Книга 45

 

 

     1878 23.11.2016 Проблемът Ананий и Сапфира 21:25 от М.В. Днес "погребах" Ананий в себе си чрез благословена операция и сега ви поздравявам с беседата "АНАНИЙ И САПФИРА". Фундаментална беседа от Б.Дуно, от която се разбира, че недаването на десятък за Бога може да бъде смъртоносно. Но за нас днес е ясно, че много по-смъртоносно е ПОДСЕЩАНЕТО да се дава десятък, даването му на организация, а не на частно лице по най-високия идеал, недаването му тайно.

 

     1879 25.11.2016 Вътрешното единство с Бога 10:15 от В.Л. Сутрин, преди да изляза за работа се моля, всеки път с различна "тема". Днес сякаш успях да изразя вътрешното си състояние: "Господи, Учителю, научи ме да се моля така, че да не се усещам отделена от Теб вътрешно. Защото, като се моля, сякаш се моля на Някой извън мен, а знам, че не е така... Ако живея Единството НИ, научи ме да се моля с думи на Единството! За Слава Божия - Аминъ!"

 

     1880 25.11.2016 Молитва Бог да благославя СОБСТВЕНИЯ Си живот вътре в нас така, че да го посветим на братята и ближните си 20:12 до В.Л. Това е ункално! На тази тема: грешка ли е в Добрата молитва: "Живота СИ, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй"?  Формално и логично правилно от човешка гледна точка трябваше до е „живота НИ” - да благославя НАШИЯ живот. Но аз мисля, че няма грешка: вярното е СИ. - Значи ние живеем НЕГОВИЯ живот за доброто на нашите братя и ближни, който Му се молим да благославя...  А оттук следва нещо безкрайно отговорно: кои сме ние, та да манипулираме или спираме НЕГОВИЯ живот, мислейки си, че е нашият? И да го живеем за себе си, а не за братята и ближните си? Или само за братята си (близките си), не проумявайки разликата между близък и ближен?

СЪДЪРЖАНИЕ
/