Книга 43

 

 

       1592  20.08.2014 Грижата за майката – върхът на всяка дейност. (непосочен получател) в 11:51  Здравейте! Не познавам друг човек, свързан със Зелената партия, затова пиша на Вас. Бих искал да споделите това мое писмо с Ваши ръководители и съидейници. Искам да Ви разкажа за дейността ми в Латвия, в сътрудничество с тяхната Зелена партия. Това беше отдавна - преди 20 години, - така че не знам дали постиженията ни там се прилагат и до днес. Но тогава успях да убедя най-главния там, г-н Арвид Уулме, както и най-интелигентните от колегите му, че екологията не е на първо място защита на редките птички и растения и изчезващите видове и въобще на околната среда, но преди всичко - Защита на Човека. Това е едно разширено разбиране на Зелената Идея, тъй като Зеленото поначало е Животът, а кой е в центъра на Живота, за кого Бог е създал Природата и Вселената? Някои тясно скроени еколози не приемат тази теза и казват, че защитата на Човека е приоритет на социологията, политиката и хуманитарните дисциплини, обаче Зелените в Рига и цяла Латвия се вдъхновиха много от идеята за защитата на Жената, Майката, Бременната и Кърмещата, като възможна централна дейност на партията им. Своевременно, ние демонстрирахме нонпрофит-обгрижване на съответните майки - и Зеленото им Общество помагаше със всички сили. Аз имах професионален опит в това отношение още от "Матриадор" (Обожатели на Майките) и НИИОН-ЕНИМА, прояви интерес и един професор по гинекология в Москва. Тази най-благородна от всички идеи поражда спонтанен импулс във всички хора с душа, - повечето жени, разбира се, - и стотици хора започнаха да подаряват на Бременните и Кърмещите кой каквото може - от изворна вода, която наливахме сами, и чисти плодове на природата, до дрехи, ремонти в жилищата им, помощ в домакин-ството, благородно компаньонство и пр. - всичко това безплатно. По времето на "Матриадор" нашата Държавна „несигурност” ни арестуваше от време на време и ни изземаше от домовете всичко "съмнително", като плод на тази дейност - например, взеха ми стотици зелени и сребърни картони (съответно за бременни и кърмещи) с имена, координати и отбелязани проблеми на всяка и кой проблем кога и от кого е бил разрешен безплатно. Бяхме нещо като "Тимуровска команда" - ако някой днес знае какво е това. Властите ни питаха кой ни е разрешил да изземваме дейността на държавата и на "Социални грижи", кои сме ние, та да правим идеен и материален дъмпинг на установените институции... Колко пелени сме изпрали на бебетата на нещастни и изоставени самотни майки даже и ние, мъжете; колко печки сме им поправили и сме им плащали тока, колко ремонти направихме - само Господ знае. Обаче в Латвия г-н Уулме изведнъж съобрази, че Зелената партия ще излезе много напред, ако обяви грижата за Майката като първо знаме на екологията - всички жени и хора с душа ще гласуват за нея! Нещо повече, сети се да внесе законопроект в парламента им в следния смисъл: всички фермери на Латвия да отдѐлят процент от най-чистата си екопродукция (проверена) за безплатно раздаване на бременните и кърмещите; на първо място - на трезвеничките и вегетарианките. Разбира се, повечето политици, бизнесмени и фермери са без душа или с крайно задръстено космично огънче, обаче те разбират от... данъчни облекчения...

 

        Това сработи и в случая - аз вече си бях тръгнал, когато ми съобщиха, че законопроектът е приет единодушно. Известно време ме информираха как вървят нещата, но сега не знам има ли следи от това. Знам, че са се явили опоненти, които пресичат всяка благородна и безкористна дейност, понеже нарушава установените традиции, правила и изгоди. Подкрепили са ги "разярени съпрузи и близки" - как така някой ще се намесва в територията им? Това ставаше и в България - имаме драстични случаи. "Злото куче ни самичко гризе кокала, ни го дава на друго". С тая разлика, че човекът без душа "гризе" всъщност много активно живота и душата на близката си, експлоатира я по всякакви начини, а грижата му за нея е нулева. Дори и да е изобилна и богата, андроидът по този начин кара зависимата жена да прави компромиси, да "проституира" легално, понеже е семейна и защитена от общественото мнение.. Видях снимката Ви и реших, че сте с душа - от тия 50% сред човечеството.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/