Книга 42

 

14 ВДЪХНОВЯВАЩИ МИСЛИ НА ДИЙПАК ЧОПРА

 

 

       Целта на живота е разрастването на щастието. Щастието е целта на всички други цели. Повечето хора се намират под впечатлението, че щастието идва от постигането на успех, натрупването на богатство, от здравето и добрите отношения. Успехът, богатството, доброто здраве и хармоничните отношения са СТРАНИЧНИ продукти на щастието, а не негова при-чина.

 

       Идеалното здраве, чисто и ненарушимо, е състояние, което сме изгубили някъде по пътя. Възстановявайки го, възстановяваме целия си свят. Здравето не е просто отсъствие на болест. То е вътрешно усещане за радост и щастие, което трябва да ни съпътства постоянно.

 

       Най-здравословният отговор на живота е радостта.

 

       Не се страхувай от Любовта! Тя е най-голямата благодат. Ко-гато имаш любов в душата си, няма да имаш място за страх, болести, омраза... Позволи си да прощаваш на себе си и на другите и ще видиш колко по-щастлив и свободен ще станеш.

 

       Нашето вътрешно Аз се стреми да открие смисъла на живота, да достигне до края на страданието и отговорите за загадките на любовта, смъртта, Бога, душата, доброто и злото. Един живот, изживян повърхностно, никога не би могъл да отговори на тези въпроси или да ни накара да престанем да ги задаваме.

 

       Чудесата се случват всеки ден. Макар и да ги мислим за изклю-чителни, чудесата всеки ден прекосяват и нашия живот. НИЕ избираме дали да ги забележим или подминем, без да съзнаваме, че биха могли да променят съдбата ни. Ако приемем, че чудесата съществуват, само след миг животът ни може да се преобрази в шеметно изживяване, по-чудесно и вълнуващо дори от най-съкровените ни мечти! Пропуснем ли ги, случаят отлита завинаги.

 

       Хората непрестанно се стремят към сигурност, но стре-межът към нея е твърде илюзорен. Всяка обвързаност е признак за несигурност. Този, който се стреми към сигурност, я преследва цял живот - и никога не я постига.

 

       Всеки човек има уникална дарба и особен талант, който да по-дари на другите. Когато съчетаем своята уникална дарба със служене на хората, ние сме намерили своята цел на живота.

 

       Отърси се от потребността да получаваш одобрението на другите. Ти не зависиш от ничие одобрение. Независимо какво ще си помислят другите и пред какви предизвикателства ще се изправиш, няма по-голямо щастие от това да се осмелиш да бъдеш това, което си.

 

       Винаги, когато срещнеш съпротивление, дай си сметка, че на-силвайки ситуацията, съпротивлението сàмо ще се увеличава. Откажи се да защищаваш своите становища. Престани да се бориш и да се съпротивляваш и ще изживееш в пълна мяра настоящия миг. Защото "Миналото е история, бъдещето е мистерия, а настоящият момент е дар."

 

       Ти мразиш или обичаш у другите само онова, което обичаш или мразиш в себе си. Ти привличаш в живота си хората и ситуациите, от които имаш нужда, за да научиш определен урок. Когато реагираш с гняв или избираш насилието, ти обръщаш гнева и насилието срещу себе си. Каквото даваш, това и получаваш. Не бъди жесток със себе си!

 

       Вземѐте решение да давате където и да отидете, когото и да видите. Докато давате, ще получавате. Колкото повече давате, толкова по-голямо ще става доверието ви в чудодейното действие на този закон. И тъй като ще получавате повече, възможностите ви да давате също ще се увеличат.

 

       Колкото по-малко отваряш сърцето си към другите, толкова повече сърцето ти страда.

 

 

       Откажете се от своята обвързаност с известното, прекраче-те в неизвестното - и ще навлезете в полето на всички въз-можности!

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/