Книга 2

Ранна пролет,120(1984)г.
София - Изгрев

СТЪЛБ И СИЯНИЕ
(Елимна и Луниела, Онтиел и В.П.)Оправих пътищата ти, пред теб е сияйна панорама от Мъдрост, Истина и Любов! Ако Ю. е стълб, ти си сияние. Казах го вече, казвам го и пак: небесни ликове слизат, за да ти се радват! Между теб и Мен винаги е имало тясна връзка. Лошите хора сега са отстранени - действай, бъди свободна.
Можеш да пиеш много вода, но изворна, не минерална. Минералната е чиста, но до определен предел, след това започва да натрупва утайки.
Отстрани един познат, който е милиционер. Много е добър по душа, но е зависим. Такива хора си вярват, че са прави, но това е лошото.
Алтаир ти е родина, ще имаш специално послание за него.
А. е бисер между маниста! Любовта й е цвете, което ухае много красиво и това ухание достига до много далечни светове. Не са успели още да й внушат, че любовта е грях и затова ще бъде здрава, млада и красива до много напреднала възраст. Моя жрица беше в Елада, после в Персия, но в Китай сгази лука... Носи много дарби, но й трябва концентрация.
В. е буден интелект и хубав дух, но има да се справя с идеологически въздействия. Той ще има предложение за задълбочаване на едно сътрудничество, което ще му подсигури материално и професионално бъдеще, но дано не започне да пие, защото все пак има будна съвест. Той не е момче за всякакви поръчки. Роден е за социален водач и пламенен публицист, затова в един прекрасен ден шумно ще скъса с политическите си ангажименти, ще загуби обществените си позиции, но ще остане в историята.
Може да се ожени - иначе по какъв начин душата да познае, че бракът не е цвете за мирисане? Бракът им няма да е мъка, защото са съвместими и хармонични, но той има да работи върху центъра на вярата и там ще се сблъскат. Той ще я тегли на една страна, а вие - на друга. Той не може да влезе сега в Школата, защото за това са необходими големи страдания.
Може, но в бъдеще. Неговата мисия е по-светска, за него е достатъчно да бъде толерантен и да не ограничава Зинелла в пътя й на небесна избраница; а тя е такава - няма две мнения по въпроса.

СЪДЪРЖАНИЕ
/