Книга 41

 

Писмо от един певец и коментар

 

        150 (2014) г., февруари 21 19:46:33 ч.: Относно писмо от един известен певец, в което той потвърждава пристрастието си към Карузо, след като в осияние за него бе казано, че той има нещо общо с духа му. За този певец още преди години бе казано от Елма, че пеенето му звучи до орбитата на Юпитер, а в последното осияние за него се твърди, че днес вече гласът му се чува вече из цялата вселена, понеже се разпространява мигновено навсякъде като в квантов обект. Още от първия миг, когато го чухме на Рила, с приятелите си казахме, че неговото пеене е „носталгия по Бога”. А днес, като изследваме изказванията за Карузо в тогавашната преса, срещаме същото - че Карузо имал „носталгично пеене”.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/