Книга 7

29.Х.121(1985)г.
София-Изгрев
 
 
НАСТАВА ЦАРСТВОТО НА ТОТВСЕЛЕНАТА !
 
 
21,00ч.
 
            Рина изверженията - от това е нетърпимата воня, която задушава с най-страшна смрад чувствителните. Но животът ще победи мъртвинáта, бъдете напълно сигурни! Иска се още малко твърдост от най-отчаяните, още малко търпение. Никога чак толкова не се е отравяла атмосферата. Когато старото си отива веднъж за винаги, никой не може да бъде оставен несъпричестен. Затова зъбите ви нека да бъдат стиснати! Жалко за най-слабите - те се огъват и се предават, милите, но Моята милост и Любов са неизтощими - време много, те ще дойдат пак, отново ще учат от самото начало как се живее, без да се мисли за себе си. Мраморните мостове на Царството живо небесно, които вече са спуснати към Земята, скоро, много скоро, ще приемат гости на вашата планета! Христос никога не си е отивал. Когато Христос говори, има трима, които непременно Го разпознават. Цялото робско племе на посредствените да се обедини от небесните и земните пространства, няма да надделее над тези трима!
          И вие не можете още да се окопитите, защото не сте трима. Оглашени има няколко, обаче те носят и други скинии, не само настоящата, божествената.
          Най-предано създание е онази, която е готова на всичко за Словото! Самият проводящ съд, за съжаление, не издържа, няма вече никакви сили. Никой няма на тази земя, който да има по-щедро сърце от неговото, а няма, няма, няма кой да го подкрепи в тая страшна минута! Най-преданата от всички Моя възлюбена обича най-съвършено, ала съм я лишил от онова, което може да го направи абсолютно щастлив, тъй като абсолютно щастие на земята още не може да има.
          Не че сега критикувам някого, но искам да кажа, че все още служите на човешки морал. Няма да изяснявам точно Христовото отношение към човешкия морал, но ще кажа, че предаността и посвещаването на сáмо едно същество носи неописуеми страдания, понеже по този начин се лишават останалите от благодатната енергия на Любовта. Не че няма Божествени Двойки, потънали само в собствения си интимен свят, но това е възможно единствено при красиво, пълно сливане на подобни възлюбени на всички нива, на всички полета. Достатъчно е единият да помисли само за миг, че другият не е прав в нещо - и хармонията мигновено изчезва, благословението се оттегля, привличането престава.
          Истината е, че подобна хармония досега, на съсъда Ми в момента, не се е случвала, освен в някои отделни мигове. Това, че няма още жена в божествения свят, се дължи именно на факта, че когато сегашната жена мощно обича, със същата сила мощно и мрази. Тази омраза може да е дълбоко приспана, но няма начин да не се покаже навън, когато някой нов обект прояви обич към избрания. Аз не зная досега нито едно изключение. При Мен не се пристъпва много лесно.
          Носителите на любов за всички - само те са Синове Божии. Понятията ви за вярност са изопачени на 180 градуса! И когато някой иска да се откъсне от подобно разбиране, обявяват го неизменно за пропаднал. Пропаднал в очите на пропадналите – това виждам Аз…
          Няма сега да се спирам на въпроса за верността, но ще кажа: не сте длъжни да бъдете верни на онзи, който не ви е верен. А “верен” ни най-малко не значи човек, който не контактува физически с други индивиди. “Верен” означава такъв човек или дух, който ви смята за прав при всички положения, независимо от това наистина ли сте прав или не. Това е много важно! На окултен език казано, мюонното тяло може да се изгради само в условията на абсолютно одобряване на поведението на възлюбения, каквото и да е то. Това може да бъде самият Хитлер, самият Сатана, но ако Хитлер и Сатаната можеха да срещнат такава женска душа, която да е съвършено сляпа за злото, което правят, то нямаше да съществуват още твърде дълго Хитлер и Сатана. Това е най-голямата тайна на живота, от която зависи всичко!
          Отдръпването на жената от някого, когато не иска да го критикува, е също критика. Говоря математически. В Моите думи няма нито една излишна дума, нито един излишен слог.
          Не мислете сега, че деля мъжете и жените на мъже и жени по тела. Това е само частен случай, макар и най-очебийният. Страдате ли от нечия ревност, от нечия отрицателна оценка, то този някой е непременно жена - в лошия смисъл на думата. Мъжът-насилник има много по-малка вина от първоначалната Ева, която не го послуша. Всъщност, тя първа му изневери със Сатаната - и тъкмо по тази причина живее в страх от изневяра...
          Ако Тот не излиза навън, простете се с живота! Ако Мировата Душа престане да обича вътрешния ритъм, оставете всяка надежда! Тревогата на Мировата Душа е свещена, понеже тя се тревожи не за себе си, а за Новия Свят, Който носи. Такава тревога е на място, тя е божествена. Но това не е онази тревога, която вие познавате - няма и капка недоволство и страх в нея. Носите ли тази тревога в душата си, неизменно на фона на най-дълбок вътрешен мир, доволство и упование, вие непременно сте Майки Божии. Майката Божия не се тревожи нито за собствената си съдба, нито за съдбата на света, който ще ражда, но за това, достатъчно нежно и предано ли самата тя му служи. От това Мировата Душа никога не може да се освободи! Наистина, в най-редки моменти тя остава “напусната” от Отца, обаче цялата й душа дълбоко благодари за това. Сянката на самата й скръб неизбежно живее тогава в нея, но това само доказва, че обича Тот. Казвал съм ви и за редки случаи на друг род тревога у нея, но това няма отношение към егоизма, както при вас.
            Но - да се върнем на промяната, която сега ви очаква. Майчинството, цялото, ще премине на нови основи. Юридическият брак ще отпадне. Напълно освободени от морален тормоз и материални грижи, жените ще започнат да раждат абсолютно свободно. Природата има нов подарък за тях: причинното им тяло ще претърпи значителни промени и напълно ще се оформи. Повтарям: не става дума за жените по тяло, макар че и става дума. Причинното тяло на сегашната жена още не е оформено най-пълно, любовта още не е достигнала степента на принципите. Онова, което наричам “любовта като принцип”, се проявява на практика като любов към всички. Но и мъжът по тяло, и жената по тяло, които не могат да отдадат обич на всекиго, все още носят само истината за любовта като чувство или любовта като стремеж. Понеже за такива най-доброто е отказването от себе си и посвещаването на едного, на тях препоръчвам най-горещо едномъжеството. Има обаче грамадна разлика между разврата и отдаването на любов. Аз някъде вече дадох точни определения на разврата. Чистотата се състои в чисто приемане и предаване на импулса на Тот. Оживяването на Христос не е нищо друго, освен Истината за Любовта. Мнозина са мислели и мислят, че я познават, но пак са ставали физически и душевни уроди.
       Израждането на човека трябва да се прекрати! Ясновселената сега навсякъде отстъпва предни позиции на тотвселената. Може да се каже, че настава Царството на тотвселената. Любовта, творчеството завладяват вече всичко! Ролята на истински служители на Любовта има вече свои гениални изпълнители. Но те все още са “мóно” - изнасят самостоятелни рецитали... Небето очаква с трепет първото представление на новата драма – светлата, - където двама ще обичат и любят всички, но няма да се раздèлят. Такъв случай няма досега - и нещастията на човечеството произлизат от това.
             Пояснение: Това, че няма да се раздèлят, не означава плътен живот заедно. Те са заедно само в една трета от свободното си време (б.п.).
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/