Книга 45

 

 

     1917 09.02.2017 Формули за майчинството. До Д.Ч. Наистина, съществува Обща формула за присъствие и отсъствие на майката, в зависимост от възрастта на детето. Има формули за същото и при общуване със всеки друг член от едно родово, астрално или друго съобщество - понеже много събирания на хора на тясно пространство са по користни съображения. Но според Общата формула за майчинството, има строго устновени от Създателя закони за кърменето на детето от майката, което продължава цели 28 години. До три години е физическото кърмене, ако млякото на майката е чисто (ако се храни правилно, движи се на чист въздух, приема и  твори само чисти мисли и образи, общува само с чисти и възвишени хора). Етерното кърмене продължава 7 години, астралното - от 7 до 14, менталното - от 14 до 21, а каузалното, будическото и атмическото - от 21 до 28. Последният период - ако майката е с монада, искра Божия. Ако бащата е бил без монада, те са създали човек-хибрид, амфибия, която се лашка между Духа и света и има много драматичен живот, понякога и трагичен. Но според Формулата (има една примерна таблица), майката трябва да подсигури на детето периодична самота и общуване с аурите на други хора - хора с монада, - докато тя в това време отсъства от дома. Чрез формулата може да се изчислява колко време в денонощието детето трябва да е в прегръдките й - в етерната й аура - и колко време тя трябва да отсъства извън дома, за да не го разболява, да не отравя аурата му. И съпруг (партньор), баба, дядо, братя и сестри и др. трябва да отсъстват прогресивно, ако искаме детето да остане здраво и нормално и да не се хлъзне надолу в еволюцията. В Свободната Вселена тия срокове се спазват стриктно, но не толкова по формули и графици, а по вътрешен импулс. Започнат ли спадовете на  настроението и енергията, пререканията и дрязгите, значи даден хармоничен срок е нарушен и човек трябва незабавно да си излезе.

СЪДЪРЖАНИЕ
/