Книга 7

28.11.121(1985)г.
София-Изгрев

ЗА ПАСИТЕХИУРГИЯТА И ПРИРОДНИТЕ ХАПЧЕТА

(Именно “хиýргия”, а не хирургия – б.п.)


          Науката за пасите е Моя наука, понеже Аз я про­диктувах на древните и на Месмер. Но това е огромна тема, касаеща “опипването” и “милването” на етерните чакри, силови линии и течения. Правото пасиране е самодейност, понеже нямате още атлас на олтарите и свързващите ги реки и потоци. Ако искате, нарисувайте някога достатъчно голяма човешка фигура, за да ви насоча как да нанесете тези центрове и течения (Много по-късно, на 7.ІІІ.136(2000)г., Елма дава осиянието “Истинската панацея”, в което ни отказва да диктува обещания атлас и дългоочакваната книга за новата медицина, като се аргументира защо – б.п.)При това положение, следвайки напълно съзнателно течението, отговарящо за определен орган или система, пасите ви няма да са само прави или кръгови, а ще описват сложни пътища. Не е без значение, а - по-точно - от огромно значение е и скоростта, и ритъмът на пасирането, понеже то трябва да е в хармония или резонанс с оригиналния ток.
 Токовете биват “оригинални” и “нарушени”. Оригиналният ток се произвежда от ДНК-молекулите или, по-точно, от центъра, който ги ръководи. Нарушените токове изтичат от онези места на РНК в молекулите, където е станала грешката. Като пасирате по канала на ДНК, отразен в етерната áура на ДНК, с това вие принуждавате повредения участък от съответната РНК да се “съвземе”. И молитвата върши същата работа, но постът е условие. Постенето е неправилноразбрано от вас. Има и “постене" чрез правилно хранене. При това, различните болести изискват и различни “хапчета” – напълно натуралните семена, зърна и малки плодове на растенията. Например, 3 бобени зърна, сдъвкани за половин час (но последователно, не едновременно ) могат да излекуват бъбреци. Само че има бели, черни, пъстри и пр. - нещо, което отговаря на различните причини за бъбречните заболявания. Бъбреците са свързани най-тясно с верността и ревността. Забележете: двете думи са една и съща, само че с разменени първа и трета буква. Сатанинската верност удря бъбреците на нервна почва и се лекува с белия боб, но само при условие, че божественият хиýрг, т.е. лекар на душата, е обяснил на болния психическата причина за заболяването му. Приемането е проблем, разбира се, но шансът не е малък, понеже има поразително голямо количество сатанински верни съпруги и съпрузи, които се мъчат страхотно от бъбреци, не подозирайки, че причината е в сатанинската представа за верност. Сатанинската верност, за разлика от Христовата, се проявява като пълна монофиксация в обекта-човек, който ви е най-скъп от всички, но с пълно изключване на възможността за общуване с други, на което и да е поле, освен задължителното или професионалното. Това, в тия случаи, сте способни да го разширите, най-много, още до един или два обекта - обикновено в семейството. Съществува непоносимост към чуждо присъствие в къщата, но това не винаги е ревност.
Сатанинската ревност се лекува с черен боб, само че не по 3, а по 6 бобчета на ден, само веднъж, но пак при условие, че хиýргът вече е провел психокатарзиса. Шареният боб - при същите условия – лекува нефрити, причинени от сложните съчетания на сатанинска верност със сатанинска ревност. Обаче истинската причина за камъни в бъбреците не е начинът на хранене или нечистата вода, а перфидната ревност, т.е. изтънчената, която не касае само тесни емоционални вражди и амбиции, но и духовни. На този пъкъл лекът е зеленият боб, обаче направо с шушулката - по една шушулка със зърната на ден, дъвкани до течност. При осъзнаване на факта, че духовно болният, нуждаещ се от хиургична намеса, се намира в това състояние на появили се камъни в бъбреците поради ревността към някой, който му отнема аудитория или сфера на влияние, приемането на 5 до 10 шушулки, с произнасяне на формулите за разкаяние, обикновено дава пълно изцеление. Естествено, ако ревността не продължи.
 Камъни в пикочния мехур означават неприемане на истината на ближния, с който имате кармична връзка - нежелание за намиране на общ език. Това пък се лекува с грейпфрут и грейпфрутени семена, но само по едно от един плод - и произнасяне на формулата за разкаяние.
          А вие, като се натряскате с половин кило боб и то не за половин или 1 час, а за 5-10 минути, чакайте на Кукувден младост и здраве... С боба съм скаран отдавна, но поради качеството му на тази планета ще трябва да се внесат, наистина, някои изменения в него. Това обаче няма да стане със селекция и генно инженерство, а ще стане, когато ревността и верността станат божествени. Ревност божествена има – прочее, казал съм още в началото, че Бог е ревнив. Това е тема за 5 тома по хиляда страници, та само да сте живи...
          Приемете и първия постулат на божествената медицина. “Където няма хиýргия, има хирургия.”
          На децата приготвяйте пикантни неща предимно във вторник и петък.
          На сегашния етап и готвени, и пикантни - за стимулиране и за чистене.

СЪДЪРЖАНИЕ
/