Книга 45

 

29.VI.152 (2016)

 

ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ИЗБРАЛИ

 

 

http://espirited.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7/

 

Това е линк към една извънредно ценна статия в интернет на тази тема, публикувана на 01.06.2014 от Камелия Хаджийска в Self help. Поради нея, ако авторът й не би имал нищо против, някои хора снемаме от съвестта си досегашното си безпокойство дали избраните и поканените за един форум ще се откликнат, дали ще дойдат, дали ще пристигнат навреме на срещата и т.н. Нееднократно, званите вътрешно, имащи душевна акустика и абсолютен слух, са се озовавали на даден планински връх или в дадена квартира в точния ден и час, дори и когато външната покана не е стигнала до тях. Форумът, който ще се проведе сега само с няколко души и в който всеки глас е от значение, е колкото форум, толкова и ултиматум от едно друго ниво. Това сега се оповестява публично - и всеки без изключение, където и да се намира, би могъл да проведе този форум вътре в себе си или с приятели, по ТЕМАТА ДАЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ СЪС САДОМАЗОХИЗМА И КАК И С КОГО ЩЕ ЖИВЕЕМ ОТ ДНЕС НАТАТЪК. В зависимост от резултатите, светът от идващата неделя нататък, т.е. след 3 юли 2016 г. ще бъде вече съвсем друг. Ако примирието не се постигне, ако не се приеме законът за мандат само едно денонощие в личния и обществения живот, в света започва нещо друго..

Ето част от цитираната статия:

"В моя професионален опит това, представено крайно опростено и схематично, изглежда така. При теб идва човек, пита те как да си помогне, как да реши проблема си, и ти му показваш Път, който носи решения. Той се съгласява с твоите аргументи, поглежда натам, но вижда, че това е труден, дълъг и самотен път, в който приемаш неизбежността на страданието в човешкия живот, поемаш отговорността за своя живот -  да не обвиняваш никого, а да се вглеждаш в себе си, като търсиш онова, чийто ред за промяна, осъзнаване и развитие е дошъл. В най-добрия случай той разбира с ума си това, което му казваш, съгласява се с теб - и си отива. След това минава време, идва при теб отново и ти задава същия въпрос – как да си помогне и кой е Пътят. И говори така, сякаш не е имало предишна среща…

За мен това е смисълът на посланието „Защото мнозина са звани, а малцина избрани”. Всеки чува зова, но докато някои, които са докоснати от архетипа на Разрушителя и неизбежността на страдането, предпочитат да се пазарят дали може да им се размине промяната и съпътстващата я жертва. Но други не се пазарят - плащат цената. Пускат онова, в което са се вкопчили. Избират ТЕСНИЯ път. И минават през иглените уши."

 

Ето пак нещо и от Източника, Когото постоянно цитираме:

 

"Трябва един от тия пътища да хванеш. Кой е най-подходящ? На кой път трябва да разчиташ най-много? - Всякога в живота човек прави своя избор. Всеки ден вие имате известен избор. Но не само между две неща да правите избор - между много неща може да се прави избор." (4 май 1938, „Музикална любов”)

 

"И тъй, всеки трябва да създаде в себе си висок идеал, към който да се стреми. Имате ли този идеал, няма да се запитвате защо невидимият свят постъпва с вас по един или по друг начин. Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят настрана и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен да направи избора си /…/. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, поучават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпи ли към избора, те го оставят свободен сам да решава."  (24 март 1926, „Мозъчни наслоявания”)

 

"В какво седи истинският морал? – Истинският морал в света седи в следното: да желаеш да имаш само това, което БОГ е определил за тебе." (24 февруари 1924, ”Що е това?”)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/