Книга 41

 

Очите ми се пълнят със сълзи на някакъв трепет;

 

2014, Април 25 09:19:49 от Б.Т. Казвала ли съм ти някога, че като получа писмо от теб, винаги очите ми се пълнят със сълзи на някакъв трепет, че ще получа нещо много голямо, някакъв невероятен подарък?... - Никога не съм се лъгала! Ти си на светлинни години от мен, от нас, от много хора. Ти си едно ангелче, което ни носи светлината, когато сме залитнали и сме се цопнали в някоя дупка. Това е невероятно! Прекрасно! Голямо! Моята фонтанела сигурно е непробиваема, ха - ха... Много ми хареса това за отчаянието - женската форма на озлоблението. Ами аз все си казвам, че не мога да мразя и да бъда зла. Да бе да, друг път... Колко пъти хващам настроенията на човека до мен и му ги връщам с пълна сила в лицето, така че даже той се стряска. Колко съм незлоблива и немразеща, нали?... Абсолютно ангелче! И ако знаеш как се гледам в огледалото напоследък и си казвам: Боже, колко съм остаряла и погрозняла! Как се чудя на външния си вид, ако знаеш... Знаеш ли колко "умна" приятелка имаш? Дори и не подозираш какви възможности имам да се спускам и да се свирам надолу по дупките... Най-интересното е, че в момента, когато чета подобни неща, всичко ми влиза от раз, но после ... Обичам те!!! Бъди здрав и много обичан!

150.04.25 12:33:49 до Б.Т. Знам, че душата ти е добра. Просто ти си суперчувствителна и отзвъняваш като струна на всяка несправедливост - това е всичко. Твоят гняв е "ален благороден гняв" - така биха го видели в аурата ти ясновидците, а не напоен със сатанинска злоба, както е в други хора.

После ще ти пиша още, сега ти копвам тук последната извадка, над която работих:

 

ВРАГ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ (1933.01.29н зав ВЪЗ99): Всеки човек, който не разбира Истината, трябва да се счита за враг на народа си, враг на отечеството или враг на религията. КОМЕНТАР: Това твърдение трябва да се вземе в контекста на цялото Христово Учение, на Новото Учение сега в България и на всички Учения на Истинската Истина, за да не се изтълкува превратно, понеже всяка насилствена власт санкционира хората от гледна точка на идеологическия си апарат. През всички векове досега човекът е ужасѐн от понятието "враг", което могат да му лепнат. Ето защо трябва ясно да се разбере, че едно определение от рода на цитираното не е повик към насилствени санкции и наказания на този вид врагове. То е само за да имаме светлина върху темата, да можем да различаваме истинските врагове на човечеството.  

       Тук има две основни положения. Първото е свързано със споменатото понятие "Истинска Истина" и с методите за различаването й от имитациите. Всяка псевдоидеология и псевдорелигия твърди, че именно тя владее тази истина. Има ли обективни критерии? - Истинската наука отговаря, че такива критерии съществуват и че те са абсолютни. Затова и винаги се е водила безмилостна война с истинската наука - ако хората я владееха, щяха да разпознават лъжците и демоните още при първата им поява на площада, на амвона, във вестниците, на екрана. Второто положение разглежда възможностите как да бъдат контролирани по ефективен начин споменатите врагове на човечеството. Съдбата ги контролира чрез болестите, изгледа им на старини и смъртта, но докато са на земята, те все пак имат не малко време да вършат пакости. По тази причина Бялата Ложа има свои начини да ги следи, възпитава и елиминира, но не както прави това противоположната сила. Напротив, ако някъде липсват лъжци и насилници, Небето ги търси със свещ и ги пази като зеницата на окото си, тъй като без тях ние досега щяхме да сме в небитието. Лошите хора са необходими, за да се провери кой ги харесва, кой им става почитател или клиент. Да се види има ли зрящи и смели души, които не се присъединяват към имитантите или не им се плашат. Всичко опира до нашия индивидуален вкус и избор - не само идейно-политически и икономически, но и в интимния живот. Борбата със злото побеждава само по този начин  - индивидуално. Мъдреците знаят, че външното унищожаване на злото го размножава като атомен взрив, като епидемия. Ако два или повече индивида с истински душевен вкус вече са осъзнали това и са се самоопределили, но Бог е дал и да се обединят, това в науката се нарича индивидуация*, а в живота – щастие.

 

 *Индивидуация - термин от Карл Густав Юнг (1875-1961), в противоположност на индивидуализацията: обединяване на завършени индивиди за обща хуманна работа, обич и любов. За нас това е синоним на универсализацията на съзнанието и живота, т.е. космичното съзнание, реализиращо успешни и щастливи тандеми в мезогрупите и макрогрупите. Най-малката мезогрупа е комуна от трима души - основна ядка по пътя към здравето, подмладяването и благоденствието на всички полета в епохата на Водолея. Може и да са двама, в духа на мечтата на Бога и Христа („Двама или трима в Мое име”), но с периодични доброжелателни и доброволни отсъствия на всеки от двамата, по импулсите и законите на Божествения Живот.

СЪДЪРЖАНИЕ
/