Книга 6
 
19.08.121(1985)г.
София-Изгрев


ВИДОВЕ МЛЯКО
      Козето мляко наистина е нещо уникално, защото свързва онзи, който го пие, направо с Космичния Човек, но по същия начин става антена и към ада, понеже развива егоистични тенденции в онези, които нямат нивото на егоцентрацията. Онзи, който иска да се отдели от света или да се утвърди в него, но сам против всички, нека пие козе мляко.
 Право е вашето предположение, че козите и овцете са живите, нетленни полюси на Космическата Драма. Духът на човека, атмическото му тяло, проявява себе си като “агнец”; на библейски език казано, още “овен” или “овца”. Овцете слушат един пастир, стадото се подчинява на един овен. Ето защо хората на духа нито тлъстеят, нито отслабват прекомерно - при тях става обмен на енергиите поради колективния принцип на Агнето.
 Агнето или “Агни” - Космическият Огън – озарява преди всичко овчето мляко; а Мировата Душа, Майката Божия, Небесната Любима на Бога Отца, Определеното Битие, Великата Разумна Природа, намира своя пълен израз в свещеното краве мляко. Ето защо в Индия кравата е най-главното божествено животно - не само защото практически изхранва населението, но и като пратеник на ясновселената, с цел да се уравновеси козята тенденция на индийското хималайско отшелничество.
          Има, значи, три основни доминанти, с които Агарта развива три от жлезите с вътрешна секреция, на нивото на Тесния Път. Алпийският клон на Агарта, чрез овчето мляко, образува наченките на ново атмическо тяло в западните народи. Хималайската практика на Агарта, чрез козето мляко, трябва да оформи минералното тяло на човечеството, наречено още “Его”. На Балканите обаче се пада езотеричното създателство на нещо още по-основно: кристално-флуидичното тяло, за което още не съм ви говорил. Това тяло има правилно разпределение на енергиите и напълно свободно и изобилно пропуска теченията на всички енергии през своите кристални органи и системи. Наистина, Минералният Човек се появи първо на Балканите, защото от тук започва всяко начало, но условия за неговото окончателно завършване и формиране има само в Индия - в Хималаите. А кравето мляко - особено млякото в България - надвишава възможностите на козето тъкмо с изключителното си свойство да поддържа връзка с Мировата Душа. Това не е възможно за козата - и по тези причини най-великите посветени на Индия, за да спасят индийския народ и кауза, въздигнаха в култ кравата. По този начин Индия донякъде се спасява от източния проблем (на Китай особено) – поголовното физическо размножение. Оризът, съдържащ, както козата, кабалистичният звук “з” - мантрата на Аза (Егото) е лишен (както и козето мляко), от атмичния витамин (А) и някои други основни атмични съставки. Ето защо Азия, лишена от житото, се размножава и плоди неудържимо, но повече като маса, а по-малко като качество. С въвеждането на кравата като култ, Индия направи първата стъпка към обогатяване принципа на количеството с този на качеството. Съвършеният божествен човек Махатма Ганди нямаше да се сгърчи така много физически на края на живота си, ако водеше със себе си по затворите крава или поне овца. Не че небето не знаеше това, за да му го каже, но Ганди представя страданието - най-крайната и най-свещената фаза на егоцентрацията - и чрез козичката сломи Британската империя, именно защото интензивното му страдание - поради липсата на витамин “А”, от една страна, и поради назрялата карма от друга – трябваше да направи най-голямата жертва: да представи едно божество на Земята с това измъчено тяло.
          Абсолютно категорично сумирам: ако искате да вървите по пътя на Всемирното Велико Бяло Братство, не избягвайте нито едно от трите свещени животни, но дайте предимство на кравата, после на овцата и, най-после, на козата. При това, преценявайте: ако праатомът на някой се е подвизавал предимно в Индия и той по инерция клони към изкльощавяване, препоръчвайте му краве мляко, а не козето, към което той ще има особен пиетет. Така ще го върнете от “козия” път – откъсването от братски живот сред народа. Но ако някой клони към лунното плодене и “Дионисиево” разширяване на скелета, отпускането на корема, падането в смрадта на свинското ядене, светските удоволствия, то Аз препоръчвам овчето мляко за него, което е носител на “дългите бели вълнú на Бялата Ложа”, каквато е вълнáта на овчия косъм. Късовълновите предавания от атмическия свят се предават обаче от агънцата, понеже техният косъм е някъдрен наситно. Обаче козата - и тя съработник на Бялото Братство - има пределно дълъг бял косъм и пределно прав - това е антена към Битието на Космическия Човек. А кравата не расте откъм козина. С това изразява основното качество на ясновселената, на Мировата Душа - ако щете, на Жената на Бога: отречението от борба или съпротива и отдаването на точно противоположното - майчинството, саможертвата, грижата за другия. Не че “Козите” и “Овцете” също не се жертват, не се грижат, но те правят това за огромни колективи, докато Кравата - Великата Разумна Природа - посвещава себе си на конкретното малко създание, което сама е родила. Какво значи това на духовен език? - Това значи не организирането на нови общества и царства - импулсът на Германия, на Овена; не професионалното обществено подхранване на тези общества - импулсът на Овцата; не самоизолацията от всички, понеже сме “най-прави” - импулсът на Козела; нито съпротивата, на живот и смърт, срещу всички, с отказ от енергиен обмен с тях – импулсът на Козата; не създателството на материална база - импулсът на Бика; нито безропотното влачене на прозаичния кармичен ярем - импулсът на вола, - а нежната и конкретна природна грижа не само за собственото поколение, а за всеки побратим по пътя ни - импулсът на Кравата.
 Постановявам: разделиха се вече овцете от козите! Но още никой не знае, нито нейде е казано, че това разделяне стана както вълните на Червеното море, за да минат по новия път “Кравите”!
          Особеното, с което искам да завърша, е един съвет: астралното тяло се поддържа от животинското мляко, но вие не се увличайте натам, понеже само човешкото майчино мляко пробужда менталното тяло на човека. Майки, които не кърмят или малко кърмят децата си, рискуват да не дадат умствен флуид на тяхното развитие. Ако щете и с най-чисто краве мляко ги хранете - те ще останат астрални хора. Ще се стремят предимно към собствените си удоволствия в живота. Вари го, печи го, проповядвай му религия и окултизъм, чудеса прави пред очите му, звезди сваляй пред нозете му, та свали и Царството Божие даже - той накрая само ще измучи и ще каже: “Всичко хубаво, много ми беше приятно, много ми беше интересно, но мен ме интересуват бúците, сеното и сламата”. Не само това, но и може да се обърне и да ви ритне с двете си задни копита или да се “аргументира” върху съвършените цветя на вашите небесни откровения с плебейския негативизъм на някоя кравешка пита...
 Ако сте го поили само с овче мляко, детето ви някога ще забрави всичките ви небесни внушения и поучения и ще го видите да расте на глава, да праща другите с рогата си надолу в реката, понеже овен не позволява някой друг да мине пред него. Първенци,първенци ще станат - и такива и ще си останат! Напротив, искате ли детето ви да стане съвършен егоист, който мисли само за себе си, да турга разни етикети на обществото и природата; и когато усети, че вече никой не го харесва и обича - да преминава към директно ограбване на чужда енергия, напълно съзнателно влизане под кожата на добродушни “млекодайни крави”, т.е. вампирическо съществуване, то хранете го само с козе мляко...
          Само още две теми искам сега да засегна: първата - изкуствените детски млека. Те са мъртъвци, както всички ваши преработени храни. Научете се да изчислявате силата на една храна, като вземете житото за единица, млякото за ½, а плодовете - за ⅓. Всички останали живи храни са по-малко чисти от тези три основни числа, но ако при тях намаляването на собственото число се извършва чрез изваждане, то при обработките на храните силата им се намалява чрез деление. Например, коефициентът на ръжта е само със стотни по-малък от този на житото, но хлябът вече е най-малко 10 пъти по-слаб от суровото жито, защото преминава най-малко през 10 операции на умъртвяване. Същото важи и за млякото: само майчиното мляко – на майка-вегетарианка - има коефициент ½. Коефициентът на кравто мляко е ¼, на овчето - 1/6, на козето - 1/7, но само когато се пият от вимето на животното. Дори издояването на една крава намалява силата на дробта 1/6 с деление, а не с изваждане. Човекът, който дои, в почти всички случаи е с нечиста аура, поради което и той намалява тази сила; металната кофа отнема незабавно най-фините обертонове на ясновселената в кравето мляко; изстиването му унищожава спектъра на инфравселената в него; превозването му до държавните хладилници и складове го насища с всички нисши астрални същества и енергии по пътя му; хладилният цикъл окончателно премахва и последните остатъци от биополето на Тот и на Светия Дух. Следва ново транспортиране до магазините за продажба, при което и тези елементали, които са най-слаби, вече могат да влязат в него, защото, на практика, млякото е вече “пребито от бой”, но все още едва диша. Престоят в магазина под влиянието на човешките аури, на парùте в касата, а после и актът на продажбата с пари вкарва, отгоре на всичко, и мръсни кафяви и жълти флуиди, освен жлъчно-зеленото присъствие на едни малки, глистоподобни червейчета от астралния свят, които са влезли в млякото още с акта на кражбата на маслото от него, по време на преработката.
Прочее, пропуснах този момент – обезмасляването - нарочно, понеже инак съвсем бихте се отчаяли. С него пък се ликвидира присъствието на духовни, супервселенски елементи и вибрации и, на практика, такова мляко вече не може да предава идеи. С пастьоризирането се постига още един “превъзходен” ефект: в името на физическото здраве се прощавате с импулса на хипервселената или Христовата вселена в млякото. Варенето на млякото обаче е неговото пълно физическо унищожение, от което остават най-много седем до девет хилядни от първоначалната му сила. Напълно обезсилено, то се превърща в луга, наслояваща се в капилярите и предизвикваща склероза. Но така наречените “вегетарианци”, безумно съжаляващи (подсъзнателно, разбира се) за скъсването с месото, търсят преди всичко мляко и яйца, за да си наваксат загубеното време, загубените нисши удоволствия и загубената... старост. При всичко това, наблъскването на толкова захар, особено когато хрáните малки деца, прави от такова мляко враг номер едно на човечеството. Сухите млека се отличават с още по-опасни последици: не само преработките при тях са снизили коефициента им с още десетки и стотици делители, но и самоувереният производител е съчетал в него напълно несъчетаеми и в напълно некабалистични пропорции допълнителни елементи, витамини, съставки и пр. С този “бум” на вашата цивилизация, човечеството навлезе в ерата на параличите, идиотизма, рахита, високата детска смъртност, рака и психическите заболявания.
Ще Ми говорите след всичко това, че не сте били вярващи... - И най-върлият атеист измежду вас гълта на вяра колбасите, консервите, синтетиката и фармацията на една напълно банкрутирала цивилизация, която иска да продължи физическото си съществуване с изкуствени средства!
          Ако мога да завърша с нещо по-светло, това е темата за киселото мляко. При прясно издоено топло мляко, подквасването не се счита за пъклена преработка. Така че коефициентът на млякото тогава дори се увеличава, в сравнение с базовия - става дума за напълно чистото, пълномаслено кисело мляко, получено от току-що издоено мляко. Продуктът с нишестето, който ви продават в магазина, наречен “кисело мляко”, няма почти нищо общо с това название. Просто вибрациите на козерожките бактерии, създаващи киселото мляко, се взаимно унищожават с вибрациите на нишестето. Въобще, получава се, на практика, че сега сте много по-вярващи и суеверни, отколкото преди, понеже бездънната глупост на човечеството, наречена “технология на хранителната промишленост”, е нещо не по-малко опасно от църквите, които ви учат да спасявате собствената си душа.
          Повтарям: киселото мляко вирее само в България, понеже тя създава кристално-флуидното тяло на човечеството. Не климатът, но синтезът на “козата” и “овцата” в България, наречен езотерически “крава”, прави възможно мирното съвместно съществуване между козерожки микроорганизми и течността на Мировата Душа, наречена “майчино мляко”. Не случайно най-доброто захранване на новородени, лишени от майчино мляко, става с кисело мляко; нито е случайно неговото влияние за дълголетието. Разбира се, само кисело мляко не препоръчвам, понеже няма вибрациите на растителния свят. То развива най-вече физическото здраве и дълголетието. Когато се възприема съзнателно, носи и идеята за служене, но по един невероятен начин синтезира служенето на близките със служенето на Цялото - нещо, което само духовният българин, независимо на кое поле се намира или в коя държава се е родил, е в състояние да постигне правилно. При него служенето, като ритмична смяна на любов към ближния и любов към Цялото, създава вибрации в духовния свят, които го прочистват от лъжите на индивиди и школи, служещи или само на себе си, или само на ближния. Така и “бацилис булгарикус” унищожава гниещите бактерии в червата на човека.
          Разреших си този път по-дълга лекция, за да приветствам всички с настъпването на съборните дни.
          Слънцето е важно, Хималая е важна, Рила е важна, но събор може да става навсякъде, където се съберат душú, обичащи първо Бога. Искайте, искайте, искайте - каквото поискате сега, ще го бъде!
            Бележка на п.: От учените знаем, че след 5-годишна възраст човек вече няма ензима, който усвоява лактозата на млякото. В приложението към този том се помества и статия за смъртоносното въздействие на мякото и млечните продукти през последните десетилетия, така че горните положителни думи на Елма важат само за здрави животни, ако въобще някъде са останали.

СЪДЪРЖАНИЕ
/