Книга 45

 

 

   1869 31.10.2016 Това, което изпитвам към Всесилния 22:06 от В.Л. Така е! Съгласна съм с цитатите и мнението ти. Само да вметна: преди години открих, че избирам и предпочитам да се свържа със самата Любов, а не просто да обичам някого (носителите й); когато я пусна да тече през мен... - ами друго не ми трябва. Виж, с Мъдростта е друго... А Истината...!?!

   ...Апропо, на кръста беше Синът, Големият ни Брат, Който се обърна към Отец... Само Бог е всесилен...

   ... Мога да кажа, че това, което изпитвам към Всесилния, е тол-кова комплексно и всеобхватно, че не стигат думите, за да се изрази или определи. Не мога да го обхвана със съзнанието си, а чувствата ми са бедни по обхват за преживяване.  Вероятно е Самият Той в мен, но като отражение в Малкото.

 

   1870 01.11.2016 Защо Бог допуска злото? 12:24 от Р.В. Поздрав светъл! Ще те попитам нещо, ако можеш ми отговори. Приемаме, че всичко е творение на Господа - Бог на всичко видимо и невидимо, Творец на всичко. Освен това, говорим че Бог е Любов... (разбира се, говорим механично, защото аз не съм срещнала човешко същество да ми отговори що е Любовта – отговаря се „енергия”, но този отговор е недостатъчен). Тогава защо има вируси, бактерии, разрушаващи човешкото тяло, което е плод на Любовта? Тези микроскопични същности имат толкова могъща разрушителна сила, че разрушават Божественото творение - човека... Тогава тях кой ги създаде....? Скоро разговарях с един наш общ приятел и в словесното общуване се яви фразата, че човечеството на този етап на развитие е с много ниска еволюция...

СЪДЪРЖАНИЕ
/