Книга 43

 

 

        1648  01.12.2014 Из "ИЗВЪНРЕДНО ПОСЛАНИЕ от Възлюбената Порция". 16:59:58 EET от Д.Т. Посланието е от 27 юни 2014 г. "Много наши ученици, поради собствената си горделивост и леност, измислят свои собствени планове и решават задачи, които са важни, но не за дадения момент. Представете си, че в дома ви избухва пожар. Огънят се усилва и постепенно обхваща цялата покъщина. А вие в това време се опитвате да свирите на пианото... Ще бъде ли разумно това? Или това няма да е съвсем адекватно? Уви, много наши ученици продължават да се занимават с неща, които сами по себе си не са лоши и дори могат да доведат до развитие на техните души, но един от крайъгълните камъни на нашето Учение е УЧЕНИЕТО ЗА ПОМАГАНЕ НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА. Вашата физическа платформа, която ви осигурява развитие в продължение на милиони години, се нуждае от бърза помощ!

           Ние казваме, че САМО МОЛИТВЕНА РАБОТА ВЪВ ВАШЕТО ВРЕМЕ Е НЕДОСТАТЪЧНА. Необходимо е да се приложат КОНКРЕТНИ УСИЛИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПЛАН, за да се гаси негатива в съзнанието на хората. За това са необходими КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, насочени към неутрализация на негатива. Да, именно защото Божественото съзнание е напуснало живота на хората, ние наблюдаваме криза във всички области на човешкия живот.

      Обаче едва ли един човек на милион, от живеещите на планетата притежава необходимата вяра и осъзнатост, за да се вслуша в нашите съвети. Останалите упорито продължават своето шествие към бездната.

      Аз дойдох днес за решителен и извънреден разговор! Затова категорично ви призовавам да оставите настрана своите лични инициативи и напълно да съсредоточите своите усилия за поддържане баланса на планетата с помощта на молитвени практики и чрез ваши КОНКРЕТНИ действия."

СЪДЪРЖАНИЕ
/