Книга 45

 

 

     1880 10.12.2016 Има ли и други холизатори? Интересувщите се питат нееднократно има ли и други холизатори, говори ли Бог и на други днес, както е обещано още от много отдавна. Ето един пример, за да отсъдят любознателните Бог ли говори в един от съвременните случаи – или е някой друг. Каквото и да е ви е отговорът, очевидна е оригиналността в този стил с мнгобройните словесни инверсии, които са типични и за словото на Божии Посветени като сибирската светица Анастасия: В случая сме свидетели, че това преминава през българка: 

 

10.12.2016 г., чрез ВН:

     - Прекрасна моя дъщеря, пред теб сега съм Аз – Бог Баща, - на тебе да говоря за това как вий да продължите в проекта за пространство-времевия скок във вашите тела. Това, любими Мои деца, - е знание велико, което вие трябва, мили Мои, да откриете, да „видите”, да пробвате това, което стигне ви до мисълта. Сега подсказвам ви това, че в посоката, в която сте поели, ще трябва да преминете пределите на вашата Земя и да отправите се към вселените от другите нива. Какво предвид имам Аз за това? -  Оказва се, че във съзнание затворено се образуват дупки и джобове, в които се затваря тъмнина. И вие - тез, които в тоз момент готови сте за това да посветите време и внимание на Божествените Ми задачи - ще трябва да преодолеете затворените в себе си пространства и да прескочите отвъд „реалността” на вашите представи. Как да го направите? - Подкрепяйте се и се окуражавайте във личното израстване, във решаването на личните спорове, които действат ви като спирачка на Душите в Светлината.

     След туй се заемете да оправите взаимоотношенията свои и да ги поставите на ново, по-високо ниво. Доверието като основа поставете; със Мъдрост, Благост и Любов градете, а щом издигнете я таз „стена от твърд желязна”, щом като един застанете пред Мен и заявите ясно, че доверявате се на Мен и на всеки един от вас, Аз своите задачи ще ви дам, щом силите си вий съобразите с Божествените Висоти. Така че, мили мои „запрятайте ръкави”, отворете сетивата свои и почувствайте „планината”, която проявлението Свое чрез вас ще стори. Въпроси ако имате, ще отговоря; със радост Аз във диалог ще бъда; ще почувствате вий за какво говоря, когато заедно сте и в отговор на вас Аз ще ви говоря. ….”

 

11.12.2016 г., чрез ВН:

     Прекрасна Моя дъщеря - настъпи днес деня, когато ти ще събереш екипа свеж; екипа, който на Земята в тяло е сега и дълго гòтви се за тез велики дела.

     От този миг ти става ясно, че в името на Бог събрани сте, че в образа на пътеводна светлина ще бъда Аз - Бог Баща. Ще поведа ви, във стремеж велик да проявите Моя Лик, да виждате в просторите далечни – там, където всичко е Вечно - и да свалите на Земята Моята Любов във нови измерения, във вечния зов, който вашето сърце копнее отново да забие.

     Обични Ми деца, почувствайте  радостта от предстоящите събития, които ще се проявят, щом подготвите се за това! Единни, мъдри вий бъдете, единни като цветовете на Небесната Дъга; в едно сберете стремежа си към Светлината -  и в онзи миг прекрасен, щом почувствате това, Аз мигом ще ви пренеса в пространства нови, непознати, неоткрити досега. Задачите си всеки ще получи ясно, от този миг освободил съм ви от карма, която ви тежеше във света. И знайте, мили мои, същества от Светлина, че чистите сърца почват да искрят във Светлина. Отново казвам ви сега – събрани сте във името на Любовта да проявите своите заложби скрити, да откриете висините, до които човешката душа не се е отвеждала. Оставам с вас, обични мои, и пак ще ви говоря за предстоящите дела. Сега се пригответе да бъдете в Духа. Амин! Аум! Аумен!

СЪДЪРЖАНИЕ
/