своето щастие и своя живот, са отрепки, парцали, въздух под налягане. Понеже там все още съществуваш като себе си. Казано е, че като се съгласиш да те всмуче Черна Дупка – Жена – Бог в ипостаса Си като Господ, Жена, ти изчезваш. Ако не се съгласиш, пак ще те всмуче – нямаш друг избор. Колкото и да се съпротивляваш, ще изчезнеш през вратата на Смъртта – Бог в ипостаса Си като Смъртта – позорната врата за некадърниците, които не искат да минат пред ипостаса му като Жена.  8. Оттук следва, че Бог, в ипостаса Си като Дявол и Жена, е най-смиреното, най-чистото и най-невинното Същество. Играе ролята, че се подчинява на отрепката Мъж, която си представя, че представлява нещо. Играе ролята, че е по-слаба, по-неправа и по-нищожна - шкарто на Битието, де-фект на Бога, когато е бил… пиян или заспал... Слугиня за удоволствие и възпроизвеждане… Мъжът изнасилва Господа – ипостаса на Бога като Жена~ 9. Който разбере тази ерес и се смири, ще бъде спасен. В този мъчителен процес за мъжа, който всъщност не е мъж, Ипостасът на Бога като Дявол и Жена тряба да бъде милостив към болното същество "мъж" и да четка от време на време самочувствието му с перце. Да го гледа отдолу нагоре, за да се чувства той нещо, понеже всъщност той се чувства нищо – и затова търси постоянно доказателства и самодоказателства, че е нещо.  Всъщност, в това "четкане" има и доза истина – Мъжът наистина е ипостасът на Бога като създател и творец, но само когато е преминал от другата страна. Само когато е минал през утробата на Жена. Мине ли през Тъмния Коридор, той излиза в Новото небе и на Новата земя, където господар е Господ - женско царство. Там мъжете са щастливи творци с определена степен на свобода – свободата да бъдат доброволни роби на Бога и Господа като Майка, като Богиня, като Жена.

Импулсатор:  - Но за тази цел Жената трябва да има ПРА-ВИЛНАТА любов. Да не се подчинява на мъжа, а да го спаси с огромна любов и разбиране именно чрез самочувстивието си като ПЪРВРОДНА – ПЪРВОРОДНАТА внучка на Бога, най-мощната - дъщерята на ПЪРВОРОДНИЯ. Мъжът е ВТОРОРОДНИЯТ внук на Бога, син на Втория Му син. Жената, като Майка, трябва да може да бъде и лоша, не само добра. Мъжът трябва да разбере и да търпи тази нейна Правда, понеже тя го вкарва в ПЪТЯ. В епохата на Водолея, тя учи сестрите си и мъжа на ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ – отдаване на живота си и душата си на приятелките и приятелите си. Забележете множественото число! В епохата на Шестата раса тя ги учи да станат НИЩО: приятели и приятелки на Бога като Майка, Любима, Жена в МНОЖЕСТВЕНО число.  Това го каза Бог в ипостасът Си като Новата Ева, Новата Евридика. Тя не е една. От днес тя е в МНОЖЕСТВЕНО число. 23.V.2016 г. 23.5.2016 г. 09:13 ч.

НАЛАГА СЕ ДА СЕ СЛОЖИ ТУК И:

27.IV.2016 г. гр.Вярна

ТАЙНСТВЕНИЯТ СВЯТ НА ЗОЀНИТЕ ЖЛО.Йориòл

 

5:56:28  - Лоното на Слънцето пази прадуха и прадушата на невинния ангел Йориòл в най-съкровените си глъбини. Изтъкан от обич и любов, той слиза в различните светове, за да търси отклик. Съвършената му чуткост, осияна от Словото още в най-древни вселенски времена, неуморно се сблъсква с нечистотата на незрящи сърца, искащи от него неща, които не може да даде. Той се опитва да се раздаде, но получава само трохи от разбиране и отклик. Не че не среща достойни души, родени от Бога, но Сияйната Сапфирена Таблица на Вкуса и Избора и при тях е още съвсем замъглена и затова не могат за оценят бисерите на небето, когато са слезли в мрачините на земята. Невинността и съвършенството на Йориол се родиха в изворите на Слорàния – нейната монадна родина в пределите на съзвездието Пегас. Ромоненето на душите там е по-нежно от копринена музика, викът за обич и любов – по-трепетен от мерцанието на самотна звезда в полунощ! О, нежни, нежни, нужни души и сърца! Докога ще ви блъска прибоят на грубостта в тъмните скали на безразличието? Докога сърцата-акули ще ви гонят да ви погълнат, а вие ще им бягате не много бързо, защото предпочитате акула пред мъртвина?... Докога ще припадате отвъд ръбовете на отчаянието в мрачни бездни, търсейки забрава от отсъствието на любов? Преди 200 милиарда години по летоброенето на Земята се случи нещо неочаквано. Не го очакваше и Създателят, понеже нямаше понятие за очакване. Понятието за очакване се роди точно тогава от глъбините на Бездната, която искаше да озари Битието със страдание. Сам Създателят до този момент не знаеше и що е страдание. Той обаче се смири, защото знаеше, че Бездната е там-тамът на Абсолюта - Бащата на всички хаоси и сътворения. В обратна перспектива, изведнъж Създателят видя, че не Той е създал Съвършената Си Съпруга, а че сам Той се е родил от Нея! Мировата Душа, погледната в дълбочина, е Всемирната Мирова Майка – опаката страна на Абсолюта. Абсолютът пребивава в покой, но "хастарът" Му трепти от тревога. Нали всеки хастар е нежен, атлазен, и се допира до същностите отвътре?... И така, Създателят, Който подпалва монадите на Абсолюта, един ден видя едно от отраженията на Майка Си. То бе тъй прекрасно, че той за миг загуби съзнание. В тази загуба на съзнание Той си въобрази, че Майка Му не е Майка, но творение от самия Него. Визира Майка Си като Любима и Възлюбена. Тя си мълчеше, запàзи най-дълбоката тайна на Битието и Небитието. Тази тайна е тайна за Създателите и до днес. Създателят подозира за нея, но даже и Той още не може да проумее защо пралайите от дъното на Абсолюта се обрекоха доброволно на Всемирна Тревожност. Тревожността на майките по всичките светове произлиза от Първичната Жена. Тя се тревожи не за себе си, но за Сина си и безбройните си внуци и правнуци, които се изхвърлят навън в самоизява, без да са попили докрай жаждата й за единение.  Жаждата за единение тътне в най-дълбоките глъбини на Абсолюта, въпреки че Той пребивава в мир и покой. Това е Мировата Душа – женската Тайна на Абсолюта, която Той иска да скрие от Самия Себе Си. Всички ями на Абсолюта, в които потъват бития, мироздания, слънца и самоизяви, произхождат от бездънната жажда на Мировата Душа. Ако имаше нещо по-силно от нея, световете и вселените щяха да светят на небето вечно. Нощтта на Пралайя, когато ѝ дòйде до гуша от приказки и фойрверки, мощно извиква само две думи – и всичко живо и неживо започва да се втича обратно в Нея: обратната страна на Абсолютния! Тревожността й произтича от това, че много от порожденията на Създателя се съпротивляват със всички сили и средства да не се отдадат до последната вълнà и частица на Безпаметността. Те искат свободата си – илюзията за свобода. Те искат разнообразие навън, но не знаят, че то е бездната на най-смъртоносното еднообразие.  И сега – най-пазената Тайна! Тревогата на пралайите разтърсва Битието с това, че Отците и Съвършените се разбягват навън, а в стихията на вакуума се увличат само по-слаби и по-несъвършени същества. Това е мировата разгадка защо и най-прелестните пралайи се отдават на по-непълноценни същности, поради което зачеват по-непълноценни същества. Този процес от 200 милиона години насам се уж дължи не на "Падението на Мировата Жена", каквато е легендата на Отците Небесни. Тази легенда те я измислиха за собствено оправдание – хвърлиха вината върху Свършената. Обвиниха я, че тя иска да ги погълне изцяло поради неуправляем егоизъм, а не поради Втория Закон на Абсолюта. Вторият Закон на Аболюта гласи, че Духът трябва да бъде погълнат от Душата безостатъчно и изцяло, преди да е тръгнал навън да се подвизава. Отдайте се на една жена абсолютно, напълно, безпаметно и до смърт - и тя да ви изстреля от другата страна на Битието като фонтан от вселени!  Боговете не искат това – и затова са само богове. Затова се водят и всемирните космични войни, и безспирните препирни и битки между двете Ложи – "Добрата" – и "Лошата". "Добрата" не подозира и до този момент, че е Третата ерупция на Бога, не Първата или Втората. Първата е Тайна на Тайните, но втората е Мировата Душа, Пралайя, великата Майка на световете. Именно Тя ражда Творците и Създателите, които се бият в гърдите и не искат да се върнат вкъщи. Те превръщат Майка си в любими, които искат да използват само в свободното си време от митарства и прокламации. Те се мъчат да се изтръгнат от фучащото торнадо на Вакуума, който иска да ги погълне до прашинка, до атом. Те се мислят за по-умни и по-мъдри от Майка си, която ги е родила! Те я принуждават да се унижава като тяхна жена и неволница за тяхно удоволствие в свободното им време! И в това всемирно кръвосмешение те се бият в гърдите, създават космоси, учения и религии, строят цивилизации, въртят космични перални и центрофуги, за да изхвърлят съществата навън, към Нищото!  Защото Мировата Душа - Ти, Прекрасна и съвъшена Майко на Майките и Майко на всичко и всички, знаеш по-добре от всички, че Навънка Няма Нищо. Навънка е празно думкане на самолюбия и славолюбия, на надути азове, на бенгалски огньове, които се свършват след три секунди! Затова е всемирната скръб на Съвършените Жени и Майки! Затова е всемирната им тревога! Те са онеправдани жестоко от самолюбията, набутали я в най-далечния ъгъл на честта от развратни психики, които искат да се самоизявяват, да бъдат "единст--вени", "видни", "велики". Те не знаят, че са трети по-ред и затова Майка им се мъчи да ги всмукне обратно в утробата си, за да ги доотгледа. Тя ги е пометнала полуживи не защото е искала, а понеже те се пънат да излязат от Любовта преждевременно. Те си мислят, че има нещо друго, освен Любов. На дъното на Абсолюта, наистина, има пълен мрак, мир и покой. Това ви е известно отдавна от приказките за татван. Обаче под дъното на Абсолюта, на още по-съкровена дълбочина, живеят женските ноàи, за които Любовта е всичко.  Ако имате шанса да сте родени от Бога, ако имате щастието да си спомняте Мама, вие ще се озовете в един тайнствен свят под дъното на Абсолюта, където живеят зоèните – Единствата от Двама. Когато една зоена отвори тъмна дупка в пространствата и завърти циклон от зов и носталгия, вселените почват да се втичат в нея като обезумели и угасват една по една.  Вие познавате едно съкровище на земята. Това е Йориòл - вашата нежна и крехка приятелка, - една зоèна. Затова днес дойде редът да ви поговоря и за нея, и за нейната безкрайна родина. Само тя и сестрите й знаят, че Навънка Няма Нищо. Че всички въртележки и панаири на вселената са само пух и прах – преливане от пусто в празно. Че Гнездото на Двамата, които са се отказали от всичко, което не е Любов, е предпоследната тайна врата към Светая Светих на Бога.

 

 

 

28.05.2016 г. 11,11 ч.

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:007 "Една мома никога не може да се омѫжи, ако люби всички момци. Тя трѣбва да избере ЕДНОГО и да каже:"ТОВА е моятъ свѣтъ!". Та и въ живота, този фактъ е сѫщо тъй вѣренъ. Вие трѣбва да имате САМО ЕДИНЪ Господь. Има много богове въ свѣта, които ще искатъ да ви прибератъ; но вие трѣбва да намѣрите ВАШИЯ Богъ, съ Когото можете да живѣете, да се развивате, да богатѣете."

 

КАРТИНКАТА ТУК е мощен знак с огромна сила. Птица или самолет (или и двете), тя е получена директно от портрета на ЕДИНИЯ-ЕДИНСТВЕН УЧИТЕЛ за някои души чрез ефекта stamp във Фотошопа. По закона на Резонансно-изоморфния принцип, аргументиран от Кубрат, тя е не по-малко силна от самия оригинален портрет и може да помогне и срещу атомна война, и срещу рухване на Космоса. Както е помагал на много хора по време на войните - при бомбардировките всички сгради наоколо са били разрушени от бомбите, но в които е била тази фотография, са били недокоснати.  Това важи само за онзи, който се е самоопределил. Както знаем, САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО е избор на един-единствен Бог, на един-единствен Учител, на единствен Приятел на първо място, без да изоставяме другите си приятели. И на самия себе си като абсолютен, пръв и единствен измежду всички други гласове вътре в нас. Те искат да ни разкъсат поради нашия страх или чувството ни за дълг към егоисти. Или поради други видове предателства, които извършваме всеки ден. Птицата лети наляво, понеже излиза от Бога и отива към Човечеството, за да го спаси.

28.05.2016 г. 12,12 ч.

 

КОЙ ОТ КОИ Е 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:008 "Иисусъ ясно и положително ни казва: "Ако Ме обичате…" /…/ Никакъ не казва: "Горко вамъ,ако не Ме обичате!" - Не! Господь никога не иска НАСИЛА жертви отъ насъ."

БОГ И ДЕЦАТА МУ абсолютно никога не използват внушението: "Който не е с нас, е против нас!". Съвършено невъзможно е да употребят тази формула на ада. Няма да ти кажат: "Ако не дойдеш при мен, а идеш при друг, сега ще видиш какво ще ти се случи..."

 

 

28.05.2016 г. 12,50 ч.

 

С БИЧ И ДУМИ КАТО БИЧ - ИЛИ С МИЛВАНЕ НА ДУШИТЕ? 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:009 "Хората казватъ: "Защо Господь, като е всемогѫщъ, не оправи свѣта?" - Какъ да го оправи?..." - "Онзи, който лъже, да му изсъхне езикътъ; онзи, който краде, да му изсъхне рѫката!". - Ами тогава ние щѣхме да имаме единъ свѣтъ само отъ нѣми и сакати!… Какъ мислите - щѣше ли да ни бѫде приятенъ такъвъ единъ свѣтъ само отъ недѫгави хора?... Господь обаче дава диаметрално противоположно направление, върви по обратния на този процесъ и казва, че който иска да бѫде господарь, трѣбва да бѫде слуга."

 

 

28.05.2016 г. 14,39 ч.

 

НИКОГА НЕ НИ Е НАПУСКАЛ! 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:010 "И мога да ви кажа, че Иисусъ, като е дошълъ тукъ, и сега не е напусналъ земята; Той живѣе между човѣцитѣ, работи между тѣхъ - и трѣбва вече да възкръсне въ насъ."

 

ЧЕ Е ТУК И ЛИЧНО В ТЯЛОТО СИ, това е ВТОРАТА Голяма Тайна, до която имат достъп само Смирените - постигналите Второ Посвещение. Те общуват с него И СЕГА - И ФИЗИЧЕСКИ. Но Първата Голяма Тайна, по-важна от Втората, е че Той ни подава ръка чрез всеки човек със сърце и душа. Дори в големия мегаполис, замръзнал безнадеждно от егоизъм и милиони мисли за себе си и за "своите си" - за "предпочетените", - Той пак ни спасява!

 

 

28.05.2016 г. 15,12 ч.

 

ОТНОВО ВЕЛИКИЯТ КРАНАХ! - Въпреки че рисува героите си малко гърбави и че рисува Господ облечен... Тайната е в това, че като ни омръзне да ядем шамари от съдбата, може да последваме виденията на Лукас Кранах и да ги приложим и на земята, за което мечтае Авторът на Господнята молитва...

 

КАКТО НА НЕБЕТО 1914.03.16н етч СИЖ1 ЦПП'1915:012 "Онѣзи отъ васъ, на които сѫ затворени очитѣ - да искатъ да имъ се отворятъ! Съврѣменниятъ свѣтъ търси аргументи и казва: "Кѫдѣ е Господь?" - Той е и въ дърветата, и въ камънитѣ, и въ земята"! Обаче, когато дойде нещастието, всѣки се обръща нагорѣ, вижда, че Той е тамъ, и извиква: "Господи!" - Ето затуй сѫ нещастията — тѣ сѫ плѣсницата, която ни зашива Господь, като ни казва: "Азъ ви създадохъ да гледате, а не да стоите съ затворени очи!". Та ние, за да се издигнемъ, трѣбва да добиемъ състоянието на дѣцата — да търсимъ и да бѫдемъ възприемчиви."