Книга 42

 

1438  21.06.2014 Сега вече ще разтворя интегриона 11:05:27 от НИЯ: Обични приятелю, това, което си ми изпратил, е прекрасно! Много ти благодаря! Сега вече ще разтворя интегриона и ще си обясня работи, които не ми бяха ясни. Първо искам да благодаря на Бога, че ни събра и ми подари такъв ценен приятел като теб. По-нататък ще те питам и за други неща, които ще са от полза както за мен, така и за други приятели. Четейки Лазарев, си давам сметка за много неща. Не че досега не съм си давала равносметка, както ни учи Учителят, но при Лазарев са казани нещата по друг начин и той въздейства много силно на ума, на чувствата и на постъпките. Чета го бавно и с проникновение. Разбира се, че и той черпи от Великия Извор.

            Относно неудобството ти. Ами да - това е една необик-новена скромност, която не е случайна и те предпазва от тще-славие и други подобни. Ти наистина лекуваш, но без да го съз-наваш. То е дълбоко в подсъзнанието ти. Самото ти присъствие е лечително - излъчването ти, вибрацията ти. Но тази ти способност въздейства само на хора, които имат абсолютна вяра първо в Бога (не казвам Учителя, защото Той е Бог на земята) - и тогава то се прехвърля в теб. Силната и необикновена вяра и любов е ключът към тебе! Този, който идва лицемерно, за да се възползва, чувайки суперлативи за теб или от любопитство, той няма да получи нищо. Макар и да му говориш, да му съчувстваш, той всъщност е затворен, затова не може да се влее в него онова, което искри от тебе. Няма го ключът. А този, който се отваря с любов и смирение, за да те разбере, да възприеме това, което излъчваш, той се ползва. Така че, човек сам си определя (а понякога не си определя той сам, защото нещата се дават отгоре, и ако си готов, ги поемаш). Ти си се извисил толкова високо, че като погледна нагоре да ти видя лицето, ще ми падне шапката... Е, посмей се... И нека да не ти е толкова неудобно, защото всички тези ценни неща, които ти притежаваш, си ги заслужил. Малко ли не си страдал, малко ли тежести и несрети не си пренесъл, малко ли душата ти не се е разкъсвала на парчета, малко ли страдания не си изпитал, когато са те предавали "приятели" и сърцето те е боляло от неразбиране?... Че кой би издържал?

 

            За мен, ти си достигнал Плодовете на Духа и който си ПРИЯТЕЛ -  "Приел Елма".  

СЪДЪРЖАНИЕ
/