Книга 7

Недатирано, 121(1985)г.
София-Изгрев

ДВА ЧАСА, ОТДАДЕНИ НА БОГА
ЖЛО / ЮВ


          Работата нищо няма да ти даде, сама по себе си. Доброто е смяната на обстановката, на колеги, но особено на аурите от лично естество, които тук те задушават. Обаче откъсването от приятелите ще ти бъде проблем, приемеш ли, ще можеш да свършиш само една важна работа за всички. Би могла да проучиш възможностите да провериш най-хубавите бази за прекарване на морето - на палатки с приятлите. Въпреки посещенията на някои приятели при теб, редки, но съдържателни, не се знае дали ще те задържи дълго там. Разговарям сега с теб некатегорично, тъй като случаят не касае нещо определено от Небето.
          Проблемите обаче, които тук би решила, макар и с големи противоречия и напрежения, се решават веднъж завинаги психически. Докато едно отиване там е бягство от проблемите и отлагане на тяхното решение. Ако отидеш, приеми го като почивка, ако вече не издържаш; но почивка цели две години ще отложи не само кармични уроци, а и общуването с приятелите, което сега предстои да се усили, понеже есента носи важни промени.
          Вие вече имате някакви впечатления за общуването с Мен, при това никой растеж не става качествено без необходима среда.
          Почивка - да!
          Когато постоиш там, ще имаш рязък положителен ефект, само ако се самовглъбиш в Словото по научен начин. Растенето става най-вече при конфликтните положения в живота, понеже човек се освобождава от тормоза не пространствено, а с решаване на конфликтите на место. При конфликт поради неразбирателство и различие с близките сте много уязвими, защото не заставате на твърда позиция.
           Абсолютно се предайте в цялото си свободно време на работа и творчество за Новото Човечество, без да се тревожите как любимите се държат и постъпват. Технологията на този живот е да имате свещени 2 часа от денонощието, през които се заключвате и изключвате телефона. Същото важи и поне за 2 недели в месеца. За това време - отдадени на Бога, на човечеството, на приятелите и на собствената си душа - вие нямате право да давате отчет никому! Който ви приеме при това условие, вие можете да правите жертви за него в останалото време. Два часа на ден; може и 1 час сутринта. Определите ли си това време - толкоз.
          Бог разплита лошото и го разтопява едва тогава, когато отделите време само за Него, с цената на всичко. Позволите ли си да отделите време само за задължения - и Бог се отдръпва. От тези 2 часа отделяйте по 15 минути за отпускане. След това станете - и с "бяс" се нахвърлете за вашата творческа и научна задача-призвание. И платите ли тази дан, можете да общувате свободно с другите. На никого не се откликвайте през тези 2 часа - все едно, че сте мъртви. Предпочитайте, ако имате възможност, да ги прекарвате на друго място, при приятели. С “отчаяната” решимост, с която провеждате този си курс, ще Ме подбудите да обърна душите на пречещите ви към Мен и към вас тъй, както мечтаете. Понеже работещият за Делото - не за света или близките, а за Мен на първо място - създава поле, което или преобразява близкия, или го отстранява. Среден път няма! Инак ще се сринете и остареете като всички останали за броени години.
          Ако обещаете пред себе си, че никакви обстоятелства от сега нататък няма да ви отклонят от определените часове и дни за Бога, помагате животът да потече правилно - и във враговете ви даже. Враговете или неприятностите са духовни вируси, които нападат само неопределилите се категорично към своето истинско призвание.

          Това е на тая тема.

          Здравето - като се изпълнява горното условие.
         

СЪДЪРЖАНИЕ
/