Книга 41

 

       21 февруари 2014 г., 12:50 - до много приятели: още тайни за житния режим.

       Вчера по време на житния режим се изясни още нещо. Който си изяжда порцията до 20 минути, влиза във физическия свят и пречиства само него; който удържи до 40 минути дъвчене, веднага или през нощта влиза в духовния свят; който издържи до 1 час или повече, влиза в божествения свят. Който няма воля, може предварително да си раздели порцията на 60 части и да дъвче всяка по една минута, чак накрая на минутата да преглътне. Това е най-общо, а за желаещите да го направят по-прецизно, трябва в Юпитеровите часове да се нахранят най-много за 40 минути (понеже следва Сатурнов); в Слънчевия и Венериния може да ядат цели 2 астрологически часа, като ги разпределят на равни хапки. Който е само на сурово жито, не стигат и два часа, ако иска да сдъвче всяка хапка до разпадане  -  житото да не е вече като дъвка. Който не е чел два текста за нашите опити с житния режим през предишните години, може да ги види в кн.36 и кн.38 или направо в:

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1267&book=36

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1319&book=38

             А ето и една от днешните мисли за Приятелството от ДЕС (Диалектическата енциклопедия на Словото), този път с по-голям личен коментар:

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/