Книга 43

 

 

       1645  30.11.2014 Източните или зап. бълг. говори са меки като руския? От Янтрин, 20:35 UTC+02 Тук има някакво противоречие, поне на пръв поглед. Нали мекият изговор на Източна България е сходен с мекото говорене на русина – защо твърдостта на шопския диалект да "е на страната на Русия"? Точно мекотата е характерна за източния диалект у нас, а твърдия шопски е израз на хитростта и меркантилността.

 

1646  30.11.2014 Аз сравнявам Русия и шопите само по "е-кането. До Янтрин 06:35 UTC+02 Прав си, обаче аз ги сравнявам само по "е-кането", а това не е малко.

 

1647  30.11.2014 Въпроси за янтровселената, алохимите, От и Пралайа. От Янтрин, 16:39 UTC+02. Ти обаче нищо не ми каза за псевдонима ми. Елма бе казал, че Янтра, а бих добавил и янтарът, както и други обекти и образи с този корен, ни свързват с янтровселената. Доколкото помня, тя е женската част на алохимното царство, в която управляват От и Пралайа. Мислех си, че съм си избрал подходящ псевдоним, за да усили в мен творчеството и алохимността, пък ти направо ме срина с твърдението, че началното "Я" едва ли не е пагубно. Сега какво да правя? Моля те, дай ми съвет.

СЪДЪРЖАНИЕ
/