Книга 44

 

       1798  29.07.2015 Духът оживява пътника в безкрайността. 17:27 от Г.П.: Здравей! Днес написах нещо и ти го изпращам. Душата на човека е съкровище неразкрито, където Бог е написал съкровеното. То само чака благоприятния момент, когато да разцъфти, завърже и даде плод. Защото сладки са плодовете в полите на Благия; и ценен е нектарът на човешката душа, който опиянява ангелите и боговете. Велики са световете на Красотата и безкраен е пътят, начертан от Твореца на Вселените пред нозете на избраните. Сълзите като благовонно миро измиват морните крака, а Духът оживява и оживотворява пътника в безкрайността…

 

        1799  6.08.2015 . Експлоатация на чувството за любов и милост 13:02, до Б.Н. Неукриването на лични проблеми е смъртен грях - психологическа експлоатация на чувството за любов и милост.

 

       1800  6.08.2015  Познания за Бога и познаване на Бога

       Изпращам ти авторизиран превод на откъс от "Пешеходецът", книга от Игор Немов, 12:19, от Б.Н.: „На Земята неексплоатирано свято място няма. Всяко разстояние между вас и Бога винаги е натъпкано с посредници. Тези, които се бият в гърдите, че са по-близо до Бога, правят и невзможното да се открояват, защото имат сметка от това. Даже да сте на косъм от Бога, на най-тънкия му край непременно ще се е закрепил някой бяс със собствена фалшива интерпретация.

      Има две неща: познание за Бога и познаване на Бога. Познаването на Бога е в теб самия, понеже Бог е винаги в тебе. Това съкровенно познаване се таи в тебе от вечни времена в извечна тишина. Тъй като прелива от пълнота и блаженство, то не е способно да пророни и дума. А философстванията за Бога са високоговорители. Те са толкова по-гръмки и многословни, колкото по далеч от Бога ги е запратил страхът от Истината, колкото повече измамни посредници са се натъпкали като сардели в измисленото пространство между теб и Онзи, от Когото всъщност никой не може да те отдели – никъде и никога! Защото Той наистина е безграничен, защото е навсякъде, защото е в теб

 

       1801 08.08.2015 Противоположни пътепоказаели „Рай” и „Лекции за рая” 07:19 до Б.Н.: Това е абсолютно уникално - ще търся и други неща от този автор! Една приятелка е била в Америка и на една духовна конференция някъде сред природата имало две стрелки в противоположни посоки (пътепоказатели): "Рай" и "Лекции за рая"... Всеки да си избере къде да ходи...

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/