Книга 43

 

 

5.VІІ.150(2014)

господ губи играта

 

Събота,  2014, Юли 4 21:32:59 от В.Л. Мога ли с нещо да помогна?

Събота,  2014,  Юли 5 12:06:51 до В.Л. Помощ от твоя страна - засега помощ за проумяване на нещо, за което ти загатнах. Каза се: "Всичко най-хубаво, но от днес нататък ще ви правя отчисления за общуване от дистанция и неизпълнение на божественото общуване".

 

 

12:52:58 ч. След изпращането на горното писмо, веднага поте- коха директни обяснения от Някой над Елма, които за пореден път са изумяващи:

 

 

- От 200 милиона години насам аз редовно губя Играта, а Опонентът ми редовно печели. Реализира крупни успехи! Без нито едно изключение досега, той успява да съчетае тия, които Бог не е съчетал, и да държи на дистанция тия, които Бог е съчетал. Ще кажете: "Но нали сам си ни казал, че има няколко двойки в историята на човечеството, които са изпълнили волята Божия? Защо сега казваш, че няма нито една?"  -  Аз ви говоря за плътски и за духовни хора, не за божествени. Опонентът ми съчетава без никакви проблеми плътските хора или плътски с духовни, но духовните държи на дистанция. Затова досега е довел до финала абсолютно всички, на които е успял да внуши теориите си. Ние с него се разбираме само по една точка: за понятието "финал". Това е финал на здравето,  финал на младостта, финал на красотата и на живота.

          И аз имам финал, но на другия край на Игрището. До него са стигнали само боговете и ангелите, умните хора, които се съчетават, защото Бог ги е съчетал. Това е финал на болестите, финал на старостта, финал на грозотата, финал на смъртта завинаги. Като скъсат лентата, оттам нататък започва безсмъртие.

         Ще попитате още: "А другите не са ли умни? Нали си ни казал, че много плътски и много духовни хора имат душа, че са създадени от Теб? Защо тогава се повличат по тръпките и теориите на Лукавия?" - Той е унаследил моя ум, затова е най-умното същество на вселената. И Брат му е умен колкото него, но той тренира отбора, който тича в другата част на Игрището. Опонентът ми употребява ума си да лъже така перфектно, че няма нито един духовен човек в историята на човечеството, когото досега да не е излъгал. Затова духовните хора се държат на един от друг на дистанция, а плътските се съчетават незабавно. А когато плътски се съчетае с духовен, настава най-голямата комедия, най-големият смях в Битието... Безброй ангели се смеят до припадък, когато видят такова нещо! Ала когато това съчетание е по волята Божия, духовният добива плът, а плътският - възвишен дух. Ако останат по-дълго време в хармония и се радват не само на себе си, но и на всички други създания, които обичат и които ги обичат, връзката им престава да бъде комедия или трагикомедия и се превръща в образец. Минават в божествената чѐта, където съчетаването е по волята Божия и става без нито миг забавяне.

         В добрия край на игрището има и самотни играчи, не по-малко любими на Бога от съчетаните. Те се отличават от духовните по това, че знаят Истината и са готови да изпълнят Волята Божия безпрекословно. Знаят, че думата "чета" значи и "двама", и цяла чѐта. Ето защо за тях съчетанието е божествено, в каквато и форма да ги помоли Бог да  се  съчетаят. Съчетание на чѐти пък е едно от най-виртуозните изпълнения в Божествената Игра, за разлика от четите в света и в духовния свят.

          На финала на Опонента се тълпят не само упорити самотници и плътски двойки, не само трагико-мичните псевдосъчетания, но и всички духовни чети, които не са искали да се съчетаят. Освен това, съ-четаните от Бога четат едно и също Слово.

 

         Така че, разширете представите си за думата "съчетание"... 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/